Aetas

Number of items: 47.

Borbándi Gyula válogatott műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (3) 3. pp. 87-88. (1987)

Hírek - Röviden. In: Aetas, (3) 1. pp. 159-172. (1987)

Hírek - Röviden. In: Aetas, (3) 2. pp. 174-188. (1987)

Hírek - Röviden. In: Aetas, (3) 3. pp. 150-151. (1987)

A Kisteleki-alapítvány pályázati fölhívása szegedi helyismereti munkára. In: Aetas, (3) 2. pp. 189-196. (1987)

Munkatársaink. In: Aetas, (3) 3. pp. 153-162. (1987)

Munkatársaink. In: Aetas, (3) 1. pp. 165-172. (1987)

Munkatársaink. In: Aetas, (3) 2. pp. 190-196. (1987)

Almási Tibor: Bemutatjuk Bogyay Tamás Münchenben élő magyar történészt. In: Aetas, (3) 1. pp. 68-102. (1987)

Almási Tibor: Bogyay Tamás munkáinak válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (3) 1. pp. 76-79. (1987)

Angi János: Oroszország fejlődésének sajátosságai : Trockijról : életrajzi és eszme történeti vázlat. In: Aetas, (3) 2. pp. 119-128. (1987)

Bellavics István: Az áldozatok vétke? : néhány megjegyzés a sztálini terror magyarázatául. In: Aetas, (3) 3. pp. 63-69. (1987)

Berend Nóra: Földbirtok viszonyok hűbériség a középkori Japánban. In: Aetas, (3) 2. pp. 5-41. (1987)

Bogyay Tamás: A Szent Korona mint a magyar történelem forrása és szereplője. In: Aetas, (3) 1. pp. 80-101. (1987)

Borbándi Gyula: Magyar-magyar kapcsolatok. In: Aetas, (3) 3. pp. 89-107. (1987)

Bárdi Nándor: A példaadás tudatossága I. : Fábián Ernő : A tudatosság fokozatai. In: Aetas, (3) 1. pp. 149-158. (1987)

Bárdi Nándor: A példaadás tudatossága II. In: Aetas, (3) 2. pp. 147-156. (1987)

Bárdi Nándor and Valuch Tibor: Függelék. In: Aetas, (3) 2. pp. 182-188. (1987)

Deák Ágnes: "...Haladásunk csaknem határtalan" : Schlett István : Eötvös József. In: Aetas, (3) 3. pp. 123-136. (1987)

Duró Annamária: Az ember és környezete - a komplex kutatás módszerének kialakításáért : az MTA Regionális Kutatások Központjáról és annak folyóiratáról. In: Aetas, (3) 3. pp. 118-122. (1987)

Greksza Attila: Beszélgetés a francia történészképzésről : a beszélgetés 1987 márciusában készült dr. Csernus Sándor adjunktussal (JATE BTK) aki öt évig magyar lektor volt Lyonban. In: Aetas, (3) 1. pp. 115-123. (1987)

Gácsi Hedvig: A XVII. századi erdélyi főúri peregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól. In: Aetas, (3) 1. pp. 5-30. (1987)

Gőz Gabriella: Egyház, vallás és társadalom a latin-amerikai történelemben : 1492-1945 : az AHILA VIII. kongresszusa Szegeden. In: Aetas, (3) 2. pp. 144-146. (1987)

Jankó Attila: A nyilvánosság (részleges) rehabilitációja : a Művelődéskutató Intézet "Műhelysorozatáról". In: Aetas, (3) 2. pp. 164-173. (1987)

Koszta László: Egyháztörténeti felolvasóülés és kiállítás. In: Aetas, (3) 1. pp. 127-134. (1987)

Le Goff Jacques: Még mindig a politikatörténet a történelem gerince? In: Aetas, (3) 1. pp. 102-114. (1987)

Löffler Tibor: Az államszocializmus és modernizáció közötti antinómiáról : az ideológiatörténetírás lehetősége és a politológia dilemmái. In: Aetas, (3) 2. pp. 42-71. (1987)

Mandrou Robert: Lucien Febvre : Egy sors - Martin Luther. In: Aetas, (3) 3. pp. 140-144. (1987)

Nagy Péter Tibor: A Bethlen-csoport francia nyelvű folyóiratainak megalapítása 1932-33-ban : dokumentumok a szerkesztőségi levelezésből. In: Aetas, (3) 2. pp. 72-105. (1987)

Németh Csaba: Melyik út vezet Magyarország trónjához? : Bethlen Gábor 1628-29-es keleti terve, és annak diplomáciai háttere. In: Aetas, (3) 3. pp. 5-22. (1987)

Pesti Sándor: Havassy Péter : Heves megye középkori tisztségviselői. In: Aetas, (3) 1. pp. 142-144. (1987)

Pikó András: Népiség és emigráció : beszélgetés Borbándi Gyulával. In: Aetas, (3) 3. pp. 70-107. (1987)

Pribelszki János: Fehér foltok - eltűnőben. In: Aetas, (3) 1. pp. 124-126. (1987)

Pribelszki János: A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása : beszélgetés Kristó Gyulával a készülő Anjou-kori oklevéltárról. In: Aetas, (3) 3. pp. 108-117. (1987)

Raskolnikov Fyodor: Fjodor Raszkolnyikov levele Sztálinhoz : 1939. augusztus 17. In: Aetas, (3) 3. pp. 50-62. (1987)

Soós Edit: Nemzetközi tanácskozás a Mediterráneumról. In: Aetas, (3) 3. pp. 114-117. (1987)

Szovák Kornél: Az Admonti levelekről. In: Aetas, (3) 1. pp. 145-148. (1987)

Sándor Klára: "Kutyafejű tatárok" vagy tengeri küldöttei? : Vásáry István : Az Arany Horda. In: Aetas, (3) 1. pp. 135-141. (1987)

Trockij Lev Davidovič: Oroszország fejlődésének sajátosságai. In: Aetas, (3) 2. pp. 129-143. (1987)

Tóth Péter: Egy fasiszta politikus - egy politikus fasiszta : Ormos Mária : Mussolini. In: Aetas, (3) 3. pp. 145-152. (1987)

Tóth Ágnes: A Magyarországra telepített bukovinai székelyek levele a miniszterelnökhöz : 1946. In: Aetas, (3) 1. pp. 58-67. (1987)

Tóth Ágnes: Telepítések Csátalja, Gara és Vaskút községekben 1945-1949 között. In: Aetas, (3) 1. pp. 31-57. (1987)

Vajda Zoltán: Nagy Lajos, Magyarország és Lengyelország királya. In: Aetas, (3) 3. pp. 137-139. (1987)

Valuch Tibor: Magyarország leghosszabb évtizede: Szabó Bálint : Az "ötvenes évek". In: Aetas, (3) 2. pp. 157-163. (1987)

Valuch Tibor: "Nem hagyjuk a TSZ szervezést a véletlenre..." : kollektivizálás Homokmégyen : 1958-1961. In: Aetas, (3) 3. pp. 23-49. (1987)

Váczy Péter: Bemutatjuk Váczy Péter professzort. In: Aetas, (3) 2. pp. 106-107. (1987)

Váczy Péter: Tudomány és humanizmus a középkorban. In: Aetas, (3) 2. pp. 108-118. (1987)

This list was generated on 2024. március 2. 06:43:24 CET.