Aetas

Number of items: 60.

Alföldy Géza irodalmi munkássága. In: Aetas, (19) 2. pp. 164-192. (2004)

Michel Espagne műveinek válogatott bibliográfiája ; Michael Werner műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (19) 3. pp. 283-284. (2004)

Scott M. Eddie műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (19) 1. pp. 199-201. (2004)

Számunk szerzői. In: Aetas, (19) 1. p. 243. (2004)

Számunk szerzői. In: Aetas, (19) 2. p. 229. (2004)

Számunk szerzői. In: Aetas, (19) 3. p. 345. (2004)

Alföldy Géza: Theodor Mommsen és a római felirattan utolsó 150 éve. In: Aetas, (19) 2. pp. 193-209. (2004)

Balázs Eszter: Kulturális transzferek a történeti kutatásban : beszélgetés Michael Wernerrel, a párizsi Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) tanárával. In: Aetas, (19) 3. pp. 245-253. (2004)

Balázs Péter: Valóban abszolút volt-e a francia abszolút monarchia? : Tocqueville és a 20. század végi történetírás. In: Aetas, (19) 3. pp. 148-161. (2004)

Baráth Katalin: Hálós és hálótlan történelem : a magyar e-történetírás áttekintése. In: Aetas, (19) 3. pp. 331-336. (2004)

Bárány Attila: Az Alfréd-kori Anglia okleveles forrásai. In: Aetas, (19) 2. pp. 110-129. (2004)

Bárány Attila: Zsigmond király 1416-os angliai kísérete. In: Aetas, (19) 3. pp. 5-30. (2004)

Bódy Zsombor: A "társadalom kora" : munkásbiztosítás és munkaügy Magyarországon a 19. és a 20. század fordulóján. In: Aetas, (19) 1. pp. 5-30. (2004)

Csinády Judit: Az angol értelmiség összetételének alakulása a viktoriánus kor utolsó harmadában : 1870-1901. In: Aetas, (19) 3. pp. 119-133. (2004)

Delogu Paolo: Rothari király törvényei és a 7. századi langobard társadalom. In: Aetas, (19) 2. pp. 22-40. (2004)

Denéchère Yves: A nők helye és szerepe a mai francia külpolitikában. In: Aetas, (19) 3. pp. 162-171. (2004)

Dülmen Richard van: A németországi történeti antropológia kialakulása. In: Aetas, (19) 2. pp. 140-154. (2004)

Eddie Scott M.: A pénzügyi függetlenség korlátai a vámunió szuverén államaiban : az Osztrák-Magyar Monarchia mint "adóunió" 1868 és 1911 között. In: Aetas, (19) 1. pp. 202-217. (2004)

Egry Gábor: Az erdélyi szász Raiffeisen-mozgalom kezdetei. In: Aetas, (19) 1. pp. 100-130. (2004)

Erős Vilmos: Látomás és indulat a szekfűlógiában : válasz Miskolczy Ambrusnak. In: Aetas, (19) 3. pp. 312-324. (2004)

Espagne Michel: A francia-német kulturális transzferek. In: Aetas, (19) 3. pp. 254-284. (2004)

Galántai Erzsébet and Maróti Egon: Klasszikus értékek szolgálatában : Ladislai Havas : Corpus rei publicae : studia historico-philologica collecta. In: Aetas, (19) 3. pp. 325-327. (2004)

Gedeon Magdolna: Monográfia Jézus és Szent Pál peréről : Sáry Pál : Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. In: Aetas, (19) 3. pp. 322-324. (2004)

Gombos József: Finn "végvár" az Európára nyitott orosz "ablak" alatt : gondolatok a finn identitás formálódásáról két tanulmánykötet kapcsán : Saint-Petersburg ; Russian, European and beyond : ed. by Pertti Joenniemi. In: Aetas, (19) 3. pp. 337-343. (2004)

Gyáni Gábor: Modernitás, modernizmus és identitásválság : a fin de siècle Budapest. In: Aetas, (19) 1. pp. 131-143. (2004)

Harsányi Iván and Sáringer János: A spanyol kormány 1943-as békeközvetítése magyar diplomáciai iratokban : Madrid-Budapest-Lisszabon. In: Aetas, (19) 3. pp. 172-189. (2004)

Heltai Gyöngyi: Operett-diplomácia : a Csárdáskirálynő a Szovjetunióban 1955-1956 fordulóján. In: Aetas, (19) 3. pp. 87-118. (2004)

Hermanson Lars: Kungahälla, a hatalmi központ : Norvégia balti-tengeri külpolitikája 1123-1135 között. In: Aetas, (19) 2. pp. 41-52. (2004)

Hámori Péter: Kísérlet a magyar falu lakásügyének rendezésére a két világháború közötti Magyarországon : az Országos Falusi Kislakásépítési Szövetkezet története. In: Aetas, (19) 1. pp. 49-73. (2004)

Keller Márkus: Új polgárok - régi értékek : a piarista szerzetestanárok rekrutációja és mobilitása, 1876-1930. In: Aetas, (19) 1. pp. 144-157. (2004)

Kisantal Tamás: Egy kitalált tárgy megtisztítása : A történész szerszámosládája : a jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa : a "Történelem - Társadalomtudományok" konferencia anyagai : szerk. Szekeres András. In: Aetas, (19) 1. pp. 224-230. (2004)

Kiss Zsuzsanna: Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében : Bevezetés a társadalomtörténetbe : hagyományok, irányzatok, módszerek : szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József. In: Aetas, (19) 1. pp. 218-223. (2004)

Komár Krisztián: Az Osztrák-Magyar Monarchia és Marokkó diplomáciai kapcsolatai a 20. század elején : Gróf Victor Folliot de Crenneville-Poutet Victor I. osztályú főkonzul, rendkívüli követ látogatása (1902. január 27-1902. február 10.) Mulaj Abdel Aziz Hasszán marokkói uralkodónál. In: Aetas, (19) 3. pp. 50-61. (2004)

Kövér György: Kincstár és konzorcium : a magyar aranyjáradék-konverzió mérlegei, 1881-1884. In: Aetas, (19) 1. pp. 74-99. (2004)

Kövér György: "gondoltam, ha olyan drámai története van Magyarországnak, jó, ha magyarul tanulok" : beszélgetés Scott M. Eddie amerikai kliometrikus történésszel. In: Aetas, (19) 1. pp. 187-198. (2004)

Lakatos Ágnes: Királynékról, nőtörténetről Magyarországon és Franciaországban : Soltész István : Árpád-házi királynék : szentek és szeretők ; Fanny Cosandey : La reine de France : symbole et pouvoir XVe-XVIIIe siecle. In: Aetas, (19) 2. pp. 214-220. (2004)

Löfgren Orvar: Másholföld. In: Aetas, (19) 3. pp. 214-219. (2004)

Magyarics Tamás: Henry A. Kissinger és a realista külpolitikai hagyományok. In: Aetas, (19) 3. pp. 62-73. (2004)

Miskolcy Ambrus: Csoportkép történészekkel : az antiszemitizmus ürügyén? In: Aetas, (19) 3. pp. 285-311. (2004)

Nótári Tamás: Notitia Arnonis - Epistola Theotmari : két forrás a kora-középkori Salzburgból. In: Aetas, (19) 2. pp. 72-95. (2004)

Orbán Zsolt: Csodás történet : Stanko Andric : The miracles of St. John Capistran. In: Aetas, (19) 2. pp. 210-213. (2004)

Pallagi Mária: Spanyol békeközvetítési kísérletek az első világháború alatt. In: Aetas, (19) 3. pp. 190-210. (2004)

Papp Zsuzsanna: A középkori Anglia enciklopédiája : Medieval England : an encyclopedia : eds. Paul E. Szarmach, M. Teresa Tavormina, Joel T. Rosenthal. In: Aetas, (19) 2. pp. 225-228. (2004)

Perényi Roland: Kispolgári identitás a 19. században : Heinz-Gerhard Haupt, Geoffrey Crossick : Die Kleinbürger : eine europäische Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts. In: Aetas, (19) 1. pp. 231-235. (2004)

Pető Andrea: A zsidó kommunista funkcionáriusnő felemelkedése és bukása : Ana Pauker élete : Robert Levy : Ana Pauker : the rise and fall of a Jewish Communist. In: Aetas, (19) 3. pp. 328-330. (2004)

Prantner Zoltán: Aranyifjúból kötelességtudó politikus? : Szilágyi Ágnes Judit, Sáringer János : Ifj. Horthy Miklós, a kormányzó kisebbik fia : tanulmányok, dokumentumok. In: Aetas, (19) 1. pp. 236-239. (2004)

Pusztai Bertalan: Turizmus, képzelet, történelem. In: Aetas, (19) 3. pp. 211-219. (2004)

Péter Róbert: A 18. századi szabadkőművesség és a brit nemzeti identitás kialakulásának problematikája. In: Aetas, (19) 3. pp. 134-147. (2004)

Seaton A. V.: Háború és thanaturizmus : Waterloo, 1815-1914. In: Aetas, (19) 3. pp. 220-244. (2004)

Simon Ágnes and Simon Eszter: Forródrót a hidegháborúban. In: Aetas, (19) 3. pp. 74-86. (2004)

Szabados György: Párhuzamos gondolatok Attiláról, Szent Istvánról. In: Aetas, (19) 2. pp. 130-139. (2004)

Szikra Dorottya: Az 1891. évi betegbiztosítási törvény végrehajtása. In: Aetas, (19) 1. pp. 31-48. (2004)

Szántó Richárd: Fordulópontok az angol városfejlődés történetében a rendiség kialakulása előtt. In: Aetas, (19) 2. pp. 96-109. (2004)

Székely Melinda: "A humán tudományok feladata erkölcsi alapot adni a társadalomnak" : beszélgetés Alföldy Géza ókortörténésszel. In: Aetas, (19) 2. pp. 155-163. (2004)

Tamási-Tóth Zsuzsa: Enciklopédia az Óperencián túlról : Medieval Germany : an encyclopedia : ed. by John M. Jeep. In: Aetas, (19) 2. pp. 221-224. (2004)

Tandori Mária: A korzikai angol királyság, avagy a kölcsönös meg nem értés története. In: Aetas, (19) 3. pp. 31-49. (2004)

Thompson Paul: Történelem és közösség. In: Aetas, (19) 1. pp. 173-186. (2004)

Veszprémy László: Mint békák a mocsárban : püspökök gyűlése a Duna mellett 796-ban. In: Aetas, (19) 2. pp. 53-71. (2004)

Vértesi Lázár: Oral history : a szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. In: Aetas, (19) 1. pp. 158-172. (2004)

Wolfram Herwig: Origo et religio : etnikai hagyományok és irodalom a kora középkori szövegekben. In: Aetas, (19) 2. pp. 5-21. (2004)

This list was generated on 2024. március 2. 06:32:04 CET.