Aetas

Number of items: 69.

Minamizuka Shingo műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (30) 4. pp. 167-168. (2015)

Számunk szerzői. In: Aetas, (30) 4. pp. 204-210. (2015)

Bagi Zoltán Péter: Alfonso Montecuccoli a Habsburg család szolgálatában : 1570-1598. In: Aetas, (30) 3. pp. 37-50. (2015)

Bajánházy István and Pókecz Kovács Attila: A római közjog újrafelfedezése Magyarországon?! In: Aetas, (30) 3. pp. 217-220. (2015)

Balogh László and Berend Nóra: Pogányok között. In: Aetas, (30) 3. pp. 226-232. (2015)

Bencsik Péter: Szocialista testvériség vagy régi barátság? : Mitrovits Miklós: Lengyel, magyar „két jó barát". A magyar-lengyel kapcsolatok dokumentumai. 1957-1987. Napvilág Kiadó, Budapest, 2014. 844 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 1. pp. 217-225. (2015)

Benyus Máté: Békítő szándékkal : Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014. 283 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 2. pp. 211-213. (2015)

Bodnár-Király Tibor: Decsy Sámuel és a Pannóniai Féniksz : a „nemzeti karakter"fogalma a 18. század végi nyelv- és nemzetépítés diskurzusban. In: Aetas, (30) 2. pp. 17-43. (2015)

Brandl Gergely: A város, a boszorkány és a kancellária : Horváth Mátyásné esete a nagy szegedi boszorkányüldözés idején : 1728-1729. In: Aetas, (30) 3. pp. 85-109. (2015)

Buchmüller Péter: A hisztéria kihalt, vagy nem is létezett? : Andrew Scull: A hisztéria felkavaró története. Holnap Kiadó, Budapest, 2013. 190 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 2. pp. 214-218. (2015)

Cieger András: Jellemképeink : Élclapok a nemzetépítés szolgálatában - könyvismertetés forrásközléssel : Tamás Ágnes: Nemzetiségek görbe tükörben. 19. századi nemzetiségi sztereotípiák Magyarországon. Kalligram, Pozsony, 2014. 394 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 2. pp. 188-195. (2015)

Csernus-Lukács Szilveszter: A történész utolsó üzenete : emlékezzünk 1848-1849-re : Katona Tamás, Ráday Mihály : Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei : események és helyszínek. In: Aetas, (30) 4. pp. 188-193. (2015)

Deák Ágnes: A kultúrtranszfer professzionális közvetítői : Maria Rózsa: Wiener und Pester Blatter des Vormärz und ihre Rolle der Kulturvermittlung. Kontakte, Parallelen, Literaturvermittlung, Redakteure und Mitarbeiter. Studien zur Literaturwissenschaft, 6.) Gabriele Schiffer Verlag, Herne, 2013. 278 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 2. pp. 219-222. (2015)

Deák Ágnes and Fata Márta: „...én igazából közvetítő szerepet is vállalok" : beszélgetés Fata Mártával. In: Aetas, (30) 1. pp. 184-189. (2015)

Dénes Iván Zoltán: Nemzet és tudomány 1914-1918. In: Aetas, (30) 1. pp. 143-161. (2015)

Farkas Zsuzsa: "Mostantól a festészet halott". In: Aetas, (30) 4. pp. 144-156. (2015)

Fata Márta: Fata Márta műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (30) 1. pp. 190-196. (2015)

Fata Márta and Deák Ágnes: Az új alattvaló. In: Aetas, (30) 1. pp. 197-211. (2015)

Fodor Péter: Hírnévpolitika és a történelem esetlegességei : a Csodacsatár két változatáról. In: Aetas, (30) 4. pp. 38-49. (2015)

Fábián Laura: Színe-virága : francia-magyar kapcsolatok a középkorból : Francia-magyar kapcsolatok a középkorban : szerk. Györkös Attila, Kiss Gergely. In: Aetas, (30) 4. pp. 179-183. (2015)

Galamb György: Szelídség, mérték, szenvedély : szerkesztőtársunk, Koszta Laci emlékére. In: Aetas, (30) 3. pp. 5-8. (2015)

Gausz Ildikó: Tokaj és környéke 1564-1565 között, avagy elfelejtett "haditudósítók" helyszíni jelentései. In: Aetas, (30) 3. pp. 187-206. (2015)

Gausz Ildikó and Roy Philippe and Tóth Ferenc: Trónok harca a 17. századi teátrumban. In: Aetas, (30) 3. pp. 210-216. (2015)

Glaub Krisztián: Sport és/vagy politika : Farkas Mihály és a Budapesti Honvéd labdarúgó csapata. In: Aetas, (30) 4. pp. 50-66. (2015)

Gyarmati Enikő: Johann Caspar Bluntschli és Báró Eötvös József a német egységről : gondolatok a német egység szövetségi változatairól az 1860-as években. In: Aetas, (30) 2. pp. 75-102. (2015)

Hoffmann Zsuzsanna: Asinius Pollio politikai pályafutása. In: Aetas, (30) 3. pp. 127-139. (2015)

Horváth Gergely Krisztián: Virilisektől a káderekig : Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten (1938-1948) ÁBTL—Kronosz, Budapest-Pécs, 2014. 430 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 2. pp. 204-208. (2015)

Jobbágy András: Csoda és társadalom : az 1905-ös máriapócsi kegykép-könnyezés forrásainak elemzése. In: Aetas, (30) 2. pp. 140-153. (2015)

Kelemen Zoltán: Antik demokrácia és középkori joguralom : Benjamin Constant 19. századi szabadságeszméjének kritikája és a középkor. In: Aetas, (30) 3. pp. 140-154. (2015)

Kemény Krisztián: A "Nagy Év" küzdelmei röviden : Hermann Róbert : A magyar önvédelmi háború : 1848-1849 : Nagy csaták, 15. köt. ; A magyar függetlenségi háború : 1849 : Nagy csaták, 16. köt. In: Aetas, (30) 4. pp. 184-187. (2015)

Kemény Krisztián: "Osztrolenka véres csillaga" : Kovács István: Bem tábornok. Az örök remények hőse. Magyar Napló, Budapest, 2014. 385 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 1. pp. 212-216. (2015)

Khavanova Olga: „Más hírrel most nem udvarolhatok..." : kliensi levelek témái és toposzai a 18. századi Magyarországon. In: Aetas, (30) 2. pp. 5-16. (2015)

Koloh Gábor Lajos: Homokból aranyat : Szilágyi Zsolt: Homokváros. Kecskemét történeti földrajzi látószögek metszetében. Kecskeméti Örökség Könyvek 2. Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, Kecskemét, 2012.188 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 2. pp. 200-203. (2015)

Koós Levente: "Ha majd az ellenségek kibékülnek, otthon találkozni fogunk" : Czibor Zoltán és a belügy. In: Aetas, (30) 4. pp. 67-81. (2015)

Kármán Gábor: Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal. In: Aetas, (30) 3. pp. 9-36. (2015)

Kökényesi Zsolt: „Vég nélkül való Nagyság" : reprezentáció és önkép a 18. századi főúri halotti beszédekben. In: Aetas, (30) 1. pp. 162-183. (2015)

Mislovics Erzsébet: A magyarországi zsidóság áttérési gyakorlata Buda, Óbuda, Pest településeken és Bécsben 1746 és 1850 között. In: Aetas, (30) 1. pp. 31-58. (2015)

N. Pál József: Lesz-e örömforrás még valaha? : egy "nagy történet" honi históriájának tanulságai - avagy négy könyv margójára. In: Aetas, (30) 4. pp. 120-135. (2015)

Nagy Péter: Gyári munkásokból parlamenti képviselők : Ózd környéki munkásszármazású képviselők a politikai élet páholyában a Kádár-rendszer utolsó évtizedében. In: Aetas, (30) 2. pp. 122-139. (2015)

Palotás Zsolt: Szidi Szulejmán Mellimelli tevékenysége az Amerikai Egyesült Államokban, 1805-1806. In: Aetas, (30) 2. pp. 44-56. (2015)

Papp Sándor: Bethlen Gábor hatalomra kerülése a török forrásokban és történetírásban : Tagyib Gökbilgin kutatásai és eredményei. In: Aetas, (30) 3. pp. 72-84. (2015)

Papp Sándor and Tóth Hajnalka: "Volt egy kis történelmi hangulat..." : beszélgetés Sipos Gábor kolozsvári történész-levéltárossal. In: Aetas, (30) 3. pp. 155-172. (2015)

Pál József: Sportunk históriájáról - szaktörténész-szemmel : Zeidler Miklós : A labdaháztól a Népstadionig : sportélet Pesten és Budán a 18-20. században : tanulmányok. In: Aetas, (30) 4. pp. 194-198. (2015)

Péderi Tamás: A Rusz történelme a középkori kutatások tükrében : beszámoló a Colloquia Russica konferenciáról : Szepesváralja, 2014. okróber 16-18. In: Aetas, (30) 3. pp. 233-235. (2015)

Péter Róbert: Digitális és módszertani fordulat a sajtókutatásban : a 17-18. századi magyar vonatkozású angol újságcikkek „távolságtartó olvasása". In: Aetas, (30) 1. pp. 5-30. (2015)

Rácz Lajos: Az alsó ispotály : Rüsz-Fogarasi Enikő: Egy elfeledett intézmény. A kolozsvári Szentlélek-ispotály kora újkori története. L'Harmattan, Budapest, 2012. 172 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 2. pp. 196-199. (2015)

Shingo Minamizuka: Szocialista örökség Magyarország agrártársadalmában. In: Aetas, (30) 4. pp. 169-178. (2015)

Simon Zoltán Boldizsár: Interpretáció és történetiség. In: Aetas, (30) 2. pp. 172-187. (2015)

Sipos Gábor: Bod Péter, egyháztörténész - kutató. In: Aetas, (30) 3. pp. 173-186. (2015)

Somogyvári Lajos: Az ifjúsági kultúra megjelenése a magyar pedagógiai sajtóban, 1960-1970. In: Aetas, (30) 2. pp. 103-121. (2015)

Szabados János: Egy ígéretes sorozat indítókötete. In: Aetas, (30) 3. pp. 207-209. (2015)

Szilágyi Adrienn and Szíjártó M. István: Érdekesség, valódiság, élményszerűség, egyediség. In: Aetas, (30) 3. pp. 221-225. (2015)

Szász Géza: Igazi Amerika? : Glant Tibor: Amerika, a csodák és csalódások földje. Az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.259 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 1. pp. 232-237. (2015)

Székely Melinda: Szemelvények Pacatus Theodosius császár dicsőítése című művéből. In: Aetas, (30) 3. pp. 121-126. (2015)

Sípos-Onyestyák Nikoletta: A pártállam árnyékában : kapitalista olimpia helyett Barátság Játékok. In: Aetas, (30) 4. pp. 22-37. (2015)

Süli Attila: Egy árulás története: Balázs Manó honvédőrnagy életútja. In: Aetas, (30) 2. pp. 57-74. (2015)

Takács Tibor: A Weidemann-ügy, 1961 : sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban. In: Aetas, (30) 4. pp. 5-21. (2015)

Tasiné Csúcs Ildikó: „Félek, hogy az uraknak rossz helyre esett a választásuk" : jegyzetek a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság Zilahy Lajos elnöksége alatti működéséhez. In: Aetas, (30) 2. pp. 154-171. (2015)

Török Zsuzsa: A Wohl-nővérek emancipációja : társadalomtörténeti megközelítés hosszmetszetben. In: Aetas, (30) 1. pp. 87-115. (2015)

Vajda Zoltán: Polifon magyar eszmetörténet : Takáts József : A megfelelő ötvözet : politikai eszmetörténeti tanulmányok. In: Aetas, (30) 4. pp. 199-203. (2015)

Varga Beáta: Hajdúk a kozákok ellen Bethlen Gábor első Habsburg-ellenes hadjárata idején. In: Aetas, (30) 3. pp. 51-71. (2015)

Vukman Péter: Túl a Balkánon? : Délkelet-Európa története új megközelítésben : Sabine Rutar (ed.): Beyond the Balkans. Towards an Inclusive History of Southeastern Europe. Lit Verlag, Zürich-Berlin, 2014. 499 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (30) 1. pp. 226-231. (2015)

Vér Eszter Virág: "...egy áldott emlékezetű királyné..." : adalékok Jókai Mór mítikus Erzsébet-képének alakulásához. In: Aetas, (30) 1. pp. 59-86. (2015)

Watanabe Akiko: "...nem zárt, hanem nyitott, sőt esetleg káosz is" : beszélgetés Minamizuka Shingóval. In: Aetas, (30) 4. pp. 157-168. (2015)

Wojtilla Gyula: Volt-e Indiának története? In: Aetas, (30) 3. pp. 110-120. (2015)

Zakar Péter: Katolikus püspökök kinevezésének minisztertanácsi háttere Magyarországon, Erdélyben, a Temesi Bánságban és a Szerb Vajdaságban I. (1848-1850). In: Aetas, (30) 4. pp. 98-119. (2015)

Zeitler Ádám: A "szocialista" sportélet megteremtése Makón az 1950-es években. In: Aetas, (30) 4. pp. 136-143. (2015)

Zsoldos Ildikó: Egy Vécsey baronesse történelmi sorsfordulói. In: Aetas, (30) 1. pp. 116-142. (2015)

Závodszky Géza: Ismert vagy ismeretlen? : Kliegl József, a festő-feltaláló. In: Aetas, (30) 4. pp. 82-97. (2015)

This list was generated on 2024. március 2. 08:06:06 CET.