Aetas

Number of items: 55.

Csáky Móric műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (13) 2. pp. 243-249. (1998)

Donald S. Lutz műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (13) 14. pp. 124-125. (1998)

Piotr Skubiszewski bibliográfiája : 1978-1996. In: Aetas, (13) 1. pp. 168-171. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 1. p. 204. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 2. p. 279. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 4. p. 173. (1998)

Balázs Péter: A kommunizmus fekete könyve : Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin : Le livre noir du communisme. In: Aetas, (13) 4. pp. 141-145. (1998)

Bebesi György: Usztav : Az Orosz Nép Szövetségének alapszabályzata. In: Aetas, (13) 4. pp. 112-118. (1998)

Bilku Roland: A pátriárkák Moszkvája : Lev Lebegyev : Moszkva patriarsaja. In: Aetas, (13) 1. pp. 200-210. (1998)

Bugya László: Az 1898. évi spanyol-amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban. In: Aetas, (13) 4. pp. 78-88. (1998)

Carrión Iván Pérez: A tizenhárom amerikai gyarmat függetlensége José Martí szemszögéből. In: Aetas, (13) 4. pp. 69-77. (1998)

Cipin Vladislav: Az orosz ortodox egyház története. In: Aetas, (13) 1. pp. 107-126. (1998)

Csejtei Dezső: A 98-as nemzedék és a spanyol történelem. In: Aetas, (13) 4. pp. 12-29. (1998)

Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ban. In: Aetas, (13) 2. pp. 54-73. (1998)

Csáky Móric: Pluralitás : Az osztrák történelem egy lehetséges elméleti megközelítése. In: Aetas, (13) 2. pp. 250-260. (1998)

Deák Ágnes: "Európa kicsiben" : beszélgetés Csáky Móriccal. In: Aetas, (13) 2. pp. 238-249. (1998)

Ferincz István: Magyar Mózes és Efrém - az ortodox egyház szentjei. In: Aetas, (13) 1. pp. 67-71. (1998)

Fischer Ferenc: Az Egyesült Államok, Japán, Németország és Chile hatalmi ambíciói a spanyol-amerikai háború után a Galápagos-szigetek megszerzéséért : 1898-1914. In: Aetas, (13) 4. pp. 30-38. (1998)

Gergely András: A forradalmak kihívása Közép-Európában 1848-ban. In: Aetas, (13) 2. pp. 5-23. (1998)

Gángó Gábor: Trefort Ágoston és Lónyay Menyhért Eötvös-emlékbeszéde, 1872. In: Aetas, (13) 2. pp. 203-215. (1998)

Hajagos József: Heves vármegye az átalakulás hónapjaiban : (1848. március - június). In: Aetas, (13) 2. pp. 24-53. (1998)

Hatos Pál: A genfi bortermelő lelkialkata. In: Aetas, (13) 4. pp. 89-98. (1998)

Hermann Róbert: Perczel Mór fegyverszüneti tárgyalásai 1848. október végén. In: Aetas, (13) 2. pp. 74-106. (1998)

Imrényi Tibor: Az elfelejtett Kelet. In: Aetas, (13) 1. pp. 104-107. (1998)

Imrényi Tibor: A "Moszkva-harmadik Róma" elmélet az ortodox ekkléziológia és kánonjog tükrében. In: Aetas, (13) 1. pp. 35-47. (1998)

Komár Krisztián: Egy új szín a magyar történelemoktatás térképén : Fischer Ferenc : A megosztott világ történelmi-politikai atlasza : 1941-1991. In: Aetas, (13) 4. pp. 146-150. (1998)

Kríza Ágnes: Földi gazdagság és lelki szegénység : a Szoloveckij kolostor az oroszországi kolostori vagyonról szóló viták idején. In: Aetas, (13) 1. pp. 79-95. (1998)

Laviana Cuetos María Luisa: '98 emléke Spanyolországban. In: Aetas, (13) 4. pp. 5-11. (1998)

Lepahin Valerij: Sztoglav : fejezetek az 155l-es orosz ortodox egyházi zsinat határozatainak gyűjteményéből. In: Aetas, (13) 1. pp. 158-164. (1998)

Lutz Donald S.: Az alkotmányosság 1945 óta : gyakorlati és elméleti áttekintés. In: Aetas, (13) 4. pp. 126-140. (1998)

Makk Ferenc: Gondolatok a megjegyzésekhez. In: Aetas, (13) 2. pp. 227-237. (1998)

Miskolczy Ambrus: Szemere Bertalan napja : 1849. július 28. : a nemzetiségi határozattól a zsidóemancipációs törvényig. In: Aetas, (13) 2. pp. 143-158. (1998)

Nagy Erzsébet: Az érett orosz középkor emberideálja. In: Aetas, (13) 1. pp. 96-103. (1998)

Novák György: "Némelyikük kétségkívül józan politikai elveken alapul, s mindegyiküket rendkívül(i) lelemé(nnyel)nyesen és pontos(sággal)an fogalmazták" : Új magyar szövegek az amerikai forradalomról : Új rend egy új világban : dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez : szerk. Lévai Csaba ; Az amerikai alkotmányozási vita : a föderalisták írásaiból, 1787-1788 : ford., sajtó alá rend. Berkes Tímea ; A föderalista : értekezések az amerikai alkotmányról : Alexander Hamilton, James Madison, John Jay. In: Aetas, (13) 4. pp. 151-158. (1998)

Novák György: "...a sasok is vedlenek" : bemutatjuk Donald S. Lutz amerikai politológust. In: Aetas, (13) 4. pp. 119-125. (1998)

Nyéki Tamás: "18 éves fiatal koromból egyszerre gondolkodó emberré lettem..." : Almai Gyula : Elbeszélése az 1848/9-ik évi honvéd szolgálataim történetének - maradandó emlékül családom és leszármazóim részére -, töredékes jegyzeteim s emlékeim alapján. In: Aetas, (13) 2. pp. 177-202. (1998)

Pap József: Egy eltűnt autonómia nyomában, a Jászkun Kerület története : Bánkiné Molnár Erzsébet : A Jászkun kerület igazgatása : 1745-1876. In: Aetas, (13) 2. pp. 261-268. (1998)

Pap József: A Heves és Külső-Szolnok vármegyei politikai elit és a "passzív ellenállás" : Heves és Külső-Szolnok vármegye politikai elitjének története : 1844-1853. In: Aetas, (13) 2. pp. 159-176. (1998)

Ríchová Blanka: Az amerikai politikaelmélet alapjai : Donald S. Lutz : A preface to American political theory. In: Aetas, (13) 4. pp. 159-160. (1998)

Róna-Tas András: Folytassuk a vitát : megjegyzések Makk Ferenc könyvbírálatához. In: Aetas, (13) 2. pp. 216-226. (1998)

Sashalmi Endre: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap : a 16-17. századi moszkvai hatalmi ideológia fő jellemzői és tipológiája. In: Aetas, (13) 1. pp. 48-66. (1998)

Seláf Levente: A műtárgy szellemi és művészeti tendenciák találkozási pontja : interjú Piotr Skubiszewski lengyel művészettörténésszel. In: Aetas, (13) 1. pp. 165-171. (1998)

Sergej Filippov: Az oroszországi egyházszakadás és helye a 17. századi orosz történelemben. In: Aetas, (13) 1. pp. 5-34. (1998)

Sisák Gábor: A bizantinizmus és az orosz óhitűség : népiség az egyházban. In: Aetas, (13) 1. pp. 145-157. (1998)

Skubiszewski Piotr: A "Dicsőség királya" titulus. In: Aetas, (13) 1. pp. 172-199. (1998)

Szász Géza: Nemzet és nacionalizmus : Guy Hermet : Histoire des nations et du nationalisme en Europe. In: Aetas, (13) 2. pp. 269-273. (1998)

Szélinger Balázs: A francia forradalom - belülről : Edna Hindie Lemay, Alison Patrick : Revolutionaries at work : the constituent assembly, 1789-1791. In: Aetas, (13) 2. pp. 277-286. (1998)

Szíjártó M. István: A vármegye és a jómódú birtokos köznemesség a 18. században. In: Aetas, (13) 2. pp. 107-142. (1998)

Sáringer János: Kissinger, a politikus történész : Henry A. Kissinger : Diplomácia. In: Aetas, (13) 4. pp. 161-165. (1998)

Tóth Szergej: Az Orosz Egyház és az orosz állam : beszélgetés Lepahin Valerijjel. In: Aetas, (13) 1. pp. 127-144. (1998)

Vajda Zoltán: Republikanizmus az Amerikai Egyesült Államok 18-19. századi történetében. In: Aetas, (13) 4. pp. 39-68. (1998)

Valerij Lepahin: Georgij Ugrin, azaz Magyar György - az alig ismert szent. In: Aetas, (13) 1. pp. 72-78. (1998)

Wood Leonardo: Dokumentumok az 1898. évi spanyol-amerikai háború történetéből : Wood ideiglenes alkotmánya. In: Aetas, (13) 4. pp. 99-111. (1998)

Zakar Péter: Az esküjéhez hű katona : Hermann Róbert : Mindig az elsők között : Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. In: Aetas, (13) 2. pp. 274-276. (1998)

Zeidler Miklós: Egy úri diplomata visszaemlékezései : Barcza György : Diplomataemlékeim. In: Aetas, (13) 4. pp. 166-178. (1998)

This list was generated on 2024. március 2. 08:07:23 CET.