Items where Subject is "06.03.04. Religious studies"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 126.

Article

Books of the Research on Religious CulturePublication series of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture. In: Religion, culture, society, (4). pp. 226-228. (2017)

Contributors. In: Religion, culture, society, (1). pp. 175-176. (2014)

Tartalomjegyzék - programbeosztás. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). pp. 4-5. (2019)

Balázs Péter: Tolerancia a konfesszionalizáció korában : historiográfiai áttekintés. In: Aetas, (35) 1. pp. 150-167. (2020)

Balázs Péter: A vallási (in)tolerancia keresztény alapjairól : újkortörténészi megfontolások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 3-21. (2020)

Barabás Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Barcsa Krisztina: A vallásról szóló ismeretek oktatásának relevanciája a pszichológia képzésben. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 27. (2019)

Barna Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (4). pp. 7-8. (2017)

Barna Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (5). pp. 7-9. (2018)

Barna Gábor: Foreword : Change - conflict - adjustment. In: Religion, culture, society, (2). p. 7. (2015)

Barna Gábor: The Living Rosary Society as frame and form of the Marian devotion the feminization of the Marian devotion: a case study. In: Religion, culture, society, (1). pp. 48-65. (2014)

Barna Gábor: National pilgrimages, pilgrim trains and identity-building. In: Religion, culture, society, (2). pp. 191-212. (2015)

Barna Gábor: Saint Margaret of Hungary : the Saint of penance, service to and love of the homeland : 20th century interpretations of Saint Margaret. In: Religion, culture, society, (5). pp. 74-81. (2018)

Baán Izsák: Nyugati életszabály, keleti ihletettség a 6. század eleji latin szerzetesség világából : a Regula Orientalis. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 17-32. (2020)

Belhaj Abdessamad: “What does God say that I should be?” Muslim intellectuals in Europe and the imagined „Muslim identity”. In: Religion, culture, society, (2). pp. 117-133. (2015)

Belhaj Abdessamad and Speidl Bianka: Islamic ecumenism redefined : a Hungarian muslim leader’s "reformed sharia" for everyday muslims and Europe. In: Religion, culture, society, (5). pp. 26-42. (2018)

Belhaj Abdessamad and Speidl Bianka: Marriage as appropriation: evidence from the Hungarian Muslim Community. In: Religion, culture, society, (1). pp. 129-154. (2014)

Botye Bence: Albán iszlám. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 18. (2019)

Bowman Marion: Railways, rivalry and the revival of pilgrimage in Glastonbury, 1895 and 1897. In: Religion, culture, society, (2). pp. 168-190. (2015)

Dobai Attila: Budapest felekezeti tereinek posztszocialista változásai különös tekintettel új hitek és meggyőződések megjelenésére. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 89-101. (2020)

Dolhai Lajos: Az Eucharisztia ünneplése az ókori egyházban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 7-16. (2020)

Dombi Gábor: A pesti zsidók első temploma(i). In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 19. (2019)

Eade John: The changing role of railways in the life of european pilgrimage shrine. In: Religion, culture, society, (2). pp. 154-190. (2015)

Frauhammer Krisztina: Examples, patterns, models. The prayer book as a source of female identification models. In: Religion, culture, society, (2). pp. 9-24. (2015)

Frauhammer Krisztina: Phishing, superstition or healing prayer? : chain letters on the Internet. In: Religion, culture, society, (5). pp. 54-73. (2018)

Frauhammer Krisztina: Prayer in the trenches. Prayer books for doldiers on the Hungarian fronts in the First World War. In: Religion, culture, society, (4). pp. 88-104. (2017)

Frauhammer Krisztina: An unexplored source group of the religious life: the prayerbooks. In: Religion, culture, society, (1). pp. 9-30. (2014)

Fábián Gabriella: Feast, cult, remembrance : remembrance rites in a Székelyföld village. In: Religion, culture, society, (5). pp. 82-102. (2018)

Fábián Gabriella: On the spread of the Living Rosary Confraternities in Transylvania (Székelyföld). In: Religion, culture, society, (1). pp. 66-81. (2014)

Fábián Gabriella: The sacrifice of atonement in Roman Catholic communities in the Székelyföld region. In: Religion, culture, society, (2). pp. 58-86. (2015)

Fényes Balázs: Királytisztelet a rabbinikus hagyományban. In: Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában : absztraktkötet. pp. 12-13. (2019)

Glässer Norbert: The Holy Priest of Kálló: a reform Jewish integration narrative in interwar Hungary. In: Religion, culture, society, (1). pp. 155-174. (2014)

Glässer Norbert: Orthodox Jewish pilgrimages by train before 1944 in Hungary. In: Religion, culture, society, (2). pp. 213-229. (2015)

Glässer Norbert: "Who placed the Jews in the bourgeois stratum of the state" : loyalties, discourses and world-views in Hungarian Jewish symbolic politics before 1944. In: Religion, culture, society, (5). pp. 43-53. (2018)

Glässerné Nagyillés Anikó: Little Apostles of the Sacred Heart of Jesus. In: Religion, culture, society, (5). pp. 112-122. (2018)

Glässerné Nagyillés Anikó: “Taking on a visit to the Lord Jesus...” Eucharistic Education of Children in the Heart Brigade. In: Religion, culture, society, (4). pp. 201-209. (2017)

Gyöngyössy Orsolya: Change of denomination as a gesture of integration : examples from Csongrád, 19th to 20th century. In: Religion, culture, society, (5). pp. 103-111. (2018)

Gyöngyössy Orsolya: Conflicts in religious life in Csongrád in the early 19th Century. Reactions and attempted solutions. In: Religion, culture, society, (2). pp. 25-39. (2015)

Gyöngyössy Orsolya: Parliamentary elections as "Holy War"? Priests involved in politics in a small town on the Great Plain in the second half of the 19th century. In: Religion, culture, society, (1). pp. 31-47. (2014)

Halmágyi Miklós: Kedves Olvasó! In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 5-6. (2020)

Heidl Sára: Event religion - események vallási töltettel. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 6. (2019)

Kerekes Ibolya: Contemplative Dominican nuns in Szeged. In: Religion, culture, society, (1). pp. 82-94. (2014)

Kerekes Ibolya: The appearance of folk embroideries on liturgical textiles of Roman catholic churches in Hungary. In: Religion, culture, society, (5). pp. 123-134. (2018)

Kollár Csaba: Hitélet a mesterséges intelligencia korában. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 10. (2019)

Mezey András: Prágai tavasz, prágai ősz : egyházpolitika és a magyar katolikusok reagálásai korabeli hangulatjelentések alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 98-108. (2019)

Mikolvicz Attila: Az Istenek alkonya: szekularizáció – popkultúra – transzformáció. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). pp. 8-9. (2019)

Nagy Anna Réka: The role of the ecclesial family in religious practice today as seen in two religious communities in Hungary. In: Religion, culture, society, (4). pp. 210-225. (2017)

Nemes Márk: Az új vallási mozgalmak kutatásmódszertana és nehézségei. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 7. (2019)

Papp György: In the direction of finding the way of a responsible theology for the Hungarian reformed church (of Transylvania). In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 161-173. (2021)

Papp György: Preface. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 5-6. (2021)

Papp György: "Vera iustitia et sanctitate praeditum..." - the content of imago Dei according to the 6th article of the Heidelberg Catechism. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 147-159. (2021)

Papp György: The "dialogue" between Calvin and the Church Fathers on the sacrament of baptism. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 7-97. (2021)

Papp György: The doctrine on baptism in the Haereticarum fabularum compendium of Theodoret of Cyrus. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 119-145. (2021)

Papp György: The passion of the Lord Jesus Christ in early Christian confessions. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 99-118. (2021)

Povedák István: Mythicised history. The deconstructed – reconstructed legend of Saint Stephen. In: Religion, culture, society, (2). pp. 100-116. (2015)

Povedák István: The monk and the white shaman, competeitive discourses and conspiracy theories around the reinterpreted cult of Blessed Eusebius. In: Religion, culture, society, (1). pp. 95-113. (2014)

Povedák Kinga: From the singing rabbi to the king of Hasidic reggae. In: Religion, culture, society, (2). pp. 87-99. (2015)

Povedák Kinga: Religion, music, community: the interferences of the Pentecostal charismatic renewal and the Catholic charismatic renewal. In: Religion, culture, society, (1). pp. 114-128. (2014)

Révész Éva: A Gyulák és a magyarok korai kereszténysége. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 33-42. (2020)

Schiller Vera: A Szuda és az egyiptomi vallás. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 89-102. (2020)

Szabó Ernő: Collegium Iovis Cerneni. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). pp. 22-23. (2019)

Szabó Pál: "Örvendezzenek az Egek..." : a ferrarai-firenzei egyetemes zsinat egyházi uniója, 1439. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 62-73. (2020)

Szugyiczki Zsuzsanna: Thomas Merton misztikája és a vallásközi párbeszéd kialakulására gyakorolt hatása. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 12. (2019)

Szőcsné Gazda Enikő: Identities side by side. The practice of faith in denominationally mixed marriages. In: Religion, culture, society, (2). pp. 40-57. (2015)

Szűcs Bernadett: Óegyiptomi motívumok egy keresztény apokrif szövegben: Józsefnek, az ácsnak a története. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 15. (2019)

Terendi Viktória: 20th century landmark ceremonies of a Hungarian Calvinist community reflected in family photos. In: Religion, culture, society, (4). pp. 186-200. (2017)

Török Péter: Value research among Hungarian Gypsy/Roma people with a focus on responsibility in a religious context. In: Religion, culture, society, (5). pp. 11-25. (2018)

Urbán Máté: Remeték, lovagok, szarvasok és oroszlánok : állatok a magyar és Magyarországhoz kötődő szentek életrajzaiban és hagiográfiai párhuzamaik. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 43-61. (2020)

Vajda Károly: A zsidó vallás hitelesség-és lojalitáskoncepciója. In: Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában : absztraktkötet. p. 19. (2019)

Book

Bukott püspökök, eretnekek, pogányok : késő római szöveggyűjtemény 2. (2012)

Maximianus és Constantius dicsőítése : késő római szöveggyűjtemény 4. (2016)

Studia Religiosa : Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. ISBN 963 9144 26 6, (1998)

Szemelvények a hinduizmus kutatásának történetéből : a katolikus hitterjesztés indiai tudósításai Magyarországon a XIX. század végén és a XX. század elején. ISBN 963 9144 64 9, (2000)

Vallástudományi tanulmányok III. ISBN 978 963 9717602, (2008)

Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. ISBN 963 482 319 X, (2001)

Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1. ISBN 978-963-306-651-5, (2019)

Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. ISBN 978-963-306-727-7, (2020)

Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. (2017)

"Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről. ISBN 963 9484 76 8, (2003)

Politics and folk religion. ISBN 963 482 400 5, (2001)

Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros. ISBN 963 482 317 3, (1999)

Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. ISBN 963 482 315 7, (1998)

Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. ISBN 978-963-482-859-4, (2008)

A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. (2017)

Érzékek és vallás. ISBN 978 963 482 973 7, (2009)

A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete. ISBN 963 482 402 1, (2001)

A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből. ISBN 978-963-306-342-2, (2014)

Balog Iván and Fejér Ádám and Szalma Natália and Kovács Imre Attila: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk. ISBN 963 481 935 4, (1992)

Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata : imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában. ISBN 978 963 277 319 3, (2011)

Barna Gábor: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften. ISBN 978-963-306-327-9, (2014)

Barna Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről. ISBN 978-963-306-396-5, (2015)

Biacsi Mónika and Danka Balázs and Ótott-Kovács Eszter: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás. ISBN 978 963 306 269 2, (2014)

Csák Ernő: A csépai ág. hitv. evangelikus egyház története. Hogyan lett "Egyesült Protestáns" egyház, és hogyan lett evangelikus missziói egyház. ISBN 978-963-306-550-1, (2017)

Czegle Imre: Amesius korai magyar tanítványai : ismeretlen franekeri disputációk 1624-1625-ből. (1972)

Dankanits Ádám: Adatok Toroczkai Mátéról. (1969)

Donoso Cortés Juan: Értekezések. (2000)

Fekete János: Adatok a csépai plébánia történetéhez. ISBN 978-963-306-463-4, (2015)

Frauhammer Krisztina: Imák és olvasatok : imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. ISBN 978-963-306-658-4, (2019)

Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák : magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. ISBN 978 963 306 182 4, (2012)

Gaál Károly: Az andocsi Mária gyermekei : adatok az andocsi búcsújáróhely néprajzához. ISBN 978 963 482 989 8, (2009)

Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal : a magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944. ISBN 978-963-306-258-6, (2014)

Gyöngyössy Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

Hetény János: "Gyönyörű nagy vonzalom..." : a Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe. ISBN 963 482 749 7, (2006)

Hetény János: Számvetésem hivatásomról, családomról. ISBN 978 963 508 853 9, (2017)

Hetény János: A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete. ISBN 963 482 319 X, (2000)

Huszár Imre Jeromos: P. Albach J. Szaniszló O.F.M : 1795-1853. (1944)

Imre Lajos: Az erkölcsi nevelés viszonya a valláshoz. (1913)

Jénáki Ferenc: Kájoni János énekes könyve és forrásai. (1914)

Józsa László: "Introibo ad altare dei" : Kunszentmárton katolikus papjai. ISBN 978-963-508-824-9, (2016)

Józsa László: Megszentelt kövek : kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. ISBN 963 482 318 1, (1999)

Mezey Mór: A Mezey kántorok halotti és temetési énekei. ISBN 978 963 306 520 4, (2016)

Máté-Tóth András and Juhász Valéria: Vallási közösségek az írott sajtóban : kvantitatív és kvalitatív elemzések. ISBN 978-963-482-839-6, (2007)

Németh Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

Orosz György: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit. ISBN 978-963-306-490-0, (2016)

Papp György: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. ISBN 978 963 315 476 2, (2021)

Szegfű László: L'eredità spirituale più antica I. : riflessioni sulle antiche credenze ungheresi. ISBN 963 00 5738 7, (2001)

Szegfű László: Ősi szellemi örökségünk I. : gondolatok az ősi magyar hitvilágról. ISBN 963 650 832 1, (1996)

Szilágyi Tamás and Szilárdi Réka: Istenek ébredése : az újpogányság vallástudományi vizsgálata. (2007)

T. Székely László: Bánsági áhitat. ISBN 978-963-306-259-3, (2014)

Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök : 1662-1729. (1943)

Book Section

Barna Gábor: Co-existence and conflicts : everyday life of a lay religious confraternity. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 29-42. (1999)

Hegedűs Gyöngyi: Where is paradise? : the psychological foundations of the idea of afterlife in medieval Islamic and Jewish thought. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 215-229. (2021)

Raj Rozália and Nagy István: Szabadka környéki Mária-kegyhely : ismertető Sándorról. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 367-379. (2001)

T. Székely László: A szentegyházak szolgái. In: Bánsági áhitat 9. pp. 48-71. (2014)

Conference or Workshop Item

II. Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet.

Buzádi-Sallai Zsófia: A teológus Szent Hilarius.

This list was generated on 2022. augusztus 14. 23:33:00 CEST.