Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 66.

Czúcz Ottó tudományos közleményeinek jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 677-684. (2016)

Antal Tamás: A munkaügyi bíráskodás történetének kezdetei Szegeden 1918-1920. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 13-19. (2016)

Arany Tóth Mariann: A személyiség szabad érvényesítéséhez való jog a munkajogviszonyban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 21-27. (2016)

Badó Attila: A magyar bírák kiválasztásának aktuális problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 29-37. (2016)

Balogh Elemér: Jogtörténeti megjegyzések a Székely Mikó Kollégium státuszjogához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 39-47. (2016)

Bankó Zoltán: Electronic documents in the Hungarian labour law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 49-59. (2016)

Barta Judit and Prugberger Tamás: Kérdések a gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőjének "kettős jogi státuszáról". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 61-83. (2016)

Berki Gabriella: Realistic necessity or outdated leftover? : thoughts about the controversial nature of prior authorisation schemes of planned treatments abroad. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 85-91. (2016)

Blazovich László: A középkori német város és az egyház. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 93-101. (2016)

Blutman László: Az Alapjogi Charta és az uniós jog határai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 103-109. (2016)

Bobvos Pál: Szociális juttatások a fel nem osztható alap terhére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 111-117. (2016)

Bodnár László: Az EU-irányelveket "átültetjük"? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 119-124. (2016)

Collins Anthony Michael: Some reflections on the unlimited jurisdiction of the EU Courts to review penalties in competition cases. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 125-139. (2016)

Csák Csilla and Kenderes György: Hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási lehetőségei és annak bizonytalanságai a mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 141-152. (2016)

Ember Alex: The antecedents of Hungary joining the International Labour Organization. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 153-163. (2016)

Fantoly Zsanett: About the duration of custody and the possibilities of its legislation. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 165-170. (2016)

Fichtner-Fülöp Viktória: Staatsziele, Grundrechte und Rentenversicherung : Vergleich des verfassungsrechtlichen Schutzes in der Bundesrepublik Deutschland und in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 171-178. (2016)

Gellén Klára: The challenges of consumer protection in the field of sustainable development and the use of new technologies. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 179-186. (2016)

Gombos Katalin: Fundamental rights in the practice of the European Court of Justice. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 187-192. (2016)

Greber Pierre-Yves: Quelques instruments de droit international qui ont fait progresser la sécurité sociale. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 193-208. (2016)

Hajdú József: Constitutionality of the early retirement for women with 40 years of service period in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 209-217. (2016)

Hajdú József: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). p. 11. (2016)

Heka László: Horvátország 2014. évi szociális jogi reformja, különös tekintettel a háborús veteránok jogaira. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 219-228. (2016)

Homicskó Árpád Olivér: Az egészségbiztosítási ellátások rendszertani elemzése társadalombiztosítási nézőpontból. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 229-237. (2016)

Homoki-Nagy Mária: A tartási szerződés történeti alapjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 239-248. (2016)

Horváth István: Kodifikációs kérdőjel : a Polgári Törvénykönyv - mint a Munka Törvénykönyve különös háttérjogszabálya. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 249-256. (2016)

Jaeger Marc: The General Court's power to alter EUIPO decisions: a matter of institutional balance. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 257-268. (2016)

Jakab Éva: Munkavállalók az ókori görög szerződési gyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 269-275. (2016)

Jorens Yves: Does migration put the European coordination regulations on social security under pressure? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 277-285. (2016)

Juhász Zsuzsanna: The systemic problem of prison overcrowding. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 303-308. (2016)

Józsa Zoltán: A hatósági ügyintézés, mint szolgáltatás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 287-301. (2016)

Kanninen Heikki: L’impartialité du juge de l’Union européenne : sur les conditions d’indépendance, d’empêchement et de récusation du juge devant les juridictions de l’Union. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 309-321. (2016)

Katona Tamás: A foglalkoztatottság néhány kérdése a statisztikai módszertan és az empirikus adatok megközelítésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 323-343. (2016)

Kessler Francis: Protection sociale, libertés économiquesunionistes et droit constitutionnel national: le cas de la protection sociale instaurée par voie de convention collective en France. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 345-356. (2016)

Kiss Barnabás: A szociális biztonság alkotmányjogi megítélése Magyarországon a rendszerváltozást követően. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 357-362. (2016)

Kiss György: Megjegyzések a munkajogviszony tartalmának alakításához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 363-371. (2016)

Kiss László: Közös évek a jogállamiság szolgálatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 373-390. (2016)

Kun Attila: A nagyvállalati szociális jelentéstételi kötelezettség új szabályai az Európai Unióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 391-400. (2016)

Labucka Ingrida: Les "facilitateurs" en droit de la concurrence de l'Union européenne. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 401-409. (2016)

Ladó Mária and Tóth Ferenc: A szociális partnerek - jogalkotók az EU szociálpolitikájában? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 411-422. (2016)

Lajkó Dóra: A rászoruló szülő iránti gondoskodási kötelezettség felelősségi tartalma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 423-432. (2016)

Lovászy László: Confusing experiences and legal paradoxes on human rights : or do we need a new approach regarding the last and most defenceless minority in the human rights legislation? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 433-444. (2016)

Löffler Tibor: Szociális jogállam, "jóléti legitimáció", politikai paternalizmus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 445-450. (2016)

Martonyi János: A világkereskedelem szabályozásának dilemmái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 451-468. (2016)

Mezei Péter: Paródia az Európai Unió Bíróságán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 469-475. (2016)

Nagy Ferenc: A büntetőjogi legalitás elvéről és alkotmányossági megítéléséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 485-491. (2016)

Nádas György: Szerződésszegés a munkaviszonyokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 477-484. (2016)

Papp Tekla: A szerződések tipizálása a magyar magánjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 493-500. (2016)

Pelikánová Irena: Legal and extra-legal elements of motivation in legislation and interpretation of law - a judge's thoughts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 501-512. (2016)

Prek Miro and Lefèvre Silvère: Contractual litigation before the EU courts: the interplay between national and EU laws. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 513-525. (2016)

Rab Henriett: A szociális jogok alkotmányos védelmének szerepe a megváltozott munkaerőpiac keretei között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 527-534. (2016)

Ruszoly József: Institutions of the responsible government and the reformed parliament in Hungary in 1848. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 551-558. (2016)

Rácz Zoltán: A szociális biztonsághoz való jog Magyarországon a rendszerváltozás óta eltelt időszakban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 535-542. (2016)

Révész Béla: Az igazságszolgáltatás "pártosodása" a második világháború után : kutatási vázlat. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 543-550. (2016)

Rúzs Molnár Krisztina: A védelem hiánya a határozott időtartamú jogviszony jogellenes meghosszabbítása esetén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 559-563. (2016)

Schwarcz Juraj: Protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 565-575. (2016)

Soós Edit: Az Európai Közigazgatási Térség és az Európai Közpolitikai Térség kapcsolatának fejlődése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 577-584. (2016)

Steinmeyer Heinz-Dietrich: Public pension insurance in countries with different stages of development. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 585-598. (2016)

Stipta István: Adalék a Horthy-korszak szociálisigazgatásának történetéhez : az Egri Norma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 599-606. (2016)

Sulyok Tamás: A kompozit alkotmányosság időszerű kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 607-614. (2016)

Szondi Ildikó: A tanári életpálya-modell egyes elemei az Európai Unió tagállamaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 615-623. (2016)

Tröster Petr: Labour law and social security law in the Czech Republic as twin branches of law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 635-648. (2016)

Tóth Judit: The social rights of stateless persons in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 625-633. (2016)

Visontai-Szabó Katalin: A Vojnity vs. Hungary ügy és ami mögötte van. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 649-656. (2016)

Woude Marc van der: The undertaking and its employees : some reflections on an ambiguous relationship. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 657-667. (2016)

Zakar András: A pályatanácsadás jogi szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 669-676. (2016)

This list was generated on 2023. december 5. 04:07:51 CET.