Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 28.

Szilbereky Jenő tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 323-326. (1987)

Antalffy György: Machiavel et les sciences politiques. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 7-19. (1987)

Bajory Pál: A bírósági egyezség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 21-33. (1987)

Balogh Elemér: Both Ödön, a szakjogtörténet művelője. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 345-353. (1987)

Besenyei Lajos: A szerződés érvénytelenségéről - elsősorban a bírói gyakorlat oldaláról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 43-52. (1987)

Bérczi Imre: A műszaki szellemi alkotások gazdasági jelentősége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 35-41. (1987)

Cséka Ervin: A másodfokú bírósági eljárás hatékonyságának kérdései a magyar büntető eljárási jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 53-64. (1987)

Farkas József: Kötöttségi elemek a bizonyítékok szabad mérlegelésénél a polgári perben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 65-74. (1987)

Hofszang József: A kényszerintézkedések a büntető eljárási jog rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 75-85. (1987)

Homoki-Nagy Mária: Női különjogok érvényesülése a szentesi úriszék joggyakorlatában : 1836-1846. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 87-95. (1987)

Homoki-Nagy Mária: A sajtószabadság kérdése Both Ödön munkáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 355-360. (1987)

Horváth Róbert: The rise of demography as an autonomous science. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 97-120. (1987)

Juhászné Zvolenszki Anikó: Az elsőfokú tárgyalás elmulasztásának következményei - a jogalkotás fejlődésének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 123-136. (1987)

Kemenes Béla: A polgári jogi felelősség néhány elvi és gyakorlati kérdése a gazdálkodó szervek körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 137-145. (1987)

Mathiász Tivadar: A keresetlevél kézbesítése és a kézbesítési ügygondnok jogállása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 147-153. (1987)

Merényi Kálmán: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények okai és megelőzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 155-167. (1987)

Molnár Imre: A preklasszikus jog felelősségi rendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 169-210. (1987)

Nagy Ferenc and Cserháti Ágota: A halálbüntetés az USA-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 211-236. (1987)

Novák István: A bíró polgári eljárásjogi felelőssége - tárgyaláselőkészítési felelősség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 241-248. (1987)

Németh János: A res iudicata mint perújítási ok polgári perjogunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 237-240. (1987)

Papp Ignác: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 5-6. (1987)

Papp Ignác: Jogpolitika, jogalkotás, jogalkalmazás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 249-255. (1987)

Pólay Elemér: Die römischrechtlichen Wurzeln des zivilrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 257-280. (1987)

Pólay Elemér: [Előszó]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 333-334. (1987)

Szabó Imre: Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 281-296. (1987)

Tamás András: Modern politics and policies for environmental protection. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 297-307. (1987)

Tóth Árpád: Szemere Bertalan alakja Both Ödön néhány tanulmányában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 335-343. (1987)

Vastagh Pál: Az állam funkcióiról a szocialista orientáció országaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 309-322. (1987)

This list was generated on 2023. december 9. 23:05:21 CET.