Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 28.

Kocsis István tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 443-456. (1991)

Balázs József: Magyarország népességének alakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 21-39. (1991)

Blazovich László: Ludovicus Crijevic Tubero jogszemlélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 41-52. (1991)

Blutman László: The individual's duties : a case study in international human rights law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 53-69. (1991)

Cséka Ervin: A bizonyítást kizáró szabályok a büntető eljárásban [!büntetőeljárásban]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 71-95. (1991)

Cúcz Ottó: Garantiertes Grundeinkommen : eine neue Wunderwaffe der Sozialpolitik? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 97-105. (1991)

Gombos Katalin: From traditional fundamental rights to the modern concept of civil liberties. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 107-118. (1991)

Holló András: A hatalommegosztás, mint "alkalmazott alapelv" az Alkotmánybíráskodás [!alkotmánybíráskodás] kialakulása tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 119-130. (1991)

Jakab Éva: Aediles curules : Róma rendészeti igazgatása és ennek hatása a magánjog fejlődésére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 131-155. (1991)

Kemenes Béla: A fogyasztói érdekvédelmet szolgáló ombudsman intézménye. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 157-165. (1991)

Kiss Barnabás: A svéd alkotmányfejlődés főbb elemei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 167-177. (1991)

Kónyáné Simics Zsuzsa: A blankettákkal kapcsolatos problémák rövid elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 179-192. (1991)

Lichtenstein József: Adalékok a bírói szervezet alkotmányos reformjához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 193-207. (1991)

Merényi Kálmán: A rablás bűncselekményének viktimológiai kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 209-224. (1991)

Molnár Imre: Culpa-fogalom a klasszikus római jogban, különös tekintettel a szerződésen kívül és a stricti iuris szerződésekkel keletkezett károk esetére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 225-244. (1991)

Nagy Ferenc: Alkotmány - szabadságelvonás - büntetésvégrehajtás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 245-262. (1991)

Nagy Ferenc: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 5-6. (1991)

Papp Ignác: Az általános államtanról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 263-277. (1991)

Ruszoly József: A választási bíráskodás korszerű alapvetése : az 1951. március 12-i német szövetségi törvény (Wahlprüfungsgesetz) létrejötte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 279-314. (1991)

Stipta István: Vármegyei reform a törvényhozás előtt : 1844-1848. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 315-331. (1991)

Szamel Lajos: Az állampolgársági jog közjogi (alkotmányjogi és közigazgatási jogi), illetve magánjogi jellegéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 333-343. (1991)

Szentpéteri István: Az alkotmányfejlődés formáció- és modernizáció-elméleti értelmezései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 345-357. (1991)

Takács Imre: A kisebbségi jogok a nemzetközi szerződésekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 359-382. (1991)

Tamás András: Regulation by law and regulation by government in the rule of law and the technical theory of jurisprudence. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 383-396. (1991)

Tóth Károly: Finnország kormányformájának főbb vonásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 397-412. (1991)

Tóth Lajos: Földjogi viszonyaink rendezésének főbb dilemmái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 413-424. (1991)

Veres József: A fegyelmi felelősség szabályozása a szövetkezeti jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 425-442. (1991)

Ádám Antal: A tömegközlés alkotmányjogi vonatkozásairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 7-20. (1991)

This list was generated on 2023. december 5. 03:12:16 CET.