Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 46.

Cséka Ervin tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 631-639. (1992)

Balázs József: A rablások alakulása és főbb jellemzői az 1967-1989. években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 31-51. (1992)

Blazovich László: Ludovik Crijevič (Tubero) képe Magyarországról és lakóiról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 53-67. (1992)

Blutman László: People's rights as human rights : problematic aspects. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 69-82. (1992)

Bócz Endre: "Megismerés" és "bizonyítás" a büntető eljárásban [!büntetőeljárásban]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 83-96. (1992)

Cserháti Ágota: Elhatárolási problémák a bírósági gyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 97-113. (1992)

Csiszár Tibor: Az illegális kábítószer-kereskedelemből származó jövedelmek befektetési (tisztára mosási) és egyéb felhasználási módozatai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 115-122. (1992)

Czagány László: Adalékok a gazdasági fejlődés demográfiai feltételeinek vizsgálatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 1. pp. 1-18. (1992)

Faragó M. Judit: A kifosztásról : egy új törvényi tényállás megfogalmazása ürügyén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 123-134. (1992)

Földvári József: A magyar büntetőjog szankciórendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 135-144. (1992)

Gombos Katalin: A szabadságjogok fogalmáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 145-153. (1992)

Grubač Momčilo: A büntetőeljárás ésszerűsítése az eljárási formák egyszerűsítése útján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 175-186. (1992)

Gönczöl Katalin: A bűnös szegények helyzete a századfordulós Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 155-174. (1992)

Holzhauer Heinz: Der gerichtliche Zweikampf. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 201-218. (1992)

Holzhauer Heinz: "Geburt der Strafe". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 2. pp. 1-18. (1992)

Horváth Róbert: Laky Dezső - az egyetemi tanár. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 3. pp. 1-10. (1992)

Horváth Róbert: A Szegedi Tudományegyetem Statisztikai Tanszékének történetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 219-229. (1992)

Horváth Tibor: A halálbüntetés abolíciója Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 231-245. (1992)

Jakab Éva: Rabszolgavételek Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 247-259. (1992)

Kampler Béla: Hogyan döntsön az egyéni vállalkozó - avagy választási szempontok a személyi jövedelemadó, vagy a vállalkozási nyereségadó szerinti adózás szabályai között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 261-276. (1992)

Katona Géza: A nyomozás szabályozása, visszatekintés és perspektíva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 277-292. (1992)

Kecskés Heiner Aranka: ILO legislation concerning occupational safety and health. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 187-199. (1992)

Kemenes Béla: Die neue Wege in der Zivilrechtlichen Haftung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 293-299. (1992)

Kereszty Béla: A vádelv története és szabályozása az első magyar Bp-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 301-313. (1992)

Kertész Imre: Kép- és hangtechnikai eszközök a büntető eljárásban [!büntetőeljárásban]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 315-324. (1992)

Merényi Kálmán: A házasság (család) büntetőjogi védelmének történeti fejlődése Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 325-340. (1992)

Molnár Imre: A culpa kérdése a bonae fidei szerződéseknél a klasszikus római jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 341-354. (1992)

Molnár József: A bűnöző életmód feladása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 355-375. (1992)

Nagy Ferenc: Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésről : európai áttekintés alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 377-400. (1992)

Nagy Ferenc: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 5-29. (1992)

Nagy Katalin: A német szövetségi választási rendszer főbb sajátosságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 435-446. (1992)

Nagy Károly: Az erőhatalom (vis major) néhány kérdése a nemzetközi jogi felelősségben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 401-433. (1992)

Nagy Károly: Le problème de la légitime défense en droit international. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 4. pp. 1-99. (1992)

Pusztai László: A büntetőeljárási jog önállósodása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 447-456. (1992)

Ruszoly József: Képviselet és folytonosság : bevezetés egy összehasonlító választójog-történeti munkálathoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 457-467. (1992)

Schneider Hans Joachim: Crime, criminological research, and criminal policy in west and east Germany before and after their unification. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 469-479. (1992)

Stipta István: Az első polgári kori vármegyetörvény, 1848:XVI. tc. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 5. pp. 1-34. (1992)

Stipta István: Intézménytörténeti adalékok az 1870:XLII. tc. végrehajtásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 481-494. (1992)

Szondi Ildikó and Papdi Andrea and Soós Attila: Empirikus vizsgálat a szegedi joghallgatók életmódjáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 495-520. (1992)

Thür Gerhard: Performulák a görög jogban? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 521-531. (1992)

Tremmel Flórián: Adalékok a közvádmonopólium kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 533-551. (1992)

Trócsányi László: A közigazgatási bíráskodás és az alapjogok védelmének egyes aspektusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 553-564. (1992)

Vargha László: A kézeredetre vonatkozó szakvélemény megalapozatlansága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 565-581. (1992)

Vavró István: A közvádas eljárásban jogerősen elítéltek főbb demográfiai jellemzői 1980-89 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 583-601. (1992)

Vígh József: A kriminológiai nézetek változása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 603-613. (1992)

Wiener A. Imre: Kerettényállások és büntetőjogi garanciák. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 615-629. (1992)

This list was generated on 2023. december 9. 23:07:54 CET.