Aetas

Number of items: 69.

Hartmut Kaelble válogatott publikációi. In: Aetas, (29) 3. pp. 177-184. (2014)

Horst Haselsteiner műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (29) 4. pp. 190-198. (2014)

James W. Oberly műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (29) 2. p. 175. (2014)

Bajzik László: Gyulai Gaál Miklós 1848-1849-es honvédtábornok hadbírósági perei. In: Aetas, (29) 4. pp. 145-169. (2014)

Balázs Péter and Kecskeméti Charles: Közép-Európa újkori történetéről: felvilágosodás, liberalizmus, zsidóság és '56. In: Aetas, (29) 2. pp. 203-208. (2014)

Bence Áron and G. Etényi Nóra: Hatalmi játszmák a nyomtatott sorok mögött. In: Aetas, (29) 1. pp. 204-207. (2014)

Bozóky Edina: Attila és a hunok Jean d'Outremeuse krónikájában. In: Aetas, (29) 1. pp. 166-178. (2014)

Bozóky Edina: Bozóky Edina műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (29) 1. pp. 159-165. (2014)

Bácskai Vera: A hitelszűke évei. In: Aetas, (29) 4. pp. 19-30. (2014)

Bódy Zsombor: „Kisül ily módon, hogy Magyarországon mégsem nyárson sütik a szocialistákat". In: Aetas, (29) 3. pp. 127-151. (2014)

Clay Henry and Lévai Csaba: Dokumentumok Henry Clay Kossuth Lajos egyesült államokbeli látogatására vonatkozó véleményével kapcsolatban. In: Aetas, (29) 2. pp. 160-164. (2014)

Conti Fabrizio and Galamb György: A kétely kezdetei : a milánói ferences obszervancia és a boszorkányság a 15-16. század fordulóján. In: Aetas, (29) 1. pp. 66-85. (2014)

Corbellari Alain and Galamb György: A középkori szöveg : irodalom a toposz és az alkotókészség határán. In: Aetas, (29) 1. pp. 179-192. (2014)

Fodor Mónika: „Elégszer mesélt" történetek : a narratív történelem és a történeti tudat szerepe az Amerikában élő diaszpóra magyarság identitásában. In: Aetas, (29) 2. pp. 143-159. (2014)

Font Márta: Kódex - szöveg - szöveghagyomány : problémák és vitás kérdések a keleti szláv krónikák kutatásában. In: Aetas, (29) 1. pp. 25-40. (2014)

Germuska Pál: Elvesztegetett fél évtized : Gazdasági válság és válságkezelés Magyarországon, 1973-1979. In: Aetas, (29) 4. pp. 125-144. (2014)

Glant Tibor: „Már a kubai rakétaválság sem a régi" : gondolatok a hidegháború legforróbb pillanatának 50. évfordulója alkalmából. In: Aetas, (29) 2. pp. 126-142. (2014)

Haselsteiner Horst and Deák Ágnes: Az 1848-as prágai szláv kongresszus előzményei : Szláv (ön)tudat és központi (katonai) hatalom. In: Aetas, (29) 4. pp. 199-206. (2014)

Haselsteiner Horst and Deák Ágnes: „...tulajdonképpen három nyelven nőttem fel” : Beszélgetés Horst Haselsteinerrel. In: Aetas, (29) 4. pp. 186-189. (2014)

Heltai Gyöngyi: Az „idegen nyelvű beszélőfilm" szerepe a pesti magánszínházak válságában. In: Aetas, (29) 4. pp. 84-104. (2014)

Hidvégi Mária: A Ganz—Jendrassik dízel motorkocsik Argentínában : „Nemzeti gyémánt" és „globális üzletépítés": Kis országok vállalatainak versenyképessége. In: Aetas, (29) 4. pp. 45-64. (2014)

Hluchány Hajnalka: Egy polgárváros lakóinak élete alulnézetből : Tóth Árpád: Polgári stratégiák. Életutak, családi sorsok és társadalmi viszonyok Pozsonyban 1780 és 1848 között. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2009. 261 oldal. : [recenzió]. In: Aetas, (29) 4. pp. 215-217. (2014)

Hluchány Hajnalka and Kozári Mónika: Igazságos nyugdíjrendszer? In: Aetas, (29) 1. pp. 212-215. (2014)

Kaba Eszter: „Őszre hazajönnek mind!" : hadifogolykérdés és a magyar társadalom a Pesti Hírlap hasábjain, 1920-1923. In: Aetas, (29) 3. pp. 97-108. (2014)

Kaelble Hartmut and Tamás Ágnes: A nemzetközi történeti összehasonlítások változásai az 1970-es évek óta. In: Aetas, (29) 3. pp. 185-195. (2014)

Kaelble Hartmut and Tomka Béla and Bencsik Péter: , A társadalomtörténet ma kevésbé elméleti jellegű, mint az 1960-as években, de interdiszciplinárisabb" : beszélgetés Hartmut Kaelbléval. In: Aetas, (29) 3. pp. 171-176. (2014)

Kaiser Ferenc: A Császári és Királyi Haditengerészet „csatahajói" az első világháborúban. In: Aetas, (29) 3. pp. 30-58. (2014)

Kecskeméti Károly: A Monarchia születése és a magyar Sonderweg : Claude Michaud: Entre croisades et révolutions: princes, noblesses et nations au centre de l'Europe, XVIe-XVIIIe siècles. Scripta varia. Ouvrage édité avec la collaboration de Christine Lebeau. Publications de la Sorbonne, Paris, 2010. 408 oldal; Claude Michaud: Ferdinand de Habsbourg (1503-1564). Honoré Champion, Paris, 2013. 388 oldal : [recenzió]. In: Aetas, (29) 3. pp. 200-206. (2014)

Keller Márkus: A lakásválság diskurzusa Magyarország szovjetizálásának kezdeti szakaszában. In: Aetas, (29) 4. pp. 105-124. (2014)

Kemény Krisztián: Grófok a „vérzivatarban" : Süli Attila: Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében". A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2014. 146 oldal : [recenzió]. In: Aetas, (29) 4. pp. 211-214. (2014)

Kiss Zsuzsanna: Gabonaválság a 19. század végén : társadalomtörténeti nézőpontok. In: Aetas, (29) 4. pp. 31-44. (2014)

Kovács Tamás and Bjornlie M. Shane: Cassiodorus újraértelmezve... : M. Shane Bjornlie: Politics and Tradition between Rome, Ravenna and Constantinople. A study of Cassiodorus and the Variae, 527-554. Cambridge University Press, 2013.370 oldal. In: Aetas, (29) 1. pp. 193-199. (2014)

Kovács Ákos András: Krízistől válságokig. In: Aetas, (29) 4. pp. 5-18. (2014)

Kulcsár Beáta: Válságjelenségek, válságtapasztalatok kolozsvári vállalkozók körében az 1920-1930-as évek fordulóján. In: Aetas, (29) 4. pp. 65-83. (2014)

Káli Róbert and Törő László Dávid: A nemzet és kihívói : Stefan Berger — Chris Lorenz (eds.): The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. Palgrave Macmillan, CPI, Chippenham and Eastbourne, 2011.552 oldal : [recenzió]. In: Aetas, (29) 4. pp. 222-226. (2014)

Kökény Andrea: Texas korai története a Vasárnapi Újság hasábjain. In: Aetas, (29) 2. pp. 5-27. (2014)

Láng Benedek: A rejtjelezés technológiájának használata Magyarországon az 1700 körüli években. In: Aetas, (29) 1. pp. 86-111. (2014)

Lénárt T. András: Hatalom és film : bevezetés a diktatórikus és demokratikus filmpolitikák történetébe. In: Aetas, (29) 2. pp. 87-104. (2014)

Lévai Csaba: Egy magyar politikus az amerikai belpolitika útvesztőiben : Henry Clay viszonyulása Kossuth Lajos egyesült államokbeli látogatásához (1851-1852). In: Aetas, (29) 2. pp. 47-66. (2014)

Magos Gergely: Társadalomtörténeti fílologizálás, Avagy hogyan írjunk statisztikai elemzést a szkepticizmus korában? : Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok. A múlt ösvényén című sorozat. Sorozatszerkesztő: Gyáni Gábor. L'Harmattan, Budapest, 2011. 447 oldal : [recenzió]. In: Aetas, (29) 3. pp. 196-199. (2014)

Mathey Éva: Az amerikai kormányzati körök és a magyar revízió kérdése a két világháború között. In: Aetas, (29) 3. pp. 109-126. (2014)

Molnár Dániel Márton: Indián birodalom a prérin : Pekka Hamaláinen: The Comanche Empire. Yale University Press, New Haven, 2008.500+ VIII oldal : [recenzió]. In: Aetas, (29) 3. pp. 207-210. (2014)

Molnár Eszter Edina: Csáth Géza tragédiája : psziché és történelem. In: Aetas, (29) 3. pp. 78-96. (2014)

Mészáros Tamás: Prokopios "párhuzamos életrajzainak" irodalmi előképeihez. In: Aetas, (29) 1. pp. 112-121. (2014)

Nagy Balázs: Az uralkodó emlékezete : IV. Károly császár önéletrajza és a történeti emlékezet alakítása. In: Aetas, (29) 1. pp. 59-65. (2014)

Nagy Emőke: Szent Anna legendája Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát sermóiban. In: Aetas, (29) 1. pp. 141-151. (2014)

Nagy János and Sándor István: Egy leporolt könyv a magyar felvilágosodás irodalmának társadalomképéről. In: Aetas, (29) 2. pp. 197-202. (2014)

Oberly James W. and Vajda Zoltán: Amerikai magyar bevándorlók szerelmi történetének (1910) értelmezése. In: Aetas, (29) 2. pp. 176-191. (2014)

Peterecz Zoltán: Theodore Roosevelt magyarországi látogatása : adalék a magyar-amerikai kapcsolatokhoz. In: Aetas, (29) 3. pp. 5-19. (2014)

Peterecz Zoltán: "Távol Európától, de közel annak szabályaihoz". In: Aetas, (29) 2. pp. 192-196. (2014)

Pollmann Ferenc: Az első világháború kitörése és az osztrák-magyar Albánia-projekt. In: Aetas, (29) 3. pp. 20-29. (2014)

Prajda Katalin: Ozorai Pipó: cittadino fiorentino - baro Regni Hungariae : egy ismert életút kihagyott részletei. In: Aetas, (29) 1. pp. 122-131. (2014)

Pósán László: A narráció változása a középkori Poroszország történetéről szóló krónikákban : Peter von Dusburg és Johann von Posilge műveinek összehasonlítása. In: Aetas, (29) 1. pp. 41-58. (2014)

Réfi Oszkó Dániel: Történelemteremtés a populáris kultúrában — tanulmány egy esettanulmányról. In: Aetas, (29) 4. pp. 170-185. (2014)

Szolnoki Zoltán: Gyilkosság Mars szobra alatt. In: Aetas, (29) 1. pp. 132-140. (2014)

Szász Péter and Bisson Thomas N.: Egy fogalom megszületésének analízise. In: Aetas, (29) 1. pp. 200-203. (2014)

Sághy Marianne: A Biblia újratöltve : a keresztény életrajz a késő antikvitásban. In: Aetas, (29) 1. pp. 5-24. (2014)

Sághy Marianne: Csodálatos középkor : beszélgetés Bozóky Edinával. In: Aetas, (29) 1. pp. 152-158. (2014)

Tamás Ágnes: Vizuális percepciók a Nagy Háborúról a hatalom szűrőin keresztül : A Borsszem Jankó, a Figaro és a Kladderadatsch rajzainak elemzése. In: Aetas, (29) 3. pp. 59-77. (2014)

Tamás Ágnes and Krasznai Zoltán: Tudomány és társadalom a propaganda fogságában. In: Aetas, (29) 1. pp. 208-211. (2014)

Thomas Albert and Bódy Zsombor: Utazás Bécs - Budapest - Belgrád - Athén : napi jegyzetek. In: Aetas, (29) 3. pp. 152-170. (2014)

Téglás Gyula: Jászok önmagukról, nem csak önmaguknak : A Jászsági Évkönyv 2013. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Budapest, 2013.350 oldal : [recenzió]. In: Aetas, (29) 4. pp. 218-221. (2014)

Tóth Sándor László: Monográfia a 16. század végi Habsburg-hadseregről : Bagi Zoltán Péter: A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban. Hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek. Históriaantik, Budapest, 2011. 523 oldal : [recenzió]. In: Aetas, (29) 4. pp. 207-210. (2014)

Vajda Zoltán: Szentimentalizmus a korai amerikai eszmetörténetben. In: Aetas, (29) 2. pp. 105-125. (2014)

Vajda Zoltán: „...ahhoz, hogy megértsük az embereket, először fel kell ismernünk, hogy egyszerre több világban élhetnek sikeresen" : beszélgetés James W. Oberly amerikai történésszel. In: Aetas, (29) 2. pp. 165-174. (2014)

Varga Bálint: Nemzet és történelem az iskolában 1848 előtt : Lajtai L. László: „Magyar nemzet vagyok." Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzet diskurzusa. (Eszmetörténeti könyvtár 18.) Argumentum Kiadó - Bibó István Szellemi Műhely, Budapest, 2013. 643 oldal : [recenzió]. In: Aetas, (29) 3. pp. 211-213. (2014)

Venkovits Balázs: "A császárságnak buknia kellett" : Habsburg Miksa és a magyarországi Mexikó-kép alakulása. In: Aetas, (29) 2. pp. 28-46. (2014)

Vida István Kornél: A nemzet nem szívesen látott vendége? : Kossuth-ellenesség az Egyesült Államokban, 1851-1852. In: Aetas, (29) 2. pp. 67-86. (2014)

Vér András and Siniver Asaf: Az 1973-as októberi háború: politika, diplomácia és hagyaték. In: Aetas, (29) 2. pp. 209-214. (2014)

This list was generated on 2024. március 2. 08:12:00 CET.