Aetas

Number of items: 77.

Arno Strohmeyer válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (31) 3. pp. 147-153. (2016)

Egy Habsburg-követ, Simon Reniger oszmán kapcsolathálózata Konstantinápolyban : vezírek, muftik, magyar renegátok. In: Aetas, (31) 3. pp. 40-53. (2016)

Frank Costigliola műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (31) 2. pp. 167-169. (2016)

Henryk Olszewski műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (31) 1. pp. 229-232. (2016)

Olga Khavanova válogatott művei. In: Aetas, (31) 4. pp. 185-187. (2016)

Számunk szerzői. In: Aetas, (31) 3. p. 203. (2016)

Számunk szerzői. In: Aetas, (31) 4. p. 221. (2016)

Számunk szerzői ; Contents ; Korall c. folyóirat következő számának hirdetése ; Következő számunk tartalmából. In: Aetas, (31) 2. pp. 207-214. (2016)

Számunk szerzői ; Contents [angol nyelvű tartalomjegyzék] ; Az Aetas történettudományi folyóirat 2016. évi előfizetői felhívása. In: Aetas, (31) 1. pp. 269-274. (2016)

Antos Balázs: Régiótörténeti munka az 1848-1849-es szabadságharcról : Solymosi József: Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848-49-ben. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2013.175 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 1. pp. 252-254. (2016)

B. Müller Tamás: A képviselőház hivatali vezetőinek jelentése a Tanácsköztársaság alatt történt országházi eseményekről (1919. augusztus 5.) : [forrástanulmány]. In: Aetas, (31) 1. pp. 195-208. (2016)

Bagi Zoltán Péter: Egy magyar származású francia diplomata levelei krími küldetése idejéről : Ferenc Tóth (dir.) : La correspondance consulaire Crimée du báron de Tott (1767-1770). In: Aetas, (31) 3. pp. 181-183. (2016)

Balogh Róbert: Tünde-lét a fátylak mögött : Ruby Lal: Coming of Age in ineteenthcentury India. The Art of Playfulness. Cambridge University Press, Cambridge, 2013.229 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 2. pp. 170-175. (2016)

Bardóci-Bíró Teofil: Az opera mint a filozófia művészi kifejtése : Bryan Magee: Wagner világképe. A nagy operák filozófiai háttere. Park Könyvkiadó, Budapest, 2013.521 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 2. pp. 193-198. (2016)

Baráth Katalin: "Pedig a történet egy és oszthatatlan" : identitásválság és rituális önmeghatározás : a Történelmi Társulat centenáriumi ünnepsége (1967). In: Aetas, (31) 4. pp. 99-115. (2016)

Berta Adrián: Egy francia eredetű dél-itáliai család karrierje a középkori Magyarországon : Hardi, Dura: Drugeti. Povest o usponu i padu porodice pratilaca Anzujskih kraljeva. Novi Sad, Filozofski fakultét, 2012.480 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 1. pp. 241-244. (2016)

Biernacki Karol and Rotár Krisztina: „...végeredményben az emberek alakították sorsunkat a múltban" : beszélgetés Henryk Olszewskivel. In: Aetas, (31) 1. pp. 222-228. (2016)

Both Noémi Zsuzsanna: A történész (mű)helye : A történész műhelye. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy, Komp-Press Kiadó - Korunk, Kolozsvár, 2015.265 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 2. pp. 176-180. (2016)

Béresi Ákos: A gyűlölet tana : antiszemita olvasókönyvek a német iskolákban. In: Aetas, (31) 2. pp. 111-120. (2016)

Bódy Zsombor: A társadalom gyarmatosítása és az "állam magánosítása" : Nagy Ágnes : Harc a lakáshivatalban : politikai átalakulás és mindennapi érdekérvényesítés a fővárosban, 1945-1953. In: Aetas, (31) 3. pp. 198-202. (2016)

Cieger András: Küzdelem az arénában : az erőszak szerepe a magyar parlamenti politizálásban a dualizmus korában. In: Aetas, (31) 1. pp. 102-131. (2016)

Csorba György: Anglia keleti hangja : Steven Richmond : The voice of England in the East : Stratford Canning and diplomacy with the Ottoman Empire. In: Aetas, (31) 4. pp. 208-210. (2016)

Czeferner Dóra: Elfeledett pécsi nők nyomában : Árvai Tünde : Városanyák : mozaikok a pécsi nők 19-20. századi történetéből. In: Aetas, (31) 4. pp. 211-216. (2016)

Cziráki Zsuzsanna: Követ vagy szélhámos? : a Habsburg-diplomácia útvesztői egy konstantinápolyi gyilkosság tükrében. In: Aetas, (31) 3. pp. 22-39. (2016)

Cziráki Zsuzsanna: "...egyre inkább nemzetközi kontextusban dolgozunk" : beszélgetés Arno Strohmeyerrel. In: Aetas, (31) 3. pp. 139-146. (2016)

Devescovi Balázs: Eötvös József elfelejtett pesti Erzsébet téri lakhelye: a Sina-ház. In: Aetas, (31) 2. pp. 104-110. (2016)

Deák Ágnes: Egy kis ember nagy napok sodrásában : Életemnek legemlékezetesebb éve : Alexy Lajos naplója 1848-ban : közreadja Helle Mária. In: Aetas, (31) 3. pp. 188-190. (2016)

Deák Ágnes: "...a nagy nemzeti narratíváktól eltávolodva..." : beszélgetés Olga Khavanovával. In: Aetas, (31) 4. pp. 178-184. (2016)

Erdős Zoltán: Apokaliptika, reformáció, nemzeti identitás : Őze Sándor : Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán, 1526-1566. In: Aetas, (31) 4. pp. 205-207. (2016)

Erős Vilmos: Menekülés a hallgatásba... és a szellemtörténetbe : Domanovszky Sándor történeti és történetpolitikai nézeteiről az 1930-1940-es évek fordulóján. In: Aetas, (31) 4. pp. 78-98. (2016)

Feitl Írisz: „Az egész választás egy vicc." : telefonlehallgatási dokumentumok az 1947-es „kék cédulás" országgyűlési választások történetéhez : [forrástanulmány]. In: Aetas, (31) 1. pp. 209-221. (2016)

Feitl Írisz: Gyorsan, olcsót és jót tömeges mennyiségben - a lakáshiány és politika kapcsolatának analízise : Keller Márkus: Indokolt lakásszükséglet. Lakáspolitika az 1950-es években. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 94 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 1. pp. 264-267. (2016)

Gausz Ildikó: Végvármustra francia módra : Jacques Bongars a magyarországi császári-királyi határvédelmi rendszerről (1585). In: Aetas, (31) 2. pp. 133-144. (2016)

Harsányi László: A magyarországi zsidó egyesületek fél évszázada (1868-1919). In: Aetas, (31) 2. pp. 32-51. (2016)

Horváth Gergely Krisztián: Terményből piac : Glósz József: Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében. L'Harmattan, Budapest, 2014.335 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 1. pp. 245-251. (2016)

Illik Péter: Metszéspontok - Szulejmán, az angolszász történetírás és az irracionalitás : Pál Fodor: The Unbearable Weight of Empire. The Ottomans in Central Europe - a Failed Attempt at Universal Monarchy (1390-1566). Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences (MTA BTK TTI), Budapest, 2015.175 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 2. pp. 184-187. (2016)

Kedves Gyula: Országgyűlés és katonaság - a hadseregszervezés törvényi alapjai 1848-1849-ben. In: Aetas, (31) 1. pp. 5-20. (2016)

Kerekes Dóra: Híd Kelet és Nyugat között : a francia és a császári követségek szerepe a keleti kultúra európai megismerésében. In: Aetas, (31) 3. pp. 5-21. (2016)

Khavanova Olga: Búcsú Szentpétervártól : gróf Esterházy Miklós elhagyja az orosz fővárost. In: Aetas, (31) 4. pp. 188-199. (2016)

Kisantal Tamás: Holokausztirodalom Magyarországon : módszertani megjegyzések egy magyar holokausztirodalom-történethez. In: Aetas, (31) 4. pp. 116-134. (2016)

Kolçak Özgür: Walter Leslie Habsburg-követ látogatása a Portán : diplomáciatörténeti adalékok : (1665-1666). In: Aetas, (31) 3. pp. 99-127. (2016)

Kruppa Tamás: Velence információs csatornái és portai kapcsolatrendszere a kandiai háború időszakában : vázlat. In: Aetas, (31) 3. pp. 93-98. (2016)

Kurimay Anita: A Tormay-affér mentalitástörténeti tanulságai. In: Aetas, (31) 2. pp. 70-82. (2016)

Kármán Gábor: Zülfikár aga portai főtolmács. In: Aetas, (31) 3. pp. 54-76. (2016)

Kövér György: Átértékelések : egy fogalom historiográfiai útvesztői a 20. században. In: Aetas, (31) 4. pp. 5-28. (2016)

Kőszeghy Zsolt: Egy magyar diplomata Borisz Godunov országában: Zalánkeményi Kakas István és Georg Tectander Moszkóviája. In: Aetas, (31) 2. pp. 145-161. (2016)

Lengyel Beatrix and Kedves Gyula: Az Országgyűlési Múzeum egykor és ma. In: Aetas, (31) 1. pp. 173-186. (2016)

Lázár Balázs: Simonyi óbester és a többiek : Réfi Attila: A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és napóleoni háborúk korában. (1792-1815). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Nádasdy Ferenc Múzeum, Budapest-Sárvár, 2014.514 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 2. pp. 181-183. (2016)

Légrády Eszter: Az országgyűlés működése pontról pontra : Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje. Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2015. 512 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 1. pp. 259-263. (2016)

Lévai Csaba: Skót és német históriák (európai) magyar szemmel (is) : gondolatok Kontler László Translations, enlightenments : William Robertson in Germany, 1760-1795. című könyvéről. In: Aetas, (31) 3. pp. 128-138. (2016)

Melkovics Tamás: Vezérszerep helyett bitófa. Zichy Ödön gróf politikai metamorfózisa. In: Aetas, (31) 1. pp. 132-153. (2016)

Mihályi Dóra: Történet, történelem, történetírás : Erős Vilmos : Modern historiográfia : az újkori történetírás egy története. In: Aetas, (31) 4. pp. 217-220. (2016)

Mislovics Erzsébet and Silber Michael K.: Sikertelen térítési történet a 18. században. In: Aetas, (31) 2. pp. 5-31. (2016)

Olszewski Henryk: Liberum veto - egy demokratikus intézmény az oligarchikus állam szolgálatában. In: Aetas, (31) 1. pp. 233-240. (2016)

Orbázi Melinda: A cenzúráról - cenzúrázatlanul : Francois Cadilhon - Philippe Chassaigne - Éric Suire (dir.): Censure et autorités publiques. De l'époque moderne á nos jours. P. I. E. Peter Lang, Bruxelles, 2015. 360 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 2. pp. 199-205. (2016)

Pap József: Az első népképviselők és a népképviselet kezdetei Magyarországon. In: Aetas, (31) 1. pp. 21-44. (2016)

Peterecz Zoltán: „...meg kell érteni azt is, mi történhetett volna" : Interjú Frank Costigliola amerikai történésszel. In: Aetas, (31) 2. pp. 162-166. (2016)

Pihurik Judit: "....mi lenne, ha a mi hozzátartozóink lennének hasonló sorban..." : "Törvényes" megszállás : szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között : szerk., bev. tanulm. L. Balogh Béni. In: Aetas, (31) 3. pp. 191-197. (2016)

Polgári Szilvia: Hamvasztás Magyarországon : a debreceni krematórium rövid története. In: Aetas, (31) 2. pp. 83-103. (2016)

Pál Judit: Választók, választási részvétel és választói magatartás Székelyföldön a dualizmus korában : az erdélyi választójog sajátosságai és a választókerületek átalakulása. In: Aetas, (31) 1. pp. 45-75. (2016)

Rózsa Márton: Egy évszázados küzdelem története : B. Szabó János : Háborúban Bizánccal : Magyarország és a Balkán a 11-12. században. In: Aetas, (31) 4. pp. 200-204. (2016)

Strohmeyer Arno: Emlékezés és felejtés : a kora újkori uralmi rend kialakításának kommunikációs technikái Alsó-Ausztria és Magyarország 16-17. századi történetében. In: Aetas, (31) 3. pp. 154-175. (2016)

Szabados János: A 17. századi Habsburg-hírszerzés "gyöngyszeme" : Hans Caspar budai titkos levelező (1646-1659) munkássága : vázlat egy nagyobb összefoglaláshoz. In: Aetas, (31) 3. pp. 77-92. (2016)

Szabó Szilárd: Az Informationsbüro : a császári és királyi közös külügyminisztérium polgári hírszerző szolgálatának átszervezése a Kiegyezés után. In: Aetas, (31) 4. pp. 135-144. (2016)

Szeberényi Gábor: Tagányi és Szekfű : adalékok egy mester-tanítvány kapcsolat historiográfiai összefüggéseihez. In: Aetas, (31) 4. pp. 29-56. (2016)

Szendrei Ákos: Országgyűlési képviselők párthovatartozása és társadalmi háttere a dualizmuskori Debrecenben, Nagyváradon és közös vonzáskörzeteikben*. In: Aetas, (31) 1. pp. 76-101. (2016)

Szikszai Gergely: A terror szimbóluma: az Országház : B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban. 1919. Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2016. 324 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 1. pp. 255-258. (2016)

Szmutkó Sándor: A Volga és az Al-Duna között élő nomád kun törzsszövetség története, eredete és kapcsolatai 1055-től a mongol hódításig : Kovács Szilvia : A kunok története a mongol hódításig. In: Aetas, (31) 3. pp. 176-180. (2016)

Takács Ádám: Újjászületés komplikációkkal : az esemény kérdése a közelmúlt történeti és filozófiai diskurzusainak erőterében. In: Aetas, (31) 4. pp. 160-177. (2016)

Tamás Máté: Zsidó zsellérből zsidó polgár : Jakab Réka : Bérlőből polgár : Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748-1848. In: Aetas, (31) 3. pp. 184-187. (2016)

Tamás Ágnes: „Monsieur János, valójában mit akar? Különben is, a glóbuszát meghagytam Önnek!" : Területveszteségek és gyarapodások élclapok karikatúráin (1919-1921). In: Aetas, (31) 2. pp. 52-69. (2016)

Törő László Dávid: Az "Eckhart-vita" : Eckhart Ferenc 1931-es programtanulmányának kortárs visszhangja. In: Aetas, (31) 4. pp. 57-77. (2016)

V. László Bernát: Keresztesharc a nyilaskereszt ellen : Bangha Béla nyilasellenes publicisztikája, 1936-1940. In: Aetas, (31) 2. pp. 121-132. (2016)

Vajda Zoltán: Az Egyesült Államok történelméről magyar szemmel : Lévai Csaba: Amerikai történelem és történetírás. Válogatott tanulmányok. Könyvpont Kiadó - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2013. 411 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (31) 2. pp. 188-192. (2016)

Villám Judit: Múlt és jelen országgyűléseinek dokumentumai - az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye. In: Aetas, (31) 1. pp. 187-194. (2016)

Vári László: Eastern Star káptalan Magyarországon. In: Aetas, (31) 4. pp. 145-159. (2016)

Zakar Péter: Katolikus püspökök kinevezésének minisztertanácsi háttere Magyarországon, Erdélyben, a Temesi Bánságban és a Szerb Vajdaságban II. (1851-1852). In: Aetas, (31) 1. pp. 154-172. (2016)

This list was generated on 2024. február 24. 00:44:02 CET.