Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 62.

[Blazovich László fényképe]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). p. 4. (2013)

Blazovich László válogatott publikációs jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 763-776. (2013)

Tabula Gratulatoria. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). p. 761. (2013)

Antal Tamás: A szabad királyi városokról szóló javaslatok az utolsó rendi országgyűlésen és az 1848: XXIII. tc. keletkezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 21-40. (2013)

Bagi Zoltán Péter: A 16. század végi német hadibíráskodás meghatározó iratának, az Artikelbriefnek rövid vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 41-57. (2013)

Balogh Elemér: Reflexiók a középkori európai per joghoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 59-68. (2013)

Bató Szilvia: Egy jelenség jogi alakváltozásai: a párbaj útja a bizonyítási eszköztől a bűncselekményig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 79-100. (2013)

Beke Margit: Serédi Jusztinián munkálatai a Codex Iuris Canonici és a Fontes kiadása körül - levelezése alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 101-111. (2013)

Benyik György: Biblia és egyházjog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 113-134. (2013)

Besenyei Lajos: A megújult öröklési jogi szabályokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 135-142. (2013)

Bily Inge: Zu einigen deutschen Rechtsformeln und ihrer Übersetzung ins Polnische und Tschechische. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 143-155. (2013)

Bobvos Pál: Hegytörvények - hegyközségek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 157-171. (2013)

Bánkiné Molnár Erzsébet: A nők érdekeinek érvényesülése a jászkunsági végrendeletekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 69-78. (2013)

Draskóczy István: Egy olasz követjelentés tanúsága Mátyás bevételeiről : szempontok középkori bányászatunk történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 173-184. (2013)

Erdész Ádám: Katedra, társadalom, magánélet - Márki Sándor kolozsvári mindennapjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 185-197. (2013)

Fábián György: Önkormányzati választások Szegeden : 1990-2010. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 223-237. (2013)

Gellén Klára: Gondolatok a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 253-261. (2013)

Gálffy László: Városi autonómia a Loire-vidéken : XII-XIV. század. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 239-251. (2013)

Hajdú József: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 9-10. (2013)

Hajdú József: The cradle of the European unemployment insurance: the Ghent system. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 263-272. (2013)

Heka László: Eszék szabad királyi város 1809. évi privilégiumlevele. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 273-288. (2013)

Holzhauer Heinz: Recht und Ehre als frühe und als heutige Ordnungskräfte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 289-296. (2013)

Homoki-Nagy Mária: Gondolatok a női különjogokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 297-308. (2013)

Jakab Éva: Földtulajdon és társadalom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 309-319. (2013)

Juhász Antal: Két szegedi honorácior vagyonleltára 1824-ből, illetve 1848-ból. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 331-348. (2013)

Józsa Zoltán: Fejezetek az amerikai közigazgatás-tudomány történetéből: a tudományos vezetéstől az "új közigazgatásig". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 321-330. (2013)

Kannowski Bernd: Über Goethe, die Freiheit und die Ente in der Rechtsgeschichte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 349-356. (2013)

Kaufmann Frank-Michael: Merksätze, Rechtsregeln, Definitionen und (Volks-)Etymologien in der Buch'sehen Glosse zum Sachsenspiegel-Landrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 357-368. (2013)

Kenyeres István: A főváros középkori levéltárainak sorsa. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 369-382. (2013)

Kiss Barnabás: Az államkapcsolatok kérdése a kiegyezés korának közjogi irodalmában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 383-389. (2013)

Kordé Zoltán: Az erdélyi vajdaság Mátyás hatalomra kerülésétől az 1467. évi felkelésig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 391-401. (2013)

Koszta László: A hradištei bencés monostor alapításának magyar vonatkozásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 403-425. (2013)

Kovacsicsné Nagy Katalin: A magyar városok története a kiegyezéstől napjainkig, avagy falupusztítás várossá nyilvánítással. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 427-440. (2013)

Marjanucz László: A járás a magyar történelemben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 441-454. (2013)

Maróth Miklós: Alfarabi Topicája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 455-460. (2013)

Mezey Barna: A középkori városi büntetőjog néhány vonása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 461-468. (2013)

Müssig Ulrike: Legitimität und Verfassung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 469-491. (2013)

Nagy Ferenc: Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztésről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 493-503. (2013)

Nagy Janka Teodóra: A népi jogéletkutatás történeti, jogtörténeti forrásai a Dél-Alföldön. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 505-511. (2013)

Nikolicza Erika: A városi közösség formálódása a középkori Magdeburgban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 513-519. (2013)

Olajos Terézia: A Kárpát-medencei onogurok történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 521-532. (2013)

Petrovics István: Elöljárók, oklevéladás és városigazgatás a középkori Pécsen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 545-551. (2013)

Piti Ferenc: Opuliai László nádor proskribáló oklevele : 1370. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 553-557. (2013)

Ruszoly József: Laudatio 2010 : Blazovich Lászlóról Magdeburgban = Über László Blazovich in Magdeburg. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 11-19. (2013)

Révész Éva: Delján Péter a Bolgár Apokrif Krónikában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 559-567. (2013)

Rüsz-Fogarasi Enikő: Örökösödési tendenciák a kora újkori Gyulafehérváron. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 569-578. (2013)

Sebők Ferenc: Okleveles adatok az 1349. évi országbíróváltás történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 591-600. (2013)

Stipta István: Az egyenes adók és illetékek kezelésére vonatkozó hatáskörök 1875 és 1883 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 601-608. (2013)

Szabados György: Szent István király ellenfeleiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 609-621. (2013)

Szabó István: A Felsőház hatásköre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 623-640. (2013)

Szabó Kornél and Herczeg János: Demográfiai globális kihívások: 2013. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 641-648. (2013)

Szondi Ildikó: Délvidék. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 649-667. (2013)

Thür Gerhard: Észrevételek a Gortyni Törvényhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 669-677. (2013)

Tringli István: Segítők a későközépkori hatalmaskodásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 691-713. (2013)

Tóth Sándor László: A 9-10. századi magyarság politikai szervezete bizánci szemszögből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 679-690. (2013)

Varga Norbert: A törvényhatósági bizottság alakuló ülése Debrecenben és Szegeden. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 715-726. (2013)

Vekov Károly: Mecénatúra vagy elkötelezett szakmaiság? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 727-736. (2013)

Völgyesi Levente: Plébános választás és más kegyúri kérdések, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság érvényesülése a kora újkori magyar városok jogéletében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 737-748. (2013)

Weisz Boglárka: Megszerezni és megtartani egy kiváltságot : a kassaiak vámmentessége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 749-759. (2013)

Érszegi Géza: A Paenitentiaria Apostolica dokumentumai "in partibus". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 199-221. (2013)

Őze Sándor: Dániel próféta birodalmai : egy államelméleti vita 16. századi Európában és Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 533-544. (2013)

Šarkić Srđan: The legal status of villagers in Mediaeval Serbia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (75). pp. 579-590. (2013)

This list was generated on 2023. december 5. 03:38:38 CET.