Aetas

Number of items: 73.

Alun Munslow műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (24) 4. pp. 199-203. (2009)

Jacques-Guy Petit műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (24) 3. pp. 173-177. (2009)

Papp Gyula műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (24) 2. pp. 159-161. (2009)

Számunk szerzői. In: Aetas, (24) 1. p. 224. (2009)

Számunk szerzői. In: Aetas, (24) 2. p. 214. (2009)

Számunk szerzői. In: Aetas, (24) 3. p. 199. (2009)

Számunk szerzői. In: Aetas, (24) 4. p. 232. (2009)

Urbán Aladár szakmai tevékenységének válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (24) 1. pp. 181-191. (2009)

Antos Balázs: Báró Meszéna Ferenc visszaemlékezése. In: Aetas, (24) 4. pp. 172-189. (2009)

Apor Péter: Cigányok tere : kísérlet a kommunista romapolitika közép-kelet-európai összehasonlító értelmezésére, 1945-1961. In: Aetas, (24) 2. pp. 69-86. (2009)

Babják Ildikó: Az írástudatlanok váltóképessége a dualizmus idején. In: Aetas, (24) 1. pp. 144-160. (2009)

Balázs Péter: A felvilágosodásról - radikálisan : Jonathan I. Israel : Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750. In: Aetas, (24) 4. pp. 210-216. (2009)

Becze Szabolcs: A közösségtől a közösségtanulmányig : Közösségtanulmány : módszertani jegyzet : szerk. Kovács Éva. In: Aetas, (24) 2. pp. 208-213. (2009)

Bencsik Péter: Az MDP értelmiségi határozata és az 1956. őszi "funkcionárius-vita". In: Aetas, (24) 2. pp. 87-103. (2009)

Bencsik Péter: "A történész...szükségszerűen a szereplők és a nézőközönség közt foglal helyet" : beszélgetés Papp Gyulával. In: Aetas, (24) 2. pp. 145-158. (2009)

Borus György: A pápista összeesküvés és a kizárási válság Angliában, 1678-1681. In: Aetas, (24) 3. pp. 5-19. (2009)

Cieger András: A 19. századi politika társadalomtörténetének hazai kutatása - ahogy én látom. In: Aetas, (24) 3. pp. 138-146. (2009)

Cieger András: "Királyi demokrácia" : szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után. In: Aetas, (24) 3. pp. 55-82. (2009)

Cora Zoltán: Mi a transznacionális történelem? In: Aetas, (24) 2. pp. 130-133. (2009)

Csikány Tamás: "Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva..." : Hermann Róbert : A Drávától a Lajtáig : tanulmányok az 1848. nyári és őszi dunántúli hadi események történetéhez. In: Aetas, (24) 1. pp. 210-212. (2009)

Erős Vilmos: A forma fontosabb a tartalomnál : beszélgetés Alun Munslow-val. In: Aetas, (24) 4. pp. 190-198. (2009)

Fisli Éva: Áldozat és regeneráció : a Nagy Háború öröksége a két világháború közötti Kelet-Európában : konferenciabeszámoló. In: Aetas, (24) 2. pp. 124-127. (2009)

Fábián Borbála: Egy kisvárosi nemesi rezidencia építésének története. In: Aetas, (24) 4. pp. 156-171. (2009)

Glósz József: A gabonakereskedelem feltételrendszere Magyarországon a 19. század első felében : a hiány és felesleg területi mérlege. In: Aetas, (24) 4. pp. 16-31. (2009)

Halmos Károly: Filius? Nepos? : Honszeretet és felekezeti hűség : Wahrmann Mór, 1831-1892 : szerk. Frank Tibor. In: Aetas, (24) 3. pp. 186-194. (2009)

Hermann Róbert: Kossuth, az ördög. In: Aetas, (24) 4. pp. 63-79. (2009)

Hermann Róbert: A botcsinálta katona : Ács Tibor : Batthyány Lajos gróf, a huszártiszt. In: Aetas, (24) 1. pp. 218-223. (2009)

Hermann Róbert: A miniszterelnök és a honvéd őrnagy : Batthyány és Görgei. In: Aetas, (24) 1. pp. 20-50. (2009)

Hoffmann Zsuzsanna: Hannibal diplomáciai tevékenységéhez. In: Aetas, (24) 4. pp. 100-110. (2009)

Hoffmann Zsuzsanna: Új szintézis az antik erkölcsi-etikai szabályokról és életviteli elvekről : Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. : összeáll., bev. tanulmányt írta Havas László. In: Aetas, (24) 3. pp. 182-185. (2009)

Kiss P. Attila: A gót "földmérők" eredete és tettei, avagy a meg nem vett város megvédése : megjegyzések Jordanes Geticájának új kiadásáról : Iordanes : Getica : a gótok eredete és tettei. In: Aetas, (24) 1. pp. 192-202. (2009)

Koltai Gábor: A munkásnők már a spájzban vannak? : Tóth Eszter Zsófia : "Puszi Kádár Jánosnak" : munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben. In: Aetas, (24) 2. pp. 203-207. (2009)

Kunt Gergely: Kísérlet a náci Németország közhangulatának rekonstruálására : Volkes Stimme : Skepsis und Führervertrauen im Nationalsozialismus : hrsg. von Götz Aly. In: Aetas, (24) 2. pp. 186-190. (2009)

Kunt Gergely: "És a bombázások sem izgattak...legalább egy kis változatosság van." : gyereknaplók a második világháborúból. In: Aetas, (24) 2. pp. 44-68. (2009)

Kövér György: A politikatörténet "visszavétele". In: Aetas, (24) 3. pp. 147-155. (2009)

Kőszeghy Miklós: "Szőlőskertje volt barátomnak...". In: Aetas, (24) 4. pp. 5-15. (2009)

Lantos Edit: Múzsákban futás : Borgos Anna : Portrék a Másikról : alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn. In: Aetas, (24) 2. pp. 180-185. (2009)

Lichtneckert András: A nőnemesek - egy tévhit nyomában. In: Aetas, (24) 3. pp. 112-120. (2009)

Maróti Egon: Egy ókortörténész emlékezete : Orpheusz búcsúzik : tanulmányok Sarkady János emlékére : szerk. Fehér Bence, Könczöl Miklós. In: Aetas, (24) 1. pp. 203-209. (2009)

Middell Matthias: Transznacionális történelem mint transznacionális projekt? : vitaindító. In: Aetas, (24) 2. pp. 134-139. (2009)

Mislovics Erzsébet: Vázlatok a középkori és 18. századi magyarországi zsidóság történetéből : szőlőbirtoklás és borkereskedelem. In: Aetas, (24) 4. pp. 139-155. (2009)

Munslow Alun: Tudomány-e még a történelem? : a múlt mint történelem. In: Aetas, (24) 4. pp. 204-209. (2009)

Orosz László: Tudomány és politika : egy habilitációs eljárás háttere : Németország, 1938. In: Aetas, (24) 2. pp. 5-22. (2009)

Papp Gyula: Az igazoló eljárások és a háborús bűnök megtorlása 1945 után Magyarországon. In: Aetas, (24) 2. pp. 162-179. (2009)

Pelyach István: Egy életpálya vonzásában : összeállításunkkal köszöntjük Urbán Aladár történészt 80. születésnapján. In: Aetas, (24) 1. pp. 175-180. (2009)

Pál Judit: Erdélyi főispánok a kiegyezés után. In: Aetas, (24) 4. pp. 80-99. (2009)

Rehák Géza: Fékek és kétségek a turizmus fejlesztését illetően a hatvanas évek elején. In: Aetas, (24) 2. pp. 104-117. (2009)

Rosonczy-Kovács Mihály: A trienti megújulás püspöke a magyar végeken : Véghseő Tamás : "Catholice reformare" : Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad, 1631-1702. In: Aetas, (24) 4. pp. 228-230. (2009)

Rotár Krisztina: Az 1848-as forradalom jelenetei egy román történész értelmezésében : Nicolae Isar : Din istoria generatiei de la 1848. Revolutie, exil, destin istoric. In: Aetas, (24) 1. pp. 213-217. (2009)

Sajó András: Az ember és polgár érzelmeinek nyilatkozata, 1789. In: Aetas, (24) 3. pp. 121-137. (2009)

Sebők Ferenc and Tapolcai László: Beszámoló a lengyel medievisták III. kongresszusáról. In: Aetas, (24) 2. pp. 128-129. (2009)

Siegrist Hannes: A transznacionális történetírás mint kihívás a tudományos történetírás számára. In: Aetas, (24) 2. pp. 140-144. (2009)

Sipos Balázs: Van-e a politikának társadalomtörténete : a politológia, a szociológia és a történetírás viszonya. In: Aetas, (24) 3. pp. 156-166. (2009)

Somorjai Szabolcs: Mikrotörténelem a határon : Sebők Marcell : Humanista a határon : a késmárki Sebastian Ambrosius története, 1554-1600. In: Aetas, (24) 3. pp. 195-198. (2009)

Szalisznyó Lilla: Palmerston és a krími háború. In: Aetas, (24) 3. pp. 35-54. (2009)

Szász Géza: "Afféle történészi iparosmunkát végeztem" : interjú Jacques-Guy Petit francia történésszel. In: Aetas, (24) 3. pp. 167-172. (2009)

Szíjártó M. István: A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban I. In: Aetas, (24) 3. pp. 83-111. (2009)

Szíjártó M. István: A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban II. In: Aetas, (24) 4. pp. 111-138. (2009)

Tamás Ágnes: Közép-Kelet-Európa nemzetiségei - egymás szemüvegén keresztül : Szomszédok világai : kép, önkép és a másikról alkotott kép : szöveggyűjtemény : szerk. Klement Judit, Miskolczy Ambrus, Vári András. In: Aetas, (24) 4. pp. 217-221. (2009)

Tillman Gábor: Mi történt az Alamónál? : érvek, ellenérvek és érdekességek David Crockett, 19. századi amerikai szabadsághős halála körül kialakult vitában. In: Aetas, (24) 3. pp. 20-34. (2009)

Tóth Hajnalka: Kahlenberg, 1683 : Varga J. János : Válaszúton : Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. In: Aetas, (24) 4. pp. 222-227. (2009)

Tóth Imre: A polgári arisztokrata : Kánya Kálmán jellemrajza a kezdetektől a miniszteri posztig. In: Aetas, (24) 2. pp. 23-43. (2009)

Urbán Aladár: Herceg Esterházy Pál a Batthyány-kormányban. In: Aetas, (24) 1. pp. 5-19. (2009)

Urbán Aladár: Herceg Esterházy Pál belépése a Batthyány-kormányba és visszahúzódása a miniszteri tevékenységtől. In: Aetas, (24) 1. pp. 161-174. (2009)

Varga E. László: Szovjet-lengyel epizód 1939 szeptemberében : Stefan Brzeszczyński dandártábornok, volt moszkvai lengyel katonai attasé visszaemlékezése. In: Aetas, (24) 2. pp. 118-123. (2009)

Velkey Ferenc: "Este társaság hozzánk. Batthyányval sokat beszéltünk." : Széchenyi és Batthyány közös-közélete társas- és magánszíntereken. In: Aetas, (24) 1. pp. 51-94. (2009)

Vitári Zsolt: A hűség jutalma? : a soproni németség kálváriája a második világháború végén : Krisch András : A soproni németek kitelepítése, 1946. In: Aetas, (24) 2. pp. 191-196. (2009)

Vonyó József: Új értékelés a Volksbundról : Norbert Spannenberger : A magyarországi Volksbund : Berlin és Budapest között : 1938-1944. In: Aetas, (24) 2. pp. 197-202. (2009)

Zakar Péter: Az Apostoli Tábori Helynökség 1848-1849-ben. In: Aetas, (24) 1. pp. 95-125. (2009)

Zakar Péter: Tábori papok fegyelmi ügyei a reformkorban. In: Aetas, (24) 4. pp. 47-62. (2009)

Zsigmond Gábor: Az Osztrák-Magyar Lloyd története. In: Aetas, (24) 1. pp. 126-143. (2009)

Ö. Kovács József: A kollektivizálási kampány "szocreál" kontextusai Magyarországon (1948-1953). In: Aetas, (24) 4. pp. 32-46. (2009)

Ötvös Péter: Róma és Perzsia a késő ókorban : Beate Dignas, Engelbert Winter : Rome and Persia in late antiquity : neighbours and rivals. In: Aetas, (24) 3. pp. 178-181. (2009)

This list was generated on 2024. március 2. 08:36:10 CET.