Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 48.

Tóth Károly főbb tudományos publikációi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 11-14. (2015)

Antal Tamás: A 19. századi brit laikus bíráskodás magyar szemmel: Szilágyi Dezső az angol esküdtszékről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 339-353. (2015)

Blazovics László: A középkori német város önkormányzata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 405-418. (2015)

Blutman László: Hol van az alkotmány, és mi az? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 121-133. (2015)

Bobvos Pál: A bejegyzés elve hatályosulásának alaki feltételei az ingatlan-nyilvántartásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 492-500. (2015)

Bod Péter Ákos: Esszé a gazdasági szuverenitásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 142-158. (2015)

Csink Lóránt: Az Alaptörvény identitása - honnan hová. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 134-141. (2015)

Fantoly Zsanett: A büntetőeljárási törvény kodifikációjának egyes koncepcionális kérdései, különös tekintettel a tárgyaláson való részvétel jogára és a felek közötti megállapodásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 426-434. (2015)

Farkas Csamangó Erika: A zöldítési támogatás szabályozási rendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 482-491. (2015)

Fábián György: A vegyes választási rendszer - a két világ legjobbika. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 68-82. (2015)

Gombos Katalin: The problems of multilingual European Law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 603-613. (2015)

Gácsi Anett Erzsébet: Egy alkotmánybírósági határozat [8/2013. (III. 1.)] margójára, avagy a jogellenesen megszerzett bizonyítékokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 435-449. (2015)

Hajdú József: The basic principles of the Hungarian labour law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 394-404. (2015)

Horváth Dezső: A literátus Tóth Károlyról, barátsággal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 15-16. (2015)

Kaltenbach Jenő: Rechtsextremismus auf dem Vormarsch in Europa, der Fall Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 450-457. (2015)

Kerekné Jakó Nóra and Vida-Sós Tünde: Választójog a gondnokság alá helyezési perek tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 104-109. (2015)

Kilényi Géza: Gyulától Budapestig - gimnáziumtól az egyetemig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 17-28. (2015)

Kiss Barnabás: Az alapkötelezettségek alkotmányi szabályozásának alakulása az Európai Unió közép-kelet-európai államaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 329-338. (2015)

Kovács László Imre: Az országos népszavazás intézménye az Alaptörvény előtt és után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 83-93. (2015)

Kukorelli István: Adalékok az alkotmányos rendszerváltozásban közreműködő, 1985/90-es Országgyűlés történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 159-183. (2015)

Köblös Adél: A kivételes panasz szerepe az alkotmányos jogok védelmében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 184-196. (2015)

Mikes Lili: A terhességmegszakítás normatív rendszerek szerinti megítélése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 458-467. (2015)

Nagy Ferenc: Törvényesség - Alkotmány - Büntetőjog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 197-213. (2015)

Nemes András: A sportjog a jogelméleti "hitviták" kereszttüzében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 468-481. (2015)

Petrétei József: A köztársasági elnök helyettesítése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 369-393. (2015)

Pongó Tamás: A diákok véleménynyilvánítási szabadsága és a cyberbullying angolszász megközelítése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 519-527. (2015)

Péter László: Juhász Gyula a Nyugatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 29-36. (2015)

Ruszoly József: "Az új orosz alkotmány" - Esztendő, 1918. október. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 214-224. (2015)

Révész Béla: A rendszerváltás első független, vizuális tájékoztatóműhelye. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 225-245. (2015)

Schiffner Imola: Kettős állampolgárság az Európai Unióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 577-602. (2015)

Smuk Péter: A parlamenti viták alkotmányos értékéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 246-258. (2015)

Sulyok Márton: A tisztességes eljárás és a magánszféra védelme az alkotmányos eszmék migrációjában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 501-518. (2015)

Sulyok Tamás: Bécs - Budapest önkormányzati választójogi összehasonlítása és a jelenlegi budapesti önkormányzati választójogi rendszer néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 94-103. (2015)

Szabadfalvi József: Horváth Barna a demokráciáról - hetven év távlatából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 259-270. (2015)

Szakály Zsuzsa: Az alkotmánymódosítási eljárás típusai az Európai Unió tagállamaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 271-285. (2015)

Szente Zoltán: A jog-összehasonlítás, mint legitimációs érv - adalékok a dualizmus kori parlamentarizmus-vitákhoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 286-294. (2015)

Szondi Ildikó: Elöregedés és nyugdíjrendszer. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 55-67. (2015)

Takács Albert: Alkotmányos állam és értékelmélet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 295-318. (2015)

Tilk Péter: A jogalkotási követelmények és az önkormányzati jogalkotás viszonya - hibák, törvénysértések a gyakorlat tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 614-631. (2015)

Trócsányi László: Tóth Károly köszöntése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 8-10. (2015)

Trócsányi László: Nemzeti alkotmányok, európai integráció és alkotmányos identitás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 319-328. (2015)

Téglási András: A lakhatáshoz való jog - a közterületen (?) avagy az emberhez méltó lakhatás és az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalmának alkotmányossági kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 528-549. (2015)

Tóth Judit: Jogi nyelvöltögetés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 632-646. (2015)

Tóth Zoltán: Három választás 2014-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 110-120. (2015)

Ugróczky Mária: Megtalált magyar állampolgárok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 550-576. (2015)

Varga Zs. András: A közigazgatás és közigazgatási jog történetének korszakhatárai 1945-1989 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 419-425. (2015)

Zakar András: A joghallgatók pályaérdeklődése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 37-54. (2015)

Ádám Antal: A hazai egyházak és más vallási szervezetek jogi helyzetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 354-368. (2015)

This list was generated on 2023. december 9. 22:42:42 CET.