Aetas

Number of items: 55.

Deák István válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (10) 4. pp. 165-168. (1995)

Imreh István válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (10) 1. pp. 240-242. (1995)

Számunk szerzői. In: Aetas, (10) 1. p. 311. (1995)

Számunk szerzői. In: Aetas, (10) 3. p. 192. (1995)

Számunk szerzői. In: Aetas, (10) 4. p. 193. (1995)

B. Szabó János: Vázlat egy ellenségkép történetéről I. : a tatárok emlékezete Erdélyben, 1241-1621. In: Aetas, (10) 1. pp. 5-23. (1995)

Bak János: A Korai magyar történeti lexikonról II. : Korai magyar történeti lexikon : 9-14. sz. : főszerk. Kristó Gyula. In: Aetas, (10) 1. pp. 267-269. (1995)

Balogh Elemér: Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831 : sajtó alá rend. Molnár András. In: Aetas, (10) 4. pp. 177-178. (1995)

Benedek Gábor: Ciszlajtániai tisztviselők a neoabszolutizmuskori Magyarországon. In: Aetas, (10) 4. pp. 60-70. (1995)

Bárány Attila: "Angliáért és Szent Györgyért!" : Andrew Ayton : Knights and warhorses : military service and the English aristocracy under Edward III. In: Aetas, (10) 4. pp. 169-176. (1995)

Bódy Zsombor: Francia uralomtörténet : Christophe Charle : Histoire sociale de la France au XIX. siècle. In: Aetas, (10) 1. pp. 293-299. (1995)

Bódy Zsombor and Czoch Gábor and Sonkoly Gábor: Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban. In: Aetas, (10) 4. pp. 131-141. (1995)

Csapodi Zoltán: A Thököly-felkelés visszhangja a Német-római Birodalom területén. In: Aetas, (10) 1. pp. 140-170. (1995)

Deák Ágnes: Az emberiségnek szembe kell néznie saját embertelenségével : beszélgetés Deák Istvánnal. In: Aetas, (10) 4. pp. 159-164. (1995)

Deák Ágnes: Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 185l-l852-ben. In: Aetas, (10) 4. pp. 27-59. (1995)

Dunn John: A politikaelmélet története. In: Aetas, (10) 1. pp. 210-232. (1995)

Erdősi Péter: Báthory Zsigmond ünnepi arcmása : a fejedelem és a ceremóniák. In: Aetas, (10) 1. pp. 24-66. (1995)

Evans Robert J. W.: Linda White és Gál Polixéna : egy barátság, 1857-63. In: Aetas, (10) 4. pp. 71-100. (1995)

Ewans Robert John Weston: Magyarország a Habsburg-monarchiában 1840 és 1867 között : a politika és a másokról alkotott kép. In: Aetas, (10) 4. pp. 5-26. (1995)

Filippov Sergej: "Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol" : történelembölcseleti elképzelések a 15-17. századi Oroszországban. In: Aetas, (10) 3. pp. 5-31. (1995)

Filippov Sergej and Sisák Gábor: Filofej szerzetes : Levél a rossz napokról és órákról. In: Aetas, (10) 3. pp. 127-136. (1995)

Font Márta: Magyar-orosz politikai kapcsolatok a 12. században (1118-1199). In: Aetas, (10) 3. pp. 53-75. (1995)

G. Etényi Nóra: A 17. századi közvéleményformálás és propaganda Érsekújvár 1663-as ostromának tükrében. In: Aetas, (10) 1. pp. 95-139. (1995)

Gaál György: A székely történet kutatása nem jelent elkülönülést : beszélgetés Imreh Istvánnal. In: Aetas, (10) 1. pp. 233-242. (1995)

Grzesik Rysard: Adelhaid, az állítólagos lengyel hercegnő a magyar trónon. In: Aetas, (10) 3. pp. 114-126. (1995)

Grzesik Rysard: Európa keleti fele a középkor alkonyán : Jerzy Kloczowski : Europa slowianska w XIV-XV. wieku. In: Aetas, (10) 3. pp. 186-198. (1995)

Gurevič Aron Âkovlevič: Boszorkányok a faluban és a vádlottak padján : a mágia értelmezésének népi és intellektuális hagyományai. In: Aetas, (10) 3. pp. 145-171. (1995)

Gángó Gábor: Pennsylvaniából Márianosztrára : Mezey Barna : A magyar polgári börtönügy kezdetei. In: Aetas, (10) 1. pp. 274-276. (1995)

Havas László: A középkorvégi Magyarországról : Ludovicus Tubero : Kortörténeti feljegyzések : Magyarország. In: Aetas, (10) 3. pp. 172-173. (1995)

Horkay Hörcher Ferenc: Előszó John Dunn tanulmányához. In: Aetas, (10) 1. p. 209. (1995)

Hudi József: Elmulasztott lehetőségek : Tóth Ágnes : Telepítések Magyarországon 1945-1948 között : a németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. In: Aetas, (10) 1. pp. 277-284. (1995)

Imreh István: Alsó-Fehér megyei falusbírák számadásai, 1796-1806. In: Aetas, (10) 1. pp. 243-262. (1995)

Kurecskó Mihály: A lengyel katolicizmus megértéséhez : Jerzy Kloczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek : A katolikus egyház Lengyelországban. In: Aetas, (10) 3. pp. 174-176. (1995)

Kádár Judit: Előszó Michael Joseph Quin útleírásához. In: Aetas, (10) 1. pp. 194-195. (1995)

Lepetit Bernard: Építészet, földrajz, történelem : a lépték használatai. In: Aetas, (10) 4. pp. 142-158. (1995)

Lukács Zs. Tibor: Propaganda és közvélemény kutathatósága a történettudományban. In: Aetas, (10) 1. pp. 171-195. (1995)

Lukács Zs. Tibor: A korabeli propaganda és II. Rákóczi György megítélése. In: Aetas, (10) 1. pp. 68-94. (1995)

Makai János: A Szuzdali Fejedelemség külpolitikája a 12. század 30-50-es éveiben. In: Aetas, (10) 3. pp. 76-95. (1995)

Petkov Kiril: A Korona elleni lázadóktól a fideli nostri Bulgariig : az ortodox balkáni népekről alkotott kép Kelet-Közép-Európában (1354-1572). In: Aetas, (10) 3. pp. 32-52. (1995)

Pósán László: A "porosz" népnév tartalmi változásai a középkorban. In: Aetas, (10) 3. pp. 96-108. (1995)

Quin Michael Joseph: Gőzhajóutazás a Dunán : találkozás Széchenyi Istvánnal. In: Aetas, (10) 1. pp. 196-208. (1995)

Seláf Levente: Eretnekség és írásbeliség kapcsolata : definíció és akcidenciák : Heresy and literacy : ed. Peter Biller, Anne Hudson. In: Aetas, (10) 3. pp. 177-185. (1995)

Sierpawska Anna: Elzártság és modernség : interjú Aron Jakovlevics Gureviccsel. In: Aetas, (10) 3. pp. 137-144. (1995)

Soós Gábor: A modern várostörténet-írás dilemmái : A modern város történeti dilemmái : szerk. Gyáni Gábor. In: Aetas, (10) 4. pp. 184-202. (1995)

Sulyok Hedvig: Kis (II.) Károly latin vitézeiről. In: Aetas, (10) 3. pp. 109-113. (1995)

Sulyok Hedvig: Szentek és bűnösök : Filippo Tamburini : Santi e peccatori : Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria dell'Archivio Segreto Vaticano, 1451-1586. In: Aetas, (10) 1. pp. 285-288. (1995)

Szende Katalin: A női munka a középkori gazdaságban. In: Aetas, (10) 1. pp. 179-193. (1995)

Tandori Mária: Az ambíció módszere? : Jeremy Black : A system of ambition? : British foreign policy : 1660-1793. In: Aetas, (10) 1. pp. 289-292. (1995)

Tóth Andrea: "Bukott eszmék" : Zichy Antal naplótöredéke 1862-ből. In: Aetas, (10) 4. pp. 101-107. (1995)

Tóth Sándor: Román zsebkönyv, magyaroknak : Miskolczy Ambrus : Eszmék és téveszmék : kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló könyvekről. In: Aetas, (10) 4. pp. 179-183. (1995)

Tóth Sándor László: A pusztítás művészei? : Ivanics Mária : A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. In: Aetas, (10) 1. pp. 270-273. (1995)

Tóth Árpád: Mi a történelemelmélet? : E. H. Carr : Mi a történelem? In: Aetas, (10) 1. pp. 300-318. (1995)

Valuch Tibor: Abszurditások kora : Erdmann Gyula : Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon : 1945-1956. In: Aetas, (10) 1. pp. 280-284. (1995)

Vizkelety András: A Korai magyar történeti lexikonról I. : Korai magyar történeti lexikon : 9-14. sz. : főszerk. Kristó Gyula. In: Aetas, (10) 1. pp. 263-266. (1995)

Zichy Antal: Naplótöredék 1862-ből. In: Aetas, (10) 4. pp. 108-130. (1995)

This list was generated on 2024. február 24. 01:19:04 CET.