Aetas

Number of items: 41.

Catherine Volpilhac-Auger műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (20) 3. pp. 194-200. (2005)

Harald Zimmermann műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (20) 4. pp. 118-123. (2005)

Számunk szerzői. In: Aetas, (20) 3. p. 234. (2005)

Számunk szerzői. In: Aetas, (20) 4. p. 198. (2005)

Almási Gábor: A respublica litteraria és a császári udvar a 16. század második felében. In: Aetas, (20) 3. pp. 5-37. (2005)

Almási Tibor: Kristó Gyula emlékére : 1939-2004. In: Aetas, (20) 4. pp. 156-159. (2005)

Balázs Péter: D'Argenson márki republikánus monarchiája és eszmetörténeti kontextusa. In: Aetas, (20) 3. pp. 55-68. (2005)

Borosy András: Famulusok Magyarországon a 14. században. In: Aetas, (20) 4. pp. 41-77. (2005)

Csukovits Enikő: Csodás szabadulások a török rabságból. In: Aetas, (20) 4. pp. 78-90. (2005)

Deák Ágnes: Elemi és középiskolák a nemzeti aspirációk össztüzében : Joachim von Puttkamer : Schulalltag und nationale Integration in Ungarn : Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee : 1867-1914. In: Aetas, (20) 3. pp. 223-228. (2005)

Deák Ágnes: Eötvös József Uralkodó eszméinek korabeli németországi recepciójáról. In: Aetas, (20) 3. pp. 140-146. (2005)

F. Romhányi Beatrix: Ágostonrendi remeték a középkori Magyarországon. In: Aetas, (20) 4. pp. 91-101. (2005)

Font Márta: "senki sem várja, hogy egy orvostörténész operáljon..." : beszélgetés Dr. Dr. h.c. Harald Zimmermann professzorral, akadémikussal, a magyar történelem "nagykövetével". In: Aetas, (20) 4. pp. 112-117. (2005)

Frank Tibor: Eötvös és Carneri : ismeretlen osztrák-magyar véleménycsere a dualista berendezkedésről. In: Aetas, (20) 3. pp. 147-154. (2005)

Gángó Gábor: Eötvös József Uralkodó eszméinek tudományos kutatási programja. In: Aetas, (20) 3. pp. 87-122. (2005)

Gángó Gábor: Közös jelenünk árnyéka : Ress Imre : Kapcsolatok és keresztutak : horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásában. In: Aetas, (20) 3. pp. 220-222. (2005)

Halmágyi Miklós: Egy uralkodó aki a "végső időkben" élt : Stefan Weinfurter : Heinrich II. : 1002-1024 : Herrscher am Ende der Zeiten. In: Aetas, (20) 4. pp. 145-148. (2005)

Hoffmann Zsuzsanna: Új monográfia a római hadsereg történetéről : Adrian Goldsworthy : A római hadsereg története. In: Aetas, (20) 3. pp. 213-216. (2005)

Hunt Lynn: Pornográfia és a francia forradalom. In: Aetas, (20) 3. pp. 170-187. (2005)

Keller Márkus: A megértés lehetősége - az összehasonlító történetírás hasznáról. In: Aetas, (20) 4. pp. 102-111. (2005)

Kiss Andrea: A Kárpát-medence középkori tájegységeiről : Kristó Gyula : Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon. In: Aetas, (20) 4. pp. 142-144. (2005)

Kontler László: Idő és fejlődés - az idő mint fejlődés : William Robertson felvilágosult prédikációja. In: Aetas, (20) 3. pp. 38-54. (2005)

Kovács Eszter: "A történetírás a tizennyolcadik században irodalmi tevékenységnek számított" : interjú Catherine Volpilhac-Auger-val. In: Aetas, (20) 3. pp. 188-193. (2005)

Kristó Gyula: Károly Róbert családja. In: Aetas, (20) 4. pp. 14-28. (2005)

Kövér Lajos: A 18. századi Franciaország magyarságképének gyökerei. In: Aetas, (20) 3. pp. 69-86. (2005)

Kőfalvi Tamás: Múltbéli jelen, jövőidőben : Z. Karvalics László : Bevezetés az információtörténelembe. In: Aetas, (20) 4. pp. 153-155. (2005)

Majtényi György: Az "új kultúrtörténetiről"-ről : Nyelvi fordulat - kritikai fordulat - kulturális fordulat. In: Aetas, (20) 3. pp. 162-169. (2005)

Maróti Egon: Egy elkésett könyvről : Cser Lászlóné : A halhatatlan Maecenas. In: Aetas, (20) 3. pp. 217-219. (2005)

Nótári Tamás: Szádeczky-Kardoss Samu : 1918-2004. In: Aetas, (20) 4. pp. 182-186. (2005)

Olajos Teréz: Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (20) 4. pp. 187-195. (2005)

Petrovics István: A középkori pécsi egyetem és alapítója. In: Aetas, (20) 4. pp. 29-40. (2005)

Prantner Zoltán: "Ember embernek farkasa" : Jean-Pierre Derriennie : Polgárháborúk. In: Aetas, (20) 3. pp. 229-233. (2005)

Sebők Ferenc: Középkori zsoldosokról : Kenneth Fowler : Medieval mercenaries : Volume I. : The great companies. In: Aetas, (20) 4. pp. 149-152. (2005)

Szabados György: Kristó Gyula publikációi. In: Aetas, (20) 4. pp. 160-181. (2005)

Szalóki Gergely: Salzburgi források a 8-9. századból : Források Salzburg kora középkori történetéből : ford., jegyz., előszó, bev. Nótári Tamás. In: Aetas, (20) 4. pp. 137-141. (2005)

Szilágyi Márton: Theodor Mommsen és Eötvös József ismeretsége. In: Aetas, (20) 3. pp. 123-139. (2005)

Szörényi László: Hajnóczi Gábor (1943-2005) búcsúztatására. In: Aetas, (20) 4. pp. 196-206. (2005)

Vadász Veronika: Egy prédikátor levelei Bocskaihoz 1605 tavaszán. In: Aetas, (20) 3. pp. 155-161. (2005)

Volpilhac-Auger Catherine: Hogyan olvassuk az Essai sur les moeurs-t : tanulmány az erkölcsökről? In: Aetas, (20) 3. pp. 201-216. (2005)

Zimmermann Harald: A német-magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdélyi szászok betelepítése. In: Aetas, (20) 4. pp. 124-136. (2005)

Zsoldos Attila: Apáti Andornok. In: Aetas, (20) 4. pp. 5-13. (2005)

This list was generated on 2024. február 24. 01:53:17 CET.