Aetas

Number of items: 62.

John Komlos műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (21) 2. pp. 265-267. (2006)

Péteri György műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (21) 1. pp. 184-185. (2006)

R. J. W. Evans műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (21) 4. pp. 176-180. (2006)

Számunk szerzői. In: Aetas, (21) 1. p. 239. (2006)

Számunk szerzői. In: Aetas, (21) 2. p. 322. (2006)

Számunk szerzői. In: Aetas, (21) 4. p. 223. (2006)

Adamik Tamás: Harc a szavazatokért : Quintus Tullius Cicero ; ford., a jegyzeteket, az előszót és az utótanulmányt írta Nótári Tamás : A hivatalra pályázók kézikönyve : hogyan nyerjük meg a választásokat? In: Aetas, (21) 2. pp. 284-287. (2006)

Antal Beatrix: Magyar történeti kutatások a Vatikánban : Tusor Péter : Magyar történeti kutatások a Vatikánban. In: Aetas, (21) 4. pp. 203-205. (2006)

Apor Balázs: Vezérkultusz Sztálin-módra : eds. Klaus Heller, Jan Plamper : Personality cults in Stalinism : personenkulte im Stalinismus. In: Aetas, (21) 1. pp. 211-220. (2006)

B. Szabó János: Erdély katasztrófája 1658-ban : a védelem összeomlásának politikai és pszichológiai okai. In: Aetas, (21) 2. pp. 204-218. (2006)

Bartucz Zsanett: Mezővárosok az Alföldön : Blazovich László : Városok az Alföldön a 14-16. században. In: Aetas, (21) 2. pp. 305-307. (2006)

Bebesi György and Polgár Tamás: A "virtuóz provokátor" : Jevno Azef, a legendás kettősügynök. In: Aetas, (21) 4. pp. 127-145. (2006)

Bencsik Péter: A sokszor elveszett és visszanyert presztízs : a britek Magyarország-képének változásai : British-Hungarian relations since 1848 : ed. by László Péter, Martyn Rady. In: Aetas, (21) 4. pp. 210-217. (2006)

Benda Gyula: "...az emberek testén mintegy észlelni lehet a gazdasági folyamatok változását" : beszélgetés John Komlossal. In: Aetas, (21) 2. pp. 257-264. (2006)

Bertényi Iván: Kettős hatalom hazánkban 1386 elején : viszontválasz Süttő Szilárdnak. In: Aetas, (21) 2. pp. 247-256. (2006)

Bognár Bulcsu: A nemzeti radikális politika és a társadalomtudományos érvelés kettőssége Erdei Ferenc faluszociográfiájában. In: Aetas, (21) 1. pp. 57-73. (2006)

Borbély János: Heinrich Hentzi Magyarországon : "Sárkányölő Szent Györgytől" a "vaskísértetig". In: Aetas, (21) 4. pp. 88-114. (2006)

Certeau Michel de: Hogyan kezeli Freud a történelmet? : "az ördögi neurózis a 17. században" kapcsán. In: Aetas, (21) 1. pp. 158-171. (2006)

Demmel József: Egy trencséni választás históriája : a pánszlávizmus vádja és a valóság. In: Aetas, (21) 2. pp. 109-131. (2006)

Deák Ágnes: Besúgólisták a neoabszolutizmus korából. In: Aetas, (21) 4. pp. 21-44. (2006)

Deák Ágnes: "Én Magyarország nyugati szomszédainak kutatása felől érkeztem el a magyar történelemhez" : interjú Robert J. W. Evansszel. In: Aetas, (21) 4. pp. 171-175. (2006)

Dominkovits Péter: Városok és a kora újkori állam hatalmi- és gazdaságpolitikája : H. Németh István : Várospolitika és gazdaságpolitika a 16-17. századi Magyarországon : a felső-magyarországi városszövetség. In: Aetas, (21) 1. pp. 221-225. (2006)

Ewans Robert John Weston: Nyelv és államépítés: a Habsburg Monarchia esete : Robert A. Kann-emlékelőadás. In: Aetas, (21) 4. pp. 181-202. (2006)

Farkas Csaba: Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban. In: Aetas, (21) 1. pp. 100-108. (2006)

Farkas Gyöngyi: Ügynökjelentések, kihallgatási jegyzőkönyvek, kérvények : a társadalomtörténet-írás lehetséges forrásai. In: Aetas, (21) 4. pp. 146-170. (2006)

Farkas Katalin: A rendőrség és a magyar függetlenségi szervezkedések (1859-1866). In: Aetas, (21) 4. pp. 45-70. (2006)

Frank Tibor: Újvilági magyarok : Várdy Béla : Magyarok az Újvilágban : az észak-amerikai magyarság rendhagyó története ; Várdy Béla, Várdy Huszár Ágnes : Újvilági küzdelmek : az amerikai magyarok élete és az óhaza. In: Aetas, (21) 4. pp. 218-230. (2006)

Freud Sigmund: Ördögi neurózis a 17. században. In: Aetas, (21) 1. pp. 139-157. (2006)

Gonda György: "...Egressy Gábor színész és Kossuth kormánybiztosa" : egy év eseménytörténete - emigráció után. In: Aetas, (21) 4. pp. 115-126. (2006)

Gulyás László and Tóth István: Milan Hodža első Közép-Európa tervének magyarországi fogadtatása. In: Aetas, (21) 1. pp. 109-119. (2006)

Hoffmann Zsuzsanna: Tusculumi eszmecsere : Filozófiai szintézis a halál, a lélek és a boldog élet kérdéséről : Marcus Tullius Cicero : Tusculumi eszmecsere. In: Aetas, (21) 2. pp. 293-295. (2006)

Kahler Frigyes: 1956 szellemének megtorlása tíz év után : Vaczkó László és Hamusics János ügye. In: Aetas, (21) 1. pp. 38-56. (2006)

Kecskeméti Károly: Homályzónák : a zsidók közép-európai történetének néhány tisztázandó kérdése. In: Aetas, (21) 1. pp. 120-132. (2006)

Kecskés D. Gusztáv: A francia politikai pártok állásfoglalásai az 1956-os magyar forradalom kapcsán : a magyar kérdés a francia Nemzetgyűlésben. In: Aetas, (21) 1. pp. 5-18. (2006)

Kisantal Tamás: Történetírás és pszichoanalízis, avagy a történetírás mint pszichoanalízis : Freud és Certeau szövegei elé. In: Aetas, (21) 1. pp. 133-138. (2006)

Kiss László: Magyarellenes szlovák fegyveres megmozdulások 1848-1849-ben. In: Aetas, (21) 2. pp. 132-153. (2006)

Klenjánszky Sarolta: Az 1956-os magyar forradalom és leverésének visszhangja a francia kommunista mozgalomban. In: Aetas, (21) 1. pp. 19-37. (2006)

Komlos John: Hol tart az antropometrikus történetírás? : áttekintés a negyedszázados kutatás eredményeiről. In: Aetas, (21) 2. pp. 268-283. (2006)

Kurucz György: Könyv és főnemesi műveltség : Festetics György magánkönyvtára katonai pályára lépésének kezdetén. In: Aetas, (21) 2. pp. 93-108. (2006)

Kurunczi Jenő: "A hódítástól a kolonizáláson át az önkéntes csatlakozásig" : Szibéria orosz kézre kerülésének történettudományi magyarázatai : Szili Sándor : Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban. In: Aetas, (21) 2. pp. 296-300. (2006)

Kövér György: "...idegen akadémiai kultúrából jövő, viszonylag fiatal kutató" : beszélgetés Péteri Györggyel. In: Aetas, (21) 1. pp. 172-183. (2006)

Kőszeghy Miklós: Abimelek - egy habiru vezér a Bírák könyvében? In: Aetas, (21) 2. pp. 5-18. (2006)

Miklós Péter: Katolicizmus és politikum a Horthy-korszakban : László T. László : Egyház és állam Magyarországon 1919-1945. In: Aetas, (21) 2. pp. 311-315. (2006)

Munding Márta: Alexandros és a barbár nők. In: Aetas, (21) 2. pp. 44-58. (2006)

Nagy Sándor: A válás mint történelmi tapasztalat : Roderick Phillips : Amit Isten összekötött... : a válás rövid története. In: Aetas, (21) 1. pp. 226-231. (2006)

Pajkossy Gábor: Egy besúgó Pesten a reformkor közepén (1839). In: Aetas, (21) 4. pp. 5-20. (2006)

Pallagi Mária: XIII. Alfonz - egy semleges uralkodó lehetőségei és korlátai. In: Aetas, (21) 1. pp. 74-99. (2006)

Prantner Zoltán: Jaltától Máltáig 1945-1989 : Fischer Ferenc : A kétpólusú világ, 1945-1989 : tankönyv és atlasz. In: Aetas, (21) 2. pp. 316-330. (2006)

Péteri György: Tisztogatás és patronálás : Kádár ellenforradalma és a közgazdaságtudományi kutatások Magyarországon, 1957-1958. In: Aetas, (21) 1. pp. 186-210. (2006)

Raáb Renáta: Ausztria diplomáciai erőfeszítései a schleswigi háború eszkalációjának megakadályozására 1849 tavaszán. In: Aetas, (21) 2. pp. 154-183. (2006)

Szabados György: "Gyomlálj...és ültess" : új monográfia III. Ince pápáról. In: Aetas, (21) 2. pp. 301-304. (2006)

Szalisznyó Lilla: Palmerston és a "külpolitika politikája" : David Brown : Palmerston and the politics of foreign policy, 1846-1855. In: Aetas, (21) 1. pp. 232-246. (2006)

Szász Géza: Egy tizennyolcadik századi "szuperkém" feljegyzései : Tóth Ferenc : Mémoires de baron de Tott, sur les Turcs et les Tartares. In: Aetas, (21) 2. pp. 308-310. (2006)

Székely Melinda: Augustus hódítási terve Keleten : római hadjárat Dél-Arábiába. In: Aetas, (21) 2. pp. 32-43. (2006)

Sándor István: Jog és vallás az ókori Rómában : Nótári Tamás : Jog, vallás és retorika : studia Mureniana. In: Aetas, (21) 2. pp. 288-292. (2006)

Süttő Szilárd: Volt-e kettős uralom Magyarországon Kis Károly országlása idején? : válasz Bertényi Ivánnak. In: Aetas, (21) 2. pp. 232-246. (2006)

Tomkó Viktor: Demográfia és közigazgatás a hódoltságban : Dávid Géza : Pasák és bégek uralma alatt : demográfiai és közigazgatás-történeti tanulmányok. In: Aetas, (21) 4. pp. 206-209. (2006)

Tóth Gábor: Kemény János történeti szavahihetősége. In: Aetas, (21) 2. pp. 219-231. (2006)

Tóth Iván: Törvényőrök a Kr. e. 5. századi Athénban : széljegyzet az ephialtési reformok történetéhez. In: Aetas, (21) 2. pp. 19-31. (2006)

Ugrai János: Szoknyák, versek, viszályok : egy lelkész kétszeres rangvesztése. In: Aetas, (21) 4. pp. 71-87. (2006)

Vörös Boldizsár: "Az állatkert lakói is összegyűltek, hogy érdekeik képviseletére bizalmit válasszanak" : a Magyarországi Tanácsköztársaság emléke a diktatúra bukása után közzétett viccekben. In: Aetas, (21) 2. pp. 184-203. (2006)

Zakar Péter: Katonai házassági perek Mária Terézia korában. In: Aetas, (21) 2. pp. 59-92. (2006)

This list was generated on 2024. február 24. 01:42:00 CET.