Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 43.

Bérczi Imre tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 589-590. (2000)

Badó Attila: Laikus bíráskodás és reprezentativitás : a "fair cross section" doktrína. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 7-14. (2000)

Balogh Elemér: Egyházi és világi bíróságok joghatósága a középkori Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 15-26. (2000)

Besenyei Lajos: Az élettársi viszonyról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 27-37. (2000)

Besenyei Lajos: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 5-6. (2000)

Blazovich László: A peres eljárás a 15-16. századi alföldi városokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 51-70. (2000)

Blutman László: A hatáskör és elfogadhatóság a nemzetközi bíráskodásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 71-79. (2000)

Bodnár László: A nemzetközi szerződések megszűnésének kérdései a nemzetközi bíróságnak a bős-nagymarosi beruházás ügyében hozott ítéletében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 81-90. (2000)

Botos Katalin: Likviditás, szolvencia, prudencia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 91-102. (2000)

Bíró György: Szerződéstípusok : a dare alaptípus az Új Ptk-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 39-49. (2000)

Csécsy György: A fogyasztóvédelem védjegyjogi eszközei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 121-128. (2000)

Czúcz Ottó: A magyar szociális intézményrendszer változásai a piacgazdasági átalakulás első évtizedében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 103-119. (2000)

Farkas Csaba: A gazdasági társaságok alapításával kapcsolatos alapvető változások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 129-145. (2000)

Gaál Sándor: Perorvoslat kis perértékű ügyekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 147-158. (2000)

Gellén Klára: Föld, hitel, bank : jelzáloglevél. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 165-185. (2000)

Gáspárdy László: La Costituzione ungherese. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 159-164. (2000)

Hajdú József: Az alternatív vitamegoldási rendszerek alapvető vonásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 187-204. (2000)

Harmathy Attila: Kódex és társadalom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 205-209. (2000)

Homoki-Nagy Mária: A törvényes öröklés jogi szabályozása Magyarországon 1861-ig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 211-231. (2000)

Jakab Éva: Per eum stare és „breach of contract" : néhány gondolat a jogosulti késedelemről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 233-248. (2000)

Juhászné Zvolenszki Anikó: Polgári eljárásjogunk egyes időszerű alapelveiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 259-283. (2000)

Józsa Zoltán: Terület - helyi igazgatás - hatékonyság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 249-258. (2000)

Kecskés László: EU-Hungary perspectives in the approximation of laws. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 285-300. (2000)

Kemenes Béla: Felelősségi jogi kérdések, különös tekintettel néhány európai jogcsaládra, valamint a versenyjog újabb magyar szabályai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 301-313. (2000)

Kemenes István: A jogi személy elkülönült felelősségének „áttörése". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 315-330. (2000)

Kereszty Béla: Az Új társasági törvény a hitelezők érdekeinek védelmében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 331-345. (2000)

Kónyáné Simics Zsuzsa: Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos polgári jogi szabályozás változásairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 347-364. (2000)

Molnár Imre: A császárkori Róma büntetési rendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 365-383. (2000)

Nagy Ferenc: Gondolatok a hatályos magyar büntetőjog főbüntetési nemeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 385-397. (2000)

Nagy Károly: Soft law jellegű szabályok Magyarország kisebbségi rendelkezéseket tartalmazó kétoldalú szerződéseiben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 399-408. (2000)

Papp Tekla: A magyar társasági jog fejlődése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 409-434. (2000)

Pokol Béla: Gondolatok a hatalommegosztásról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 435-441. (2000)

Ruszoly József: A választási bíráskodás és Jókai Mór. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 443-458. (2000)

Szentpéteri István: A Kerek Asztalt követő tíz év néhány alkotmányjogi problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 459-465. (2000)

Till Szabolcs: Metodikai adalékok a hatpárti egyeztetések elemzéséhez : esettanulmány - kudarc nyomán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 467-473. (2000)

Trócsányi László: Az összehasonlító parlamenti jog egyes kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 521-535. (2000)

Tóth Judit: The Hungarian Diaspora in the legal regulations. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 475-493. (2000)

Tóth Károly: A köztársasági elnök közvetlen választásáról : egy alkotmánybírósági döntés margójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 495-507. (2000)

Tóthné Fábián Eszter: Házassági vagyonjog : de lege ferenda. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 509-519. (2000)

Veres József: A szövetkezet jogi minősítése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 563-573. (2000)

Vida Sándor: A magyar védjegy- és versenyjog az EU-jogharmonizáció tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 575-587. (2000)

Vékás Lajos: Fogyasztóvédelmi magánjog és az új Polgári Törvénykönyv. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 553-562. (2000)

Újvári József: A munkáltatói felmondás jeles napjai a Munka Törvénykönyvében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (58) 1-41. pp. 537-551. (2000)

This list was generated on 2023. december 5. 02:59:42 CET.