Aetas

Number of items: 69.

Antos Balázs and Farkas Katalin: Emigráció és szabadságharc : a Komáromy-Csáky-csoport tevékenységének új olvasata : Farkas Katalin: Magyar függetlenségi törekvések 1859-1866. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Line Design, Budapest, 2011.223 oldal. In: Aetas, (27) 3. pp. 159-163. (2012)

Bagi Dániel: Hogyan jött létre a középkori Morvaország? : egy új könyv margójára. In: Aetas, (27) 4. pp. 236-252. (2012)

Bagi Zoltán Péter: A 16-17. századi határvidéki és diplomáciai kémkedés magyar nyelvű irodalmának áttekintése. In: Aetas, (27) 4. pp. 176-187. (2012)

Bagi Zoltán Péter: Egy példa az újkori hadviselés nehézségeire : a főélésmester és a kenyérmester feladatai a tizenöt éves háború időszakában (1593-1606). In: Aetas, (27) 3. pp. 79-87. (2012)

Bagi Zoltán Péter and D. Szakács Anita: Sopron város egészségügyi szervezete a testamentumok tükrében : D. Szakács Anita (s.a.r.): 16-18. századi orvostörténeti vonatkozású végrendeletek. A kora újkori Sopron város egészségügyének társadalomtörténeti forrásai. / Medizingeschichtliche Testamente des 16-18. Jahrhunderts. Gesellschaftsgeschichtliche Quellen des Sanitatswesens der Stadt Ödenbug aus der Frühen Neuzeit. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára / Ödenburger Archiv des Komitats Győr-Moson-Sopron, Ödenburg/Sopron, 2008.265 oldal. In: Aetas, (27) 3. pp. 178-181. (2012)

Bakó Béla: Objektivitás, szubjektivitás és '56 emlékezete : egy elemzés elméleti dilemmái. In: Aetas, (27) 2. pp. 135-143. (2012)

Bencsik Péter and Heimann Mary: Csehszlovákia és a cseh nacionalizmus: siker vagy bukás? : Mary Heimann: Czechoslovakia. The State that Failed. Yale University Press, New Haven - London, 2009. (Firstpaperback edition: 2011.) 406 oldal. In: Aetas, (27) 2. pp. 201-207. (2012)

Bihari Anikó: Dessewffy Gyula Mór börtönélményei az Újépületben, 1851. In: Aetas, (27) 1. pp. 177-197. (2012)

Cora Zoltán and Keller Márkus: Tanárok korfordulón : Keller Márkus: A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban. L'Harmattan - 1956-os Intézet, Budapest, 2010.288 oldal. In: Aetas, (27) 1. pp. 227-231. (2012)

Csatári Bence: A művelődési tárca és a könnyűzenei élet kapcsolata 1956-1972 között. In: Aetas, (27) 2. pp. 49-64. (2012)

Cziráki Zsuzsanna and Herrmann Georg Michael Gottlieb von: Kincseskamra a régi Magyarország peremén : néhány szó a hely történetírásban rejlő lehetőségekről G. M. G. Herrmann 18. századi brassói várostörténetének teljes kiadása kapcsán : Georg Michael Gottlieb von Herrmann: Das alte Kronstadt. Eine siebenbürgische Stadt- und Landesgeschichte bis 1800. Herausgegeben von Bernhard Heigl és Thomas §indilariu. Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2010. 418 oldal. In: Aetas, (27) 3. pp. 155-158. (2012)

Detre Katalin and Szívós Erika: Egyéni autonómia - kollektív autonómia : Szívós Erika: A magyar képzőművészet társadalomtörténete, 1867-1918. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2009. 271 oldal. In: Aetas, (27) 3. pp. 174-177. (2012)

Deák Ágnes: „Magyarország akkoriban érdekes országnak számított" : beszélgetés Holger Fischerrel. In: Aetas, (27) 3. pp. 114-120. (2012)

Erős Vilmos: Az angol történetírás a huszadik században. In: Aetas, (27) 3. pp. 139-154. (2012)

Erős Vilmos and Romsics Gergely: Habsburg-emlékezet két világháború között : Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918-1941. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2010.465 oldal. In: Aetas, (27) 2. pp. 190-195. (2012)

Farkas Katalin and Teleki László: Teleki László két ismeretlen levele 1861-ből. In: Aetas, (27) 2. pp. 101-117. (2012)

Farkas Zsuzsa: A kultúra tövébe fészkelt ország : a világkiállításokon bemutatott magyar művek kortárs értékelése, 1851-1878. In: Aetas, (27) 1. pp. 136-158. (2012)

Fischer Holger and Deák Ágnes: Németország és Magyarország közötti tudományos kapcsolatok és következményeik. In: Aetas, (27) 3. pp. 129-138. (2012)

G. Etényi Nóra: A nyomtatott információ értéke és funkcióváltozásai a kora újkorban. In: Aetas, (27) 4. pp. 122-143. (2012)

Gellérfi Gergő: Apridianum-üpusú dokumentumok mikro- és makrostruktúrájáról. In: Aetas, (27) 4. pp. 22-30. (2012)

Gulyás László Szabolcs: A középkori szőlőművelés és borkereskedelem információtörténeti vizsgálatának lehetőségei. In: Aetas, (27) 4. pp. 155-175. (2012)

Hahner Péter: Talleyrand a vadnyugaton. In: Aetas, (27) 3. pp. 5-19. (2012)

Havadi Gergő: Az Ilkovics büfé története és mítosza egykori vendégei emlékezetében. In: Aetas, (27) 2. pp. 29-48. (2012)

Havasdi József: Egészségügyi zárvonalak Tolna megyében az 1831. évi kolerajárvány idején. In: Aetas, (27) 3. pp. 63-78. (2012)

K. Lengyel Zsolt and Deák Ágnes: Az országképviselet problémája a neoabszolutizmus-kori Magyarországon. In: Aetas, (27) 1. pp. 31-52. (2012)

Kecskeméti Károly and Kövér György: Hogy vége legyen a nagy pernek, mely ezer(száz) éve folyik : Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Osiris Kiadó, Budapest, 2011.749 oldal. In: Aetas, (27) 2. pp. 181-189. (2012)

Kisantal Tamás: TörtéNet - elmélet : gondolatok a történelem nem narrativista elképzeléséről. In: Aetas, (27) 1. pp. 198-214. (2012)

Koloh Gábor Lajos and Erdész Ádám: "Szóval, jó parti leszek!" : Erdész Ádám (szerk.): Egy gyulai polgárcsalád világa. Tanulmányok a Ladics família történetéből. (Gyulai Füzetek 18.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2011.144 oldal. In: Aetas, (27) 3. pp. 167-169. (2012)

Kovács Eszter and Kun Zsuzsanna and Maczák Ibolya and Tüskés Gábor and Mikes Kelemen and Hopp Lajos: A kézirattól a kultuszig : Mikes Kelemen válogatott bibliográfia, Hopp Lajos anyaggyűjtésének felhasználásával összeállította Kun Zsuzsanna és Maczák Ibolya, bevezető Tüskés Gábor. MTA Irodalomtudományi Intézet, Líceum Kiadó, Budapest-Eger, 2011.150 oldal. In: Aetas, (27) 3. pp. 164-166. (2012)

Kökényesi Zsolt and Granasztói Olga: "Pénzt és könyvet, könyvet és pénzt" : Granasztói Olga: A francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810. Universitas Kiadó, Budapest, 2009. 319 oldal. In: Aetas, (27) 1. pp. 215-219. (2012)

Laczó Ferenc: A történelem szentsége és a zsidó sors : magyar zsidó tudományos perspektívák a történelem értelméről a katasztrófa korában. In: Aetas, (27) 2. pp. 16-28. (2012)

Laczó Ferenc and Niethammer Lutz: „Visszavonható fogalmakat kell kialakítanunk" : beszélgetés Lutz Niethammerrel. In: Aetas, (27) 2. pp. 144-158. (2012)

Lévai Csaba: „Van esély a nyitásra a császár részéről" : egy Habsburg-amerikai kereskedelmi egyezmény lehetősége az 1780-as években amerikai szemmel. In: Aetas, (27) 3. pp. 20-48. (2012)

Maléth Ágnes: Az információépítészet történetétől az információ-központú hadtörténetig : a Szegedi Információtörténeti Műhely első konferenciájáról. In: Aetas, (27) 4. pp. 253-255. (2012)

Manhercz Orsolya: Az esztergomi főszolgabíró az 1852-es császári utazás viharában. In: Aetas, (27) 1. pp. 71-82. (2012)

Miru György and Bató Szilvia and Kossuth Lajos: A modern magyar büntetőjog forrásvidékén : Bató Szilvia: A „büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844). Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2010.230 oldal. In: Aetas, (27) 1. pp. 220-222. (2012)

Máté Gábor and K. Németh András: Templomok a török dúlta Tolna földjén : K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Publikon Kiadó, Pécs, 2011.289 oldal. In: Aetas, (27) 4. pp. 268-270. (2012)

Niethammer Lutz and Laczó Ferenc: Mit csinált június 17-én? : az emlékezet réseiről. In: Aetas, (27) 2. pp. 163-176. (2012)

Peterecz Zoltán: Három amerikai pénzügyi felügyelő az 1920-as évek Európájában. In: Aetas, (27) 3. pp. 88-95. (2012)

Polenyák Ivett: Munkácsy Mihály és a korabeli magyar festőelit az 1873-as bécsi világkiállításon. In: Aetas, (27) 1. pp. 159-176. (2012)

Seiderer Georg and Deák Ágnes: Liberalizmus és neoabszolutizmus : alkotmánypolitika és igazgatási reform a Habsburg Birodalomban Alexander Bach minisztersége idején, 1848-1859. In: Aetas, (27) 1. pp. 5-30. (2012)

Sipos József: Az Egységes Párt 1922-es választási programja. In: Aetas, (27) 2. pp. 76-85. (2012)

Slíz Mariann: Az információ hatalom : az információ hétköznapi metaforái. In: Aetas, (27) 4. pp. 13-21. (2012)

Szabó Gábor and Trencsényi Balázs: Többszólamú lelkek harmóniája : Trencsényi Balázs: A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet- Európában. Argumentum Kiadó, Budapest, 2011. 757 oldal; Balázs Trencsényi: The Politics of "National Character". A study in interwar East European thought. Routledge, London - New York, 2011. 227 oldal. In: Aetas, (27) 2. pp. 177-180. (2012)

Szabó Szilárd: Az osztrák Birodalmi Tanács nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos hatásköre 1867-1918 között - különös tekintettel a Berlini Szerződésre. In: Aetas, (27) 2. pp. 5-15. (2012)

Szabó-Zsoldos Gábor and Vida István Kornél: „Hogy ez a nagyszerű ország újra egyesüljön" : magyar részvétel az amerikai polgárháborúban : Vida István Kornél: Világostól Appomatoxig. Magyarok az amerikai polgárháborúban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.373 oldal. In: Aetas, (27) 1. pp. 223-226. (2012)

Szatmári Judit: A politikai élet színtere? : avagy világiak részvétele a protestáns egyházi gyűléseken az 1850-es években. In: Aetas, (27) 1. pp. 53-70. (2012)

Szommer Gábor: Holland navigációs tudás Japánról, 1608-1641. In: Aetas, (27) 4. pp. 31-48. (2012)

Szvák Gyula: Ruszlán Szkrinnyikov szovjet történész esete Félelmetes Iván orosz cárral. In: Aetas, (27) 2. pp. 86-100. (2012)

Szüts István Gergely: Az otthon dísze : a magyar porcelánpiac helyzete 1903-ban. In: Aetas, (27) 2. pp. 65-75. (2012)

Takáts József: Három magyar nekrológ a Rosselli-testvérekről. In: Aetas, (27) 2. pp. 118-134. (2012)

Tamás Ágnes and Rainer M. János and Ballabás Dániel: Az egri Történelemtudományi Doktori Iskola bemutatkozik. In: Aetas, (27) 4. pp. 274-277. (2012)

Teszelszky Kees and Zászkaliczky Márton: A Bocskai-felkelés és az európai információhálózatok : hírek, diplomácia és politikai propaganda, 1604-1606. In: Aetas, (27) 4. pp. 49-121. (2012)

Tevesz László: Eötvös József nemzetiségpolitikai koncepciója és a Deák párt által képviselt alkotmányos-nemzeti hagyomány, 1860-1868. In: Aetas, (27) 1. pp. 105-124. (2012)

Ugry Bálint and Oy-Marra Elisabeth and Remmert Volker R.: Egység és sokféleség : jezsuita identitás(ok) a 16-17. században : Le monde est une peinture. Jesuitische Identität und die Rolle der Bilder. Herausgegeben von Elisabeth Oy-Marra - Volker R. Remmert. Akademie Verlag, Berlin, 2011.251 oldal. In: Aetas, (27) 4. pp. 256-262. (2012)

Varga E. László: Taróczy Nándor magyar királyi altábornagy visszaemlékezése1. In: Aetas, (27) 3. pp. 96-113. (2012)

Vas Réka: „Meglehet, hogy rosszul gondolkozok a mostani világhoz képest" : Gönczruszkai Komis Anna grófnő naplója, 1850-1851. In: Aetas, (27) 1. pp. 125-135. (2012)

Vida István Kornél and Máté Anita: Az amerikai magyar katolikusok és az anyaország a két világháború között : Máté Anita: Az amerikai magyar katolikusok és az Óhaza (1918-1939). METEM, Budapest, 2012.245 oldal. In: Aetas, (27) 4. pp. 271-273. (2012)

Vukman Péter and Csaplár-Degovics Krisztián: Rilindja, az albán nemzettéválás kezdetei : Csaplár-Degovics Krisztián: Az albán nemzettéválás kezdetei (1878-1913). A Rilindja és az államalapítás korszaka. Budapest, ELTEBTK Történettudományok Doktori Iskola, 2010.447 oldal. In: Aetas, (27) 2. pp. 196-200. (2012)

Vári László: Hadik Barkóczy Ilona és a szabadkőművesek. In: Aetas, (27) 3. pp. 49-62. (2012)

Vér Eszter Virág: Újraértelmezett szerepvállalások : avagy Erzsébet császárné alak-változásai 1866. In: Aetas, (27) 1. pp. 83-104. (2012)

Vér Márton: Információtörténeti markerek a Mongol Birodalom történetében. In: Aetas, (27) 4. pp. 144-154. (2012)

Weller Toni: Az információtörténelem gyönyörűsége : beszélgetés Toni Wellerrel. In: Aetas, (27) 4. pp. 214-220. (2012)

Weller Toni and Hunyadi Zsolt: Egy információtörténeti évtized : a szakirodalom és az elméletek áttekintése : 2000-2009. In: Aetas, (27) 4. pp. 221-235. (2012)

Z. Karvalics László: "Három nap Cornwall felett" : C. John Sommerville: The News Révolution in England. Cultural dynamics ofdaily information. Oxford University Press, New York - London, 1996.197 oldal. In: Aetas, (27) 4. pp. 263-267. (2012)

Z. Karvalics László: Információtörténelem : az önazonosság keresésétől az átfogó kutatási programokig. In: Aetas, (27) 4. pp. 5-12. (2012)

Z. Karvalics László and Rohonyi András and Innis Harold Adams: Harold Adams Innis információtörténeti tárgyú feljegyzéseiből. In: Aetas, (27) 4. pp. 197-213. (2012)

Zsigmond Gábor and Kalocsai Péter: Ferenc József-kori urbanizáció a városi tömegközlekedés regionális szintjeinek tükrében : Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867-1914. Vasi Múzeumbarát Egylet, Szombathely, 2011.280 oldal. In: Aetas, (27) 3. pp. 170-173. (2012)

Ződi Zsolt: A common law információs válsága és forradalma a 19. század Angliájában és Amerikájában : jog a kontinensen és Angliában a felvilágosodás, majd az ipari forradalom idején. In: Aetas, (27) 4. pp. 188-196. (2012)

This list was generated on 2024. február 24. 01:16:06 CET.