Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 66.

Ruszoly József szakirodalmi munkássága : 1959-2009 : válogatott bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 987-1014. (2010)

Antal Tamás: A választási bíráskodás dualizmuskori intézménytörténetéhez : Szilágyi Dezső első bifurkációs javaslata, 1891. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 9-29. (2010)

Apró Ferenc: Jogászok Móra szegedi környezetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 31-35. (2010)

Bacsó Kincső and Szondi Ildikó: Betegjogok érvényesülése egy szegedi felmérés tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 37-70. (2010)

Balogh Elemér: Rendszeres bizottságok a magyar büntetőjogi kodifikáció korai történetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 71-82. (2010)

Balogh Judit: Iskolateremtők és iskolák : képek a régi debreceni jogi kar professzori arcképcsarnokából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 83-95. (2010)

Baranowski Günter: Der Entwurf einer russischen Verfassung von 1820. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 97-118. (2010)

Barta János: Plágium avagy korlátlan írói szabadság? : Zemplén megye leírása a szerzői jogvédelmet megelőző időből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 119-129. (2010)

Besenyei Lajos: Várható változások az öröklési jog területén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 145-153. (2010)

Bezdán Anikó and Veres József: A nevesített jogi személy belső viszonyai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 155-168. (2010)

Blazovich László: Tulajdonjog, családi vagyonjog és öröklési jog a Sváb tükörben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 191-205. (2010)

Bodnár László: A nemzetközi szerződések kihirdetéséről : aggályok, dilemmák. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 207-216. (2010)

Both Ödön: A hazai reformkori büntetőjog-történet kutatásának szükségessége és lehetőségei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 217-226. (2010)

Brauneder Wilhelm: Die Dauerhaftigkeit einer Kodifikation : 200 Jahre österreichisches ABGB. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 227-239. (2010)

Béli Gábor: Osztatlanság és osztály az Árpádkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 131-144. (2010)

Bíró Gyula: A szabálysértés fejlődéstörténete hazánkban, különös tekintettel a közlekedési szabálysértésekre és az objektív felelősségre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 169-189. (2010)

Fábián György: Európai parlamenti választások : 2009. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 241-256. (2010)

Hajdú József: Care management in long-term care. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 257-275. (2010)

Hamza Gábor: Entwicklung des Privatrechts und die römischrechtliche Tradition in den Ländern der iberischen Halbinsel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 277-297. (2010)

Heka László: A délszláv népek nemzetiségi mozgalmai a 19. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 299-324. (2010)

Herczeg János and Szabó Kornél: Népesedés és anyaság az etika tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 325-338. (2010)

Holzhauer Heinz: Das neue deutsche Patientenverfügungsrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 339-346. (2010)

Homoki-Nagy Mária: Egy zálogszerződés története. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 347-358. (2010)

Horváth Attila: A szovjet típusú diktatúra államigazgatási joga. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 359-374. (2010)

Horváth Pál: Anfange der Entfaltung der historischen Rechtsrichtung aus wissenschaft geschichtlicher Aspekt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 375-384. (2010)

Jakab Éva: Választási botrány az ókori Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 385-397. (2010)

Juhász Zsuzsanna: A fogvatartott nők és gyermekeik védelméről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 423-434. (2010)

Józsa Zoltán: Közszervezet, közszolgálat, közbizalom : a változás útján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 399-421. (2010)

Kajtár István: A magyar városok jogtörténeti értékeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 435-444. (2010)

Karsai Krisztina: Jogirodalmi viták az Alkotmánybíróság egy határozata nyomán : a büntetőjogi törvényesség elve és a nemzetközi bűnügyi együttműködés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 445-454. (2010)

Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása az Európai Unió nemzeti alkotmányaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 455-465. (2010)

Lengyel András: Írt-e József Attiláról Móra? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 467-472. (2010)

Lück Heiner: Verfassungs- und rechtshistorische Anmerkungen zur Operette "Der Zigeunerbaron" von Johann Strauβ. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 473-488. (2010)

Makk Ferenc: La Hongrie entre l'Empire Allemand et Byzance : la naissance du Royaume de Hongrie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 489-498. (2010)

Matúz György: Telekkönyvi rendszerünk kialakulása és működése : 1840-1973. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 511-536. (2010)

Mezey Barna: Munkáltatási modellek a reformkor büntetés-végrehajtásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 547-563. (2010)

Molnár Imre: Az ókori római jogi bűncselekmény-fogalom ismérvei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 565-590. (2010)

Máthé Gábor: Fundamental sources of Hungarian administrative penal law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 499-509. (2010)

Mészáros Rezső: A progresszív társadalomföldrajz szemlélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 537-545. (2010)

Nagy Ferenc: A jogi tárgy német büntetőjogi dogmatörténetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 591-604. (2010)

Nagyné Szegvári Katalin: A magánharc és a békeparancs szerepe a feudális büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 605-614. (2010)

P. Szabó Béla: Magyarországi jogi doktorok számbavétele 1680-ból. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 701-724. (2010)

Paczolay Péter: Az alkotmánybíráskodás egyes hatáskörei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 615-637. (2010)

Papp Tekla: Corporate governance : felelős társaságirányítás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 639-652. (2010)

Patyi András: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos hátterének eredete és jelentése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 653-669. (2010)

Pecze Ferenc: Adalék két európai kettős államközösség hagyományához : a magyar-horvát és a lengyel-litván perszonálunió. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 671-682. (2010)

Pokol Béla: Jogi oktatás, jogtudomány, gyakorlati jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 693-700. (2010)

Péter László: Juhász Gyula barátsága Dettre Jánossal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 683-691. (2010)

Püski Levente: Az országgyűlés két házának viszonya a Horthy-korszakban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 725-737. (2010)

Rácz Lajos: A magyar egyház és államszervezés egymásrahatása a korai századokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 739-749. (2010)

Révész Béla: A törvényesség és az alkotmány kategóriái az állambiztonság fogalomkörében : 1989. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 751-781. (2010)

Révész T. Mihály: Andrássy Gyula útja a miniszterelnökségig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 783-792. (2010)

Stipta István: A 19. századi angol közigazgatási jogvédelem és a magyar közigazgatási bíráskodás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 793-810. (2010)

Szabadfalvi József: Adalékok a magyar "tételes jogbölcsészeti iskola" történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 819-831. (2010)

Szabó Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 5-8. (2010)

Szabó István: A Nemzetgyűlés feloszlatása az 1946. évi I. törvénycikk szerint. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 833-852. (2010)

Thür Gerhard: Aus den Listen der Poletai in Athen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 853-858. (2010)

Trócsányi László: Kisebbségi politikák, kisebbségi jogok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 891-904. (2010)

Tóth Lajos: Agrárjogi viszonyok : 1948-1956. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 859-875. (2010)

Tóth Tihamér: Az ordoliberális iskola palackpostája : a piacgazdaság eszméje egykor és ma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 877-889. (2010)

Varga Norbert: A kettős állampolgárság kapcsán felmerülő dogmatikai kérdések a dualizmus közjogában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 905-925. (2010)

Vastagh Pál: A kanadai jogrendszer és a bírósági szervezet néhány jellegzetes vonása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 927-942. (2010)

Végh Zoltán: Princeps legibus solutus? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 943-956. (2010)

Zlinszky János: Külföldi rendi előjogok hazai elismerése a bécsi béke alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 969-985. (2010)

Zámbó Géza: Gyermekvédelmi gyámok ellenőrzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 957-968. (2010)

Šarkić Srđan: The law of property in mediaeval Serbia : the concept of the thing and ownership. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 811-818. (2010)

This list was generated on 2023. december 9. 22:32:59 CET.