Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 68.

Besenyei Lajos tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 797-802. (2007)

Balogh Elemér: Az anyagi büntetőjog egyes intézményei első kódextervezeteinkben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 9-24. (2007)

Barzó Tímea: Reformok és reformtörekvések az egészségügyben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 25-47. (2007)

Bezdán Anikó: A vadászati jog szabályozása az Európai Unió néhány tagállamában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 1. pp. 1-30. (2007)

Blazovich László: A gyulai uradalom 1525. évi jövedelemjegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 79-93. (2007)

Blutman László: Union citizens, free movement and self-sufficiency. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 95-113. (2007)

Blutman László: Uniós polgárok és egyenlő bánásmód : szociális jogok határai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 2. pp. 1-17. (2007)

Bobvos Pál: A szövetkezet vezető tisztségviselőinek jogállásáról és felelősségéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 115-129. (2007)

Bérczi Imre: Az iparjogvédelmi tevékenységgel kapcsolatos oltalmi kérdések. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 49-55. (2007)

Bíró György: Egyes (magán)jogi elvek egymás közti viszonyáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 57-78. (2007)

Csécsy György: A védjegyjog nemzetközi intézményrendszerének jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 131-145. (2007)

Cséka Ervin: A kétfokú fellebbvitel bevezetése büntető eljárásjogunkba. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 147-158. (2007)

Farkas Csaba: A tagkizárás szabályainak változása az 1988. évi VI. törvénytől napjainkig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 179-189. (2007)

Farkas Csamangó Erika: Köztestületek az agráriumban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 3. pp. 1-24. (2007)

Fábián Ferenc: Alkotmány és tulajdon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 159-177. (2007)

Gellén Klára: A színlelt szerződés meghatározó jegyei és egyéb ismérvei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 191-202. (2007)

Gyémánt Richárd: Magyarország népesedéstörténete a 12. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 4. pp. 1-48. (2007)

Görög Márta: A nem vagyoni kártérítés összege. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 203-215. (2007)

Hajdó József: The implementation of applicable legislation principle of the Regulation 1408/71. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 217-235. (2007)

Hajdú József: Coordination of unemployment benefits in the European Union. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 5. pp. 1-27. (2007)

Harmathy Attila: A tulajdonjog korlátozásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 237-245. (2007)

Hegedűs Andrea: Az élettárs öröklési jogi helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 247-261. (2007)

Heka László: A szláv államok jogrendszerei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 6. pp. 1-64. (2007)

Homoki-Nagy Mária: Bérleti szerződés a 19. század bírói joggyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 263-283. (2007)

Horváth Szilvia: Az emissziókereskedelem közösségi szabályozásának egyes részletei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 7. pp. 1-49. (2007)

Jakab Éva: Panem ... : gabonafuvarozás az ókori forrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 285-298. (2007)

Juhászné Zvolenszki Anikó: A felülvizsgálati eljárás újraszabályozása hatályos Polgári perrendtartásunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 317-334. (2007)

Józsa Zoltán: Állam, közigazgatás, kormányzás : tradíciók, elméletek, gyakorlatok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 299-315. (2007)

Kaltenbach Jenő: Rights of minorities in third republic of Hungary : 1990-2006. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 335-347. (2007)

Karsai Krisztina: Gondolatok a büntetőjogi fogyasztóvédelemről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 349-363. (2007)

Kecskés László: A gyakorlatias angol jogászképzés kialakulása az Inns of Court falai között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 365-382. (2007)

Kisfaludi András: A jogi személyek ellenőrzésének szabályai az új Polgári Törvénykönyv tervezetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 383-399. (2007)

Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása és a közérdek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 401-416. (2007)

Klenanc Miklós and Mészáros János and Szondi Ildikó: A vajdasági magyarság oktatásügyi helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 8. pp. 1-32. (2007)

Kovács Judit: A vádelv fejlődése és gyakorlata Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 9. pp. 1-30. (2007)

Kovács Péter and Petres Tibor: A Petres-féle Red-mutató. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 437-443. (2007)

Kónyáné Simics Zsuzsa: A Ptk. alapelveiről és változásaikról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 417-436. (2007)

Köblös Adél: Joghatósági megállapodás a 2005. évi hágai egyezményben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 445-459. (2007)

Lenkovics Barnabás: A harangszó megmaradásának joga. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 461-471. (2007)

Mezei Péter: A magáncélú szabad felhasználás a német szerzői jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 10. pp. 1-41. (2007)

Miklós László: Az épített környezet védelmének szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 11. pp. 1-35. (2007)

Miskolczi Bodnár Péter: Az engedélyköteles összefonódási szerződés léte, hatálya és érvényessége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 487-510. (2007)

Molnár Imre: Magánjogi és büntetőjogi felelősség találkozási pontjai az ókori római jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 511-536. (2007)

Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz és a kibertér. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 473-486. (2007)

Nagy Ferenc: Kant büntetési teóriájáról metafizikai-morálfilozófiai felfogásának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 12. pp. 1-37. (2007)

Nagy Ferenc: Vázlat a büntetőjogi dogmatikáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 537-555. (2007)

Paczolay Péter: Különvélemények a tulajdonhoz való jog alkotmányos korlátairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 557-572. (2007)

Papp Tekla: Timesharing contract. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 573-584. (2007)

Pokol Béla: Jogdogmatika és értelmi rendszer : jogtörténeti vázlat. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 585-604. (2007)

Ruszoly József: Das Nationalitätengesetz von Szeged und die Verfassungsentwicklung in Europa : 1848-1849. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 605-616. (2007)

Ruszoly József: Institutionelle grundlagen der legislation in Ungarn (1920-1944/45). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 14. pp. 1-48. (2007)

Révész Béla: A titkosszolgálatok a politikában és a politológiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 13. pp. 1-235. (2007)

Rúzs Molnár Krisztina: A munkaügyi viták alternatív megoldásával foglalkozó intézmények eredményessége : összehasonlító elemzés az amerikai, a brit, illetve a magyar társszervezetek példája alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 15. pp. 1-43. (2007)

Schiffner Imola: A II. világháború alatti katonai megszállások során elkövetett bűncselekmények : a származtatott felelősség vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 16. pp. 1-39. (2007)

Sojka Klaus: Umweltrecht als Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft : eine selbsterlebte Epoche mit ihren Folgen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 617-629. (2007)

Szabó Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 5-7. (2007)

Szabó Imre: A polgári peres eljárás hatékonysága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 631-654. (2007)

Szilovics Csaba: The fight against tax fraud in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 655-661. (2007)

Szomora Zsolt: A fajtalanság és a nemi cselekmény : büntetőjog-dogmatikai alapkategóriák jogösszehasonlító elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 17. pp. 1-56. (2007)

Thür Gerhard: Stipulatio és építési vállalkozás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 663-675. (2007)

Trócsányi László: Régiók és közösségek szerepe az európai integrációban : egység és sokszínűség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 713-723. (2007)

Tóth Károly: Előkérdések az Európai Unióhoz csatlakozás miatti alkotmánymódosításokhoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 677-691. (2007)

Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés az ókori államok jogában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 18. pp. 1-56. (2007)

Tóthné Fábián Eszter: A szerződések teljesítésének egyes szabályai : átalakulás az EK irányelvek hatására. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 693-711. (2007)

Veres József: Egy nevesített jogi személy : társaság vagy szövetkezet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 745-758. (2007)

Vékás Lajos: Az öröklési jog az új Polgári Törvénykönyv Vitatervezetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 725-743. (2007)

Zakar András: A szegedi első éves joghallgatók pályaválasztási indítékai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 759-771. (2007)

Zámbó Géza: Gondnokrendelés a gyámhatóság által : történeti gyökerek, jelenbeli problémák. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 773-796. (2007)

This list was generated on 2023. december 5. 02:46:23 CET.