Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 22.

Antalffy György: Les relations internationales de l'Athènes esclavagiste. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 9-21. (1958)

Antalffy György: Là démocratie antique et les penseurs avant Socrate. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (4) 6. pp. 1-42. (1958)

Both Ödön: Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (4) 1. pp. 1-62. (1958)

Both Ödön: Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi politikája 1848 nyarán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 23-44. (1958)

Bárdosi István: A fellebbviteli rendszerek kérdéséhez a polgári eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (4) 4. pp. 1-26. (1958)

Bólya Lajos: A tárgyalás bírósági előkészítésének formáiról, alanyairól és egyes eljárási szabályairól a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 45-69. (1958)

Hajdú Gyula: Kolonializmus és neutralizmus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 71-88. (1958)

Herczegh Géza: A pozitivizmus kérdése a mai nemzetközi jogtudományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 89-104. (1958)

Horváth Róbert: Egy ismeretlen magyar politikai aritmetikus : Hatvani István professzor (1718-1786). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (4) 3. pp. 1-44. (1958)

Horváth Róbert: A nemzetközi statisztikai együttműködés kifejlődése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 105-127. (1958)

Kovács István and Buza László: A magyar közjogi pozitivizmus és Buza László első monográfiái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 129-147. (1958)

Maday Pál: Árendás jobbágyok szerződés formulái a mindszent-ányási uradalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 149-171. (1958)

Martonyi János: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 5-6. (1958)

Martonyi János: A közszolgálati jogviszony keletkezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 173-200. (1958)

Nagy Károly: Az analógia és a joghézag kérdései a nemzetközi jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 201-226. (1958)

Nagy László: Das Arbeitsrechtsverhältnis als Voraussetzung der arbeitsrechtlichen materiellen Verantwortlichkeit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 227-246. (1958)

Németi László: A mezőgazdasági termelőszövetkezet mintaalapszabályának jogforrási jellege. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (4) 2. pp. 1-20. (1958)

Papp Ignác: Az állam meghatarozása [!meghatározása] és a nemzetközi jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 247-278. (1958)

Pólay Elemér: Három munkabérszerződés a római Dáciából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (4) 5. pp. 1-38. (1958)

Pólay Elemér: Il carattere e luogo delle regole delle relazioni interstatali nel sistema del diritto. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 279-305. (1958)

Szabó József: Development of the control system in the Hungarian financial law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 307-351. (1958)

Vitányi Béla: Az államnak más állam joghatósága alóli mentességére vonatkozó elméletek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (5) 1-15. pp. 353-369. (1958)

This list was generated on 2023. december 5. 03:58:33 CET.