Aetas

Number of items: 28.

Egy életmű adatokban : Deér József (1905-1972) munkássága : bibliográfia. In: Aetas, (5) 3. pp. 153-156. (1990)

Munkatársaink. In: Aetas, (5) 1. p. 189. (1990)

Számunk szerzői. In: Aetas, (5) 3. p. 177. (1990)

Balla D. Károly and Bodor Pál and Borbándi Gyula and Csalog Zsolt and Füzi Mihály and Fratean Stefan and Grendel Lajos and Gunda Béla and Cs. Gyimesi Éva and Gyulay Endre and Horn Gyula and Imrényi Tibor and K. Lengyel Zsolt and Kozma Mihály and Márk György and Németh Géza and Papucek Gregor and Kraslán Štefan and Fuhl Imrick and Kormoš Alexander and Zderka Alexander and Rehák László and Szász Zoltán and Szirtesi Zoltán and Tabajdi Csaba and Vass Csaba and Vígh Károly: Az Aetas körkérdése. In: Aetas, (5) 1. pp. 111-168. (1990)

Balog Iván: Eltérő és azonos érdekek a népi-urbánus viszonyban. In: Aetas, (5) 1. pp. 106-110. (1990)

Balog Iván: Magyar történelem - zsidó szemmel : Randolph L. Braham : A magyar Holocaust I-II. In: Aetas, (5) 1. pp. 169-175. (1990)

Bellavics István: A transzcendens és a reális remény Limesén : Limes, Nemzetpolitikai Szemle, 1989. 1. : főszerkesztő Molnár Gusztáv. In: Aetas, (5) 1. pp. 182-186. (1990)

Bourdelas Laurent: A királyi hatalom békeidőben. In: Aetas, (5) 3. pp. 35-50. (1990)

Békés Csaba: A békét a győztesek kötik : a magyar kormány békepropaganda tevékenysége 1945-46-ban. In: Aetas, (5) 1. pp. 29-56. (1990)

Deák Ágnes: "A magyar nemzet jövője cultura kérdése" : Eötvös József nemzetiségpolitikai koncepciója : 1850-1868. In: Aetas, (5) 1. pp. 7-28. (1990)

Dávid Tamás: Évszázadok divatja : régi magyar öltözködés : szerk. Benyóné dr. Mojzsis Dóra. In: Aetas, (5) 3. pp. 164-165. (1990)

Dávid Tamás: A zarándokok világa : P. A. Sigal : Isten vándorai. In: Aetas, (5) 3. pp. 162-163. (1990)

Koszta László: "Patagóniában is magyar maradtam..." : beszélgetés Vajay Szabolccsal. In: Aetas, (5) 3. pp. 130-143. (1990)

Koszta László: Vajay Szabolcs munkásságának részleges bibliográfiája. In: Aetas, (5) 3. pp. 139-143. (1990)

Kovács Tamás: A közép-európai kereskedelem tengelye : osztrák-magyar kereskedelmi kapcsolatok a Duna mentén a XV. századtól a XVIII. századig : Othmar Pickl : Österreichisch-ungarische Handelsbeziehungen entlang der Donau vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. In: Aetas, (5) 3. pp. 169-173. (1990)

Kubinyi András: A középkori anyagi kultúra kutatása és néhány módszertani problémája. In: Aetas, (5) 3. pp. 51-68. (1990)

Molnár Imre: "...Tartózkodása államérdekből nem kívánatos" : beszélgetés Szabó Károllyal, a pozsonyi magyar meghatalmazott volt helyettesével a csehszlovák-magyar lakosságcseréről. In: Aetas, (5) 1. pp. 82-105. (1990)

Peljach István: Magyarok és szerbek a Délvidéken : Djordje Stratimirovic emlékirata 1848-1849-ről. In: Aetas, (5) 1. pp. 56-81. (1990)

Pozsár Annamária: A hétköznapok anyagi kultúrája : Radvánszky Béla : Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. In: Aetas, (5) 3. pp. 166-168. (1990)

Pribelszki János: Középkori történelmünk új kézikönyve : beszélgetés Kristó Gyula professzorral a Magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája társ-főszerkesztőjével. In: Aetas, (5) 3. pp. 157-161. (1990)

Pászka Imre: "Idola tribus" Natio és/vagy ratio : Tamás Gáspár Miklós : Idola tribus. In: Aetas, (5) 1. pp. 176-181. (1990)

Szende Katalin: A soproni polgárság anyagi kultúrája a késő-középkorban. In: Aetas, (5) 3. pp. 69-123. (1990)

Tóth Ferenc: Táplálkozás és történelem : táplálkozástörténeti kutatások az Annales-ban az elmúlt két évtizedben. In: Aetas, (5) 3. pp. 124-129. (1990)

Tóth Péter: Kisebbségtudomány - kisebbségvédelem : Regio, Kisebbségtudományi Szemle, I. évfolyam 1. szám 1990 január. In: Aetas, (5) 1. pp. 187-196. (1990)

Vajay Szabolcs: A Szent Korona Kamelaukion jellege. In: Aetas, (5) 3. pp. 144-152. (1990)

Vajda Zoltán: Az angol középosztály hétköznapjai a XVIII-XIX. században : Leonore Davidoff, Catherine Hall : Family fortunes men and women of the English middle class, 1780-1850. In: Aetas, (5) 3. pp. 174-182. (1990)

Vajda Zoltán: Egy magyar nacionalista liberális víziója : Gábor Vermes : István Tisza : the liberal vision and conservative statecraft of a Magyar nationalist. In: Aetas, (5) 1. pp. 179-181. (1990)

Zsoldos Attila: A várjobbágyi birtoklás megítélésének változásai a tatárjárást követő másfél évszázadban. In: Aetas, (5) 3. pp. 5-34. (1990)

This list was generated on 2024. március 2. 06:46:39 CET.