Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 105.

Andrássy Adél: Az endogén növekedéselmélet néhány aspektusa. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 25-43. (1996)

Andrássy Adél: Magyarország földalapja hasznosításának egyes kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 11-22. (1996)

Arató Mátyás: A matematikai statisztikáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 45-51. (1996)

Badó Attila: Az angolszász típusú esküdtszék kritikai elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 1. pp. 1-52. (1996)

Balogh Elemér: Kemény Zsigmond választójogi nézetei a reformkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 79-91. (1996)

Balogh Elemér: Reformkori büntetőjogunk "bűncselekmény-fogalma". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 23-34. (1996)

Balogh Elemér: A salvus conductus és a magyar peregrináció. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 2. pp. 1-18. (1996)

Balázs József: Demográfiai tényezők szerepe a bűnözésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 53-77. (1996)

Besenyei Lajos: Az alkotmány és a polgári jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 5-18. (1996)

Besenyei Lajos: Polgári jogunk fejlődési irányai, elsősorban a kodifikáció tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 35-48. (1996)

Blazovich László: Szabadka földesurai a középkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 49-60. (1996)

Blazovich László: Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 101-109. (1996)

Bodnár László: A nemzetközi jog magyar jogrendszerbeli helyének alkotmányos szabályozásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 19-36. (1996)

Bodnár László: The relationship of international law and domestic law in our constitution - de lege ferenda. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 111-133. (1996)

Bragyova András: Alkotmánybíráskodás és demokrácia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 135-159. (1996)

Bérczi Imre: A műszaki szellemi alkotások jelentősége, jogvédelme, jogharmonizációs feladatok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 93-100. (1996)

Cséka Ervin: Az alkotmány és az eljárásjogok, különös tekintettel a büntető eljárásjogra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 37-54. (1996)

Cséka Ervin: Büntető perorvoslati rendszerünk változásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 161-175. (1996)

Cséka Ervin: A büntető tárgyalás vezetéséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 61-72. (1996)

Czúcz Ottó: A szociális jogok többszintű alkotmányos védelmének lehetőségéről és szükségességéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 177-188. (1996)

Dezső Márta: A képviselői mandátum jellege - a szabad mandátum határai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 189-202. (1996)

Erdei Árpád: Haladás és ellenállás avagy a büntető eljárási jog kodifikációjának konflikusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 73-84. (1996)

Feleky Gábor: Rendi orientáció és jogi mező : az alkalmazottak szociológiájának németországi nyitánya. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 205-223. (1996)

Fábián György: A rendszerváltás politikájának fő jellemzői Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 3. pp. 1-38. (1996)

Györgyi Kálmán: Köszöntő. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 7-9. (1996)

Györgyi Kálmán: Tokaji Géza felfogása az okozati összefüggésről és újabb fejlemények az okozatossági tanban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 85-100. (1996)

Hajdú József: Some comparative considerations and remarks on the possible implementation of the Japanese type industrial relations system in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 4. pp. 1-76. (1996)

Homoki-Nagy Mária: Gondolatok a parasztpolgár tulajdon-és birtokviszonyairól a 18-19. században Szentesen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 101-114. (1996)

Iorgovan Antonie: A politikai rendszer változása és az alkotmányos fejlődés Romániában az 1989. decemberi forradalom után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 209-220. (1996)

Irk Ferenc: A morál és büntetőjog helye társadalmunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 115-124. (1996)

Jakab Éva: Prevenció és szankció Platon törvényeiben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 125-136. (1996)

Jávor István and Rozgonyi Tamás: A munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) törvény alkalmazásának gazdasági, szociológiai és szervezeti hatásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 225-245. (1996)

Józsa Zoltán: Új értékek, nyitott rendszerű közigazgatás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 247-257. (1996)

Józsa Zoltán: A képviselői szerep, a képviselők és a hivatalnokok közötti kapcsolat jellemzői a helyi önkormányzatoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 5. pp. 1-12. (1996)

Kartag-Odri Agnes: A történelem és az Alkotmány szoros kapcsolata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 221-229. (1996)

Katona Péter Zoltán: Az egyetem válságának értelmezései a modern francia szociológia-elméletben [!szociológiaelméletben]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 259-272. (1996)

Kecskés Aranka: The experiences of collective bargaining and collective agreements in Italy. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 6. pp. 1-28. (1996)

Kemenes Béla: A koncessziós szerződések szabályozása napjainkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 273-278. (1996)

Kereszty Béla: Gazdasági bűnözés, feketegazdaság és a pénzmosás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 137-150. (1996)

Kertész Imre: A legalitás eróziója, az opportunitás inváziója. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 151-158. (1996)

Kiss Barnabás: Az emberi - állampolgári jogok alkotmányos szabályozása Közép - és Kelet-Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 55-69. (1996)

Kiss Barnabás: A jogegyenlőség problémája a magyar közjogi irodalomban 1945-ig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 279-287. (1996)

Kiss László: A jogforrási rendszer és a jogalkotás alkotmányos szabályozásának néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 289-301. (1996)

Klíma Karel: Az alkotmányfejlődés és gyakorlati tapasztalatai a Cseh Köztársaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 231-243. (1996)

Kovács Sándor: Adalékok a szervezeti izomorfia institucionalista értelmezéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 303-313. (1996)

Kukorelli István: A közvetlen demokrácia "visszafejlesztésének" irányai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 315-325. (1996)

Lichtenstein József: Abrégé de l'organisation judiciaire hongroise. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 327-340. (1996)

Loss Sándor and Szabó Gábor: A szokásjog értelme és a hagyomány értéke : komaság és reciprocitás négy őrségi faluban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 8. pp. 1-13. (1996)

Lőrincz Lajos: Közigazgatás: tegnap, ma, holnap. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 341-356. (1996)

Lőrinczy György: Egy jogállami megoldás : a parlament alá rendelt ügyészség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 7. pp. 1-31. (1996)

Mayer László: Diktatúra - demokrácia Dél-Koreában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 357-370. (1996)

Merényi Kálmán: A gyermekbűnözés jelenkori helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 159-166. (1996)

Molnár Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 5-6. (1996)

Molnár Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 5-7. (1996)

Molnár Imre: Büntető- és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 167-182. (1996)

Molnár Imre: Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 371-383. (1996)

Molnár Imre: A magánjog fejlődésének útja a köztársasági Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 71-77. (1996)

Nagy Ferenc: Az anyagi büntetőjog és az alkotmány. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 79-95. (1996)

Nagy Ferenc: Speciális fogvatartási formákról : az elzárásról és az idegenrendészeti őrizetről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 385-398. (1996)

Nagy Ferenc: A bűnösségen alapuló felelősség elvéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 183-195. (1996)

Nagy Károly: A jogalanyok körének bővülése a nemzetközi jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 399-426. (1996)

Nagy Lajos: Az állam és az agrárpiac. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 427-439. (1996)

Nagy László: The changes of the labour policy and labour administration in the Central and Eastern European countries in the course of the political and economical transformation. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 441-445. (1996)

Nagyné Szegvári Katalin: A gazdasági jellegű jogintézmények kodifikációja a francia jogban és hatásuk az európai jogalkotásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 565-584. (1996)

Nikolić Pavle: A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és tagállamai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 245-255. (1996)

Paczolay Péter: Machiavelli államfogalma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 447-463. (1996)

Paczolay Péter: Hagyományos elemek Közép- és Kelet-Európa új demokráciáinak alkotmányaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 97-109. (1996)

Petneházi Zsigmond: A lutheri végrendelet 450 év távlatából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 9. pp. 1-24. (1996)

Pozsgay Imre: Ez nem kellett ...! : egy ünnep - egy dokumentum. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 465-471. (1996)

Prugberger Tamás: Az érdekegyeztetés mint alkotmányilag szabályozandó közjogi és szakjogágazati problematika. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 473-490. (1996)

Pusztai László: Bűnmegelőzés : fogalom, cél, dimenziók. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 197-211. (1996)

Ruszoly József: Zsedényi Béla politikai pályafutása a "debreceni feltámadásig" : két tanulmány - dokumentumokkal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 11. pp. 1-96. (1996)

Ruszoly József: Alkotmány és hagyomány : historikus észrevételek három alkotmányozási előmunkálatra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 111-130. (1996)

Ruszoly József: Választási bíráskodás és alkotmánybíráskodás : kortörténeti és histográfiai műhelytanulmány az 1945 utáni (nyugat)német fejlődésről - értekezések tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 213-238. (1996)

Ruszoly József: "Évenkinti országggyűlést Pesten" : az 1848: IV. tc. létrejötte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 503-518. (1996)

Rácz Attila: A jogszabályok kötelező ereje - érvényessé válása, időbeli hatálya és alkalmazhatósága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 491-501. (1996)

Révész Béla: Manipulációs technikák a hidegháború korai időszakában : Magyarország és a Szabad Európa Rádió 1950-1956. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 10. pp. 1-88. (1996)

Samu Mihály: A demokrácia és az alkotmányozás fogalma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 519-533. (1996)

Schmidt Péter: Alkotmánybíráskodás és hatalommegosztás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 545-564. (1996)

Szabó András: Büntetőjog és alkotmánybíráskodás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 239-253. (1996)

Szentpéteri István: Alkotmányfejlődési zavarok szociológiai összefüggései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 131-145. (1996)

Szentpéteri István: Szentpéteri István tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 719-724. (1996)

Szentpéteri István: A közvetlen demokrácia a reformáció és felvilágosodás korában (elméletek és intézmények). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 255-272. (1996)

Szondi Ildikó: Lakások peremhelyzetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 12. pp. 1-17. (1996)

Sári János: Elméleti meggondolások a kormány alkotmányos helyzetének szabályozásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 535-544. (1996)

Takács Albert: Demokrácia és alkotmányosság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 585-598. (1996)

Tamás András: Jogelvek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 599-605. (1996)

Tokaji Géza: Tokaji Géza tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 279-282. (1996)

Trócsányi László: Köszöntő. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 9-10. (1996)

Trócsányi László: Az alkotmányozás elvi kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 167-185. (1996)

id. Trócsányi László: Visszaemlékezések a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény végrehajtására. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 669-674. (1996)

ifj. Trócsányi László: La justice constitutionnelle en Hongrie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 675-696. (1996)

Tóth Ferenc: Návay Lajos alkotmányos küzdelmei 1905-1906-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 607-617. (1996)

Tóth Judit: Menedékjogi szabályozás az új kelet-európai alkotmányokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 619-638. (1996)

Tóth Károly: Kelet-Közép-Európa új alkotmányainak szerkezete és az alkotmányozó hatalom problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 639-653. (1996)

Tóth Károly: A parlament, az államfő és a kormány sajátosságai Közép- és Kelet-Európa új alkotmányaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 147-166. (1996)

Tóth Lajos: A magyar agrárjog kialakulásáról és tárgyáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 655-667. (1996)

Tóth Árpád: A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon az első világháború előestéjén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 13. pp. 1-99. (1996)

Tóthné Fábián Eszter: Novellierungen des Familiengesetzes : 1974 und 1986. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 273-278. (1996)

Vastagh Pál: Egy modern állam képe az alkotmánykoncepcióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 197-206. (1996)

Veres József: A mezőgazdasági munka jogi szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 709-718. (1996)

Várnay Ernő: Adalékok alkotmányos pénzügyi jogi kérdésekhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 187-196. (1996)

Wojtyczek Krysztof: A politikai rendszerváltás és alkotmányozás Lengyelországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 257-276. (1996)

Ádám Antal: A közjogtudomány főbb jellemzői az ezredfordulón. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 11-23. (1996)

Ürmös Ferenc: Hatalom és társadalom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 697-708. (1996)

This list was generated on 2023. december 9. 22:36:23 CET.