Aetas

Number of items: 71.

Catherine Horel műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (25) 2. pp. 185-189. (2010)

Ewa Domanska műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (25) 4. pp. 175-179. (2010)

Gerhard Seewann műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (25) 1. pp. 193-198. (2010)

Számunk szerzői. In: Aetas, (25) 1. p. 230. (2010)

Számunk szerzői. In: Aetas, (25) 2. p. 225. (2010)

Számunk szerzői. In: Aetas, (25) 3. p. 215. (2010)

Számunk szerzői. In: Aetas, (25) 4. p. 191. (2010)

Apor Péter: A hitelesség fabrikálása : az 1919 és 1956 közti történelmi folytonosság megformálása. In: Aetas, (25) 3. pp. 67-95. (2010)

Balogh János Mátyás: Kisemberek kishitelei a 19. század végi Budapesten. In: Aetas, (25) 2. pp. 118-140. (2010)

Becze Szabolcs: Közösségtanulmány : diszciplínák árnyékában. In: Aetas, (25) 1. pp. 144-164. (2010)

Bencsik Péter: Amerikai emlékezet 1956-ról : Glant Tibor : Emlékezzünk Magyarországra, 1956 : tanulmányok a magyar forradalom és szabadságharc amerikai emlékezetéről. In: Aetas, (25) 3. pp. 210-214. (2010)

Biás Zoltán Barna: A Wilson-kormány kísérlete a Lordok Háza megújítására 1966–1969-ben. In: Aetas, (25) 3. pp. 33-51. (2010)

Blühdorn Ingolfur: Az "én" élménye a radikális akciókban? : a késő modernitás társadalmi mozgalmai és politikai megnyilvánulásai. In: Aetas, (25) 1. pp. 165-181. (2010)

Bognár Zalán: A magyar hadifoglyok ügye, sorsa 1947-ben - a párizsi békeszerződés és a parlamenti választások függvényében. In: Aetas, (25) 1. pp. 131-143. (2010)

Brendel Mátyás: Egy terrorista naplója? : Che Guevara : A motoros naplója. In: Aetas, (25) 2. pp. 221-224. (2010)

Bácskai Vera: Hitelviszonyok Pesten és Budán a 19. század első felében. In: Aetas, (25) 2. pp. 19-44. (2010)

Bárdi Nándor and Deák Ágnes and Valuch Tibor and Takáts József and Szilágyi Márton and Gyurgyák János and Bellavics István: Diákfolyóiratok a rendszerváltozás előestéjén és azután. In: Aetas, (25) 4. pp. 107-130. (2010)

Bódy Zsombor: A Hagenström-modell : Halmos Károly : Családi kapitalizmus. In: Aetas, (25) 1. pp. 218-223. (2010)

Csapody Tamás: Abdai gyilkosok. In: Aetas, (25) 1. pp. 66-92. (2010)

Czoch Gábor: A periodizáció problémái és a francia történetírás. In: Aetas, (25) 4. pp. 89-96. (2010)

Deák Ágnes: Közép-Európa a geopolitikai folyamatok folytán egyszer "Észak" volt, egyszer "Nyugat", egyszer "Kelet" : beszélgetés Catherine Horellel. In: Aetas, (25) 2. pp. 180-184. (2010)

Domanska Ewa: Az ellen-történetírás mint az elnyomottak ideológiája : reflexiók az új humántudományok Múlt-képéről. In: Aetas, (25) 4. pp. 165-174. (2010)

Dömötör Ildikó: Úri hölgyek a vademberek között : az ausztráliai őslakosok ábrázolása brit telepesnők és utazónők írásaiban a 19. században. In: Aetas, (25) 3. pp. 20-32. (2010)

Eley Geoff: Mi a kultúrtörténet? In: Aetas, (25) 2. pp. 167-179. (2010)

Erdődy Gábor: Egy legenda és a történelmi valóság : Dénes Iván Zoltán : Liberális kihívásra adott konzervatív válasz. In: Aetas, (25) 1. pp. 224-229. (2010)

Erős Vilmos: "Posztkoloniális értelmiséginek tartom magam" : beszélgetés Ewa Domanska lengyel történésszel. In: Aetas, (25) 4. pp. 156-164. (2010)

Eőry Gabriella: Kaszinók, részvénytársaságok és hitelek. In: Aetas, (25) 2. pp. 101-117. (2010)

Farkas Péter: "A pogányokkal vívott nagyon szerencsétlen harc" : Egy elfeledett diadal : a 907. évi pozsonyi csata : szerk. Torma Béla Gyula, Veszprémy László. In: Aetas, (25) 2. pp. 202-205. (2010)

Galamb György: Korszakolás és narratívák : a középkor esete : rövid esszé. In: Aetas, (25) 4. pp. 81-88. (2010)

Gaál-Kántor György Kristóf: Egy ember ideje : Losonczi Ágnes : Az ember ideje : esszék az időről. In: Aetas, (25) 4. pp. 186-190. (2010)

Gesztelyi Tamás: Egy fontos könyv a hellenisztikus korról : Hermann Bengtson : A hellenisztikus világkultúra. In: Aetas, (25) 4. pp. 184-185. (2010)

Giczi Zsolt: Felekezeti viták a katolikusok és a protestánsok érvényesülési lehetőségeiről a Horthy-korszakban. In: Aetas, (25) 1. pp. 24-42. (2010)

Grüll Tibor: Globális kereskedelem - római módra : Székely Melinda : Kereskedelem Róma és India között. In: Aetas, (25) 1. pp. 213-217. (2010)

Gyáni Gábor: A hazai történetírás nemzetközi beágyazottsága : egykor és most. In: Aetas, (25) 4. pp. 15-27. (2010)

Halmos Károly: Református fővárosiak : Reformátusok Budapesten 1-2. : tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról : szerk. Kósa László. In: Aetas, (25) 2. pp. 212-220. (2010)

Hermann Róbert: Programvita és obszcenitás : Andrássy Gyula gróf és Dessewffy Emil gróf politiko-pornografikus verses üzenetváltása 1848 elején (avagy, mindig lehet lejjebb). In: Aetas, (25) 2. pp. 155-166. (2010)

Hoffmann Zsuzsanna: "Una vera catholica fides". In: Aetas, (25) 3. pp. 185-187. (2010)

Hoffmann Zsuzsanna: "A törvény a legmagasabbrendű ésszerűség" : Marcus Tullius Cicero : A törvények. In: Aetas, (25) 1. pp. 210-212. (2010)

Horbulák Zsolt: Konstantinápoly 626. évi ostroma : mítosz és valóság : Martin Hurbanic : Posledná vojna antiky : avarský útok na Konštantínopol roku 626 v historických súvislostiach ; História a mýtus : Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v legendách. In: Aetas, (25) 3. pp. 188-190. (2010)

Horel Catherine: Multi- és plurikulturalizmus városi közegben : nemzeti és társadalmi sokszínűség a Habsburg Monarchia városaiban, 1867–1914. In: Aetas, (25) 2. pp. 190-201. (2010)

Hunyadi Zsolt: Az Óperencián innen és túl : a hazai középkortörténet-írás nemzetközi beágyazottsága. In: Aetas, (25) 4. pp. 39-48. (2010)

Kemény Krisztián: "mert ő ölt, maga a király...". In: Aetas, (25) 2. pp. 209-211. (2010)

Kisantal Tamás: Korszakok léteznek – hogyan lehetségesek? : korszakfogalom és korszakolás a történetírásban. In: Aetas, (25) 4. pp. 49-63. (2010)

Kiss Zsuzsanna: A Zala megyei nemesi pénztár : egy hitelintézet születése. In: Aetas, (25) 2. pp. 76-100. (2010)

Kocsis Attila: A koldulás helyi szintű kezelése Magyarországon a dualizmus korában. In: Aetas, (25) 1. pp. 5-23. (2010)

Kosárkó László: Helyi elit, érdekviszonyok és teljesítmények Nyíregyházán : Takács Tibor : Döntéshozók : városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében. In: Aetas, (25) 4. pp. 180-183. (2010)

Kövér György: Aetates Aetatum. In: Aetas, (25) 4. pp. 64-80. (2010)

Kövér György: Hitelkonverziók : a nagykállói Kállay-család hitelügyei a 19. század közepén. In: Aetas, (25) 2. pp. 45-75. (2010)

Laczó Ferenc: Kultúramodellek és történelmi változások : a Libanon című magyar zsidó folyóirat. In: Aetas, (25) 1. pp. 43-65. (2010)

Loiacono Gabriel J.: Pauperek Rhode Islanden 1780 és 1820 között : függő helyzetben lévők a függetlenné válást követő időszakban az Egyesült Államokban. In: Aetas, (25) 3. pp. 5-19. (2010)

Lénárt András: A film mint történeti forrás. In: Aetas, (25) 3. pp. 159-171. (2010)

Lévai Csaba: Megszakított folytonosság : a magyarországi politikai szocializáció története : Szabó Ildikó : Nemzet és szocializáció : a politika szerepe az identitások formálásában Magyarországon 1867–2006. In: Aetas, (25) 3. pp. 200-205. (2010)

Nagy Emőke: A magyar középkorról francia nyelven : Pál Engel, Gyula Kristó, András Kubinyi : Histoire de la Hongrie médiévale : Des Angevins aux Habsbourgs : Vol. 2. In: Aetas, (25) 3. pp. 191-195. (2010)

Pallagi Mária: "Az osztrák kapcsolat" : Franz König, bécsi bíboros látogatásai Mindszenty József hercegprímásnál (1963-1971). In: Aetas, (25) 1. pp. 93-112. (2010)

Papp István: Borzsák István hiányzó dossziéja, avagy mit kezdhetett a politikai rendőrség egy ókortudóssal? In: Aetas, (25) 3. pp. 96-128. (2010)

Papp Júlia: Adatok Mária Terézia ikonográfiájához : Blaschke János (1770–1833) könyvillusztrációinak tükrében. In: Aetas, (25) 2. pp. 141-154. (2010)

Petit Jacques-Guy: A társadalmi szabályozó folyamatok és a történetírás. In: Aetas, (25) 3. pp. 143-158. (2010)

Prohászka Géza: Újjászületett nemzet? : a skóciai "devolúció” kialakulása a 20. század második felében. In: Aetas, (25) 3. pp. 52-66. (2010)

Romsics Ignác: A magyar történetírás intézményrendszere és fórumai. In: Aetas, (25) 4. pp. 7-14. (2010)

Seewann Gerhard: Megosztott lojalitások, egyforma közösségek : németek és magyarok a román nacionalizáló államban. In: Aetas, (25) 1. pp. 199-209. (2010)

Somorjai Szabolcs: Pest-Pilis-Solt vármegye adósai és hitelezői a 18. század második és a 19. század első felében. In: Aetas, (25) 2. pp. 5-18. (2010)

Szalisznyó Lilla: Született politikusfeleségek : Lady Palmerston és Lieven hercegnő. In: Aetas, (25) 3. pp. 129-142. (2010)

Székely Tamás: "Az állam maga a nemzet" : Kuncz Ignác nemzetállami koncepciója. In: Aetas, (25) 4. pp. 131-155. (2010)

Szélpál Lívia: Sommersby, avagy Martin Guerre visszatérése a történelem és film kapcsolatának tükrében. In: Aetas, (25) 3. pp. 172-184. (2010)

Tomka Béla: A "befejezetlen 20. század" és a "csonka 20. század" : a jelenkori európai és magyar történelem periodizációjáról. In: Aetas, (25) 4. pp. 97-106. (2010)

Tóth Ágnes: "A különböző kultúrák együtt-létezése, egymásra hatása óriási élmény volt számomra" : beszélgetés Gerhard Seewann-nal. In: Aetas, (25) 1. pp. 182-192. (2010)

Varga E. László: Jan Emisarski vezérkari alezredes, budapesti lengyel katonai attasé működése, 1938-1940. In: Aetas, (25) 1. pp. 113-130. (2010)

Vatai Gábor: A visszafoglaló háború költségei : Balogh István : Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén. In: Aetas, (25) 2. pp. 206-208. (2010)

Veszprémy László: A helyét kereső hadtörténetírás : nemzetközi és hazai tapasztalatok. In: Aetas, (25) 4. pp. 28-38. (2010)

Virágh Anna: Bonyolult szomszédság : Éva Eszter Szabó : U. S. foreign and immigration policies in the Caribbean basin. In: Aetas, (25) 3. pp. 206-209. (2010)

Árvai Tünde: Vallás és etnikum Közép-Európában : Vallás és etnikum Közép-Európában : tanulmányok : szerk. Kupa László. In: Aetas, (25) 3. pp. 196-199. (2010)

This list was generated on 2024. március 2. 08:53:59 CET.