Aetas

Number of items: 61.

Egyed Ákos műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (15) 3. pp. 163-175. (2000)

Jürgen Schlumbohm műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (15) 4. pp. 165-169. (2000)

Kecskeméti Károly műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (15) 1. pp. 298-300. (2000)

Számunk szerzői. In: Aetas, (15) 1. p. 345. (2000)

Számunk szerzői. In: Aetas, (15) 3. p. 220. (2000)

Számunk szerzői. In: Aetas, (15) 4. p. 193. (2000)

Almási Tibor: Záh Felicián ítéletlevele. In: Aetas, (15) 1. pp. 191-197. (2000)

Anderle Ádám and Babos Krisztina and Illikmann Anita: A magyar szabadságharc spanyol megítélése : 1849. március-október. In: Aetas, (15) 1. pp. 249-275. (2000)

Balogh László: A magyar őstörténet muszlim forrásai : Kmoskó Mihály, szerk. Zimonyi István : Mohamedán írók a steppe népeiről : földrajzi irodalom I/1. In: Aetas, (15) 1. pp. 324-327. (2000)

Balázs Péter: A bűnös város és a tiszta vidék : a fiziokraták városfelfogása. In: Aetas, (15) 4. pp. 124-133. (2000)

Banyó Péter: Birtoköröklés és leánynegyed : kísérlet egy középkori jogintézmény értelmezésére. In: Aetas, (15) 3. pp. 76-92. (2000)

Beech George T.: A hűbérúr-dependens (vazallus) viszony : esettanulmány Aquitániából, 1030 körül. In: Aetas, (15) 3. pp. 36-61. (2000)

Bódy Zsombor: A magántisztviselő a német és a magyar kortárs és történeti diskurzusban a 20. században. In: Aetas, (15) 4. pp. 5-31. (2000)

Deák Ágnes: "...a reformkor nem kezdet, hanem folytatás" : interjú Kecskeméti Károllyal. In: Aetas, (15) 1. pp. 292-297. (2000)

Dán Károly: Kállay Béni és a magyar imperializmus : egy bátortalan kísérlet maradványai. In: Aetas, (15) 1. pp. 220-248. (2000)

Egyed Ákos: Az 1848. évi erdélyi országgyűlés előzményeihez : viták az országgyűlés programjáról. In: Aetas, (15) 3. pp. 176-197. (2000)

Engel Pál: Magyarország a keresztény államok rendszerében. In: Aetas, (15) 3. pp. 112-115. (2000)

Erős Vilmos: Mit jelent a történetírás-történet, és miért írunk ilyet? In: Aetas, (15) 4. pp. 142-147. (2000)

Erős Vilmos: Szabó István körül : Szabó István emlékkönyv : Kovács Ágnes közrem., szerk. Rácz István ; A szabadságharc fővárosa Debrecen : szerk. Szabó István. In: Aetas, (15) 3. pp. 121-135. (2000)

Gueniffey Patrice: A biográfia a megújuló politikatörténetben. In: Aetas, (15) 3. pp. 136-149. (2000)

Györkös Attila: Isten békéje és treuga Dei a 11. századi Franciaországban. In: Aetas, (15) 3. pp. 62-75. (2000)

Gángó Gábor: Középkor és modernitás : két ismeretlen Eötvös József-tanulmány az emigráció időszakából. In: Aetas, (15) 4. pp. 148-160. (2000)

Gángó Gábor: A katedrán, nem katedratörténészként : Michelet-előadások az 1848-as forradalmak előestéjén : Jules Michelet : Leçons au Collège de France : 1847. In: Aetas, (15) 3. pp. 217-226. (2000)

Güntner Péter: A vagyon kutatásának nominális forrásai a századfordulón. In: Aetas, (15) 1. pp. 276-289. (2000)

Hermann Róbert: Az 1849-1850. évi kivégzések. In: Aetas, (15) 1. pp. 82-131. (2000)

Hoffmann Zsuzsanna: Egy "nem létező" jog jogintézményei : monográfia a római kereskedelmi jogról : Földi András : Kereskedelmi jogintézmények a római jogban. In: Aetas, (15) 3. pp. 198-201. (2000)

Hoffmann Zsuzsanna: Seneca az öngyilkosságról. In: Aetas, (15) 1. pp. 184-190. (2000)

Janowski Maciej: Eötvös és Heybowicz : egy összehasonlítás vázlata. In: Aetas, (15) 4. pp. 134-141. (2000)

Kecskeméti Károly: Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben (1790-1848). In: Aetas, (15) 1. pp. 301-323. (2000)

Krasznai Zoltán: Új kérdésfelvetések és megközelítések a nacionalizmusok kutatásában : The state of the nation : Ernest Gellner and the theory of nationalism : ed. John A. Hall. In: Aetas, (15) 4. pp. 180-184. (2000)

Kristó Gyula: Géza fejedelem és István király. In: Aetas, (15) 3. pp. 25-35. (2000)

Kristó Gyula: A magyar nomádállamtól Szent István államáig. In: Aetas, (15) 3. pp. 116-120. (2000)

Kurunczi Jenő: Történeti szomszédok egymásról és egymásért : V. Molnár László : Magyar-orosz kulturális kapcsolatok, 1750-1815. In: Aetas, (15) 4. pp. 188-198. (2000)

Kövér György: Biográfia és történetírás. In: Aetas, (15) 3. pp. 150-156. (2000)

Kövér György: Hajnalhasadás? : megjegyzések egy konferenciabeszámolóhoz. In: Aetas, (15) 1. pp. 290-300. (2000)

Kőfalvi Tamás: Büntető záradékok a pécsváradi konvent hiteleshelyi okleveleiben : 1254-1526. In: Aetas, (15) 1. pp. 23-38. (2000)

Miklós Péter: A keleti kereszténység megértéséhez : Roman Myz : Keleti egyházak : rövid történelmi áttekintés. In: Aetas, (15) 3. pp. 213-216. (2000)

Miskolczy Ambrus: Charles-Louis Chassin (és Irányi Dániel) párbeszéde Edgár Quinet-vel. In: Aetas, (15) 1. pp. 203-219. (2000)

Modzelewski Karol: Római Európa, feudális Európa, barbár Európa. In: Aetas, (15) 3. pp. 5-24. (2000)

Nótári Tamás: Conversio Bagoariorum et Carantanorum. In: Aetas, (15) 3. pp. 93-111. (2000)

Nótári Tamás: Medea palatina : megjegyzések Cicero Caelianájához, különös tekintettel Clodia személyére. In: Aetas, (15) 1. pp. 5-22. (2000)

Pap József: A megtalált tisztikar : Bona Gábor : Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. In: Aetas, (15) 1. pp. 341-350. (2000)

Pap József: "Én is a passzív ellenállók egyike voltam..."!? : a vármegye és hivatalnokai a reformkor végétől a Bach-rendszer bukásáig : Borsod, Csanád és Somogy vármegye. In: Aetas, (15) 1. pp. 159-183. (2000)

Pelyach István: "...számomra a szülőfalu egyfajta laboratórium szerepét töltötte be" : beszélgetés Egyed Ákossal. In: Aetas, (15) 3. pp. 157-175. (2000)

Pogány Ágnes: Válságok és választások : pénzügyi politika Magyarországon és Ausztriában, 1931-1936. In: Aetas, (15) 4. pp. 32-49. (2000)

Polgár Tamás: A Győri Tanulmányok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára : Győri Tanulmányok 22. : főszerk. Bana József. In: Aetas, (15) 4. pp. 185-187. (2000)

Pozsgai Péter: "...én az általános eseteket állítottam munkám középpontjába" : beszélgetés Jürgen Schlumbohmmal. In: Aetas, (15) 4. pp. 161-169. (2000)

Schlumbohm Jürgen: Mikrotörténelem - makrotörténelem. In: Aetas, (15) 4. pp. 170-179. (2000)

Semsey Viktória: A mérsékelt liberálisok "aranykora" Spanyolországban : José Luis Comellas : Isabel II. : una reina y un reinado. In: Aetas, (15) 1. pp. 332-336. (2000)

Spannenberger Norbert: A Volksbund : egy népcsoport nemzetiszocialista szervezete vagy emancipációs kisebbségi egyesület? In: Aetas, (15) 4. pp. 50-63. (2000)

Szabados György: Az Esztergomi Érsekség Okmánytárának új kötetéről : Monumenta Ecclesiae Strigoniensis : Tomus quartus. Ab A. 1350. Ad A. 1358. In: Aetas, (15) 1. pp. 328-331. (2000)

Szász Géza: A francia állam és a protestánsok a 17. században - tűréstől tiltásig. In: Aetas, (15) 1. pp. 39-61. (2000)

Szénási Éva: A megújulás keresése : Henri Bergson és Guglielmo Ferrero egy-egy levele Georges Sorelhez. In: Aetas, (15) 1. pp. 198-202. (2000)

Tusor Péter: Az 1608. évi magyar törvények a római inkvizíció előtt : II. Mátyás kiközösítése. In: Aetas, (15) 4. pp. 89-105. (2000)

Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos emlékezete. In: Aetas, (15) 1. pp. 132-158. (2000)

Vajda Tamás: Források a "szigeti klastrom" szentjéről : Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere : ford. Bellus Ibolya, Szabó Zsuzsanna. In: Aetas, (15) 3. pp. 209-212. (2000)

Vasas Géza: A ruszin autonómia válaszútjain : 1939. március-szeptember. In: Aetas, (15) 4. pp. 64-88. (2000)

Várkonyi Gábor: A konstantinápolyi angol politika a tizenötéves háború időszakában : Edward Barton angol portai követ jelentései Konstantinápolyból : 1593-1597. In: Aetas, (15) 4. pp. 106-123. (2000)

Völgyesi Orsolya: Újabb források az 1832-36-os országgyűlés történetéhez : Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833-1834 : sajtó alá rend., bev. és jegyz. írta Sándor Pál. In: Aetas, (15) 1. pp. 337-340. (2000)

Zakar Péter: Haynau egyházi áldozatai. In: Aetas, (15) 1. pp. 62-81. (2000)

Zimonyi István: A Nyugat és az Iszlám világ konfliktusa : E. G. Ban : The constant feud : forest versus desert. In: Aetas, (15) 3. pp. 202-208. (2000)

This list was generated on 2024. március 2. 07:34:14 CET.