Aetas

Number of items: 73.

Bemutatjuk Jerzy Kloczowski lengyel egyháztörténészt. In: Aetas, (9) 1. pp. 158-165. (1994)

David F. Good bibliográfiája. In: Aetas, (9) 3. pp. 93-94. (1994)

Jean Bérenger műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (9) 4. p. 165. (1994)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (9) 1. p. 281. (1994)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (9) 2. p. 259. (1994)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (9) 3. p. 183. (1994)

Kötetünk szerzői. In: Aetas, (9) 4. p. 197. (1994)

Vermes Gábor műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (9) 2. pp. 221-222. (1994)

XVIII. nemzetközi történész kongresszus : Montreál, 1995. augusztus 27.- szeptember 3. In: Aetas, (9) 1. p. 216. (1994)

Almási Tibor and Kőfalvi Tamás: Az 1327. évi nagyszombati királytalálkozó szerződéslevele. In: Aetas, (9) 1. pp. 151-157. (1994)

Ayton Andrew: Katonai forradalom a 14. századi Angliában. In: Aetas, (9) 4. pp. 5-27. (1994)

Bencze László: Gondolatok Deák István "Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918" című könyvének olvasása közben : Deák István : Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918. In: Aetas, (9) 2. pp. 232-241. (1994)

Berend Nóra: Szent a családban : Alessandro Barbero : Un santo in famiglia. In: Aetas, (9) 1. pp. 222-224. (1994)

Berkes Tímea: A Bibó-életmű időszerűsége és feldolgozásának nehézségei : A hatalom humanizálása : tanulmányok Bibó István életművéről : szerk. Dénes Iván Zoltán. In: Aetas, (9) 3. pp. 162-166. (1994)

Bismarck Otto von: A hármasszövetség. In: Aetas, (9) 2. pp. 172-193. (1994)

Borus György: Politikai játékszabályok Angliában a 18. század közepén. In: Aetas, (9) 4. pp. 53-71. (1994)

Bárány Attila: Brit nemzet a 18. században? : Linda Colley : Britons : forging the nation 1707-1837. In: Aetas, (9) 4. pp. 179-185. (1994)

Bérenger Jean: A francia külpolitikai stratégia főbb vonulatai a 18. században. In: Aetas, (9) 4. pp. 166-178. (1994)

Csontos Szabolcs: Szokásaiban lázad az angol? : E. P. Thompson : Customs in common. In: Aetas, (9) 4. pp. 189-206. (1994)

Csukovits Enikő: "Cum capsa... cum bacillo" : középkori magyar zarándokok. In: Aetas, (9) 1. pp. 5-27. (1994)

Deák Ágnes: A még mindig hiányzó monográfia : Király Béla : Deák Ferenc. In: Aetas, (9) 2. pp. 223-228. (1994)

Deák Ágnes: A történelem a múlt életének a megértése : beszélgetés Vermes Gáborral. In: Aetas, (9) 2. pp. 194-202. (1994)

Deák Ágnes: A történelem, mint veszélyeztetett faj? : viták a posztmodern történetírásról : History and theory, 1989-1990, past and present, 1991-1992. In: Aetas, (9) 3. pp. 155-161. (1994)

Diószegi István: Egy dinasztia szolgálatában? In: Aetas, (9) 2. pp. 170-171. (1994)

Diószegi István: Nemzeti törekvések és dinasztikus velleitások az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikájában a 19. század utolsó harmadában. In: Aetas, (9) 2. pp. 5-42. (1994)

Eddie Scott M.: Cluster-analízis a földbirtok-szerkezet vizsgálatában : Porosz és magyar példák a 19. század végéről. In: Aetas, (9) 3. pp. 17-36. (1994)

Gerics József: Szent László uralmának vitás kérdései a legendában és a krónikában. In: Aetas, (9) 1. pp. 28-35. (1994)

Good David F.: Gazdasági átalakulás Közép- és Kelet-Európában : történelmi kitekintés. In: Aetas, (9) 3. pp. 80-94. (1994)

Györffy György: Jób esztergomi érsek kapcsolata III. Béla királlyal és szerepe a magyar egyházi művelődésben. In: Aetas, (9) 1. pp. 58-63. (1994)

Gálffy László: Parasztszerelem az újkorban : Jean-Louis Flandrin : Les amours paysannes. In: Aetas, (9) 2. pp. 248-250. (1994)

Gángó Gábor: Portrék, hazai tájban : Sic Itur ad Astra 1992/1-3. szám, á. n. Történészportrék : válogatta, az előszót írta, a jegyzeteket és a bibliográfiákat kiegészítette : Vörös Boldizsár. In: Aetas, (9) 2. pp. 229-231. (1994)

Halmos Károly: Magyarországi polgárosodás : tallózás az 1988-1992 közötti történeti irodalomban. In: Aetas, (9) 3. pp. 95-154. (1994)

Jakó Zsigmond: Fügedi Erik életművéről, posztumusz könyve kapcsán : Fügedi Erik : Az Elefánthyak. In: Aetas, (9) 1. pp. 236-243. (1994)

Karsai László: Holocaust Franciaországban : Cohen, Asher : Persécutions et sauvetages. Juifs et Francais sous l'Occupation et sous Vichy : Üldöztetések és mentések. Zsidók és franciák a megszállás és Vichy idején. In: Aetas, (9) 3. pp. 167-171. (1994)

Kenyeres Zsolt: A svéd dinasztizmus, 1523-1721. In: Aetas, (9) 2. pp. 121-133. (1994)

Komlos John: Az antropometrikus történetírás jelentőségéről. In: Aetas, (9) 3. pp. 5-16. (1994)

Koszta László: Egy francia származású főpap Magyarországon : Bertalan pécsi püspök (1219-1251). In: Aetas, (9) 1. pp. 64-88. (1994)

Kosztolnyik Zoltán József: Esetleges spanyol (León-aragóniai), valamint nyugati behatás III. András diétáinak összetételében. In: Aetas, (9) 1. pp. 49-57. (1994)

Kovács Marian: Egy elfelejtett házasságkötési szándék a spanyol Bourbonok és a Romanovok között a 18. század elején. In: Aetas, (9) 2. pp. 102-120. (1994)

Kristó Gyula: Orosz hercegnő volt e Károly Róbert felesége? In: Aetas, (9) 1. pp. 194-199. (1994)

Kubinyi András: Szalkai László esztergomi érsek politikai szereplése. In: Aetas, (9) 1. pp. 102-119. (1994)

Kövér Lajos: Turgot politikai pályája. In: Aetas, (9) 4. pp. 107-132. (1994)

Kövér Lajos: XVI. Lajos és Franciaország. In: Aetas, (9) 2. pp. 75-101. (1994)

Kłoczowski Jerzy: A civilizáció fejlődése Közép- és Kelet-Európában a XIV. és a XV. században. In: Aetas, (9) 1. pp. 166-186. (1994)

Magyarics Tamás: Az Alapító Atyák (Új)világa : Urbán Aladár : Köztársaság az Újvilágban. In: Aetas, (9) 2. pp. 251-270. (1994)

Melinz Gerhard and Zimmermann Susan: A szegényügy "szerves" fejlődése vagy radikális szociális reform? : kommunális közjótékonyság Budapesten és Bécsben (1873-1914). In: Aetas, (9) 3. pp. 37-56. (1994)

Miskolczy Ambrus: Eszmetörténet a periférián : Román eszmetörténet : 1866-1945 : válogatta és az utószót írta Pászka Imre. In: Aetas, (9) 3. pp. 178-190. (1994)

Miskolczy Ambrus: A román romantika és folklórszemlélete : elemzések és megközelítések. In: Aetas, (9) 2. pp. 134-169. (1994)

Monok István: Az újjászervezett Erdélyi Múzeum Egyesület és kiadványai : Erdélyi Múzeum LIII. (1991) és LIV. (1992) kötetei. In: Aetas, (9) 1. pp. 247-249. (1994)

Mályusz Elemér: Az első Habsburg a magyar trónon : Albert király 1438-1439. In: Aetas, (9) 1. pp. 120-150. (1994)

Nógrády Árpád: Elődeink története az Árpád-kor végéig : Kristó Gyula : A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). In: Aetas, (9) 1. pp. 228-231. (1994)

Prokopp Mária: "Csillagok közt fényességes csillag". In: Aetas, (9) 1. pp. 234-235. (1994)

Prokopp Mária: Szent László a középkori magyar falképeken. In: Aetas, (9) 1. pp. 232-233. (1994)

Rácz Lajos: "Az empíriának és az intuíciónak találkoznia kell" : beszélgetés Gyimesi Sándorral. In: Aetas, (9) 1. pp. 200-215. (1994)

Soós Gábor: Homokszemek : Giovanni Giovannini : A kovakőtől a szilíciumig : a tömegkommunikációs eszköz története. In: Aetas, (9) 3. pp. 172-177. (1994)

Sroka Stanisław: Egy lengyel származású főpap a 14. századi Magyarországon : Boleszló esztergomi érsek (1321-1328). In: Aetas, (9) 1. pp. 89-101. (1994)

Sroka Stanisław: Ki volt Károly Róbert első felesége? In: Aetas, (9) 1. pp. 187-193. (1994)

Sroka Stanisław: A Piasztok és az Árpádok dinasztikus kapcsolatai : Kazimierz Jasinski : Rodowód pierwszych Piastów. In: Aetas, (9) 1. pp. 225-227. (1994)

Swanson John C.: Otto Bauer külpolitikája és a Magyar Tanácsköztársaság. In: Aetas, (9) 3. pp. 57-70. (1994)

Szovák Kornél: Pótlások a magyarországi középkori latinság szótárához : Supplementum ad Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae voll. I-IV. : II. közlemény. In: Aetas, (9) 1. pp. 250-290. (1994)

Szász Géza: Egy reformer a 18. századi Franciaországból : részletek Turgot és a champagne-i intendáns levelezéséből. In: Aetas, (9) 4. pp. 133-159. (1994)

Szász Géza: A templomos rend tündöklése és bukása : Alain Demurger : Vie et mort de l'ordre du Temple 1118-1314. In: Aetas, (9) 1. pp. 217-221. (1994)

Tandori Mária: A reformmozgalom irányzatai a brit parlamentben az 1780-as évek elején. In: Aetas, (9) 4. pp. 72-106. (1994)

Tomka Béla: "A gazdaságtörténészek véleménye ugyanolyan fontos a jelenlegi helyzet megértéséhez, mint a közgazdászoké" : Aetas-beszélgetés David F. Good-dal. In: Aetas, (9) 3. pp. 71-79. (1994)

Tóth Ferenc: Beszélgetés a 18. századról Jean Bérenger professzorral. In: Aetas, (9) 4. pp. 160-164. (1994)

Tóth Ferenc: A huszárok és Franciaország : André Corvisier : Les Hussards et la Francé. In: Aetas, (9) 4. pp. 186-188. (1994)

Török János: Erdélyi parasztfelkelés : Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai : előszóval, jegyz. közzéteszi Demény Lajos, ford. Bodor András, Köllő Károly, Szabó György. In: Aetas, (9) 1. pp. 244-246. (1994)

Vadász Sándor: Lajos Fülöp, a Polgárkirály. In: Aetas, (9) 2. pp. 43-74. (1994)

Velich Andrea: VII. Henrik és a londoni lobbyk. In: Aetas, (9) 4. pp. 27-52. (1994)

Vermes Gábor: A délszláv törekvések és a magyar nacionalizmus az Osztrák-Magyar Monarchiában. In: Aetas, (9) 2. pp. 203-222. (1994)

Veszprémy László: Közös motívumok a 12-13. századi magyarországi és hispániai historiográfiában. In: Aetas, (9) 1. pp. 36-48. (1994)

Zakar Péter: Kalkhasztól Szimonidesz Lajosig : Borovi József : A magyar tábori lelkészet története. In: Aetas, (9) 2. pp. 242-247. (1994)

Zepeczaner Jenő: Erdélyi közgyűjtemények címtárából. In: Aetas, (9) 1. pp. 208-216. (1994)

This list was generated on 2024. február 24. 01:28:40 CET.