A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei

Number of items: 42.

Antal József: Az energia-menedzsment lehetőségei és kihívásai. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 257-262. (2011)

Antalík Imrich: A kis- és középvállalkozói szféra fejlődése és jellemzőinek alakulása Szlovákiában. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 333-341. (2011)

Balogh Gábor and Sipos Norbert: Features of talent management among 'Pécsi Közgáz' graduates. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 32-40. (2011)

Berde Csaba: A funkcionalizmus lehetőségei a vezetéskutatásban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 62-69. (2011)

Bácsné Bába Éva: Változás-vezetéshez kapcsolódó idővizsgálatok. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 271-276. (2011)

Cehla Béla and Vántus András: A hazai juhászatok időszakos munkáinak jelenléte és jellemzői egyéni (családi) gazdaságokban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 233-240. (2011)

Csehné Papp Imola: Női szerepvállalások: karrier, család. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 101-108. (2011)

Csiba Zsuzsanna and Kosár Szilvia: Az emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek vizsgálata szlovákiai vállalatok körében. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 342-351. (2011)

Dajnoki Krisztina: A munkaerő-ellátás sajátosságai az esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsmentben. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 92-100. (2011)

Dobai Korcsmáros Enikő: Helyzetjelentés: kis- és középvállalatok az érsekújvári járásban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 352-359. (2011)

Gergely Éva: A teljesítmény-menedzsment gyakorlata a vállalati szférában és az önkormányzatoknál. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 192-197. (2011)

Gályász Anett and Gályász József: A kreatív ipar mérésének és elemzésének módszertani problémái. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 294-301. (2011)

Gönczi Kornélia: A new project management method for IT infrastructural tenders in the EU. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 41-48. (2011)

Gönczi Kornélia and Turcsányi Katalin: Projektszemlélet a közszférában. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 198-205. (2011)

Horváth Sarolta: Az utasok választásának hatása a repülőtéri menedzsmentre. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 288-293. (2011)

Huszárik Erika: Új trendek Szlovákia kiskereskedelmében. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 317-323. (2011)

Juhász Csilla: Az elvárások hatásirányai. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 109-116. (2011)

Juhász Krisztina and Németh János: Magyar vállalkozások külföldi beruházásai és a sikerek emberi erőforrás háttere. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 117-122. (2011)

Juhász Tímea: Milyen vállalati kultúrában valósul meg a családbarát kezdeményezés? In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 209-214. (2011)

Keczer Gabriella: Teaching higher education management. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 16-22. (2011)

Kulcsár Gergely: Az ellátási lánc menedzsment vizsgálata a tej-termékpályán. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 250-256. (2011)

Kárpáti József: Magyary Zoltán nyomában - egy átfogó közigazgatási kontrolling rendszer lehetőségei. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 182-191. (2011)

Lazányi Kornélia: A vezetői szerepek változása és annak következményei. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 70-78. (2011)

Láczay Magdolna: Egy közmenedzsment feladat társadalmasításának tradíciói. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 175-181. (2011)

Málovics Éva and Vajda Beáta: Vezetés és kultúra a családi vállalkozásokban - szakirodalmi összefoglaló. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 215-221. (2011)

Móré Mariann and Kozák Anita: Perspectives for intégration of différent générations at the workplace. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 9-15. (2011)

Nagy Enikő Ágota: Oktatás a XXI. század elején az emberi megújulás tükrében. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 139-146. (2011)

Orbán József and Kalmár Sándor and Karácsony Péter: Időtanulmányok létjogosultsága a 21. században. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 265-270. (2011)

Pierog Anita: Új vezetési kihívás : civil szervezetek. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 159-166. (2011)

Sipos Norbert and Szabó Csilla and Zaja Róbert: Let's connect to the talents! In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 23-31. (2011)

Szabados György and Töviskes Imre and Szabados Krisztián: Civil szervezetek - status quo és szervezetfejlesztés. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 167-174. (2011)

Szabó Ferenc: Klaszterek Magyarországon, mit hoz a jövő? In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 277-287. (2011)

Szabó Lajos: A kötöttpályás hálózatosodás kérdései a dunántúli régiókban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 324-332. (2011)

Szabó Zsófia: Nemzetközi humán erőforrás menedzsmentet befolyásoló tényezők elméletben és gyakorlatban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 81-91. (2011)

Székely Csaba: A stratégiai gondolkodás fejlődése. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 51-61. (2011)

Szügyi György: A XXI. század teljesítménykényszere és a Taylor által felvetett „rendszer elsődlegessége az emberrel szemben" dilemma egy lehetséges feloldása. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 310-314. (2011)

Terjék László and Dienesné Kovács Erzsébet: A biztonsági kultúrának, mint a szervezeti tőke egyik elemének a vizsgálata. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 222-229. (2011)

Titkos Csaba: Típusok és módszerek a tudástranszferben. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 132-138. (2011)

Turcsányi Enikő and Gulyás László: Az élethosszig tartó tanulás pszichológiai aspektusai. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 125-131. (2011)

Tóthné Téglás Tünde: A kritikus kompetencia. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 147-155. (2011)

Vántus András and Cehla Béla: Az egyéni (családi) gazdaságok szervezeti jellemzőinek bemutatása néhány juhászati telep példáján. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 241-249. (2011)

Ziegler Éva: Egy új megközelítés: rendszerelmélet alapú emberi erőforrás és időgazdálkodás - egy gyakorlati modell alapjai. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (3) 1-2. pp. 302-309. (2011)

This list was generated on 2023. június 2. 03:06:50 CEST.