Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 99.

Molnár Imre tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 839-842. (2004)

Nagy László publikációinak jegyzéke : 1984 - 2003. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 551-555. (2004)

Anastasi Alessandro: L'interdiction des discriminations dans la Charte révisée... In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 9-23. (2004)

Babják Ildikó: A büntető igazságszolgáltatás sajátosságai a germán népek korai szokásjogában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 11-20. (2004)

Bajánházy István: A crimenek Titus Livius művében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 21-37. (2004)

Balogh Elemér: Régi-új jogelvek a reformkori magyar büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 481-489. (2004)

Balogh Elemér: A magyar büntetőtörvény-tervezetek szerkezeti fejlődése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 25-39. (2004)

Bató Szilvia: A magzatelhajtás Békés vármegye törvényszéke előtt (1790-1847). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 1. pp. 1-30. (2004)

Benedek József: A felbujtó és a bűnsegéd a római büntetőjog forrásaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 45-61. (2004)

Benke József: Emptio spei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 63-86. (2004)

Besenyei Lajos: Az öröklési jogunk vitatható kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 491-508. (2004)

Bessenyő Andreas: Kauf unbestimmter Mengen von Fungibilien oder Sachgesamtheiten : Kritische Bemerkungen zur romanistischen Lehre vom Kauf zukünftiger Dinge. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 87-114. (2004)

Bezdán Anikó: Egy új szövetkezeti törvény tervezete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 2. pp. 1-25. (2004)

Birk Rolf: Das Tarifrecht der Reformstaaten : Einige vergleichende Bemerkungen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 41-49. (2004)

Blanplain Roger: Use and monitoring of e-mail, intranet and inter facilities at work : An analysis under Belgian Law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 51-76. (2004)

Blazovich László: Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 509-526. (2004)

Blutman László: European Court of Justice: a shamefaced system of precedent? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 77-92. (2004)

Blutman László: Preliminary references: challenges and legal conditions in Hungarian domestic law : László Blutman. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 527-541. (2004)

Bobvos Pál: Néhány megjegyzés a hegyközségek köztestületi jellegéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 543-559. (2004)

Bobvos Pál: A termőföldre vonatkozó elővásárlási jog szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 3. pp. 1-25. (2004)

Cardilli Riccardo: Alcune osservazioni su leges epiclassiche e interpretatio: a margine di Impp. Diocl. et Maxim. C. 4, 44, 2 e C. 4, 44, 8. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 115-145. (2004)

Cséka Ervin: Új szabályozási elvek, intézmények büntetőeljárási jogunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 561-572. (2004)

Czúcz Ottó: Enlargement of EU and the Hungarian system of social protection. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 93-109. (2004)

El Beheiri Nadja: A censor tevékenységének büntetőjogi jellege. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 39-43. (2004)

Fahlbeck Reinhold: Ora et Labora : Thoughts on the search for a solution in Concordia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 111-129. (2004)

Fantoly Zsanett: A vállalkozások büntetőjogi büntethetősége az angolszász jogrendszerekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 5. pp. 1-26. (2004)

Farkas Csaba: A közbeszerzésekről szóló törvény margójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 6. pp. 1-20. (2004)

Fiori Roberto: Le formule dell'actio iniuriarum. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 147-156. (2004)

Fábián György: A brit választási rendszer és az európai parlamenti választások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 573-590. (2004)

Földi András: Zur Frage der Passivlegitimation zur actio de posito vel suspenso. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 157-170. (2004)

Gamillscheg Franz: Das deutsche Arbeitsrecht und das BGB, 1900 und 2002. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 131-144. (2004)

Gedeon Magdolna: A gladiátorviadalok büntetőjogi szabályai az antik Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 171-182. (2004)

Görög Márta: A nem vagyoni kártérítés kiterjesztése az általános személyiségi jog megsértésének eseteire. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 7. pp. 1-33. (2004)

Hajdú József: The individualisation of social security rights in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 591-615. (2004)

Hajdú József: The protection of employee's privacy in Hungary, with special attention to data protection. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 145-175. (2004)

Hajdú József: A szociális segélyezés pénzbeli ellátásai az EU tagállamaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 8. pp. 1-81. (2004)

Hamza Gábor: Bizánci és nyugat-európai jogi hagyományok a román magánjog fejlődésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 183-203. (2004)

Harka Ödön: Mergers and acquisitions : theoretical and practical aspects. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 9. pp. 1-17. (2004)

Heka László: A horvátok és az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 10. pp. 1-38. (2004)

Homoki-Nagy Mária: Amiről egy végrendelet mesél. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 617-633. (2004)

Homoki-Nagy Mária: A szolgálati szerződés tartalmi elemei a 18. századi mezővárosok joggyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 177-189. (2004)

Horváth István: Egységes igények - kétséges megoldások : a közalkalmazotti és a köztisztviselői munkajogi szabályozás ellentmondásairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 191-205. (2004)

Horváth Szilvia: A megújuló energiaforrások támogatása szabályozásának kialakulása az Európai Unióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 11. pp. 1-34. (2004)

Jakab Éva: Periculum és degustatio : Kockázattelepítés a klasszikus római jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 205-225. (2004)

Józsa Zoltán: Konszolidáció vagy fragmentáció? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 635-659. (2004)

Józsa Zoltán: Structure and operation of local and regional governments in Poland. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 207-233. (2004)

Karsai Krisztina: Az európai elfogatóparancs és az átadási eljárás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 12. pp. 1-36. (2004)

Kiss György: Néhány gondolat az alapjogok munkajogra gyakorolt hatásáról : vertikális-horizontális, közvetett-közvetlen hatály. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 235-271. (2004)

Knothe Hans-Georg: Zur Frage einer Schollenbindung der in Marcianus D. 30, 112 pr. genannten inquilini. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 227-259. (2004)

Kovács Judit: Tanúvédelem és személyi védelem Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 13. pp. 1-41. (2004)

Lehoczkyné Kollonay Csilla: Néhány gondolat a rendszerváltás utáni munkajogunkról : „amerikanizálás” kontra „európaizálás". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 273-290. (2004)

Maróti Egon: Rationem putare - Rationem reddere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 261-266. (2004)

Miholics Tivadar: Fontos fejlemények a munkajog intézményi világában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 291-300. (2004)

Miklós László: A környezetvédelmi hatóságokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 14. pp. 1-31. (2004)

Molnár Imre: Munkajogi szabályok a birodalmi jog és a szerződési praxis alapján az ókori Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 301-321. (2004)

Nagy Ferenc: Esetek és nézetek a büntetőjogi végszükség köréből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 661-680. (2004)

Nagy Ferenc: Munkabüntetések a büntetőjog szankciórendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 323-340. (2004)

Nagy Tamás: Az amerikai jogelmélet és intézményrendszerének kapcsolata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 15. pp. 1-38. (2004)

Nótári Tamás and Papp Tekla: Az együtt elhalás problematikája a történetiség és az új Ptk. koncepciójának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 16. pp. 1-24. (2004)

Orosz P. Gábor: Analóg esetek a jogos védelem köréből a Digestában és a magyar Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 267-273. (2004)

P. Szabó Béla: Lackner Kristóf első nyomtatott jogi munkája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 333-367. (2004)

Paczolay Péter: Ókori államszövetségek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 681-699. (2004)

Papp István Géza: A „modern klasszicizmus" hagyománya a perbeszédben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 701-714. (2004)

Pokol Béla: Contribution to the comparison of the theories of Bourdieu and Luhmann. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 715-730. (2004)

Pokol Béla: Forms of judicial power. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 351-384. (2004)

Prugberger Tamás: A munkajogi anyagi felelősség reformjának néhány problematikus kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 385-395. (2004)

Pál Lajos: A vezetők jogviszonyának megszüntetése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 341-349. (2004)

Péter Orsolya Márta: Scortum, lupa, meretrix : a prostitúció a klasszikus római jog forrásaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 275-291. (2004)

Pókecz Kovács Attila: Ingyenes és visszterhes letét a római klasszikus jogban : Észrevételek a D. 47. 8. 2. 23 értelmezéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 293-307. (2004)

Radnay József: A köz alkalmazottainak munkafeltételei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 397-402. (2004)

Rakonczai János: A kartezianizmus és a magyar politikai közgondolkodás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 731-743. (2004)

Ruszoly József: Az alkotmánytörténet időszerűsége, 1989/90 : „A rendszerváltás forgatókönyvé ”-hez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 745-765. (2004)

Ruszoly József: BeitrAge zur Geschichte der parlamentarischen Wahlprüfung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 403-424. (2004)

Ruszoly József: Két adalék az újabb magyar alkotmánytörténelemhez : az 1849. évi nemzetiségi törvényről és az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésről - a külföldnek is. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 18. pp. 1-44. (2004)

Révész Béla: Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 17. pp. 1-136. (2004)

Rúzs Molnár Krisztina: A mediáció rendszertani és elméleti összefüggései, különös tekintettel munkajogi vonatkozásaira. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 19. pp. 1-82. (2004)

Seweryński Michał: Collective accords in Polish labour law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 425-438. (2004)

Soósné Csikós Szilvia: A kollektív szerződések lefedettségi rátáját meghatározó tényezők. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 4. pp. 1-53. (2004)

Szabó Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 5-7. (2004)

Szabó István: Elősző. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 5-8. (2004)

Szilovics Csaba: Die Eigenartigkeiten der steuerlichen Rechtsbefolgung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 20. pp. 1-22. (2004)

Szomora Zsolt: Az anyagi büntetőjog válaszai a szervezett bűnözésre : európai kitekintés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 21. pp. 1-24. (2004)

Szondi Ildikó: A lakáspolitika aktualitása nemzetközi és történeti szempontok alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 22. pp. 1-22. (2004)

Sáry Pál: A bányamunkára ítélés szabályai a császárkori Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 309-332. (2004)

Thür Gerhard: Athén bírósági szervezete a Kr. e. 4. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 369-389. (2004)

Tóth Lajos: Ingatlan-nyilvántartási jogunk de lege ferenda. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 767-784. (2004)

Tóth Lajos: A nagybirtokrendszer megszüntetése és a földmíves nép földhözjuttatása Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 439-460. (2004)

Varga Péter: A római katonákra vonatkozó telekszerzési, egyesülési és házassági tilalmak a császárkori jogforrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 391-400. (2004)

Veres József: Közreműködés tárgyú jogviszony : tagsági viszony. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 785-799. (2004)

Veres József: A szövetkezeti modellek jogi szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 461-474. (2004)

Végh Zoltán: Cui dens abest... : Bemerkungen zu einem zahnlosen Argument. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 401-412. (2004)

Wacke Andreas: Die Zwecke von BuBe und Kriminalstrafe nach römischen Rechtsquellen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 413-472. (2004)

Walker Errázuriz Francisco: Etude synthetique de 1' institutionalité de travail au Chili. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 475-499. (2004)

Weiss Manfred: EU-enlargement and industrial relations. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 501-520. (2004)

Zakar András: A jogi pályák pszichológiai háttere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 801-818. (2004)

Zlinszky János: Pólay Elemér és a római jog történetének rejtélyei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 473-478. (2004)

Zámbó Géza: A gyámsági törvény (1877: XX. tc .) anyagi joga a szakirodalom tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (64) 1-28. pp. 521-549. (2004)

Zámbó Géza: A hivatásos gyámság bírálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 819-838. (2004)

Zámbó Géza: A nevelőszülői és a gyermekotthoni gyámság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 23. pp. 1-25. (2004)

This list was generated on 2023. december 5. 04:15:18 CET.