Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 47.

Nagy Károly tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 431-433. (2002)

Balogh Elemér: Az 1829. évi büntetőtörvény-tervezet szegedi kritikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 7-14. (2002)

Bató Szilvia: Büntetőjogi szankciórendszer a reformkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 1. pp. 3-36. (2002)

Besenyei Lajos: A jogi személyek haszonélvezete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 15-21. (2002)

Blazovich László: Földesúri városok az Alföldön a 14-16. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 23-40. (2002)

Blutman László: A nemzetközi jog a magyar bírósági joggyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 41-53. (2002)

Bobvos Pál: A földhaszonbérlet, a felesbérlet és a részesművelés szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 55-79. (2002)

Bobvos Pál: A szövetkezeti vagyon szabályozása az új szövetkezeti törvényben, különös tekintettel a fel nem osztható vagyonra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 2. pp. 3-16. (2002)

Bodnár László: Az ún. státusztörvény és a nemzetközi jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 81-91. (2002)

Bruhács János: Az államok nemzetközi felelősségéről szóló végleges tervezet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 117-132. (2002)

Bóka János: A helyi jogorvoslatok kimerítésének néhány problémája a diplomáciai védelem körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 93-116. (2002)

Czúcz Ottó: Die Erweiterung der EU und die Auswirkungen auf das ungarische Sozialschutzsystem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 133-142. (2002)

Fantoly Zsanett: Societas delinquere non potest ...? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 3. pp. 3-14. (2002)

Felföldi Enikő: A határon túli magyarok oktatási és kulturális kedvezményeinek jogi jellegéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 143-173. (2002)

Gellén Klára: Az akarat szerepe a szerződéskötés során, különös tekintettel a színlelésre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 4. pp. 3-39. (2002)

Gémes Gábor: A munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdései a jogi szabályozás tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 5. pp. 3-16. (2002)

Görög Márta: Összehasonlító utazási jog a német, a svájci és a magyar utazási jog tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 6. pp. 3-52. (2002)

Hajdú József: Social security protection of the self-employed persons in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 175-200. (2002)

Hajdú József: A munkavállalók magánszférájának védelme, különös tekintettel az adatvédelemre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 7. pp. 3-54. (2002)

Heka László: A horvát Sabor (Szábor) jogtörténeti szerepe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 8. pp. 3-43. (2002)

Herczegh Géza: A nemzetközi jog "holdudvarában". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 201-209. (2002)

Homoki-Nagy Mária: Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a 18-19. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 211-223. (2002)

Jakab Éva: Apropó jogharmonizáció : gondolatok az ókori kellékszavatossági modell kapcsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 225-237. (2002)

Juhász Zsuzsanna: A hazai büntetés-végrehajtási jog és az Európai Börtönszabályok ajánlásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 9. pp. 3-36. (2002)

Juhászné Zvolenszki Anikó: A felülvizsgálati eljárás szabályainak koncepcionális változásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 10. pp. 3-30. (2002)

Józsa Zoltán: Megtenni vagy megvenni : szempontok a szolgáltatásszervezés gyakorlatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 239-256. (2002)

Kampler Béla: Eladósodás és pénzügyi önállóság a települési önkormányzatoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 11. pp. 3-26. (2002)

Kiss Barnabás: Az egyenjogúság problémája a magyar közjog (államjog) II. világháború utáni fejlődésében a rendszerváltásig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 12. pp. 3-28. (2002)

Kiss Sándor: Reflexions sur la responsabilite et la reparation des dommages causes a l'environnement. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 257-264. (2002)

Kovács Judit: A magánvád szabályozásának hazai története az 1973. évi I. törvény megjelenéséig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 13. pp. 3-38. (2002)

Kovács Péter: Le terrorisme et la responsabilité de l'État : la Société des Nations et l'attentat de Marseille de 1934. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 265-277. (2002)

Köblös Adél: Joghatósági szabályok Európában és Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 14. pp. 3-63. (2002)

Lamm Vanda: A délszláv háború és a Nemzetközi Bíróság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 279-295. (2002)

Molnár Imre: Egyes büntetőjogi törvényi tényállások az ókori Rómában és hatályos jogunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 297-305. (2002)

Nagy Ferenc: Az európai büntetőjog fejlődési irányairól és jogállami alapjairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 307-320. (2002)

Papp Tekla: About the Japanese company law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 15. pp. 3-38. (2002)

Ruszoly József: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Bihar vármegyében : két tanulmány. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 17. pp. 1-75. (2002)

Ruszoly József: A Budapesti Közellátási Kormánybiztosság : 1945. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 321-338. (2002)

Révész Béla: A proletárdiktatúra államvédelmi funkcióinak változásai az első Nagy Imre-kormány idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 16. pp. 1-91. (2002)

Szabó Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 5-6. (2002)

Szondi Ildikó and Kovács Péter and Idovika Bettina: A családok helyzete Szeged város lakótelepein. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 18. pp. 3-30. (2002)

Trócsányi László: Az európai integráció jövője : egy nagykövet szemszögéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 407-418. (2002)

Tóth Judit: Jog-e a konzuli védelemhez való jog? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 339-372. (2002)

Tóth Károly: A magyar választási eljárás néhány kérdése az Országos Választási Bizottság gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 373-389. (2002)

Tóth Lajos: Agrárviszonyok 1957 és 1967 között a jogi szabályozás tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 391-406. (2002)

Valki László: A 2001. szeptember 11-i terrortámadás és az önvédelem joga. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (61) 1-26. pp. 419-429. (2002)

Weiss Moritz: Rechtliche Behandlung von intelligenten Shopping Agenten im Internet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 19. pp. 3-32. (2002)

This list was generated on 2023. december 9. 22:02:26 CET.