Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 46.

Badó Attila: A francia esküdtszékkel kapcsolatos dilemmák. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 1. pp. 1-26. (1999)

Balázs József: Gondolatok a bűnözés statisztikai megfigyeléséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 7-14. (1999)

Besenyei Lajos: Az új társasági törvény margójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 23-29. (1999)

Besenyei Lajos: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 5-6. (1999)

Blazovich László: Az alföldi mezővárosok etnikai képe a. 14-16. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 31-41. (1999)

Bobvos Pál: A szövetkezet vagyoni viszonyainak átalakulása, különös tekintettel a termőföldekre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 43-52. (1999)

Bródy János: A sztrájkjog nemzetközi és magyar aspektusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 2. pp. 1-21. (1999)

Bérczi Imre: Az iparjogvédelem szerepe a gazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 15-21. (1999)

Cséka Ervin: A büntető tárgyalási rendszer. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 63-78. (1999)

Czúcz Ottó: Gondolatok az önálló mezőgazdasági gazdálkodók szociális védelmének kiterjesztési lehetőségeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 53-61. (1999)

Domé Györgyné: A szövetkezetek jogi szabályozásának múltja, jelene és jövője. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 79-93. (1999)

Hajdú József: Az alternatív vitamegoldási rendszerek szerepe a munkahelyi szexuális zaklatásos ügyek megoldásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 3. pp. 1-63. (1999)

Hajdú József: The preliminaries and basic elements of the new Hungarian private pension system. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 95-119. (1999)

Homoki-Nagy Mária: A szabad költözködési jog biztosítása Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 121-131. (1999)

Horváth Zsuzsanna: Az Európai Közösség agrárpolitikai reformjának környezetvédelmi aspektusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 133-157. (1999)

Juhász Zsuzsanna: Az 1990-es évek közepének európai börtönnépessége : számok tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 5. pp. 1-14. (1999)

Jójárt László: A birtokrendezés múltja és kilátásai Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 159-166. (1999)

Józsa Zoltán: Regionalizmus és önkormányzatok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 4. pp. 1-25. (1999)

Józsa Zoltán: Szervezet és hatékonyság az önkormányzati szférában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 167-179. (1999)

Kemenes Béla: Megjegyzések a Ptk. kötelmi jogi részéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 181-200. (1999)

Molnár Imre: Tényálladék az ókori Róma büntetőjogában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 201-207. (1999)

Molnár Imre: A római jog professzorai a szegedi egyetemen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 6. pp. 1-16. (1999)

Nagy Ferenc: A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének egyes elvi és gyakorlati kérdéseiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 209-226. (1999)

Nagy Lajos: Az EU agrár-monetáris rendszere és a magyar mezőgazdaság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 227-237. (1999)

Nagy László: A munkaerőpiac flexibilitása és a munkát végzők munkajogi védelme. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 239-244. (1999)

Osztróvszky József and Ruszoly József: Elemi kárbiztosítás Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 7. pp. 1-53. (1999)

Papp István Géza: A költői minták használata a perbeszédben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 245-256. (1999)

Papp Tekla: Az apport megítélése a Legfelsőbb Bíróság döntéseiben és a Társasági törvény apportálásra vonatkozó szabályainak hatása a joggyakorlatra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 257-267. (1999)

Papp Tekla: Die Grundzüge des englischen Gesellschaftsrechts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 8. pp. 1-8. (1999)

Prugberger Tamás: Európai jogharmonizáció és a magyar agrárjog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 269-286. (1999)

Román László: A jogegyenlőség természete és főbb rendellenességeinek sajátos "előfordulása" a munkajogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 287-306. (1999)

Ruszoly József: Gesetze über die Enteignung in Ungarn (1836-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 307-332. (1999)

Sipos Miklós: Munka- és termelőszövetkezetek a mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 333-341. (1999)

Sojka Klaus: Das Internationale Recht als Mittel des überregionalen Umweltschutzes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 343-351. (1999)

Stipta István: Adalékok a pénzügyi közigazgatási bíróság működésének történetéhez (1884-1885). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 9. pp. 1-22. (1999)

Szentpéteri István: A menedzsment-tudomány kialakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 353-364. (1999)

Szilágyi Sándor: Elmélkedés a földrendező és a földkiadó bizottságokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 365-378. (1999)

Szondi Ildikó: Lakástakarék-pénztárak Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 10. pp. 1-26. (1999)

Trócsányi László: A törvénykezdeményezési jog az összehasonlító parlamenti jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 413-423. (1999)

Tóth Lajos: Az ingatlan-nyilvántartásunk alapelvei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 379-392. (1999)

Tóthné Fábián Eszter: A házassági vagyonjog egyes elemeinek áttekintése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 393-412. (1999)

Varga Péter: De re militari : a katonai jogról - forráselemzés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 11. pp. 1-23. (1999)

Vass János: Gondolatok a magyar agrárgazdaság értékeléséhez, perspektíváihoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 431-438. (1999)

Weber Günther: Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europischen Union im Lichte der Rechtsprechung des Europischen Gerichtshofes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 439-447. (1999)

Zsohár András: A mezőgazdasági szövetkezeti jog fejlődésének tendenciái, különös tekintettel a tagok és a szövetkezetek vagyoni kapcsolataira a mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 449-463. (1999)

Újvári József: A papagáj klauzula esete a munkaszerződéssel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 425-430. (1999)

This list was generated on 2023. december 9. 23:00:27 CET.