Aetas

Number of items: 71.

Ieda Osamu műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (22) 2. pp. 189-190. (2007)

Kiss András műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (22) 1. pp. 171-178. (2007)

Richard Marsina műveinek bibliográfiája 2005-ig. In: Aetas, (22) 3. pp. 173-182. (2007)

Számunk szerzői. In: Aetas, (22) 1. p. 201. (2007)

Számunk szerzői. In: Aetas, (22) 2. p. 231. (2007)

Számunk szerzői. In: Aetas, (22) 3. p. 223. (2007)

Számunk szerzői. In: Aetas, (22) 4. p. 215. (2007)

Uffe Østergaard műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (22) 4. pp. 179-183. (2007)

Antos Balázs: A mártír miniszterelnök reformkori előélete : Molnár András : Viam meam persequor : Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig : politikai életrajz (1807-1848), beszédek, levelek, írások (1824-1848). In: Aetas, (22) 4. pp. 203-208. (2007)

Bakó Boglárka: "...megbántam, és az Úristen azt tudja, és megbocsátja nekem" : S. története egy dél-erdélyi falu új vallási mozgalmáról. In: Aetas, (22) 2. pp. 89-105. (2007)

Balázs Péter: Francia filozófusok Németországban : Michel Espagne : En deçà du Rhin : l'Allemagne des philosophes français au XIXe siècle. In: Aetas, (22) 2. pp. 215-216. (2007)

Bögre Zsuzsanna: Személyes történelem : Molnár Adrienne, Kőrösi Zsuzsanna, Keller Márkus : A forradalom emlékezete : személyes történelem : az Oral History Archívum interjúi alapján. In: Aetas, (22) 2. pp. 224-226. (2007)

Cora Zoltán: Összehasonlító módszer a mai európai történettudományban : nemzetközi konferencia a CEU szervezésébe. In: Aetas, (22) 2. pp. 174-179. (2007)

Csikány Tamás: Hadászati vezetés a gödöllői hadjáratban. In: Aetas, (22) 4. pp. 5-32. (2007)

Deák Ágnes: Mennyire volt "neo" és "abszolút" az 1849 utáni neoabszolutizmus? : Georg Christoph Berger Waldenegg : Mit vereinten Kräften! : zum Verhältnis von Herrschaftspraxis und Systemkonsolidierung im Neoabsolutismus am Beispiel der Nationalanleihe von 1854. In: Aetas, (22) 4. pp. 184-188. (2007)

Domenová Marcela: A polgári háztartások felszereltsége és tulajdona Eperjesen a középkor végén. In: Aetas, (22) 3. pp. 101-134. (2007)

Fedeles Tamás: Vallásos áhítat, közösségtudat, reprezentáció : a késő középkori körmenetek főbb jellemzői. In: Aetas, (22) 3. pp. 59-82. (2007)

Fenyő István: Eötvös és Tocqueville. In: Aetas, (22) 1. pp. 127-134. (2007)

Ferwagner Péter Ákos: Tocqueville és Algéria. In: Aetas, (22) 1. pp. 104-126. (2007)

Gángó Gábor: Hangadó birodalomfél vagy néma tartomány? : Somogyi Éva : Hagyomány és átalakulás : állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában. In: Aetas, (22) 1. pp. 197-210. (2007)

H. Tóth Imre: Újabb adalékok Metódnak és tanítványainak pannóniai tevékenységéhez. In: Aetas, (22) 3. pp. 24-34. (2007)

Halmágyi Miklós: A magyarok nyilaitól... : egy kósza idézet nyomában. In: Aetas, (22) 3. pp. 142-147. (2007)

Hechberger Werner: Nemesség és hatalom : a német történettudomány vitái a középkori nemesi hatalom alapjairól. In: Aetas, (22) 3. pp. 5-23. (2007)

Hoffmann Zsuzsanna: A hatalom megnyilvánulási formái és szimbolikája az ókori Rómában. In: Aetas, (22) 4. pp. 143-152. (2007)

Horváth Csaba: A Magyar Királyi Honvédség a Románia és Jugoszlávia elleni tervek tükrében. In: Aetas, (22) 4. pp. 69-96. (2007)

Igaz Levente: Kísérleti régészet Magyarországon és külföldön : néhány példa különböző történeti korszakok kísérleti régészeti úton történő "életre keltésére" : megjegyzések az Árpád-kor harcászatának a kísérleti régészet módszereivel történő rekonstrukciós kérdéseihez. In: Aetas, (22) 4. pp. 161-169. (2007)

Ispán Ágota Lídia: Arisztokrata családok életmódja, életstratégiája 1945 után. In: Aetas, (22) 2. pp. 31-52. (2007)

Janek István: Magyar-szlovák kapcsolatok 1939-1941 között a két állam diplomáciai irataiban. In: Aetas, (22) 4. pp. 116-142. (2007)

Johnson A. Ross: A Szabad Európa Rádió szerepe az 1956-os magyar forradalomban. In: Aetas, (22) 2. pp. 147-173. (2007)

Kaiser Ferenc: A blokád elmélete és gyakorlata a tengeri hadviselésben. In: Aetas, (22) 4. pp. 49-68. (2007)

Keller Márkus: Másoknak magunkról - az 1956-os forradalom németül : György Dalos : 1956 : Der Aufstand in Ungarn. In: Aetas, (22) 2. pp. 227-238. (2007)

Kisantal Tamás: Milyen az idő? : Jean Leduc : A történészek és az idő : elméletek, problémák, írásmódok. In: Aetas, (22) 4. pp. 209-222. (2007)

Kiss András: Kor- és kórkép 1611 táján az erdélyi fejedelmi hatalomról. In: Aetas, (22) 1. pp. 179-186. (2007)

Koszta László and Vida Beáta: "...az együttműködésre sok lehetőség lenne..." : beszélgetés Richard Marsina pozsonyi történésszel. In: Aetas, (22) 3. pp. 165-172. (2007)

Kubinyi András: Hunyadi Mátyás, a személyiség és a király. In: Aetas, (22) 3. pp. 83-100. (2007)

Kövér György: "...egy másik társadalmat kívülállóként csak akkor lehet megérteni, ha először teljesen együtt élünk azzal" : beszélgetés Ieda Osamu japán Kelet-Európa kutatóval. In: Aetas, (22) 2. pp. 180-188. (2007)

Kövér György: Önéletrajzi hamisítvány, avagy csalóka emlékezet : Scharf Móric önéletírása. In: Aetas, (22) 2. pp. 106-122. (2007)

Lázok Klára: A román közelmúlt és az oral history : oral history a romániai történeti kutatásokban. In: Aetas, (22) 2. pp. 123-129. (2007)

Lénárt András: "Történetgyűjtés" - Oral history archívumok Magyarországon. In: Aetas, (22) 2. pp. 5-30. (2007)

Maciejewski Jacek: A középkori lengyel püspöki kar mint társadalmi csoport a középkorban. In: Aetas, (22) 3. pp. 135-141. (2007)

Makk Ferenc: Régiek az elődökről : Szabados György : A magyar történelem kezdeteiről : az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a XV-XVIII. században. In: Aetas, (22) 3. pp. 195-199. (2007)

Marsina Richard: A mai Szlovákia területén lévő városok tipológiájáról és kategóriáiról a 14. század közepéig. In: Aetas, (22) 3. pp. 183-194. (2007)

Miru György: Egy liberális nacionalista gondolkodó : Beksics Gusztáv politikai publicisztikája : Beksics Gusztáv : válogatta, sajtó alá rend., bev., jegyz. Müller Rolf. In: Aetas, (22) 1. pp. 187-189. (2007)

Nagy Botond: Régiók egykor és most : Gulyás László : Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig. In: Aetas, (22) 4. pp. 200-202. (2007)

Nagy Miklós Mihály: Akciórádiusz és magyar táj. In: Aetas, (22) 4. pp. 97-115. (2007)

Osamu Ieda: A szövetkezeti gazdálkodás és a vidéki társadalom átalakulásának folyamata Magyarországon : a kettős vezetésű integráció a mezőgazdasági termelésben. In: Aetas, (22) 2. pp. 191-214. (2007)

Pap József: "Két választás Magyarországon" : az országgyűlési képviselők társadalmi összetétele a 20. század első éveiben. In: Aetas, (22) 1. pp. 5-31. (2007)

Pap József: Magyarország mezőgazdasága a dualizmus utolsó éveiben : Nagy Mariann : A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején. In: Aetas, (22) 4. pp. 189-193. (2007)

Papp Gábor: Önérdekből szerveződő polgárok? : az egyesületek hagyományosabb társadalomtörténete : Tóth Árpád : Önszervező polgárok : a pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. In: Aetas, (22) 4. pp. 194-199. (2007)

Papp Róbert: Évszázadok Baranya megyei jogesetei : A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára : 1254-1526 : szerk. és a bev. tanul. írta Kőfalvi Tamás. In: Aetas, (22) 3. pp. 209-212. (2007)

Pihurik Judit: Második világháborús naplók és emlékiratok mint történeti források. In: Aetas, (22) 2. pp. 130-146. (2007)

Polácska Edina: Franciaország és a karlizmus : 1868-1874. In: Aetas, (22) 1. pp. 63-85. (2007)

Raáb Renáta: "...kérdéseket kell feltenni a múltnak" : beszélgetés Uffe Østergaard dán történésszel. In: Aetas, (22) 4. pp. 170-178. (2007)

Resperger István: A gépesített hadviselés elmélete és megvalósítása, a Blitzkrieg. In: Aetas, (22) 4. pp. 33-48. (2007)

Rosenfeld Gavriel: Miért a kérdés, hogy "mi lett volna, ha ...?" : elmélkedések az alternatív történetírás szerepéről. In: Aetas, (22) 1. pp. 147-160. (2007)

Révész Éva: Templomok és patrónusok : Mező András : Patrocíniumok a középkori Magyarországon. In: Aetas, (22) 1. pp. 190-191. (2007)

Somogyi Andrea: "Igen hatalmas úr, jól ismeri az államügyeket" : Emlékkötet Szatmári György tiszteletére : szerk. Fedeles Tamás. In: Aetas, (22) 3. pp. 213-216. (2007)

Sroka Stanisław: A lőcsei rotulus 1332-ből. In: Aetas, (22) 3. pp. 148-164. (2007)

Streitman Krisztina and Velich Andrea: Az angol reformációtól Oliver Cromwellig : Szántó György Tibor : Anglikán reformáció, angol forradalom ; Oliver Cromwell. In: Aetas, (22) 1. pp. 192-196. (2007)

Szabados György: A 12. századi magyar hadtörténet forrásproblémáiból. In: Aetas, (22) 4. pp. 153-160. (2007)

Szabó Dániel: Katonadalok és az első világháború. In: Aetas, (22) 1. pp. 44-62. (2007)

Szende Katalin: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma..." : Kolozsvári ispotály-számadások : a Szentlélek ispotály számadáskönyvei 1601-1650 : a számadások szövegét közzéteszi Márton Tünde, Mihály Ágnes. In: Aetas, (22) 3. pp. 217-230. (2007)

Szokol Réka: "És ha rikoltanék, ki hallaná meg?" : Petrás Mária életútja Diószéntől Budapestig. In: Aetas, (22) 2. pp. 74-88. (2007)

Szélpál Lívia: A történelem jövője : bevezetés egy nem hagyományos történetírás (unconventional history) elméletébe. In: Aetas, (22) 1. pp. 135-146. (2007)

Tusor Péter: A bécsi Augustineum és Magyarország, 1816-1918 : vázlat. In: Aetas, (22) 1. pp. 32-43. (2007)

Tóth Eszter Zsófia: "Mindenki... úgy ment oda, hogy ez a világcsúcs" : Munkásnő országgyűlési képviselők megéléstörténetei a szocialista időszakiból. In: Aetas, (22) 2. pp. 53-73. (2007)

Vajda Tamás: Jövőbe mutató koncepciók múltunkról : Kijevtől Kalocsáig : emlékkönyv Boba Imre tiszteletére : szerk. Petrovics István. In: Aetas, (22) 3. pp. 200-208. (2007)

Vajda Zoltán: Forradalom és republikanizmus az amerikai eszmetörténetben : Lévai Csaba : A republikanizmus-vita : vita az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. In: Aetas, (22) 2. pp. 217-223. (2007)

Varga Gábor: Heinricus III. rex pacificus : az Árpádok és a Német-Római Birodalom uralkodóinak kapcsolatáról. In: Aetas, (22) 3. pp. 35-58. (2007)

Vida István Kornél: Egy ágyban Abraham Lincolnnal, avagy homoszexuális volt-e az Egyesült Államok tizenhatodik elnöke? In: Aetas, (22) 1. pp. 86-103. (2007)

Voloncs László Mihály: "...a mi generációnk is egy kényszerpályára került..." : interjú Kiss Andrással. In: Aetas, (22) 1. pp. 161-170. (2007)

This list was generated on 2024. február 24. 01:32:41 CET.