Aetas

Number of items: 72.

Joachim von Puttkamer műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (28) 4. pp. 170-172. (2013)

Anderle Ádám: Wittman Tibor a magyar történetírásban. In: Aetas, (28) 1. pp. 137-147. (2013)

Apor Péter: Autentikus közösség és autonóm személyiség : 1989 egyik előtörténete. In: Aetas, (28) 4. pp. 22-39. (2013)

Bagi Zoltán Péter: Egy kudarc okai : Kanizsa 1601. évi ostroma. In: Aetas, (28) 1. pp. 5-30. (2013)

Bagi Zoltán Péter and B. Szabó János: Újragondolt lovasság : B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig. A középkori magyar könnyűlovasságról. Argumentum Kiadó, Budapest, 2010.244 oldal. In: Aetas, (28) 1. pp. 197-201. (2013)

Bagi Zoltán Péter and Kerekes Dóra: Kémek a Portán : Kerekes Dóra: Diplomaták és kémek Konstantinápolyban. Múltidéző zsebkönyvtár. Szerkesztő: Horn Ildikó. L' Harmattan Kiadó, Budapest, 2010.246 oldal. In: Aetas, (28) 2. pp. 206-208. (2013)

Bajzik László: Adalékok gyulai Gaál Miklós 1848-1849-es honvédtábornok mérnöki tudásáról és műveltségéről. In: Aetas, (28) 2. pp. 61-89. (2013)

Balázs Péter: A magyar történelem „hosszú" 19. százada - francia nyelven : Charles Kecskeméti: La Hongrie des Habsbourg, Tome II: de 1790 á 1914. Préface de Sándor Csernus et de Noel-Yves Tonnerre. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2011. 405 oldal. In: Aetas, (28) 4. pp. 195-200. (2013)

Baracs Róbert and Maléth Ágnes: Az évszázadokon átívelő tudásközpont: az angers-i egyetem története a középkortól napjainkig : Histoire de l'Université d'Angers du Moyen Âge à nos jours. Dir. Yves Denéchère, Jean- Michel Matz. Presses Universitaires de Rennes, 2012.328 oldal. In: Aetas, (28) 3. pp. 234-237. (2013)

Bene Krisztián: A Vichy-kormány észak-afrikai háborús erőfeszítései a tengelyhatalmak oldalán a Trikolór légiótól az Afrikai falanxig. In: Aetas, (28) 1. pp. 61-73. (2013)

Benyus Máté: Egy magyar történész a legnagyobb szlovákról : Demmel József: A szlovák nemzet születése; Eudovít Stúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011. 373 oldal. In: Aetas, (28) 3. pp. 222-225. (2013)

Bognár Szabina and Juzbasic Dzevad and Ress Imre: Mérlegen a historicus politicus Thallóczy Lajos : Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft. Hrsg. von Dzevad Juzbasic und Imre Ress. In Zusammenarbeit mit Andreas Gottsmann. Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien-Herzegowina - Ungarische Akademie der Wissenschaften, Inst, für Geschichte. Sarajevo-Budapest, 2010.262 oldal. In: Aetas, (28) 3. pp. 218-221. (2013)

Botyánszki Alexandra: A „nemzeti megbékélés" koncepciója és a rendszerváltás. In: Aetas, (28) 4. pp. 40-62. (2013)

Brenner Michael: Michael Brenner műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (28) 2. pp. 182-187. (2013)

Brenner Michael and Laczó Ferenc: A német Wissenschafttól a globális tudományig: zsidó historiográfia a két világháború között. In: Aetas, (28) 2. pp. 188-199. (2013)

Csunderlik Péter: Történetírás, tapasztalat, emlékezet, trauma : Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010. 376 oldal. In: Aetas, (28) 1. pp. 207-212. (2013)

Csunderlik Péter: A pojácától az ikonig : Szekfű Gyula Rákóczi-képének átváltozásai. In: Aetas, (28) 4. pp. 119-130. (2013)

Czeglédi Noémi and Szőke Balázs: Hol született Török Ignác? In: Aetas, (28) 2. pp. 136-142. (2013)

Deák Ágnes: „...tények aligha formálják a történelmet - de eszmék igen" : Hungary's Long Nineteenth Century. Constitutional and Democratic Traditions in a European Perspective. Collected Studies by László Péter. Edited by Miklós Lojkó. Brill, Leiden-Boston, 2012. (= Central and Eastern Europe. Regional Perspectives in Global Context, vol. 1.) 477 oldal. In: Aetas, (28) 4. pp. 203-206. (2013)

Dénes Iván Zoltán: Bibó István ellenálló és embermentő tevékenysége 1944-ben. In: Aetas, (28) 4. pp. 131-144. (2013)

Erős Vilmos: A historiográfia antropológiai megközelítése felé : beszélgetés Jo Tollebeek belgiumi történésszel. In: Aetas, (28) 3. pp. 189-192. (2013)

Erős Vilmos and Porciani Ilaria and Raphae Lutz: Egy diszciplína születése : Atlas of European Historiography. (The Making ofa Profession 1800-2005.) Edited by Ilaria Porciani and Lutz Raphael. The European Science Foundation. Palgrave Macmillan, New York, 2010.187 oldal. In: Aetas, (28) 1. pp. 222-229. (2013)

Farkas Péter: Fél évszázad a középkori hadtörténetírás szolgálatában : in memóriám Borosy András (1922. január 10-2011. december 16.) : Borosy András: Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a középkori Magyarországon. Válogatott tanulmányok. HIM Könyvtára. Sorozatszerkesztő: Veszprémy László. Argumentum, Budapest, 2010. 306 oldal. In: Aetas, (28) 2. pp. 209-213. (2013)

Gausz Ildikó: Magyar koronázás francia szemmel : riporterek, celebek II. Mátyás koronázási fesztumán. In: Aetas, (28) 3. pp. 179-188. (2013)

Gaál Miklós and Bajzik László: Gyulai Gaál Miklós 1848-1849-es honvédtábornok hadtudományi írásaiból. In: Aetas, (28) 2. pp. 143-172. (2013)

Glant Tibor: Az értelmezés privilégiuma : Woodrow Wilson-viták az amerikai történetírásban. In: Aetas, (28) 4. pp. 184-194. (2013)

Gulyás László Szabolcs and Csorba Dávid: Egy 16. századi mese és forrásai : Csorba Dávid: Mohács - egy „mesemondó szemével": emlékezeti rétegek Szerémi György Epistolájában. Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, 2012. (Modus Hodiernus 4.) 180 oldal. In: Aetas, (28) 2. pp. 203-205. (2013)

Gumbrecht Hans Ulrich and Simon Zoltán Boldizsár: Jelenlét a nyelvben : különös tekintettel a múlt jelenlétére. In: Aetas, (28) 1. pp. 178-186. (2013)

Hajagos József: Török Ignác tevékenysége Komárom védelmének megszervezésében. In: Aetas, (28) 2. pp. 21-33. (2013)

Havas László: Egy fejezet a Biblia magyarországi recepciójából. In: Aetas, (28) 1. pp. 100-114. (2013)

Hermann Róbert: Heinrich Hentzi, a budavári Leonidász. In: Aetas, (28) 2. pp. 34-60. (2013)

Hoffmann Zsuzsanna: Adalékok Clodius politikájához : Cicero száműzetésének körülményei. In: Aetas, (28) 1. pp. 115-127. (2013)

Hoffmann Zsuzsanna and Sáry Pál: Egyház és politika az ókori Rómában : Sáry Pál: Iustinianus császár egyházpolitikai rendelkezései. Szent István Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2012.320 oldal. In: Aetas, (28) 1. pp. 195-196. (2013)

Juhász Ágnes and Lonza Nella: Raguza/Dubrovnik városi jegyzőkönyvei : (1395-1397) : Odluke Dubrovackih vijeca 1395-1397- Reformationes Consiliorum Civitatis Ragusii 1395-1397- Ed. Nella Lonza. Monumenta histórica Ragusina, knj. 10. HAZU, Zagreb-Dubrovnik, 2011. 456 old. In: Aetas, (28) 2. pp. 200-202. (2013)

Kedves Gyula: Török Ignác és a honvéd hadmérnökkar szervezése. In: Aetas, (28) 2. pp. 5-20. (2013)

Kemény Krisztián: Indokolatlan kegyetlenség vagy „keserű szükség"? : A „Professzor" és a „Nagy Renegát" konfliktusa 1848 novemberében. In: Aetas, (28) 3. pp. 92-118. (2013)

Kovács Anita and Zakar Péter and Oarcea Felicia Aneta: Az 1848/49-es Aradi Ereklyemúzeum története : Zakar Péter - Felicia Aneta Oarcea: „Muzeului Revolutiei 1848-1849" din Arad. ,Az 1848-1849-es forradalom múzeumának" története Aradról. Editura/Kiadó Trinom, Arad, 2011. 345 oldal. Aradi Ereklyemúzeum - Okmánytár. Válogatott iratok és dokumentumok. Szerkesztette Hermann Róbert. E-Press Nyomda Kft., Szeged, 2012.388 oldal. Aradi Ereklyemúzeum - Gyűjteményi Katalógus I-II. Szerkesztette Kedves Gyula. E-Press Nyomda Kft., Szeged, 2012. 275,319 oldal. In: Aetas, (28) 3. pp. 226-228. (2013)

Kovács István: Lengyel mérnökkari tisztek a szabadságharcban. In: Aetas, (28) 2. pp. 130-135. (2013)

Kökény Andrea: Robert Townson utazásai Magyarországon, 1793. In: Aetas, (28) 3. pp. 119-140. (2013)

Kökényesi Zsolt: Kiváltságosok az állam és a közjó szolgálatában. Joseph von Sonnenfels nemesség koncepciójáról. In: Aetas, (28) 3. pp. 60-91. (2013)

Kövér Lajos: Jacobus Tollius magyarországi mozaikjai. In: Aetas, (28) 3. pp. 5-23. (2013)

Kövér László: Hat levél a 18. század végének Magyarországáról. In: Aetas, (28) 3. pp. 154-178. (2013)

Laczó Ferenc and Brenner Michael: A zsidó történelem több mint a holokauszt története : beszélgetés Michael Brennerrel. In: Aetas, (28) 2. pp. 173-181. (2013)

Marjanucz László and Griselini Franz: Franz Griselini Bánság-képe. In: Aetas, (28) 3. pp. 24-43. (2013)

Molnár Eszter Edina: Metamikrotörténelem : Mikrotörténelem másodfokon. Szerk.: Papp Gábor - Szíjártó M. István, L'Harmattan, Budapest, 2010. 304 oldal. In: Aetas, (28) 4. pp. 201-202. (2013)

Molnár Eszter Edina: Nem kötő erők : avagy egy ausztrál tornaklub tagjainak bemutatója az 1920-as években : Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Szerkesztette Cieger András. Atelier, Budapest, 2009.322 oldal. In: Aetas, (28) 3. pp. 228-233. (2013)

Nemes Krisztina: Jaume Vicens Vives. In: Aetas, (28) 1. pp. 148-159. (2013)

Palotás Zsolt and Buttigieg Emánuel: "A szegényeket szolgálni és a Hitet megvédelmezni" : Emánuel Buttigieg: Nobility, Faith and Masculinity. The Hospitaller Knights of Malta, c. 1580 - c. 1700. Continuum, London - New York, 2011.317 oldal. In: Aetas, (28) 1. pp. 202-206. (2013)

Papajik David: Jan Čapek ze Sán cseh nemes és szerepe a magyar koronáért folytatott harcban (1440-1443). In: Aetas, (28) 1. pp. 128-136. (2013)

Pelyach István: Egy legenda nyomában. Vécsey Károly gróf kézcsókja az akasztófa árnyékában. In: Aetas, (28) 2. pp. 107-129. (2013)

Peterecz Zoltán and Costigliola Frank: Elvesztett szövetségek : Frank Costigliola: Roosevelt's Lost Alliances. How Personal Politics Helped Start the Cold War. Princeton University Press, Princeton, N. J., 2012.544 oldal. In: Aetas, (28) 1. pp. 213-217. (2013)

Puttkamer Joachim von: Iskoláztatás, vallás és birodalmi integráció : Oktatásügy a Habsburg Monarchiában és a cári Oroszországban. In: Aetas, (28) 4. pp. 173-183. (2013)

Révész Béla: Alkotmányozás és állambiztonság : Alkotmányossá válási törekvések az állambiztonsági reformkoncepciókban, 1989-1990. In: Aetas, (28) 4. pp. 63-100. (2013)

Simon Zoltán Boldizsár: Tapasztalat, jelenlét, történelem. In: Aetas, (28) 1. pp. 160-177. (2013)

Szász Géza: Országkép a 18-19. századi útikalauzokban. In: Aetas, (28) 3. pp. 44-59. (2013)

Takáts József: Metaforák, elbeszéléssémák és politikai nyelvek a Hitelben. In: Aetas, (28) 3. pp. 141-153. (2013)

Tamás Ágnes: Szlovák-magyar kapcsolatok két 19. századi röpirat tükrében : A Felvidék. Grünwald Béla és Michal Mudroh vitairatai Romsics Ignác és Román Holec utószavával. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011. 299 oldal. In: Aetas, (28) 2. pp. 214-215. (2013)

Tamás Ágnes: A magyarországi németek történetének szintéziséről : Seewann, Gerhard: Geschichte der Deutschen in Ungarn. Bandi: Vom Frühmittelalter bis 1860.; Band 2: 1860 bis 2006. Studien zur Ostmitteleuropaforschung 24. Verlag Herder-Institut, Marburg, 2012.540 oldal, 654 oldal. In: Aetas, (28) 4. pp. 207-216. (2013)

Their Philipp: Divergencia a konvergenciában : Gondolatok a kelet-közép-európai rendszerváltozások történetéhez. In: Aetas, (28) 4. pp. 5-21. (2013)

Tollebeek Jo: Exegi Monumentum : a nemzeti történelem nagy szintézisei. In: Aetas, (28) 3. pp. 197-217. (2013)

Tollebeek Jo: Jo Tollebeek műveinek válogatott bibliográfiája : 2001-2013. In: Aetas, (28) 3. pp. 193-196. (2013)

Tomka Béla: „ A kelet-európai történelem kutatása a német történetírás egyik leginnovatívabb területének bizonyul" : Beszélgetés Joachim von Puttkamerrel. In: Aetas, (28) 4. pp. 166-169. (2013)

Tóth Ferenc: Egy magyar származású francia diplomata Egyiptom elfoglalására irányuló terve az 1770-es évek végén. In: Aetas, (28) 1. pp. 31-60. (2013)

Tóth Iván and Mészáros Tamás: Szónoki kánon : Mészáros Tamás: A rhamnusi Antiphón. Antiphón-tanulmányok. Argumentum Kiadó, Budapest, 2011.170 oldal. In: Aetas, (28) 1. pp. 191-194. (2013)

Valuch Tibor: A társadalomszerkezet változásainak néhány jellegzetessége a rendszerváltás Magyarországán. In: Aetas, (28) 4. pp. 101-118. (2013)

Varga Norbert: Kossuth Lajos állampolgárságának elvesztése. In: Aetas, (28) 1. pp. 74-99. (2013)

Vatai Gábor: Levéltár és kutatás napjainkban : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. Évkönyv 2010. Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 19. Sorozatszerkesztő: Csömör Erzsébet - L. Balogh Béni. Esztergom, 2010.321 oldal. In: Aetas, (28) 2. pp. 218-222. (2013)

Vári László and Orbán Róbert and Péter László: A Magyarországi Szabadkőművesek Reform Nagypáholya. In: Aetas, (28) 4. pp. 145-165. (2013)

Vér András and Kissinger Henry: Henry Kissinger Kínáról : Henry Kissinger: On China. Penguin Group (USA) Inc., New York, 2011. 548 oldal. In: Aetas, (28) 1. pp. 218-221. (2013)

Zakar Péter: Széchenyi István gróf és Lonovics József barátsága. In: Aetas, (28) 2. pp. 90-106. (2013)

Zombori Katalin and Tulipán Éva: Mítoszteremtés a Kádár-rendszerben : Tulipán Éva: Szigorúan ellenőrzött emlékezet. A Köztársaság téri ostrom 1956-ban. Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerkesztő: Veszprémy László. Argumentum, Budapest, 2012.164 oldal. In: Aetas, (28) 2. pp. 216-217. (2013)

Óbis Hajnalka and Havas László: Róma háborúi az organikus történelemfelfogás tükrében : Havas László: FLORUS az organikus világkép első egyetemes megszólaltatója. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011. 440 oldal (Orbis Litterarum Világirodalmi Sorozat, 20. kötet). In: Aetas, (28) 1. pp. 187-190. (2013)

This list was generated on 2024. március 2. 08:26:22 CET.