Aetas

Number of items: 61.

Gabor S. Boritt könyveinek bibliográfiája. In: Aetas, (16) 2. p. 198. (2001)

Patrick McGreevy műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (16) 1. pp. 195-198. (2001)

Peter Laslett könyveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (16) 3. p. 289. (2001)

Számunk szerzői. In: Aetas, (16) 1. p. 222. (2001)

Számunk szerzői. In: Aetas, (16) 2. p. 239. (2001)

Számunk szerzői. In: Aetas, (16) 3. p. 333. (2001)

Balázs Péter: Az egyenlőség szeretete : Jean-Fabien Spitz : L'amour de l'égalité : essai sur la critique de l'égalitarisme républicain en France, 1770-1830. In: Aetas, (16) 3. pp. 324-327. (2001)

Banyó Péter: Válasz Homoki Nagy Mária bírálatára. In: Aetas, (16) 3. pp. 308-310. (2001)

Bató Szilvia: Közvélemény és büntetőjog a reformkori Magyarországon. In: Aetas, (16) 3. pp. 182-216. (2001)

Boritt Gabor S.: "És elérkezett a háború"? : Abraham Lincoln és az egyéni felelősség kérdése. In: Aetas, (16) 2. pp. 199-215. (2001)

Bácskai Vera: "Csak saját erőmre és teljesítményemre utalva" : a "self-made man"-ek világa. In: Aetas, (16) 3. pp. 159-181. (2001)

Bódy Zsombor: Egy induló folyóirat első két száma : egy induló folyóirat első két száma : Korall : Társadalomtörténeti folyóirat, 1. és 2. szám, 2000. In: Aetas, (16) 1. pp. 205-206. (2001)

Cinotto Simone: "Vasárnapi ebéd? Ott kell lenned!" : az étkezés társadalmi jelentősége olasz Harlemben 1920 és 1940 között. In: Aetas, (16) 1. pp. 87-103. (2001)

Csikány Tamás: Végzetes győzelem : Lützen, 1632. november 16. In: Aetas, (16) 2. pp. 15-28. (2001)

Csillag András: Az amerikai polgárháború magyar származású szakértője : bemutatjuk Gabor S. Boritt történészt, a gettysburgi Polgárháborús Intézet igazgatóját. In: Aetas, (16) 2. pp. 194-198. (2001)

Csáky Móric: Modernség - Bécs és Közép-Európa 1900 körül : kutatási program (Grazi egyetem). In: Aetas, (16) 3. pp. 217-223. (2001)

Csáky Móric: A közép-európai modernség kritériumai. In: Aetas, (16) 3. pp. 103-114. (2001)

Deák Eszter: A tudományos élet és magyarországi kapcsolatai Cseh-Morvaországban a felvilágosodás korában. In: Aetas, (16) 3. pp. 29-45. (2001)

Deák Ágnes: Az 1867. decemberi ausztriai törvénycikkek a közös ügyekről és azok kezelési módjáról. In: Aetas, (16) 3. pp. 238-243. (2001)

Deák Ágnes: Rendi-konzervatív ellenzékiség az 1840-50-es évek Ausztriájában : Madeleine Rietra : Wirkungsgeschichte als Kulturgeschichte : Viktor von Andrian-Werburgs Rezeption im Vormärz ; eine Dokumentation ; mit Einleitung, Kommentar und einer Neuausgabe von ₆sterreich und dessen Zukunft. In: Aetas, (16) 3. pp. 321-323. (2001)

Dér Dezső: Az északi mozgó hadtest létrejötte : szervezési problémák és katonai kudarcok 1848-1849 fordulóján. In: Aetas, (16) 2. pp. 104-133. (2001)

Gebei Sándor: Az orosz-török béketárgyalások Karlócán és Konstantinápolyban, 1699-1700. In: Aetas, (16) 2. pp. 134-154. (2001)

Gedeon Magdolna: A római jog új magyar kézikönyve : Földi András, Hamza Gábor : A római jog története és institúciói. In: Aetas, (16) 3. pp. 311-313. (2001)

Gottsmann Andreas: A Lombard-Velencei Királyság. In: Aetas, (16) 3. pp. 5-28. (2001)

H. Tóth Ilona: Középkori bolgár-magyar kapcsolatok : Hriszto Dimitrov : Bălgaro-ungarski otnošeniâ prez srednovekovieto. In: Aetas, (16) 3. pp. 319-320. (2001)

Helo Ari: Thomas Jefferson republikanizmusa és a történelem progresszív felfogása. In: Aetas, (16) 1. pp. 27-39. (2001)

Hermann Róbert: Perczel Mór dunántúli hadjárata és a móri ütközet : 1848. december 30. In: Aetas, (16) 2. pp. 80-103. (2001)

Homoki-Nagy Mária: Megjegyzések Banyó Péter : Birtoköröklés és leánynegyed : Kísérlet egy középkori jogintézmény értelmezésére című tanulmányára. In: Aetas, (16) 2. pp. 189-193. (2001)

Kisantal Tamás and Szeberényi Gábor: Hayden White "hasznáról és káráról" : narratológiai kihívás a történetírásban. In: Aetas, (16) 1. pp. 116-133. (2001)

Krasznai Zoltán: Két évszázad identifikációs diskurzusai a román szellemi életben : Antohi Sori : Imaginaire culturel et réalité politique dans la Roumanie moderne : Le stigmate et l'utopie, essais. In: Aetas, (16) 1. pp. 217-226. (2001)

Kövér György: A bécsi Rothschildok és az 5%-os magyar papírjáradék : 1881-1893. In: Aetas, (16) 3. pp. 140-158. (2001)

Kőfalvi Tamás: Fél évezred magyar történelme - új szemmel : Kristó Gyula : A tizenegyedik század története ; Makk Ferenc : A tizenkettedik század története ; Almási Tibor : A tizenharmadik század története ; Bertényi Iván : A tizennegyedik század története ; Draskóczy István : A tizenötödik század története. In: Aetas, (16) 2. pp. 220-223. (2001)

Kőszeghy Miklós: 'Azeqah története. In: Aetas, (16) 1. pp. 104-115. (2001)

Laslett Peter: A nyugalomba vonulás társadalomtörténete : a rokonság és a közösség szerepe az öregek támogatásában. In: Aetas, (16) 3. pp. 290-307. (2001)

Lipták Dorottya: Polgári kulturális gyakorlat és nemzeti jelleg a közép-európai sajtóban. In: Aetas, (16) 3. pp. 46-83. (2001)

Lévai Csaba: Az észak-amerikai történelem források tükrében : szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez : 1620-1980 : szerk. Bődy Pál, Urbán Aladár. In: Aetas, (16) 3. pp. 328-342. (2001)

Lévai Csaba: "Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Isten igazságos" : Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája. In: Aetas, (16) 1. pp. 5-26. (2001)

McGreevy Patrick: A kultúrán túli tereket figyelve : a földrajz és az őrület. In: Aetas, (16) 1. pp. 187-198. (2001)

Melegh Attila: A múlt hangjai és együttélés a jövőbeli énjeinkkel : interjú Peter Laslett történeti szociológussal. In: Aetas, (16) 3. pp. 279-289. (2001)

Miklós Péter: A kereszténység emberideálja a 3-4. században : A III-IV. század szentjei : a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Vanyó László. In: Aetas, (16) 3. pp. 314-318. (2001)

Miskolczy Ambrus: Az 1848-as populizmus a román fejedelemségekben : Andreia Roman : Le populisme quarante-huitard : dans les Principautés Roumaines. In: Aetas, (16) 1. pp. 207-216. (2001)

Müller Ildikó: A nőoktatás helyzete Ausztriában az Osztrák-Magyar Monarchia idején. In: Aetas, (16) 3. pp. 84-102. (2001)

Nagy István: Az austerlitzi csata. In: Aetas, (16) 2. pp. 50-79. (2001)

Pap József: "A sebesült ellenség megdicsérte őket..." : Csikány Tamás : Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. In: Aetas, (16) 2. pp. 230-234. (2001)

Raáb Renáta: Szabadságharcunk és a dán közvélemény. In: Aetas, (16) 2. pp. 155-188. (2001)

Saillant John: "Milyen rettenetes kérdéseket tanulunk meg feltenni!" : abolicionizmus, transzcendentalizmus és modernizmus Ralph Waldo Emerson gondolkodásában. In: Aetas, (16) 1. pp. 58-71. (2001)

Somogyi Éva: Vezető magyar tisztviselők a Ballhausplatzon : a Monarchia és/vagy a nemzet szolgálatában? In: Aetas, (16) 3. pp. 115-139. (2001)

Szabados György: "Elfeledett" háborúk? : B. Szabó János, Somogyi Győző : Elfeledett háborúk : magyar-bizánci harcok a X-XIII. században. In: Aetas, (16) 2. pp. 216-219. (2001)

Szekeres András: Mikrotörténészek és az antropológia : egy diszciplínák közötti transzfer mibenléte. In: Aetas, (16) 3. pp. 244-256. (2001)

Szász Géza: Huszáros integráció : Tóth Ferenc : Ascension sociale et identité nationale : intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siecle : 1692-1815. In: Aetas, (16) 2. pp. 224-229. (2001)

Szász Géza: A történetírás - Voltaire-től a magyar jakobinusokig : Penke Olga : Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák : a francia és a magyar felvilágosodás. In: Aetas, (16) 1. pp. 199-204. (2001)

Székely Melinda: Calamitas atrocissima : Teutoburgi-erdő, Kr. u. 9. In: Aetas, (16) 2. pp. 5-14. (2001)

Szívós Erika: A "másik Bécs" : az osztrák századforduló változó képe a Schorske utáni történetírásban. In: Aetas, (16) 3. pp. 224-237. (2001)

Torre Angelo: Társadalmi antropológia és történeti kutatás. In: Aetas, (16) 3. pp. 257-278. (2001)

Tóth Ágnes: Az álmok Kaliforniája angol-amerikai bevándorlók írásaiban a 19. század első felében. In: Aetas, (16) 1. pp. 40-57. (2001)

Vajda Zoltán: Rasszizmus és a fejlődés eszméje John C. Calhoun politikai gondolkodásában. In: Aetas, (16) 1. pp. 72-86. (2001)

Vajda Zoltán: Természet, táj, kultúra és fejlődés összefüggései az Egyesült Államok újkori történelmében : beszélgetés Patrick McGreevy kulturális geográfussal. In: Aetas, (16) 1. pp. 176-186. (2001)

Vida István Kornél: Abraham Lincoln és az emancipáció kérdése. In: Aetas, (16) 1. pp. 165-175. (2001)

White Hayden: A történelem poétikája. In: Aetas, (16) 1. pp. 134-164. (2001)

Zachar József: Huszárhadak helytállása a Dunai Monarchia szülőföldjén : Kolín, 1757. június 18. In: Aetas, (16) 2. pp. 29-49. (2001)

Zakar Péter: Egy patrióta zsidó hitvallása 1850-ből : Einhorn Ignác : A forradalom és a zsidók Magyarországon. In: Aetas, (16) 2. pp. 235-246. (2001)

This list was generated on 2024. március 2. 07:21:57 CET.