Aetas

Number of items: 54.

Csetri Elek bibliográfiája. In: Aetas, (7) 1. pp. 186-193. (1992)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (7) 1. p. 259. (1992)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (7) 3. p. 179. (1992)

Péter László válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (7) 4. pp. 125-126. (1992)

Rendelet Guyenne tartomány békéjének helyreállítására : Agen, 1561 október 8. ; Etienne de La Boétie és az első türelmi rendeletek. In: Aetas, (7) 3. pp. 138-147. (1992)

Szerzőink. In: Aetas, (7) 4. p. 159. (1992)

Borsi-Kálmán Béla: A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl egy nemzedék készülődésének tükrében. In: Aetas, (7) 1. pp. 79-126. (1992)

Csetri Elek: Teleki Sándor 1848-49-ben. In: Aetas, (7) 1. pp. 194-210. (1992)

Deák Ágnes: "Én magát az államot tartottam mindig a főszereplőnek" : beszélgetés Péter László történésszel. In: Aetas, (7) 4. pp. 115-124. (1992)

Dávid Tamás: Egy szomszédság küzdelmes története : Jászay Magda : Velence és Magyarország. In: Aetas, (7) 3. pp. 177-186. (1992)

Eiler Ferenc: "Are you German? No, I'm Austrian!" : Gerald Stourzh : Vom Reich zur Republik. In: Aetas, (7) 4. pp. 143-145. (1992)

Glósz József: A megyei betáblázások és a középbirtokos nemesség. In: Aetas, (7) 4. pp. 44-47. (1992)

Gálffy László: Szerelem és szexualitás Nyugaton. In: Aetas, (7) 3. pp. 166-170. (1992)

Hermann Róbert: Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. In: Aetas, (7) 1. pp. 5-78. (1992)

Hermann Róbert: Magyarhon angol barátja : Kabdebó Tamás : Blackwell küldetése. In: Aetas, (7) 1. pp. 251-266. (1992)

Hiller István: Az ajándékozás Esterházy Miklós nádor politikai gyakorlatában. In: Aetas, (7) 3. pp. 19-27. (1992)

Homâkov Aleksej Stepanovič: Levél a szerbekhez - üzenet Moszkvából. In: Aetas, (7) 4. pp. 90-114. (1992)

Horn Ildikó: Csáky Anna Franciska és a pozsonyi klarisszák. In: Aetas, (7) 3. pp. 28-43. (1992)

Kancsár Attila: A passzív ellenállás politikusa? : Takács Péter : Deák Ferenc politikai pályája 1849-1865. In: Aetas, (7) 1. pp. 238-241. (1992)

Kaposi Zoltán: Hitelintézmények Magyarországon a XIX. és a XX. században : A falusi hitelélet néhány sajátossága. In: Aetas, (7) 4. pp. 34-43. (1992)

Kövér György: A dualizmus-kori tőkeimport-számítások historiográfiai és módszertani kérdései. In: Aetas, (7) 4. pp. 5-18. (1992)

L. Bozai Zsuzsanna: Oroszok Bécsben 1698-ban. In: Aetas, (7) 3. pp. 78-93. (1992)

Lele József: Magyarország az oszmán politikában : Fodor Pál : Magyarország és a török hódítás. In: Aetas, (7) 4. pp. 138-142. (1992)

Lepetit Bernard: Javaslatok az interdiszciplinaritás szűkített értelmezéséhez : Propositions pour une pratique restreinte de Pinterdisciplinarité. In: Aetas, (7) 3. pp. 98-105. (1992)

Margitay Béla: Társadalmi kezdeményezés Görgey Artúr honvéd tábornok budavári lovasszobra újrafelállítására. In: Aetas, (7) 1. pp. 225-227. (1992)

Marjanucz László: Hódmezővásárhelyi pénzintézetek hitelezési gyakorlata a dualizmus korában - különös tekintettel a mezőgazdaságra. In: Aetas, (7) 4. pp. 48-61. (1992)

Matuz József: Egy magyar keletkutató Németországban. In: Aetas, (7) 3. pp. 106-114. (1992)

Matuz József: A Magyarországi török hódoltság néhány főbb sajátosságáról. In: Aetas, (7) 3. pp. 115-137. (1992)

Miskolczy Ambrus: Arról, amit az Erdély történetében írtunk... : mítoszok és modellek között : Erdély 1848-49-ben. In: Aetas, (7) 1. pp. 150-157. (1992)

Miskolczy Ambrus: Egy román Jókai-regényhős viszontagságai 1848-49-ben. In: Aetas, (7) 1. pp. 127-135. (1992)

Molnár Antal: Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon : a kora újkori magyarországi missziók elméleti alapvetésének és tevékenységi formáinak történetéhez. In: Aetas, (7) 3. pp. 44-77. (1992)

Panek Sándor: Román emlékírások 1848-ból : Memorialistica revolutiei de la 1848 in Transilvania. In: Aetas, (7) 1. pp. 228-232. (1992)

Papp Sándor: Matuz József műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (7) 3. pp. 112-114. (1992)

Pelyach István: Az erdélyi magyar történészek sajátos feladatai : beszélgetés Csetri Elekkel. In: Aetas, (7) 1. pp. 179-193. (1992)

Pelyach István: Egy korszakzáró és áruló - mítoszt teremtő fegyverletétel : Duka Tivadar emlékirata a világosi fegyverletételről. In: Aetas, (7) 1. pp. 158-178. (1992)

Pogány Ágnes: Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása. In: Aetas, (7) 4. pp. 19-33. (1992)

Pogány Ágnes: A Magyar Általános Hitelbank és vállalati érdekköre. In: Aetas, (7) 4. pp. 70-72. (1992)

Péter László: Az 1868. XLIV. t.c. "A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában" és a törvényhatóságok hivatalos nyelve. In: Aetas, (7) 4. pp. 127-137. (1992)

Rosello Lucio Paolo and Mont'Albano Marco: A türelemről avagy párbeszéd az udvari emberek életéről. In: Aetas, (7) 3. pp. 154-162. (1992)

Ruszoly József: Az "örök második" : Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból : Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos, okmánytár sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította Hermann Róbert és Pelyach István. In: Aetas, (7) 1. pp. 242-246. (1992)

Rácz Lajos: "A történettudomány tárgya elsősorban a változás, a történeti folyamatok vizsgálata" : interjú Bernard Lepetit-vel. In: Aetas, (7) 3. pp. 94-97. (1992)

Rózsa György: Negyvennyolcas karikatúrák. In: Aetas, (7) 1. pp. 211-224. (1992)

S. Lauter Éva: Nádori reprezentáció a XVII. században. In: Aetas, (7) 3. pp. 5-18. (1992)

Sisák Gábor: "...Oroszország, te méltatlan kiválasztott!..." : bevezető megjegyzések a "Levél a szerbekhez" c. esszéhez. In: Aetas, (7) 4. pp. 83-89. (1992)

Soós Gábor: Franciaország válságtörténete : Michel Winock : La fievre hexagonale : les grandes crises politique 1871-1968. In: Aetas, (7) 4. pp. 150-166. (1992)

Szendi Péter: Széchenyi István gróf, az ember : Csorba László : Széchenyi István. In: Aetas, (7) 1. pp. 247-250. (1992)

Szécsi Gábor: Az analitikus történelemfilozófia kérdései egy empirikus megközelítésben : Raymond Martin : The past within us : an empirical approach to philosophy of history. In: Aetas, (7) 3. pp. 171-176. (1992)

Tandori Mária: "Pax Britannica?" : Chamberlain, Muriel E. : "Pax Britannica?" : British foreign policy, 1789-1914. In: Aetas, (7) 4. pp. 146-149. (1992)

Tusor Péter: Konyhalatin : a koraújkor /köz/nyelvéről : Peter Bürke: Küchenlatein. In: Aetas, (7) 3. pp. 163-165. (1992)

Tímár Lajos: A Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs jelentései és a városi gazdasági elit a két világháború közötti Magyarországon. In: Aetas, (7) 4. pp. 73-82. (1992)

Tóth István: Szlovák hitelegyletek a századfordulón. In: Aetas, (7) 4. pp. 62-69. (1992)

Vajda Zoltán: Az orosz intervenció Magyarországon 1849-ben : Ian W. Roberts : Nicholas I and the Russian intervention in Hungary. In: Aetas, (7) 1. pp. 233-237. (1992)

Vígh Éva: Lucio Paolo Rosello, egy XVI. századi nikodemista. In: Aetas, (7) 3. pp. 148-153. (1992)

Zakar Péter: Egy forradalmár pap Görgey táborában. In: Aetas, (7) 1. pp. 136-149. (1992)

This list was generated on 2024. március 2. 09:06:11 CET.