Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 45.

Andrássy Adél: A termelési tényezők helyettesítése és a műszaki fejlődés szétválasztása a neoklasszikusoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 7-26. (1998)

Balogh Elemér: Ein Beitrag zur Problematik der Verdachtsstrafe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 27-32. (1998)

Besenyei Lajos: De lege ferenda gondolatok az öröklési jog köréből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 33-44. (1998)

Blazovich László: Gondolatok az Alföld középkori településhálózatáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 45-56. (1998)

Blutman László: Az ártatlanság vélelmének hatóköre az európai alapjogokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 57-76. (1998)

Blutman László: Előzetes döntési eljárás az Európai Bíróságon: mi a bíróság? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 1. pp. 1-26. (1998)

Bobvos Pál: A birtokrendezés szükségessége a gazdaságos és ésszerű mezőgazdasági termelés tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 2. pp. 1-22. (1998)

Bodnár László: Igazságtétel : most már kizárólag a nemzetközi jog alapján? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 77-84. (1998)

Both Ödön: Küzdelem a sajtószabadságért Magyarországon (1790-1795). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 3. pp. 1-17. (1998)

Botos Katalin: Bankfelügyelet az EU-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 85-102. (1998)

Császár Mátyás: Az Irányelvek közvetlen hatálya. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 4. pp. 1-14. (1998)

Cséka Ervin: Korszerűsödő alapelvek a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 103-120. (1998)

Cséka Ervin: Megjegyzések az új büntető eljárási kódex koncepciójához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 5. pp. 1-13. (1998)

Fantoly Zsanett: A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kérdésköre a holland és francia jogban, tekintettel a küszöbön álló magyar szabályozásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 135-147. (1998)

Fráter Mariann: A humánusabb egészségügy felé : a házi szakápoló szolgálatokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 6. pp. 1-18. (1998)

Fábián György: A vegyes választási rendszer és reformja. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 121-133. (1998)

Gönczi Katalin: A városi jog és feljegyzései a középkori Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 7. pp. 1-19. (1998)

Hajdú József: The methods of Alternative Dispute Resolution (ADR) in the sphere of labourlaw (ADR) in the sphere of labourlaw (The case of USA, Australia, South Africa and Hungary). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 8. pp. 1-78. (1998)

Heka László: Az 1868. évi horvát-magyar kiegyezés a sajtó tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 9. pp. 1-39. (1998)

Homoki-Nagy Mária: A magyar magánjogi kodifikáció első lépései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 149-160. (1998)

Juhász Zsuzsanna: A börtönnépesség alakulása egyes közép- és kelet-európai országokban a rendszerváltás után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 161-170. (1998)

Józsa Zoltán: Az önkormányzati feladatrendszer és szervezet lehetséges fejlesztési irányai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 10. pp. 1-19. (1998)

Kaltenbach Jenő: Die Rechtsstellung der Minderheiten in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 171-183. (1998)

Karsai Krisztina: A kábítószer-fogyasztás büntetendősége : elvek, elméletek pro és kontra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 11. pp. 1-33. (1998)

Karsai Krisztina: A magyar és a német kábítószer-büntetőjog alapjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 185-208. (1998)

Kuwahara Masahiro Ken: Japanese labour law cases dealing with foreign multinational corporation in Japan. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 12. pp. 1-15. (1998)

Lőrinczy György: Gondolatok a bizonyítási eljárás törvényességéről a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 209-234. (1998)

Merényi Kálmán: A prostitúció jelenkori helyzete Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 235-242. (1998)

Molnár Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 5-6. (1998)

Molnár Imre: Tanúvallomások (kínvallatás) értékelése a bűnösség megállapításánál az ókori római büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 243-250. (1998)

Nagy Ferenc: Büntetés-végrehajtás Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 13. pp. 1-23. (1998)

Nagy Ferenc: A büntetőjog legújabb változásairól : nemzetközi és hazai kitekintés alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 251-264. (1998)

Nagy Károly: Le sujet du droit des peuples á disposer d'eux-mémes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 265-283. (1998)

Nagy László: The worker's participation in the employer's decision-making in central and eastern Europe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 285-295. (1998)

Paczolay Péter: Az európai uniós tagság politikai feltételei az Európai Bizottság véleményének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 297-304. (1998)

Papp Tekla: A koncessziós szerződés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 14. pp. 1-19. (1998)

Pócsik Ilona: Büntetőpolitikai irányváltás Angliában az 1990-es években, avagy egy paradigma utóélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 305-324. (1998)

Ruszoly József: Az erdélyi választójog történetéhez (1848-1872). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 325-352. (1998)

Ruszoly József and Ady Endre: Költőnk és joga : írások Ady Endre életéhez és korához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 16. pp. 1-64. (1998)

Révész Béla: Az osztályharc fogalmának politikai és jogi aspektusai az '50-es években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 15. pp. 1-127. (1998)

Sarkady Zsolt: Rendszerre való törekvések az ókori Róma jogában és a modern Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 17. pp. 1-37. (1998)

Stipta István: Az 1875. évi osztrák közigazgatási bíróság hatása a magyar közigazgatási jogvédelemre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 353-362. (1998)

Szondi Ildikó: Wohnungen am Rande der Stadt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 18. pp. 1-19. (1998)

Trócsányi László: A központi államszervezet egyes alkotmányjogi kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 363-372. (1998)

Tóth Árpád: A hadiszolgáltatások jogi szabályozása a dualizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 19. pp. 1-41. (1998)

This list was generated on 2023. december 9. 22:15:41 CET.