Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 88.

Biographia brevis. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). p. 10. (2014)

Bodnár László tudományos közleményeinek jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 585-587. (2014)

Molnár Imre tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 513-516. (2014)

Antal Tamás: Ranulf Glanvill és a common law születése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 11-22. (2014)

Bajánházy István: Hadkötelezettség a római köztársaság korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 23-41. (2014)

Balogh Elemér: Római jogelvek az Alkotmánybíróság judikatúrájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 43-52. (2014)

Balogh Elemér: A gyanúbüntetés jogintézménye a német történeti forrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 11-22. (2014)

Blazovich László: Az európai város az ókor és a középkor között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 53-61. (2014)

Blazovich László: A középkori városfejlődés első lépései Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 23-29. (2014)

Blutman László: A Költségvetési Paktum alkotmányos helye : kérdések és kétségek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 31-42. (2014)

Bobvos Pál: A biztosító szövetkezetek speciális szabályai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 63-76. (2014)

Bobvos Pál: A szövetkezetekre irányadó jog az Európai Unióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 43-56. (2014)

Bruhács János: Jus contra belliim : glosszák az erőszak nemzetközi jog tilalmához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 69-84. (2014)

Bóka János: Az összehasonlító módszer az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 57-67. (2014)

Chronowski Nóra: Az Európai Unió Alapjogi Chartája hatályának kiterjesztéséről : alkotmánypolitikai megfontolások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 85-100. (2014)

Czúcz Ottó: Public Service Obligations and the State Aid Control : the Altmark-criteria in practice in the European Union Courts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 99-110. (2014)

Deli Gergely: Egy kis kozmológia : az utiliter fogalma a D. 3,5,9,l-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 77-95. (2014)

El Beheiri Nadja: A közjogi gyakorlat jelentősége a római jog rendszerében: a "Herkommen" mint alkotó elem Theodor Mommsen gondolkodásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 97-104. (2014)

Erdődy János: A res incorporales fogalma és jelentősége egy új polgári törvénykönyv tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 105-120. (2014)

Ertelt Bernd-Joachim and Zakar András: Berufsberatung zwischen individueller Berechtigung und gesellschaftlicher Verantwortung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 121-129. (2014)

Fejes Zsuzsanna: Globalizáció - demokrácia - integráció : az Európai Unió állam- és politikaelméleti kihívásai a 21. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 111-121. (2014)

Földi András: Konkurencia problémák az actio iniuriarum aktív legitimációjának körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 131-144. (2014)

Gombos Katalin: Judicial Cooperation in the European Union. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 145-157. (2014)

Gombos Katalin: The levels and steps of the Judicial Protection Arising from the European law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 123-134. (2014)

Görög Márta: Gondolatok a személyiségi jogsérelem csekély volta esetén érvényesítendő sérelemdíj iránti igényről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 159-168. (2014)

Hajdú József: Bilateral Social Security Agreements : Protection of Migrants' Social Security Rights. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 135-147. (2014)

Hajdú József: Előszó : liber amicorum Bodnár László tiszteletére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). p. 9. (2014)

Hajdú József: Flexibilization of Employment Relationship in the New Hungarian Labour Code. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 169-182. (2014)

Hamza Gábor: Entwicklung und Kodifikation des österreichischen Privatrechts im Spiegel der Tradition des römischen Rechts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 183-193. (2014)

Hartwig Matthias: The freedom of movement in the European Union and its impact on the National Social Assistance Systems : the case of Germany. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 149-160. (2014)

Heka László: A népek önrendelkezési és elszakadási jogának megvalósítása a volt Jugoszlávia felbomlása esetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 161-174. (2014)

Heka László: A szláv népek első törvényei és közös intézményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 195-208. (2014)

Herczeg János: Jövőkép a gyorsuló emberi reprodukció és a fogyasztói társadalom torzulásának tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 175-183. (2014)

Homoki-Nagy Mária: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). p. 9. (2014)

Homoki-Nagy Mária: "Az ősiség eltörlése elvileg kimondatván". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 185-197. (2014)

Homoki-Nagy Mária: Megjegyzések a magyar szerződési jog fejlődéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 209-220. (2014)

Horváth István: Atipikus nemzetközi szerződések a magyar joggyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 199-212. (2014)

Horváth Zsuzsanna: A fenntartható fejlődés és a zöld gazdaság előmozdítása az EU környezeti politikájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 213-224. (2014)

Jakab Éva: Antikes und modernes Vertragsrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 221-229. (2014)

Jusztinger János: A harmadik személy általi ármeghatározás a római adásvételnél. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 239-254. (2014)

Józsa Zoltán: Közigazgatási reformok Dél-Európa országaiban : a latin modell. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 225-234. (2014)

Józsa Zoltán: Public participation : promise and reality. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 231-238. (2014)

Kaponyi Erzsébet: Kiválás és kilépés : atipikus esetek és lehetséges forgatókönyvek az Európai Unióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 235-248. (2014)

Kardos Gábor: A jóhiszeműség két alapvető nemzetközi jogi kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 249-257. (2014)

Karsai Krisztina: A törvényesség elve az európai büntetőjogban : jogalkalmazási korlátok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 259-272. (2014)

Karsai Krisztina: A törvényesség elve az európai büntetőjogi jogalkotásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 255-268. (2014)

Katona Tamás and Kovács Péter and Petres Tibor: Felzárkózás vagy lemaradás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 273-287. (2014)

Kecskés Gábor: Az államfelelősség és a szankciók nemzetközi jogi kérdéskörének megjelenése a magyar jogirodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 289-301. (2014)

Kirs Eszter: Népirtás az ICTY nagyítója alatt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 303-311. (2014)

Kiss Barnabás: Szabó József "első" szuverenitás-elmélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 269-275. (2014)

Kiss Barnabás: A nemzetközi jog hatása a szuverenitás "klasszikus" közjogi elméletére Szabó József munkássága tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 313-322. (2014)

Kovács László: A nemzetközi jog és a belső jog szimbiózisa az új Büntető Törvénykönyvben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 337-356. (2014)

Kovács László Imre: Parlamenti vita a választójog kiterjesztéséről - 1993-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 323-337. (2014)

Lamm Vanda: A Nemzetközi Bíróság és a nukleáris fegyverek : a Marshall-szigetek 2014-es színre lépése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 357-369. (2014)

Lattmann Tamás: A békeműveletek nemzetközi jogi háttere és egyes csatlakozó hadijogi kérdések. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 371-382. (2014)

Malenovský Jiří and Škvařilová-Pelzl Petra: Die Befugnis des Staatsoberhaupts zur Ratifizierung völkerrechtlicher Verträge im Völkerrecht und Verfassungsrecht am Beispiel der Tschechischen Republik. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 383-393. (2014)

Mezei Péter: Technológiai mérföldkövek és szerzői jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 395-406. (2014)

Nagy Ferenc: Nullum crimen/ nulla poena sine lege-elv történeti hátteréről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 291-300. (2014)

Nagy Zsolt: A globalizáció jogszociológiai nézőpontból. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 407-419. (2014)

Nagy Éva: Az actio empti mint az ingó adásvétel hibás teljesítésének jogorvoslati eszköze. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 277-290. (2014)

Nótári Tamás: Megjegyzések az orvoslás és a betegség jogi megítéléséhez a kora középkori jogforrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 301-312. (2014)

P. Szabó Béla: "Ernyedetlen szorgalommal" - Visky Károly és Brósz Róbert tanulmányai a debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetemen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 313-336. (2014)

Papp Tekla: Frustration and hardship in contract law from comparative perspective. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 421-430. (2014)

Papp Tekla: "Total plan" a magyar szerződési jogról - nemzetközi kitekintéssel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 337-346. (2014)

Pokol Béla: Nemzetközi jog és az alkotmányidentitás doktrínája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 431-444. (2014)

Pozsonyi Norbert: A lakás bérbeadójának zálogjoga a bérlő vagyontárgyain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 375-385. (2014)

Péter Orsolya Márta: Cum pudicitia adtemptatur... : a női erkölccsel kapcsolatos társadalmi elvárások tükröződése az iniuria klasszikus római szabályozásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 347-358. (2014)

Pókecz Kovács Attila: Gazdasági érdekek jogügyleti megjelenése a TPSulp. 45 okiratban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 359-373. (2014)

Ruszoly József: Bibó István tudománykarunkon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 457-466. (2014)

Ruszoly József: Szabó József tudománykarunkon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 401-407. (2014)

Révész Béla: Titkosszolgálati és diplomáciai információk Bukarestből Budapestre 1989 végén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 445-455. (2014)

Révész Béla: A pártállami időszak ismeretlen hatalmi testülete : a Koordinációs Bizottság : 1957-1988. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 387-399. (2014)

Schiffner Imola: A közép-kelet-európai alkotmányos reformok vizsgálata a nemzetközi jog fényében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 467-478. (2014)

Siklósi Iván: A lopásért fennálló custodia-felelősség néhány kérdése a római jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 421-435. (2014)

Sulyok Gábor: "Nemzetközi szerződésszegés" az ókori Közel-Keleten : három irodalmi emlék. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 479-488. (2014)

Szalai Anikó: Bábel szerepe a nemzetközi jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 489-500. (2014)

Szemesi Sándor: A területi joghatóság gyakorlásának egyes kérdései az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 501-513. (2014)

Szondi Ildikó and Cziráné Kőházi-Kis Tímea: A tanári életpályamodell egyes elemei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 437-455. (2014)

Sáry Pál: A római senatus büntetőbírósági jogköre és eljárási rendje a principátus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 409-419. (2014)

Trócsányi László: Alkotmányos identitás és európai integráció. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 473-482. (2014)

Tóth Judit: A honosítás és a hontalanság Magyarországon : 1993-2013. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 515-530. (2014)

Tóth Sándor Máté: "Quis sim, quis fuerim, paucis Te Musa docebit" : Hödl Joachim a misszionárius, plébános és neolatin versköltő - fejezetek egy 18. századi jezsuita életéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 457-471. (2014)

Valki László: A furcsa páros : Blair csatlakozása Bush iraki inváziójához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 531-542. (2014)

Varga Norbert: European citizenship or citizenship in Europe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 543-555. (2014)

Varga Norbert: Historical legal institutions in the New Hungarian Fundamental Law with special attention to the incompatibility. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 483-489. (2014)

Várnay Ernő: Discretionary power of the Court of Justice in Article 260 (2) TFEU : margin of appreciation or arbitrariness? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 557-570. (2014)

Wacke Andreas: Zum Brückenzoll beim Transportvertrag und zur Litotes 'non ignorare' in D. 19,2,60,8 : mit Überlegungen zu gemischten Verträgen und zum Berufsstand der muliones. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 491-512. (2014)

Zakar András: A pályaválasztási tanácsadás nemzetközi tendenciái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 571-583. (2014)

This list was generated on 2023. december 9. 21:49:36 CET.