Aetas

Number of items: 65.

Számunk szerzői. In: Aetas, (18) 2. p. 213. (2003)

Számunk szerzői. In: Aetas, (18) 1. p. 203. (2003)

Számunk szerzői. In: Aetas, (18) 3. p. 334. (2003)

Tonk Sándor műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (18) 2. pp. 164-165. (2003)

Várdy Béla válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (18) 3. pp. 272-285. (2003)

Ankersmit Frank R.: Válasz Iggers professzornak. In: Aetas, (18) 3. pp. 210-214. (2003)

Ankersmit Frank R.: A historizmus : szintézis-kísérlet. In: Aetas, (18) 3. pp. 189-204. (2003)

Bagi Zoltán Péter: Térképek a török elleni védelem szolgálatában : Pálffy Géza : Európa védelmében : haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16-17. században. In: Aetas, (18) 2. pp. 166-169. (2003)

Balogh László: A lovagok kora : The Crusades and the Military Orders : expanding the frontiers of medieval Latin christianity : in memoriam Sir Steven Runciman (1903-2000) : ed. by Zsolt Hunyadi, József Laszlovszky. In: Aetas, (18) 3. pp. 329-333. (2003)

Bostan Idris: A szultáni ágyúöntő műhelyben (Tophane-i Amire) folyó tevékenység a 16. század elején. In: Aetas, (18) 2. pp. 5-20. (2003)

Jr. Christian William and Krasznai Zoltán: A limpiasi csodás feszület és Magyarország kálváriája. In: Aetas, (18) 3. pp. 137-154. (2003)

Csillag András: "Célom a magyarság megismertetése az angolszász világgal..." : beszélgetés Várdy Béla történésszel. In: Aetas, (18) 3. pp. 267-271. (2003)

Demény Lajos: Történelmi távlatok az önazonosság keresésében : Borsi Kálmán Béla : Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár : írások a "nemesi polgáriasodás" témaköréből. In: Aetas, (18) 2. pp. 170-174. (2003)

Dér Terézia: Gondolatok egy Szent István-szekvencia kapcsán. In: Aetas, (18) 2. pp. 109-117. (2003)

Emecen Feridun M.: Az Oszmán Birodalom sztyeppei határai és a moldvai kijáró. In: Aetas, (18) 2. pp. 21-29. (2003)

Font Zsuzsa: Tonk Sándor, 1947-2003. In: Aetas, (18) 2. p. 154. (2003)

Gebei Sándor: Egy sztereotípia nyomában : oroszellenesség a 18. századi Lengyelországban. In: Aetas, (18) 3. pp. 68-86. (2003)

Gelléri Gábor: Utazás az utazás mélyére : Houari Touati : Islam et voyage au Moyen Age : histoire et anthropologie d'une pratique lettrée. In: Aetas, (18) 3. pp. 322-328. (2003)

Gombos József: Átértékelt és újraírt történelem : a finn-szovjet "téli háború" : gondolatok két könyv kapcsán : Zimnyaja vojna 1939-1940. Knyiga pervaja: Polityicseszkaja isztorija : otv. red.: Rzsesevszkij, O. A. - Vehviläinen, O. ; Zimnyaja vojna 1939-1940. Knyiga vtoraja : J. V. Sztalin i finnszkaja kampanyija : otv. red.: Kulkov, Je. N., Rzsesevszkij, O. A. In: Aetas, (18) 1. pp. 171-177. (2003)

Hadnagy Szabolcs and Papp Sándor: Békekötési kísérlet a tizenöt éves háború idején, 1601-ben. In: Aetas, (18) 2. pp. 118-153. (2003)

Halász Iván: A "Fehér Eszme" és a "Fehér Gárda" : az orosz fehérgárdista mozgalom ideológiája és szervezetei. In: Aetas, (18) 1. pp. 54-77. (2003)

Hodossy-Takács Előd: Források és óizraeli mindennapok : Kőszeghy Miklós : Cseréplevelek : héber feliratok a fogság előtti Palesztinából. In: Aetas, (18) 3. pp. 312-317. (2003)

Hoffmann Zsuzsanna: Divus Iulius : adalékok a Caesar mítoszhoz. In: Aetas, (18) 3. pp. 12-23. (2003)

Iggers Georg G.: Megjegyzések F. R. Ankersmit "Historizmus : szintézis-kísérlet" című írásához. In: Aetas, (18) 3. pp. 205-209. (2003)

Jászay Tamás: Scientia sexualis : Kenneth James Dover : Görög homoszexualitás. In: Aetas, (18) 1. pp. 178-187. (2003)

Karamzin Nikolaj Mihajlovič: A régi és új Oroszországról, politikai és polgári vonatkozásaiban. In: Aetas, (18) 1. pp. 96-112. (2003)

Keller Márkus and Koltai Gábor and Elter András: A berceli zenebona és a mikrotörténelem : Für Lajos : A berceli zenebona, 1784 : kísérlet a történelmi pillanat megragadására. In: Aetas, (18) 2. pp. 175-182. (2003)

Kocsis Mihály: Egy hézagpótló bibliográfia : Káprály Mihály : Kárpátaljai Tudományos Társaság : Kiadványok, 1941-1944. In: Aetas, (18) 1. pp. 200-202. (2003)

Koszta László: "...az 1919 után elvágott szálakat újra kellene kötözni, gondolom, ez mindenkinek közös érdeke..." : beszélgetés Tonk Sándor, erdélyi történésszel. In: Aetas, (18) 2. pp. 155-163. (2003)

Lüdtke Alf: Anyagiság, hatalom-vágy és a felszín varázsa : az "Alltagsgeschichte" perspektíváiról. In: Aetas, (18) 1. pp. 149-158. (2003)

Majtényi György: "Ön-fejűség" - a "másik" Németország történelme. In: Aetas, (18) 1. pp. 142-148. (2003)

Maróti Egon: A görög olympiai győztesek heroizálása : mitikus hiedelmek, kultikus tiszteletadás. In: Aetas, (18) 3. pp. 5-30. (2003)

Miklós Péter: Huszadik századi román spiritualitás : Ioanichie Balan : A moldvai szerzetesek élete. In: Aetas, (18) 1. pp. 168-170. (2003)

Miskolczy Ambrus: A magyar neorevizionizmus gyöngéd bája. In: Aetas, (18) 3. pp. 261-266. (2003)

Miskolczy Ambrus: A román nemzet útja a barokk rendiségtől a modern liberalizmusig Erdélyben és Magyarországon. In: Aetas, (18) 2. pp. 86-96. (2003)

Monostori Adél: Franciaország keresztény mindennapjai : Francois Lebrun : Etre chrétien en France sous l'ancien régime : 1516-1790. In: Aetas, (18) 3. pp. 318-321. (2003)

Nazir Bayram: Kísérletek Kossuth Lajos Kütahjából való megszöktetésére és az Oszmán Birodalom által tett ellenintézkedések. In: Aetas, (18) 2. pp. 97-100. (2003)

Nótári Tamás: Ius commune Europaeum novum : Hamza Gábor : Hamza Gábor : Az európai magánjog fejlődése : a modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. In: Aetas, (18) 3. pp. 306-311. (2003)

Nótári Tamás: Numen és numinozitás - a római tekintélyfogalom vallási aspektusai. In: Aetas, (18) 3. pp. 33-54. (2003)

Pap József: Széchenyi életmű - CD-n : Gróf Széchenyi István minden írása : CD kiadvány. In: Aetas, (18) 1. pp. 188-190. (2003)

Pap József: A passzív ellenállás, a neoabszolutizmus korának mítosza? In: Aetas, (18) 3. pp. 119-136. (2003)

Papp Sándor: Erdély és a török Porta viszonya a mai romániai történetírásban : Cristina Fenesan : Constituirea principatului autonom al Transilvaniei. In: Aetas, (18) 2. pp. 189-195. (2003)

Pieters Jürgen: Új historizmus : posztmodern történetírás a narratológia és a heterológia között = A(t) its most brilliant, most elegant new historicism is charecteristically postmodern. In: Aetas, (18) 3. pp. 215-229. (2003)

Pál Judit: Kvantitatív kutatási módszer és az erdélyi urbanizáció : Sonkoly Gábor : Erdély városai a XVIII-XIX. században. In: Aetas, (18) 2. pp. 183-188. (2003)

Riasanovsky Nicholas: Oroszország helye Eurázsiában : történeti és historiográfiai vázlat. In: Aetas, (18) 1. pp. 158-167. (2003)

Sashalmi Endre: Útban egy új hatalmi ideológia felé : a moszkvai hatalomfelfogás elemei és nyugati hatások : "Avraamij szerzetes füzeteiben", 1696. In: Aetas, (18) 1. pp. 78-93. (2003)

Sofuoğlu Ebubekir: Az Oszmán Birodalom és a magyar menekültek kiadatásának megtagadása. In: Aetas, (18) 2. pp. 101-108. (2003)

Spira György: Az olasz-magyar viszony történetéhez : egy úti céljától eltérített levél 1848 első hónapjából. In: Aetas, (18) 3. pp. 230-260. (2003)

Sulyok Hedvig: Olasz monográfia a magyar történelemről : Adriano Papo, Gizella Nemeth Papo : Storia e cultura dell'Ungheria : dalla preistoria del bacino carpatodanubiano all'Ungheria dei giorni nostri. In: Aetas, (18) 1. pp. 191-193. (2003)

Szabó Tünde: A gondolkodó világ modellje : in memoriam Jurij Mihajlovics Lotman : 1922-1993. In: Aetas, (18) 1. pp. 113-141. (2003)

Szergej Filippov: Egy méltatlanul elfelejtett tanulmány rövid története. In: Aetas, (18) 1. pp. 94-95. (2003)

Szergej Filippov: A politikai gondolkodás kezdetei Oroszországban : Karamzin a régi és az új Oroszországról. In: Aetas, (18) 1. pp. 5-32. (2003)

Szili Sándor: Az "eurázsiai" történeti paradigma. In: Aetas, (18) 1. pp. 33-53. (2003)

Szász Géza: Kossuth Lajos elfogatása és perének első szakasza a francia kortárs szemével. In: Aetas, (18) 3. pp. 109-118. (2003)

Székely Melinda: "Theodosius amator pacis generisque Gothorum" : Theodosius gót politikájáról. In: Aetas, (18) 3. pp. 24-32. (2003)

Sáringer János: Magyarország és Spanyolország a követi jelentésekben, 19-20. század : A magyar kérdés : spanyol követi jelentések Bécsből : 1848-1868 : összeáll., szerk. Anderle Ádám ; A Marosy-iratok : Magyar Királyi Követség Madridban, 1948-1957 : összeáll. és szerk. Anderle Ádám. In: Aetas, (18) 2. pp. 196-207. (2003)

Tóth Ferenc: A la hussarde... : adalékok a franciaországi huszármítosz történetéhez. In: Aetas, (18) 3. pp. 55-67. (2003)

Tóth Sándor László: A "nagy szegény ártatlan pap" élete és kora : Horn Ildikó : Báthory András. In: Aetas, (18) 2. pp. 208-211. (2003)

Ugrai János: Egy 18. század végi deákzendülés nyomában. In: Aetas, (18) 2. pp. 30-43. (2003)

Urbán Aladár: A pesti Középponti Választmány lapja : a Nép barátja 1848-ban. In: Aetas, (18) 3. pp. 155-188. (2003)

Vajda Mihály: Hitler Európája : István Deák : Essays on Hitler's Europe. In: Aetas, (18) 1. pp. 194-199. (2003)

Várdy Béla: Trianon megnyilvánulása a két világháború közti magyar történetírásban. In: Aetas, (18) 3. pp. 286-305. (2003)

Várkonyi Gábor: Angol békeközvetítés és a lengyel-török tárgyalások a tizenöt éves háború időszakában : 1593-1598. In: Aetas, (18) 2. pp. 44-62. (2003)

Zakar Péter: "Kossuth a magyarok Mózese" : liberális egyháziak Kossuth-képe 1848/49-ben. In: Aetas, (18) 3. pp. 87-108. (2003)

Zombori István: Az 1532-es török hadjárat és V. Károly. In: Aetas, (18) 2. pp. 63-85. (2003)

This list was generated on 2024. március 2. 06:53:42 CET.