Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 43.

Cséka Ervin tudományos közleményeinek jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 511-521. (2012)

Ambrus István: A bűncselekményi egység egyes eljárásjogi vonatkozásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 13-23. (2012)

Balogh Elemér: Eljárásjogi alapelvek az 1830. évi büntető törvénykönyv-tervezetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 25-33. (2012)

Bató Szilvia: Adalékok a statáriális eljárás korai történetéhez Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 51-60. (2012)

Blazovich László: A világtörténet hat korszaka a Budai jogkönyvben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 61-67. (2012)

Blutman László: Egy elhanyagolt okazonosító mérce: a regularitás a magyar büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 69-79. (2012)

Bobvos Pál: A szövetkezeti jogi jogviszony főbb jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 81-92. (2012)

Bárd Károly: Történelmi igazságtétel : ötven évvel az Eichmann per után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 35-49. (2012)

Bócz Endre: Vádfunkció, közvád. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 93-107. (2012)

Erdei Árpád: Az igazság megállapítása, törvényesség és igazságosság - szempontok a büntetőbírói döntés minőségének a megítéléséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 109-117. (2012)

Fantoly Zsanett: Hatékonysági problémák, azaz a hazai büntetőeljárás gyakorlati visszásságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 119-130. (2012)

Faragó M. Judit: A környezet védelme büntetőjogi eszközökkel? : válaszkeresés egy jogeset kapcsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 131-138. (2012)

Farkas Ákos: Az európai büntetőjog fejlődésének irányai a Lisszaboni Szerződés után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 139-158. (2012)

Fenyvesi Csaba: A magyar büntető eljárásjog tudományának piramis-modellje - egy szembesítési kutatás tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 159-172. (2012)

Gácsi Anett Erzsébet: Bizonyítási tilalmak a magyar büntetőeljárásban: a törvénysértő (jogellenes) bizonyítékok kizárása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 173-182. (2012)

Hajdú József: Szociális biztonsági koordináció, bilaterális megállapodások és a Gottardo elv érvényesülése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 183-195. (2012)

Hegedűs István: Garanciális alapelvek a gyorsítás oltárán? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 197-205. (2012)

Herke Csongor: A perorvoslati rendszer fő kérdései a magyar és a német büntető eljárásjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 207-220. (2012)

Jakab Éva: Filozófus a vádlottak padján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 221-232. (2012)

Juhász Zsuzsanna: A fiatalkorúak előzetes letartóztatásának egyes végrehajtási kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 243-251. (2012)

Jármai Tibor: Az előkészítő eljárások jelentősége a büntetőeljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 233-242. (2012)

Karsai Krisztina: Az ultima ratio elvről - másképpen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 253-260. (2012)

Katona Tibor: Gondolatok a hazugságvizsgálatról az Emberi Jogok Európai Egyezményének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 261-274. (2012)

Kovács Judit: A Független Rendészeti Panasztestület által folytatott panaszeljárás és a büntetőeljárási jogorvoslat metszéspontjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 275-285. (2012)

Lukács János: Az illegális migráció alakulása Csongrád megyében 2008-2010. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 311-319. (2012)

Lőrincz József: Helyzetjelentés a javítóintézeti nevelés végrehajtásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 287-297. (2012)

Lőrinczy György: Hatáskör, jogorvoslat és a bírósági/ügyészségi szervezet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 299-310. (2012)

Merényi Kálmán: Társadalmi beilleszkedési zavarok napjainkban Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 321-330. (2012)

Molnár Imre: Az ókori Róma büntetőeljárási jogának rendje. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 331-352. (2012)

Nagy Ferenc: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 9-11. (2012)

Nagy Ferenc: A (büntetőjog)tudomány ismérveiről, hazai előzményeiről és kezdeteiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 353-363. (2012)

Nagy Ferenc and Szabó Imre: Köszöntő. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). p. 12. (2012)

Neparáczki Anna Viktória: A terrorizmus elleni büntetőjogi fellépés két lehetséges útja : a magyar és a német szabályozás összevetése, különös tekintettel az elkövetési magatartásokra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 377-389. (2012)

Németh Zsolt: A közbiztonság kriminológiai aspektusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 365-375. (2012)

Paczolay Péter: A fegyverek egyenlőségének elve az Alkotmánybíróság gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 391-397. (2012)

Pokol Béla: Az angol-amerikai büntetőjogi dogmatika történeti formálódása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 399-412. (2012)

Ruszoly József: A választási bűncselekmények kodifikálása hazánban : 1872-1880. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 425-438. (2012)

Róth Erika: Csak a jogalkotás gyorsabb vagy az igazságszolgáltatás is? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 413-423. (2012)

Stipta István: A magyar jövedéki büntetőbíráskodás fórumrendszere 1867 és 1883 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 439-456. (2012)

Szomora Zsolt: Az alkotmánykonform normaértelmezés és a büntetőjog - problémafelvetés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 459-469. (2012)

Tremmel Flórián: "Örökzöld kérdések" és új kihívások a büntető bizonyításban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 489-497. (2012)

Tóth J. Zoltán: Felsőbírósági normainterpretáció de facto: jogértelmezési módszerek a magyar Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 471-487. (2012)

Vida Mihály: Bennfentes kereskedelem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (74). pp. 499-509. (2012)

This list was generated on 2023. december 9. 22:11:22 CET.