Aetas

Number of items: 79.

Fejedelmi útmutató : Spanyolország jó kormányzása érdekében, a fenséges királyoknak, Ferdinándnak és Izabellának szánva. In: Aetas, (8) 1. pp. 131-142. (1993)

J. R. Sweeney bibliográfiája. In: Aetas, (8) 1. pp. 144-146. (1993)

James Ross Sweeney. In: Aetas, (8) 1. pp. 143-146. (1993)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (8) 3. pp. 266-268. (1993)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (8) 1. p. 211. (1993)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (8) 2. p. 203. (1993)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (8) 4. p. 246. (1993)

Albert Dávid: Az Állami Levéltár Hargita megyei fiókja, Csíkszereda. In: Aetas, (8) 3. pp. 201-207. (1993)

Anderle Ádám: Felfedezés vagy holocaust? : megjegyzések Amerika felfedezésének 500. évfordulójáról. In: Aetas, (8) 4. pp. 218-222. (1993)

Balog Iván: Kirekesztők - befogadók : kígyótojás vagy kakukktojás? : Kirekesztők : antiszemita írások : 1881-1992 : vál., bev. tan. Karsai László. In: Aetas, (8) 3. pp. 256-260. (1993)

Balog Iván: A normális - mint kivételes jelenség? : Befogadók : írások az antiszemitizmus ellen 1882-1993 : vál., bev. tanulmányt írta Karsai László. In: Aetas, (8) 3. pp. 260-262. (1993)

Bellus Ibolya and Boronkai Iván: Pii II pontificis maximi De bello Turconico liber imperfectus : egy humanista műhelyéből. In: Aetas, (8) 1. pp. 106-127. (1993)

Benkő Elek: A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai. In: Aetas, (8) 3. pp. 5-20. (1993)

Berkes Tímea: A tragikus titok : Raffay Ernő : Trianon titkai : avagy, hogyan bántak el országunkkal. In: Aetas, (8) 3. pp. 250-252. (1993)

Boronkai Iván and Szovák Kornél: Pótlások a magyarországi középkori latinság szótárához : I. közlemény. In: Aetas, (8) 1. pp. 187-218. (1993)

Bácskai Vera and Dénes Iván Zoltán and Engel Pál and Erdmann Gyula and Faragó Tamás and Gerő András and Gyáni Gábor and Gyimesi Sándor and Hiller István and Jakó Zsigmond and Kövér György and Kristó Gyula and Kubinyi András and Makk Ferenc and Pach Zsigmond Pál and Niederhauser Emil and Várdy Béla: Aetas-körkérdés : a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről. In: Aetas, (8) 4. pp. 165-212. (1993)

Bárdi Nándor: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1920. In: Aetas, (8) 3. pp. 76-120. (1993)

Czoch Gábor and Szabó Gábor and Zsinka László: Változások a magyar város- és településrendszerben : 1784 és 1910 között : egy adatbázis első tanulságai. In: Aetas, (8) 4. pp. 113-133. (1993)

Câmpeanu Remus: Az erdélyi román felvilágosodás : Kosáry Domokos : Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. In: Aetas, (8) 3. pp. 244-245. (1993)

Demény Lajos: A Székely Oklevéltár új sorozata. In: Aetas, (8) 3. pp. 151-162. (1993)

Deák Ágnes: Történetírás Nagy-Britanniában : beszélgetés R. J. W. Evansszel, az English Historical Review társszerkesztőjével. In: Aetas, (8) 4. pp. 213-217. (1993)

Deé Nagy Anikó: Teleki-Téka, Marosvásárhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 230-240. (1993)

Eiler Ferenc: Elfeled(tet)ett múlt : Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart : ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung : hrsg. Ingeborg Fleischhauer, Hugo Jedig. In: Aetas, (8) 2. pp. 195-210. (1993)

Gombos József: Nyugati típusú fejlődés az orosz birodalom határain belül : Finnország. In: Aetas, (8) 2. pp. 37-87. (1993)

Gombos József: Sztolipin és az orosz modernizáció kérdése : Sztolipin P. A. : Nam nuzsna Velikaja Rosszija... : Poln. szobr. recsej v Goszudarsztvennoj dume i Goszudarsztvennoj szovete : 1906-1911. In: Aetas, (8) 2. pp. 189-194. (1993)

Gángó Gábor: Továbbra sincs alapmű : Magyar liberalizmus : válogatta Tőkéczki László. In: Aetas, (8) 4. pp. 232-235. (1993)

Harding Sandra: Episztemológiai kérdések. In: Aetas, (8) 4. pp. 154-164. (1993)

Hermann Gusztáv Mihály: Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél. In: Aetas, (8) 3. pp. 40-56. (1993)

Horváth Emőke: A nyugati gót történetírás emlékei : Isidorus Hispalensis és Johannes Biclarensis történeti művei. In: Aetas, (8) 1. pp. 14-27. (1993)

Horváth Géza: Az oroszországi zsidó programok. In: Aetas, (8) 2. pp. 107-138. (1993)

Jakó Klára: Egyetemi és Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 207-211. (1993)

Karsai László: Holocaust Romániában és Szlovákiában : Sas Andor, szerk. Csanda Gábor : A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945 ; Carp Matatias, ford. Takács Ferenc : Holocaust Romániában 1940-1944. In: Aetas, (8) 4. pp. 236-242. (1993)

Kelly-Gadol Joan: A nemek társadalmi viszonyai : a nők történelmének módszertani jelentősége. In: Aetas, (8) 4. pp. 139-153. (1993)

Kiss András: A kolozsvári levéltárak. In: Aetas, (8) 3. pp. 176-189. (1993)

Kiss Mária Rita: A bolsevik-eszer koalíció története : J. G. Felstinszkij : Bolseviki i levije eszeri oktjabr 1917-ijul 1918 : Na putyi k odnopartyijnoj diktature. In: Aetas, (8) 2. pp. 175-178. (1993)

Kocsis Mihály: Mitől friss egy tudományos munka? : I. P. Kripjakevics : Isztorija Ukrajini ; Zsukovszkij A., Szubtelnij, O. : Narisz isztoriji Ukrajini. In: Aetas, (8) 2. pp. 185-188. (1993)

Kordé Zoltán: A székely eredetkérdés az újabb kutatások tükrében. In: Aetas, (8) 3. pp. 21-39. (1993)

Koszta László: Középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben : 1948-1988. In: Aetas, (8) 1. pp. 64-105. (1993)

Kristó Gyula: Anonymus - latinul és németül : Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars : Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte : Hrsg. v. Gabriel Silagi ; Mitarb. László Veszprémy. In: Aetas, (8) 1. pp. 173-176. (1993)

L. Bozai Zsuzsanna: Női hang : Histoire des Femmes en Occident : Sous la direction G. Duby et M. Perrot ; 3. XVIe-XVIIe siécles : Sous la direction Natalie Zemon Davis et Ariette Farge. In: Aetas, (8) 4. pp. 223-226. (1993)

Majoros István: Oroszország és a nemzetközi kapcsolatok rendszere : 1917-1922. In: Aetas, (8) 2. pp. 5-36. (1993)

Makai János: Egy rendkívüli utazás krónikája : Kolumbusszal Amerikába, 1492 : Paolo Emilio Taviani ; ford. Tóth Éva. In: Aetas, (8) 1. pp. 185-186. (1993)

Maklakov Vasilij Alekseevič: A II. Állami Duma : a terror elítélésének kérdése. In: Aetas, (8) 2. pp. 139-159. (1993)

Marza Iacob: Batthyaneum Könyvtár, Gyulafehérvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 227-229. (1993)

Menyhárt Lajos: Az orosz politikai liberalizmus a századelőn. In: Aetas, (8) 2. pp. 133-138. (1993)

Mirnics Károly: A mozaik egy színe : Kocsis Károly : Egy felrobbant etnikai mozaik esete. In: Aetas, (8) 3. pp. 253-255. (1993)

Molnár Edit Katalin: Feminizmus és történetírás : beszélgetés Susan Árpáddal. In: Aetas, (8) 4. pp. 134-138. (1993)

Mândruţ Stelian: Vélemények egy új "Források és tanulmányok" sorozatról. In: Aetas, (8) 3. pp. 246-249. (1993)

Nagy Edit: Idő nélkül és időben : Időben élni : történeti-szociológiai tanulmányok : válogatta: Gellériné Lázár Márta. In: Aetas, (8) 4. pp. 227-231. (1993)

Nekrič Aleksandr Moiseevič: A szovjet múlt tisztázásához : részletek a Harvard Egyetem Orosz Kutatóközpontjában 1992. február 12-én elhangzott előadásból. In: Aetas, (8) 2. pp. 160-174. (1993)

Nägler Doina: A Brukenthal Könyvtár, Nagyszeben. In: Aetas, (8) 3. pp. 224-227. (1993)

Patkós Éva: Szemtanúként a történelemről : Sesztov. In: Aetas, (8) 2. p. 88. (1993)

Petrovics István: Középkori törvényeink angolul : The laws of the medieval kingdom of Hungary, Vol. I., 1000-1301 : transl., ed. by János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeney, Peter I. Hidas. In: Aetas, (8) 1. pp. 177-181. (1993)

Piti Ferenc: A XV. század várépítészete : Várak a későközépkorban : Die Burgen im Spätmittelalter : hrsg. Juan Cabello. In: Aetas, (8) 1. pp. 182-184. (1993)

Pál Judit: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. In: Aetas, (8) 3. pp. 212-219. (1993)

Pál-Antal Sándor: Állami Levéltár, Marosvásárhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 191-201. (1993)

Rasztik Tibor: Kovácsmunka a késő középkori ónodi várban. In: Aetas, (8) 1. pp. 49-63. (1993)

Rusu Adrian Andrei: Boldog Várad : szerk. Bálint István János. In: Aetas, (8) 3. pp. 241-243. (1993)

Róth András Lajos: Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 220-223. (1993)

S. Horváth Jenő: Új utakon a magyar szovjetológia : gondolatok egy tanulmánysorozat kapcsán : Szovjet füzetek. In: Aetas, (8) 2. pp. 179-184. (1993)

Sebők Ferenc: A Jagelló-kori rendiség kutatása a két világháború között. In: Aetas, (8) 4. pp. 27-43. (1993)

Sipos Gábor: Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 189-191. (1993)

Soós István: Kísérlet a magyar nyelvű diplomatika megteremtésére : Horvát István és Schwartner Márton. In: Aetas, (8) 4. pp. 44-91. (1993)

Sroka Stanisław: Egy recept a középkorból : a fejfájás csillapítására. In: Aetas, (8) 1. pp. 43-48. (1993)

Sweeney James Ross: III. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita : a Bone Memorie II. dekretális történeti háttere. In: Aetas, (8) 1. pp. 147-169. (1993)

Szczur Stanislaw: Az 1335. évi visegrádi királyi találkozó. In: Aetas, (8) 1. pp. 28-42. (1993)

Szász Géza: A történész életei : Alain Boureau : Histoires d'un historien. In: Aetas, (8) 4. pp. 243-254. (1993)

Szécsi Gábor: A történelmi megismerés alapjai. In: Aetas, (8) 4. pp. 5-26. (1993)

Tomka Béla: A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet"-ig : változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. In: Aetas, (8) 4. pp. 92-112. (1993)

Veres Péter: Az identitás jelképei. In: Aetas, (8) 3. pp. 163-177. (1993)

Veszprémy László: Középkori novellák : Középkori históriák oklevelekben 1002-1410 : válogatta Kristó Gyula. In: Aetas, (8) 1. pp. 170-176. (1993)

Vincze András: Véres história : Frank Chalk, Kurt Jonassohn : The history and sociology of genocide. In: Aetas, (8) 3. pp. 263-264. (1993)

Vincze Gábor: Székely autonómia a XX. században : illúzió vagy realitás? In: Aetas, (8) 3. pp. 130-150. (1993)

Vincze Gábor: Székely autonómia terv : 1946. In: Aetas, (8) 3. pp. 139-150. (1993)

Vígh Éva: Egy 15. századi ismeretlen spanyol szerző királytükre : fejedelmi útmutató. In: Aetas, (8) 1. pp. 128-130. (1993)

Zepeczaner Jenő: Kelemen Lajos levele Bányai Jánoshoz. In: Aetas, (8) 3. pp. 121-129. (1993)

Zepeczaner Jenő: Orbán Balázs temetései. In: Aetas, (8) 3. pp. 57-75. (1993)

Zsoldos Attila: Adalékok a magyar koronázási palást eszmetörténeti hátteréhez. In: Aetas, (8) 1. pp. 5-13. (1993)

Šestov Lev Isaakovič: Mi az orosz bolsevizmus? In: Aetas, (8) 2. pp. 89-106. (1993)

This list was generated on 2024. február 24. 01:39:29 CET.