Items where Subject is "06.03.01. Philosophy, history and philosophy of science and technology"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 55.

Article

Bács Gábor: Az 5D nem menti meg az S4 logikát. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 555-563. (2020)

Bán Katalin: Az insania jelensége és terápiája Seneca prózai munkáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 25-42. (2020)

Fekete Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Frazer-Imregh Monika: Adalékok Marsilio Ficino De vita című művének utóéletéhez : hogyan került a De vita Angliába? In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 107-126. (2020)

Hajdú Attila: Ailios Aristeidés Athéna istennőhöz írt prózahimnusza (Or. 37.). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 239-269. (2020)

Hévizi Ottó: Stílus-e még "maga az ember"? : a stílus-identifikálás kísérlete és az ECO-elv - problématörténeti vázlat. In: Különbség, (20) 1. pp. 181-208. (2020)

Lautner Péter: Suárez és a species intentionalis. In: Különbség, (20) 1. pp. 37-55. (2020)

Marosán Bence Péter: A modernitás születése a kritika szelleméből : "a kritika fogalma a XVII-XVIII. században". In: Különbség, (20) 1. pp. 211-220. (2020)

Maár Dorottya: Az idő sürget = The time is running out. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 126-128. (2020)

Pavlovits Tamás: Hol a helye Descartes-nak a metafizika történetében? : Dan Arbib: Descartes, la métaphysique et l’infini. In: Különbség, (20) 1. pp. 221-225. (2020)

Petneházi Gábor: Francis Bacon : De sapientia veterum - A régiek bölcsességéről - részletek. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 223-238. (2020)

Rembeczki Eszter and Simon József: Metafizika, megismerés és természetjog Suáreznél : előszó a kötet tematikus blokkjához. In: Különbség, (20) 1. pp. 7-11. (2020)

Schmal Dániel: Emberi szabadság és isteni szuverenitás a kései skolasztikában : Molina, Bellarmino, Suárez. In: Különbség, (20) 1. pp. 85-117. (2020)

Simon József: Az analógia elve Pázmánynál és Suáreznél. In: Különbség, (20) 1. pp. 139-162. (2020)

Smrcz Ádám: Suárez recepciója és a kései skolasztika szerepváltozásai a 18. századi egyházpolitikai csatározásokban - Damiani János: Doctrina Verae Christi Ecclesiae. In: Különbség, (20) 1. pp. 163-177. (2020)

Suarez Francisco: A reprezentáció szerepéről a megismerésben : kommentár Arisztotelész A lélek című művéhez - III. könyv, Ötödik értekezés (disputatio). In: Különbség, (20) 1. pp. 13-35. (2020)

Szabó Tibor: Szövegértelmező Dante-képek - Kelemen János "Komédiámat hívom tanúmul" : az önreflexió nyelve Danténál című könyvéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 158-160. (2015)

Tasi Réka: Retorika, lélekelmélet és Suárez a 17. századi Magyarországon : vizsgálódások egy irodalomtörténeti jelenség lehetséges filozófiatörténeti kontextusa körül. In: Különbség, (20) 1. pp. 118-137. (2020)

Tattay Szilárd: Suárez mint a modern racionalista természetjogtanok előfutára? In: Különbség, (20) 1. pp. 57-84. (2020)

Book

Az agresszió. ISBN 978 963 88812 8 1, (2016)

Az akarat. ISBN 978 963 88812 1 2, (2011)

Az emlékezet. ISBN 978 615 5727 00 9, (2017)

Az erény. ISBN 963 212 659 9, (2003)

Az igazságosság. ISBN 978 963 06 6704 3, (2009)

Az ész. ISBN 978 963 88812 4 3, (2012)

Egyetem, nevelés, értelmiségi lét. ISBN 963 481 838 2, (1990)

Személyes metafizika és az igazság szabadsága. ISBN 963 482 497 8, (2000)

Tudomány és hagyomány. ISBN 963 481 988 5, (1993)

Történetfilozófia 1. ISBN 963 481 913 3, (1994)

A barátság. ISBN 963 212 659 9, (2005)

A bizalom. ISBN 978 963 88812 7 4, (2015)

A bűn. ISBN 963 212 659 9, (2004)

A gyűlölet. ISBN 978 963 06 4174 6, (2008)

A hazugság. ISBN 978 963 88812 6 7, (2014)

A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme. ISBN 963 481 913 3, (1996)

A lelkiismeret. ISBN 963 212 659 9, (2006)

A ráció és határai. ISBN 963 481 838 2, (1992)

A szabadság. ISBN 978 963 88812 0 5, (2010)

A szerelem. ISBN 978 963 88812 5 0, (2013)

Az idegen. ISBN 978-615-5727-01-6, (2018)

Az identitás. ISBN 978-615-5727-05-4, (2020)

A polisz. ISBN 978-615-5727-02-3, (2019)

Bárány Gergő: Königsbergi töredék. (1931)

Heller Ágnes: Filozófiai lábjegyzetek. ISBN 978-615-5727-04-7, (2020)

Joó Tibor: Történetfilozófiai alapok Böhm Károly rendszerében. (1927)

Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig : adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához. ISBN 963 481 594 4, (1986)

Marót Károly: Lényeg és gondolat : részlet a szellemiség kialakulásának történetéből. (1927)

Muzsnai Dénes: Böhm Károly szellemtana és az újabb törekvések a mai lélektanban. (1927)

Papp János: Platon Apologiájának történetisége. (1933)

Vörös László: Az esztétikai valóságfogalom néhány vitás kérdése. (1973)

Vörös László: A tükrözés kategóriája Marx filozófiájában. (1976)

Book Section

Hausz Frigyes: Testing the new historiography of alchemy : the case of Kenelm Digby. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2014. pp. 45-60. (2013)

Laczó József: Szókratész pere szinoptikus olvasatban. In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). pp. 118-137. (2017)

Teknős Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata : [előadáskivonat]. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. p. 13. (2019)

Teknős Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában : a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. pp. 101-112. (2019)

This list was generated on 2022. május 25. 22:11:07 CEST.