Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 23.

Meznerics Iván tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 289-294. (1988)

Antalffy György: Über die staats- und rechtstheoretischen Zusammenhänge zwischen Recht und Politik. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 7-19. (1988)

Balogh Elemér: A pénzhamisítás bűncselekménye a XIX. század első felének néhány német kódexében és a korabeli magyar büntetőtörvénykönyv-tervezetekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 21-36. (1988)

Besenyei Lajos: A lakásbérleti jog nem polgári jogi elemeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 45-54. (1988)

Bérczi Imre: A feltalálói és újítói tevékenység érdekeltségi rendszerének kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 37-43. (1988)

Cséka Ervin: Rôle du tribunal suprême dans la juridiction pénale. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 55-70. (1988)

Dáni Sándor: A pénzügyi jogtudomány továbbfejlesztése Meznerics Iván tudományos munkáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 71-81. (1988)

Ferenczy Endre: Le statut juridique des grandes enterprises du point de vue du droit comparé. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 83-95. (1988)

Horváth Róbert: La construction et l'interprétation des indicateurs monétaires. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 97-102. (1988)

Jakab Éva: A kommerciális csere állami kontrolljának megnyilvánulása az agoranomosok piacrendészeti tevékenységében az i. e. V-IV. századi Athénban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 103-112. (1988)

Kaltenbach Jenő: A felügyelet fogalma a jogirodalomban és a jogi szabályozásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 113-133. (1988)

Kemenes Béla and Pólay Elemér: Die Pandektistik und die Kodifikation des Zivilgesetzbuches der Ungarischen Volksrepublik. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 135-145. (1988)

Kiss Lászlóné: A közpénzügyek alkotmányi szabályozásának néhány lehetőségéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 147-159. (1988)

Laluska Pál: Adalékok a magyar pénzügyi jog általános részének egyes kérdéseihez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 161-167. (1988)

Merényi Kálmán: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények viktimológiai kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 169-186. (1988)

Molnár Imre: A posztklasszikus és a jusztiniánuszi korszak felelősségi rendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 187-200. (1988)

Nagy Ferenc: A szabadságvesztés-büntetés és végrehajtása a lengyel büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 201-213. (1988)

Nagy Tibor: A jövedelemadó szocialista variánsa - összehasonlító jogi megközelítésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 215-226. (1988)

Papp Ignác: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 5-6. (1988)

Papp Ignác: A közigazgatás struktúrájáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 227-240. (1988)

Pólay Elemér: Rechtsvergleichendes in den Institutionen des Gaius. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 241-253. (1988)

Tóth Árpád: A hatósági árszabályozás és az árdrágító visszaélések problémái az első világháború idején Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 255-274. (1988)

Vastagh Pál: A fegyveres erők a szocialista orientációjú országok politikai rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 275-287. (1988)

This list was generated on 2023. december 5. 02:41:08 CET.