Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 21.

Badó Attila and Bóka János and Nagy Zsolt: Hungarian lawyers in the making : selection distortions after the democratic changes in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 1. pp. 1-20. (2003)

Bató Szilvia: A magzatelhajtás tényállása az osztrák és a magyar jogtudományban a Theresianától 1848-ig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 2. pp. 1-34. (2003)

Blutman László: Community acts : grounds of invalidity. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 3. pp. 1-17. (2003)

Bobvos Pál: A mezőgazdasági szövetkezetek magántulajdonon alapuló földhasználata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 4. pp. 1-17. (2003)

Fantoly Zsanett: A jogi személy büntetőjogi felelőssége Hollandiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 5. pp. 1-22. (2003)

Fülöp Viktória: A szociális jogok individualizációja. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 6. pp. 1-17. (2003)

Hajdú József: A munkavállalók személyes adatainak védelme az EU és a tagállamok jogában, különös tekintettel az elektronikus kommunikációra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 7. 0-102. (2003)

Homoki-Nagy Mária: Egyes szerződési típusok a dél-alföldi mezővárosok joggyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 8. pp. 1-66. (2003)

Horváth Szilvia: Közösségi jog a hulladékgazdálkodás területén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 9. pp. 1-33. (2003)

Józsa Zoltán: Önkormányzati reformok az elmúlt évtizedben : Anglia, Hollandia, Németország, Svájc, Magyarország. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 10. pp. 1-52. (2003)

Kampler Béla: Az önkormányzati pénzügyek hazai történetének adójogi megközelítése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 11. pp. 1-31. (2003)

Kiss Barnabás: Az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának jogi szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 12. 0-38. (2003)

Kovács M. Péter and Szondi Ildikó: Úton az információs társadalom felé. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 13. pp. 1-20. (2003)

Nagy Ferenc: Egyes büntetésekről és büntetőjogi intézkedésekről de lege lata és de lege ferenda. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 14. pp. 1-69. (2003)

Nagy Tamás: Narratív tematika a kortárs amerikai jogelméletben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 15. pp. 1-29. (2003)

Papp Tekla: A koncesszió magyar története. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 16. pp. 1-23. (2003)

Révész Béla: Az állambiztonságtól a nemzetvédelemig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 17. pp. 1-92. (2003)

Rúzs Molnár Krisztina: A munkaügyi viták rendezésének története Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 18. pp. 1-35. (2003)

Szondi Ildikó and Gyémánt Richárd: Az erdélyi szászok a népszámlálási adatok tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 19. pp. 1-50. (2003)

Tóth Judit: Non-profit szervezetek a nemzetközi jogi színtéren. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 20. pp. 1-16. (2003)

Zámbó Géza: Gyámság, gyermekvédelem, az intézeti gyámság problematikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 21. pp. 1-37. (2003)

This list was generated on 2023. december 9. 22:47:44 CET.