Aetas

Number of items: 61.

Andorka Rudolf történeti tárgyú szociológiai és demográfiai publikációinak jegyzéke. In: Aetas, (11) 4. pp. 121-127. (1996)

Bődy Pál munkáinak válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (11) 2. pp. 263-264. (1996)

David W. Noble műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (11) 1. pp. 141-143. (1996)

Számunk szerzői. In: Aetas, (11) 1. p. 196. (1996)

Számunk szerzői. In: Aetas, (11) 2. p. 305. (1996)

Számunk szerzői. In: Aetas, (11) 4. p. 263. (1996)

Vörös Károly : 1926-1996. In: Aetas, (11) 1. pp. 194-195. (1996)

Andorka Rudolf: Háztartási rendszerek és az idős emberek élete a 18-19. századi magyarországi falvakban. In: Aetas, (11) 4. pp. 128-156. (1996)

Annus Irén: A mormonok és szabadkőművesek rövid kapcsolata az Egyesült Államokban a 19. század közepén. In: Aetas, (11) 1. pp. 75-86. (1996)

Balassa Szilvia: Martin Guerre felesége avagy cherchez la femme! Natalie Zemon Davis : The return of Martin Guerre. In: Aetas, (11) 4. pp. 212-216. (1996)

Balázs Péter: Egy másmilyen francia forradalom : Francois Furet : Gondoljuk újra a francia forradalmat. In: Aetas, (11) 2. pp. 278-283. (1996)

Bárány Attila: "Amerika befejezetlen forradalma" : Eric Foner : Reconstruction : America's unfinished revolution : 1863-1877. In: Aetas, (11) 1. pp. 160-169. (1996)

Bódy Zsombor: A sajt és a kukacok : Carlo Ginzburg : A sajt és a kukacok : egy XVI. századi molnár világképe. In: Aetas, (11) 4. pp. 201-206. (1996)

Bükki Eszter: A tolvajok fejedelme? : J. C. Holt : Robin Hood. In: Aetas, (11) 4. pp. 186-191. (1996)

Bődy Pál: Eötvös József politikai eszméi 1848 után. In: Aetas, (11) 2. pp. 265-277. (1996)

Csernus Sándor: "Krisztusért és az ő ellenségei ellen" : a Maigret grófok adománylevele 1687-ből. In: Aetas, (11) 2. pp. 244-255. (1996)

Csorba László: "Ködfátyolképek" : betyárillúzió és költészet a kütahyai magyar emigrációban. In: Aetas, (11) 2. pp. 192-201. (1996)

Deák Ágnes: Magyar történelemről idegen szemmel : Jörg K. Hoensch : A history of modern Hungary : 1867-1986. In: Aetas, (11) 4. pp. 242-248. (1996)

Deák Ágnes: Modernizációs modellek, nacionalizmus és alkotmányosság Magyarországon a 19. században : beszélgetés Bődy Pállal. In: Aetas, (11) 2. pp. 256-264. (1996)

Ecsedy Ildikó: Kereskedelem a Selyem-úton : nomád közvetítés az iráni sztyeppén Kína és Róma között. In: Aetas, (11) 4. pp. 57-67. (1996)

Erős Vilmos: A Hóman-Mályusz ügy. In: Aetas, (11) 2. pp. 220-243. (1996)

Eördögh István: Az 1848-49-es szabadságharc bukásának diplomáciai háttere a szentszéki iratok fényében. In: Aetas, (11) 2. pp. 174-191. (1996)

Farkas Zoltán: Cui prodest... : a posztmodern történetírásról. In: Aetas, (11) 4. pp. 80-88. (1996)

Fischer Lajos: "Roma caput mundi" = "Roma cauda mundi" : Monica Kurzel-Runtscheiner : Töchter der Venus : die Kurtisanen Roms im 16. Jahrhundert. In: Aetas, (11) 1. pp. 170-175. (1996)

Glant Tibor: Magyarország az amerikai sajtóban az első világháború idején. In: Aetas, (11) 1. pp. 36-52. (1996)

Gulyás László: Egy sikeres emigráció anatómiája : Eduárd Benes első világháború alatti emigrációjának néhány momentuma. In: Aetas, (11) 2. pp. 103-138. (1996)

Hermann Róbert: Egy tudós pap az emigrációban: (avagy hogyan nem szabad forrást kiadni) : Rónay Jácint, sajtó alá rend. és utószót írta Hölvényi György, előszó Katona Tamás, szerk. Zombori István : Napló : válogatás. In: Aetas, (11) 2. pp. 284-289. (1996)

Hermann Róbert: Előtanulmány egy monográfiához? : Varga János : Románok és magyarok 1848-1849-ben : a Magyar Tudományos Akadémián 1991. október 3-án elhangzott székfoglaló szövege. In: Aetas, (11) 2. pp. 290-294. (1996)

Hermann Róbert: Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció. In: Aetas, (11) 2. pp. 40-66. (1996)

Hoffmann Zsuzsanna: Földtulajdon az ókori Rómában : földbirtokviszonyok a korai köztársaság korában. In: Aetas, (11) 4. pp. 89-96. (1996)

Hoffmann Zsuzsanna: Újabb szintézis a római közjogról : Zlinszky János : Ius publicum : Római közjog. In: Aetas, (11) 4. pp. 238-241. (1996)

Horváth László: Az athéni diplomácia műhelyéből : Hypereidés Déliakos-a és a zóstéri szentély. In: Aetas, (11) 4. pp. 20-36. (1996)

Kovách Géza: Egy nemes kezdeményezés : Henri H. Stahl : A régi román falu és öröksége. In: Aetas, (11) 4. pp. 255-257. (1996)

Kurunczi Jenő: A két világháború közötti emigráns orosz kultúra néhány fontosabb területe. In: Aetas, (11) 2. pp. 202-219. (1996)

Kórász Mária: Az amerikai magyar történetírás kezdetei : Rácz Rónay Károly levelei. In: Aetas, (11) 1. pp. 119-138. (1996)

Magyarics Tamás: Klió és/vagy Kalliopé? : a posztmodern amerikai történetírás néhány kérdése. In: Aetas, (11) 1. pp. 87-97. (1996)

Maróti Egon: Aristotelés felfogása a fiatalkori versenysportról a források tükrében. In: Aetas, (11) 4. pp. 5-19. (1996)

Miskolczy Ambrus: Nemzetiség, szabadság, politika : fejezetek a magyar és román emigráció párizsi dialógusának történetéből. In: Aetas, (11) 2. pp. 5-39. (1996)

Noble David William: "Amerika" anglo-protestáns kisajátítása. In: Aetas, (11) 1. pp. 144-159. (1996)

Noble David William: Szabadságot és rabszolgákat! : Russ Castronovo : Fathering the nation : American genealogies of slavery and freedom. In: Aetas, (11) 4. pp. 258-270. (1996)

Novák Veronika: A lovagság tündöklése és nyomorúsága : Georges Duby : Le dimanche de Bouvines ; Barbara W. Tuchman : Távoli tükör : a szerencsétlen XIV. század. In: Aetas, (11) 4. pp. 197-200. (1996)

Németh György: Kritias : egy íróból lett politikus és zsarnok szellemi fejlődése. In: Aetas, (11) 4. pp. 37-56. (1996)

Pozsgai Péter: "Az eredmények azt mutatják, hogy a születéskorlátozás már 1790 körül megjelent Magyarországon" : beszélgetés Andorka Rudolf szociológussal. In: Aetas, (11) 4. pp. 111-127. (1996)

Puskás Julianna: Magyar menekülők, emigránsok - "DP-k" és "56-osok" : 1944-1957. In: Aetas, (11) 2. pp. 67-102. (1996)

Revel Jacques: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmi jelenségek konstruálása. In: Aetas, (11) 4. pp. 217-237. (1996)

Rácz Margit: Puritanizmus és amerikai identitás : a puritán történetírás átértékelése napjainkban. In: Aetas, (11) 1. pp. 5-19. (1996)

Seláf Levente: Egyház és társadalom, egyház és állam viszonya a francia forradalom alatt : Timothy Tackett : La révolution, l'église, la France : le Serment de 1791. In: Aetas, (11) 2. pp. 295-314. (1996)

Sipőcz László: Elűzve és kitoloncolva : Emilia Hrabovec : Vertreibung und Abschub : Deutsche in Mähren 1945-1947. In: Aetas, (11) 4. pp. 249-254. (1996)

Sohajda Ferenc: Paranoiás papok, élve eltemetett bikák és egyéb bizarr történetek : David Warren Sabean : Power in the blood. In: Aetas, (11) 4. pp. 207-211. (1996)

Szoboszlay György: A megszállott Salem : Paul Boyer, Stephen Nissenbaum : Salem possessed : the social origins of witchcraft. In: Aetas, (11) 4. pp. 192-196. (1996)

Szíjártó M. István: Mi a mikrotörténelem? In: Aetas, (11) 4. pp. 157-185. (1996)

Tóth Ferenc: Katonai és politikai emigrációk a 18. századi Francia Királyság területén : vázlatok egy történeti integrációs modellhez. In: Aetas, (11) 2. pp. 154-173. (1996)

Vajda Zoltán: "Az igazság az idő leánya" : Anthony Kemp : The estrangement of the past. In: Aetas, (11) 1. pp. 176-183. (1996)

Vajda Zoltán: "Mi, történészek, mindannyian művészek vagyunk" : interjú David W. Noble professzorral. In: Aetas, (11) 1. pp. 139-143. (1996)

Varró Gabriella: A komikus néger sztereotípia két népszerű változata a 19. század eleji minstrel dalokban. In: Aetas, (11) 1. pp. 20-35. (1996)

Velich Andrea: Idegenek Londonban a 15-16. század fordulóján. In: Aetas, (11) 1. pp. 53-74. (1996)

W. Salgó Ágnes: A Vörös-tenger körülhajózása Alexandriától Indiáig. In: Aetas, (11) 4. pp. 97-110. (1996)

White Hayden: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. In: Aetas, (11) 1. pp. 98-118. (1996)

Wojtilla Gyula: Megjegyzések az indoárja migráció egy figyelemre méltó modelljéről. In: Aetas, (11) 4. pp. 68-79. (1996)

Zeidler Miklós: Egy Trianon-emlékkönyvre : Trianon and East Central Europe antecedents and repercussions : ed. Béla K. Király, Veszprémy László. In: Aetas, (11) 1. pp. 184-206. (1996)

Čoralić Lovorka: Magyarok Velencében a 15-17. században. In: Aetas, (11) 2. pp. 139-153. (1996)

This list was generated on 2024. március 2. 08:31:45 CET.