Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 61.

Badó Attila: Bevezetés az angol jogrendszerbe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 1. pp. 1-41. (1993)

Bajory Pál: Házassági vagyonjogi kérdések a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 7-18. (1993)

Balogh Elemér: Die Verdachtsstrafe als Erscheinungsform der Schuldvermutung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 2. pp. 1-206. (1993)

Balázs József: A házasságkötések alakulása Magyarországon a II. világháború után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 19-37. (1993)

Besenyei Lajos: A Ptk. szabályainak alkalmazhatósága a társasági jogban : egy eseti döntés margójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 63-72. (1993)

Bodnár László: A nemzetközi szerződések érvénytelenségének néhány dogmatikai kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 73-82. (1993)

Bánrévy Gábor: A szerződő felek jogválasztása a mai gyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 39-56. (1993)

Bérci Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 5-6. (1993)

Bérczi Imre: A műszaki szellemi alkotások jogvédelmének korszerűsítése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 57-62. (1993)

Cséka Ervin: Felülvizsgálati eljárás büntetőügyekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 83-96. (1993)

Cúcz Ottó: A veszélyközösségi modell és a versengő biztosítók tömeges biztosításai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 97-106. (1993)

Faragó M. Judit: Zehery Lajos élete és munkássága (1893-1968). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 3. pp. 1-17. (1993)

Gaál Sándor: A felszámolási eljárás mint sajátos nem peres eljárás : néhány gondolat gyakorlati tapasztalatok alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 107-119. (1993)

Gyökeres Csilla: Gondolatok a szülői felügyeleti jogról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 127-137. (1993)

Gáspárdy László: Három év a magyar polgári eljárásjog történetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 121-126. (1993)

Hajdú József: Az Egyesült Államok szociális biztonsági rendszerének néhány biztosítási típusú ellátása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 4. pp. 1-47. (1993)

Harmathy Attila: A hitelbiztosítékok jogának változásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 139-144. (1993)

Heka László: Magyarok a Drávaszögben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 5. pp. 1-24. (1993)

Herczegh Béla: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme a mai Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 145-154. (1993)

Horváth Róbert: Megemlékezés Schneller Károly professzor - az ember és a tudós születésének 100. évfordulójáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 6. pp. 3-15. (1993)

Imre András: A társasági szerződések sui generis érvénytelensége? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 155-163. (1993)

Jakab Éva: Az aediliszi stipulátiók. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 85-114. (1993)

Jakab Éva: Bevezetés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 5-8. (1993)

Jakab Éva: In iure eljárás az Aediliszek előtt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 115-156. (1993)

Jakab Éva: Irodalomjegyzék. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 201-215. (1993)

Jakab Éva: Kereskedési szokások a régi Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 9-31. (1993)

Jakab Éva: Piacfelügyelet Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 33-65. (1993)

Jakab Éva: Rabszolgavételek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 67-84. (1993)

Jakab Éva: Zusammenfassung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 157-200. (1993)

Juhászné Zvolenszki Anikó: A felülvizsgálati eljárás újraszületésének története. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 165-180. (1993)

Józsa Zoltán: A helyi önkormányzatok lakásgazdálkodása Angliában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 8. pp. 1-30. (1993)

Kaltenbach Jenő: Közigazgatási mérlegelés és közigazgatási bíráskodás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 181-188. (1993)

Kecskés László: Az EGK jogharmonizációról - már magyar szemmel is. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 189-198. (1993)

Kemenes Béla: Kemenes Béla tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 543-550. (1993)

Kemenes István: Polgári jog és ítélkezés - a piacgazdaság kihívásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 199-214. (1993)

Kónyáné Simics Zsuzsa: A polgári jogi személyiségvédelem fejlődésének rövid áttekintése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 215-240. (1993)

Lábady Tamás: Az eszmei kártérítés új dimenziói a magyar jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 241-248. (1993)

Merényi Kálmán: Az emberi életet sértő bűncselekmények kódex szintű szabályozása Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 257-267. (1993)

Molnár Imre: A római magánjog rendszere és annak hatása a modern európai magánjogok rendszereire. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 269-286. (1993)

Mádl Ferenc: Az európai integráció sodrásában : a Visegrádi Négyek közép-európai szabadkereskedelmi övezete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 249-256. (1993)

Nagy Ferenc: A bűncselekmény áldozatának állami kártalanításáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 287-298. (1993)

Nagy Károly: Néhány megjegyzés az önrendelkezési jogról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 299-322. (1993)

Nagy Lajos: A földpiac jellemzői a piacgazdaságokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 323-336. (1993)

Nagy László: A baleset és foglalkozási megbetegedés miatti munkáltatói felelősség néhány elméleti kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 337-345. (1993)

Novotni Zoltán: La privatizzazione: un problema giuridico dell'Est europeo. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 371-383. (1993)

Németh János: Certains problèmes des litiges internationaux en Hongrie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 347-369. (1993)

Paczolay Péter: Törvényesség és alkotmányosság : a törvényességi óvás az Alkotmánybíróság előtt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 385-396. (1993)

Pokol Béla: A jog gazdasági elmélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 397-403. (1993)

Pócsik Ilona: A bűnelkövetők rehabilitációjáról : gondolatok a szankciók hatásossága körüli viták újabb angolszász irodalmából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 9. pp. 1-26. (1993)

Ruszoly József: Önkormányzat és rendőrség : adalékok a szegedi rendészeti szervezet dualizmus kori történetéhez (1872-1918). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 405-418. (1993)

Sipos Miklós: A kis-és nagyüzemek költségelőnyeinek differenciálódása a magyar mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 427-435. (1993)

Szabó Imre: A származásmegállapítási perek egyes kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 437-449. (1993)

Szentpéteri István: Legitimitás, jog és alkotmány viszonya Bibó István nézetrendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 451-458. (1993)

Szilbereky Jenő: Felülvizsgálati perorvoslat polgári eljárásjogunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 459-467. (1993)

Sárközy Tamás: Privatizáció - reklám - jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 419-425. (1993)

Tamás András: Fejlődik-e a jog? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 469-481. (1993)

Tamás Lajos: A bizományosi szerződés elméleti kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 483-499. (1993)

Tóth Lajos: Földhaszonélvezeti jog a termőföldeken. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 501-510. (1993)

Tóthné Fábián Eszter: Az örökbefogadási jogviszony tartalmának változása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 511-518. (1993)

Veres József: Egy lehetséges agrárjogi koncepció vázlata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 519-527. (1993)

Zoltán Ödön: Fogyasztóvédelem és fogyasztói magatartás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 529-542. (1993)

This list was generated on 2023. december 9. 22:07:02 CET.