Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica

Number of items: 121.

Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). p. 11. (2018)

Katona Tamás válogatott tudományos közleményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 445-447. (2018)

Nagy Ferenc válogatott tudományos közleményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 127-136. (2018)

Tabula gratulatoria. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). p. 9. (2018)

Vorwort. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). p. 13. (2018)

Ambrus István: A szankciós szabályok és a büntetéskiszabás néhány dilemmája Magyarországon (2010-2017). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 15-26. (2018)

Antal Tamás: Szélsőbaloldali büntető ügyek a Szegedi Kir. Ítélőtábla előtt a világgazdasági válság idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 27-38. (2018)

Bakos-Kovács Kitti: A közösségi portálokon elkövetett egyes személyiségi jogsértések. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 39-52. (2018)

Balog Ilona Ida: A kutatás-fejlesztés tőkésítésének hatása a bruttó állóeszköz felhalmozási rátára az SNA 2008 és az ESA 2010 módosítása nyomán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 61-74. (2018)

Balogh Elemér: Adalékok az első zalai népképviseleti választásokhoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 435-443. (2018)

Balogh Elemér: A középkori szentszékek büntető joghatósága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 63-71. (2018)

Balogh Ágnes: A gyermekkor mint büntethetőséget kizáró ok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 53-61. (2018)

Barabás Andrea Tünde: Die Anwendung restaurativer Methoden im Rahmen der Freiheitsstrafe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 73-82. (2018)

Bartkó Róbert and Sántha Ferenc: Az Európai Unió jogalkotása és hatása a terrorcselekmény hazai büntetőjogi szabályozására. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 83-100. (2018)

Bató Szilvia: "...a bírói önkény, vagy is a szokás...” : jogtörténeti megjegyzések a szokásjog büntetőjogi értelmezéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 115-126. (2018)

Belovics Ervin: A büntetés kiszabásának nehézségei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 153-160. (2018)

Belyó Pál: A konjunktúra változásai a gazdaság fejlődés indexének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 125-146. (2018)

Bischof Josef: Zusammenwirken der Juristenfakultät der Universität Leipzig mit der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Szeged : im Kontext der erweiterten Beziehungen zu Ungarischen Institutionen; aus deutscher Sicht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 161-172. (2018)

Blazovich László: Raymundus Parthenopeis : a törvények rövid, könnyű és hasznos foglalata : III. könyv, részlet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 173-186. (2018)

Blutman László: Újabb bonyodalmak a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés körül. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 187-198. (2018)

Bobvos Pál: A termőföld használatára alapított haszonélvezeti jog esete a büntetőjoggal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 199-204. (2018)

Botos Katalin: Statisztikusok, közgazdászok és -izmusok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 167-182. (2018)

Békés Ádám: A mostohagyerek álma - lehet-e önálló eljárásjogi sértett-fogalom? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 137-152. (2018)

Czenczer Orsolya: A gyermekbántalmazás és az erőszakos bűnelkövetés összefüggéseinek vizsgálata a hazai büntetés-végrehajtásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 205-224. (2018)

Czine Ágnes: Szerelmi téboly ellen nincs büntetőjogi védelem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 225-236. (2018)

Dinya László: Társadalmi értékrendünk kihívásai az innovációs gazdaság korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 193-204. (2018)

Dünkel Frieder: Gefangenenraten und Sanktionspraxis in Europa unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 237-252. (2018)

Elek Balázs: A ’jogi tévedés’ a természetkárosítás bűncselekménnyel összefüggésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 253-256. (2018)

Fantoly Zsanett: Alapelvek az új büntetőeljárási törvényben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 257-271. (2018)

Faragó-Mészáros Judit: Meditáció a mediációról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 273-286. (2018)

Fenyvesi Csaba: Die Gegenüberstellung als Beweisverfahren aus dem kriminalistischen Aspekt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 287-301. (2018)

Gellér Balázs József and Bárányos Bernadett: A tulajdon és a büntetőeljárás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 333-348. (2018)

Gropp Walter: Böser Wille und guter Wille : Kritische Anmerkungen zur deutschen Versuchslehre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 383-392. (2018)

Gyémánt Richárd: Az etnikai térszerkezet változása a szerbiai Dél-Bánátban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 335-356. (2018)

Gácsi Anett Erzsébet: A terhelti együttműködés rendszere az új büntetőeljárási törvényben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 303-314. (2018)

Gál Andor: A jogos védelmi helyzet létrejötte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 315-322. (2018)

Gál István László: Régi és új tendenciák a gazdaságpolitikában és a kriminálpolitikában a tőkepiac védelmére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 323-331. (2018)

Gönczöl Katalin: Megőrizhető-e a skandináv büntetőpolitikai modell? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 349-357. (2018)

Görgényi Ilona: Közösségi szankciók a büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 359-368. (2018)

Görög Márta: Miként ítélhető meg a megítélhetetlen? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 369-381. (2018)

Hajdu Ottó: A szegénységi küszöb alá kerülés esélyének elemzése logisztikus regressziószámítás alkalmazásával. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 147-157. (2018)

Hajdú József: Pensioners’ cooperatives in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 75-87. (2018)

Hajdú József: A közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről : pro és kontra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 393-397. (2018)

Hajnal Béla: A népszámlálás megújításának lehetőségei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 357-370. (2018)

Hautzinger Zoltán: Die Beurteilung der Ausländer in den kriminalistischen Wissenschaften. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 399-411. (2018)

Hegedűs István: A másodfokú eljárás változó szabályai az új büntetőeljárási törvényben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 413-417. (2018)

Heka László: Szerbia büntető törvényének 2016. évi módosításai : az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés bevezetésének kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 419-431. (2018)

Herke Csongor: Az európai ne bis in idem elv érvényesülésének gyakorlati problémái hazánkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 433-443. (2018)

Herman Sándor and Laczka Éva: Gondolatok a statisztikai kultúráról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 235-244. (2018)

Hollán Miklós: A visszaható hatályú büntető jogalkalmazás tilalma és az Alaptörvény. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 445-453. (2018)

Homoki-Nagy Mária: A magyar magánjog fejlődését befolyásoló jogforrások a neoabszolutizmus idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 455-467. (2018)

Hornyák Szabolcs: Kérdések a járművezetéstől eltiltás köréből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 469-483. (2018)

Irk Ferenc: Értékvédelemtől ex ante prevencióig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 485-498. (2018)

Jacsó Judit: Entwicklungstendenzen des österreichischen Finanzstrafrechts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 499-506. (2018)

Jakab Éva: Éjjel, fegyverrel... : önvédelem, jogos védelem történeti megközelítésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 507-516. (2018)

Juhász Andrea Erika: A túlzsúfoltság kérdése az EJEB esetjogában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 531-539. (2018)

Juhász Zsuzsanna: A bebörtönzés építészete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 541-554. (2018)

Józsa Zoltán: Reflexiók az önkormányzati rendszer elmúlt 25 éve kapcsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 517-529. (2018)

Karsai Krisztina: Büntetőjogi alapelvek az európai integrációban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 555-565. (2018)

Kelemen Katalin: Néhány megjegyzés a vállalkozások sűrűségének területi differenciálódásáról Magyarországon - húsz éve és ma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 103-124. (2018)

Kerezsi Klára: Kriminálpolitika egykor és ma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 567-574. (2018)

Kerényi Ádám: Az adattudós szerepe a fintechek és bankok közötti rivalizálásban a világban, az EU-ban és Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 205-217. (2018)

Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozhatósága különleges jogrendben, különös tekintettel a (büntető-) igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedésekre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 575-582. (2018)

Kiss Endre: A versengések körforgása és a fundamentalizmusok sötét tere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 183-191. (2018)

Klonkai László: A szegedi hagyományos ipar összeomlása a rendszerváltás után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 281-294. (2018)

Korinek László: A megnyugtató rendőrségről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 593-605. (2018)

Kovacsicsné Nagy Katalin: Az igazságügyi statisztika a hivatalos magyar statisztikában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 387-402. (2018)

Kovács Péter: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 7-8. (2018)

Kovács Péter and Kazár Klára and Kuruczleki Éva: Társadalmi, gazdasági hálózatok és a pénzügyi kultúra alkalmazása a statisztika oktatásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 245-251. (2018)

Kriszt Sándorné Éva and Hidasi Judit: Closing the education-industry gap : dual education programs in business and management in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 253-263. (2018)

Kuruczleki Éva and London András and Pelle Anita: Klubjavak, konvergencia és komplexitás az Európai Unióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 41-60. (2018)

Kónya István: Védd magad! In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 583-591. (2018)

Kőhalmi László: Gedankenbrocken aus dem Themenbereich des Terrorismus und der Menschenrechte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 607-616. (2018)

Lakatos Judit: Gondolatok a Gender Equality Index (GEI) kapcsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 29-40. (2018)

Lichtenstein András: Die Organisation der Strafverfolgungsorgane und ihr Verhältnis zueinander in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 629-639. (2018)

Lévay Miklós: Egy, a büntetéskiszabás elméletével és gyakorlatával foglalkozó tanulmánykötetről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 617-628. (2018)

Löffler Tibor: Politikai demográfia : vázlatok a politikai tudományok egy új ágának megértéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 309-320. (2018)

Löffler Tibor: Politikai perek, politikai foglyok és politikusbűnözők? : megjegyzések a politikai és jogi kultúra aktuális állapotáról Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 641-654. (2018)

Lőrincz József: A "Kádár-korszak" börtönügyének szakmatörténeti vázlata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 655-666. (2018)

Lőrinczy György: Egy rosszul sikerült tényállás: a testi sértés szabályozása az új Büntető Törvénykönyvben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 667-678. (2018)

Madai Sándor: A tájékoztatási kötelezettség megsértésének büntetőjogi alapkérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 679-689. (2018)

Mezey Barna: Adalékok a büntetőbíráskodás 18. századi változásaihoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 701-713. (2018)

Mezőlaki Erik: A súlyosítási tilalom szempontjából a súlyosabb büntetés, illetve a büntetés helyett alkalmazott súlyosabb intézkedés kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 715-727. (2018)

Molnár Erzsébet: A kártérítési igény kielégítési alapjának elvonása a büntetőeljárásban : gondolatok a polgári jogi igény és a vagyonelkobzás kollíziójáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 729-742. (2018)

Molnár Gábor Miklós: A mentelmi jog felfüggesztése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 743-754. (2018)

Monori Zsuzsanna Éva: Zaklatás vagy üldözés? : gondolatok a zaklatás bűncselekményének németországi szabályozásáról a magyar tényállás jogértelmezési kérdéseinek tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 755-765. (2018)

Málovics Éva: A pénzügyi kultúra fogalom ellentmondásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 219-234. (2018)

Mészáros Ádám: Elhatároló és összekötő bűncselekmény fogalmaink. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 691-699. (2018)

Nagy Anita: Az általános kegyelmi eljárás egy kutatás tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 767-780. (2018)

Nagy Ferenc: A halálbüntetés szabályozásával, valamint alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi és hazai helyzetkép. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 417-433. (2018)

Nagy Zoltán András: A joghatóság problémája a kiberbűncselekmények nyomozásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 781-788. (2018)

Nagy Zsolt: A jogszociológia és a kriminológia kapcsolata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 789-799. (2018)

Németh Zsolt: Az ellenség-büntetőjog lenyomata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 801-811. (2018)

Pallo József: Charakteristische Prinzipien und Wert in unserem heutigen Strafvollzugsrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 813-827. (2018)

Pergel Józsefné: Önkéntesség és az idősek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 89-101. (2018)

Pokol Béla: Az alkotmánybíróságok funkcióbővülése : a jurisztokratikus állam felé. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 829-841. (2018)

Princz Adrienn: Tapasztalatok és törekvések a digitális ismeretek fejlesztésére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 265-272. (2018)

Pukli Péter: Makrogazdasági mutatók nemzetközi összehasonlításának módszertani háttere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 11-27. (2018)

Ruszoly József: Rendiség és népképviselet : a német tartománygyűlési választójog fejlődéstörténetéből, 1815–1848 : (rövid foglalat). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 869-880. (2018)

Ruzsicska Yvette: Útilevelek, útlevelek története Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 273-280. (2018)

Révész Béla: Egy ismeretlen pártállami testületnek a jogalkotásban és a jogalkalmazásban betöltött titkos szerepéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 295-308. (2018)

Révész Béla: Állam, politika és tudomány a "cigánybűnözés" problematikájáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 843-858. (2018)

Róth Erika: A kiszolgáltatott és a gyermek gyanúsítottak, valamint vádlottak uniós védelme. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 859-867. (2018)

Sinn Arndt: Begriff und Erscheinungsformen des Vorsatzes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 889-902. (2018)

Steiger Judit: A megmért valóság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 159-165. (2018)

Szabó Krisztián: A védőhatóságról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 903-912. (2018)

Szomora Zsolt: Meghatározható-e a valóság bizonyításának dogmatikai karaktere, avagy milyen tanulságokkal szolgál az "Üble Nachrede" tényállása a német büntetőjogban? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 913-922. (2018)

Szondi Ildikó: Az Amerikai Egyesült Államok lőfegyvertartási szokásai az összehasonlító adatok tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 923-935. (2018)

Sárkány István: Korunk terrorizmusának jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 881-887. (2018)

Tóth Géza: Übersicht der ungarischen Regelung des Grundsatzes ne bis in idem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 937-943. (2018)

Tóth Judit: A kiutasítás: volt, van, lesz? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 945-954. (2018)

Tóth Judit: A nemzetközi vándorlási statisztika és a közérdekű migrációs adatokhoz hozzá/nem/férés Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 321-333. (2018)

Tóth Károly: A lakóhelyen kívüli szavazás néhány problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 955-962. (2018)

Tóth Mihály: Adalékok a büntetőjogi dogmatika válságához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 963-972. (2018)

Varga Norbert: A kartell-eljárásjogi szabályok bemutatása : egy konkrét ügy kapcsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 973-985. (2018)

Vass Lucia: A fiatalkori bűnözés statisztikája a rendszerváltástól napjainkig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 403-415. (2018)

Vida Mihály: A vagyon elleni bűncselekmények általános fogalmai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 987-999. (2018)

Visontai-Szabó Katalin: Házasság és család - tradíciók és új tendenciák. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 371-386. (2018)

Vókó György: Nyomon követhetőség a büntető-végrehajtási jogban, különös tekintettel a belgiumi tapasztalatokra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 1001-1011. (2018)

Wörner Liane: Der Strafgrund des Versuchs als ex ante modifizierte Eindruckstheorie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 1013-1026. (2018)

Zakar András: A joghallgatók pályairányulásának érzelmi összetevői. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 101-114. (2018)

This list was generated on 2023. december 5. 03:52:05 CET.