Items where Subject is "06.03.01. Philosophy, history and philosophy of science and technology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | H | J | L | M | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 28.

B

Bács Gábor: Az 5D nem menti meg az S4 logikát. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 555-563. (2020)

Bán Katalin: Az insania jelensége és terápiája Seneca prózai munkáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 25-42. (2020)

Bárány Gergő: Königsbergi töredék. (1931)

F

Frazer-Imregh Monika: Adalékok Marsilio Ficino De vita című művének utóéletéhez : hogyan került a De vita Angliába? In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 107-126. (2020)

H

Hausz Frigyes: Testing the new historiography of alchemy : the case of Kenelm Digby. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2014. pp. 45-60. (2013)

Heller Ágnes: Filozófiai lábjegyzetek. ISBN 978-615-5727-04-7, (2020)

Hévizi Ottó: Stílus-e még "maga az ember"? : a stílus-identifikálás kísérlete és az ECO-elv - problématörténeti vázlat. In: Különbség, (20) 1. pp. 181-208. (2020)

J

Joó Tibor: Történetfilozófiai alapok Böhm Károly rendszerében. (1927)

L

Laczó József: Szókratész pere szinoptikus olvasatban. In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). pp. 118-137. (2017)

Lautner Péter: Suárez és a species intentionalis. In: Különbség, (20) 1. pp. 37-55. (2020)

M

Marosán Bence Péter: A modernitás születése a kritika szelleméből : "a kritika fogalma a XVII-XVIII. században". In: Különbség, (20) 1. pp. 211-220. (2020)

Marót Károly: Lényeg és gondolat : részlet a szellemiség kialakulásának történetéből. (1927)

Maár Dorottya: Az idő sürget = The time is running out. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 126-128. (2020)

Muzsnai Dénes: Böhm Károly szellemtana és az újabb törekvések a mai lélektanban. (1927)

P

Papp János: Platon Apologiájának történetisége. (1933)

Pavlovits Tamás: Hol a helye Descartes-nak a metafizika történetében? : Dan Arbib: Descartes, la métaphysique et l’infini. In: Különbség, (20) 1. pp. 221-225. (2020)

Petneházi Gábor: Francis Bacon : De sapientia veterum - A régiek bölcsességéről - részletek. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 223-238. (2020)

R

Rembeczki Eszter and Simon József: Metafizika, megismerés és természetjog Suáreznél : előszó a kötet tematikus blokkjához. In: Különbség, (20) 1. pp. 7-11. (2020)

S

Schmal Dániel: Emberi szabadság és isteni szuverenitás a kései skolasztikában : Molina, Bellarmino, Suárez. In: Különbség, (20) 1. pp. 85-117. (2020)

Simon József: Az analógia elve Pázmánynál és Suáreznél. In: Különbség, (20) 1. pp. 139-162. (2020)

Smrcz Ádám: Suárez recepciója és a kései skolasztika szerepváltozásai a 18. századi egyházpolitikai csatározásokban - Damiani János: Doctrina Verae Christi Ecclesiae. In: Különbség, (20) 1. pp. 163-177. (2020)

Suarez Francisco: A reprezentáció szerepéről a megismerésben : kommentár Arisztotelész A lélek című művéhez - III. könyv, Ötödik értekezés (disputatio). In: Különbség, (20) 1. pp. 13-35. (2020)

T

Tasi Réka: Retorika, lélekelmélet és Suárez a 17. századi Magyarországon : vizsgálódások egy irodalomtörténeti jelenség lehetséges filozófiatörténeti kontextusa körül. In: Különbség, (20) 1. pp. 118-137. (2020)

Tattay Szilárd: Suárez mint a modern racionalista természetjogtanok előfutára? In: Különbség, (20) 1. pp. 57-84. (2020)

Teknős Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata : [előadáskivonat].

Teknős Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában : a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata.

V

Vörös László: Az esztétikai valóságfogalom néhány vitás kérdése. (1973)

Vörös László: A tükrözés kategóriája Marx filozófiájában. (1976)

This list was generated on 2023. március 31. 02:36:07 CEST.