Aetas

Number of items: 67.

Források a Csanádi Egyházmegye 1848-1849-es történetéhez. In: Aetas, (32) 2. pp. 158-174. (2017)

Marie-Madeleine de Cevins műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (32) 3. pp. 151-155. (2017)

Oplatka András műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (32) 4. pp. 197-199. (2017)

Alraum Claudia: Egységesítés az ítélkezés által : észrevételek a pápai kiküldött bírók 1189 előtti apuliai tevékenységéhez. In: Aetas, (32) 3. pp. 5-16. (2017)

Bajánházy István: Újabb lépés a római közjog újrafelfedezéséhez Magyarországon : [recenzió]. In: Aetas, (32) 3. pp. 175-178. (2017)

Balázs Eszter: Az első világháborús nekrológiai diskurzus sajátosságai Bányai Elemér író, újságíró halála, temetése és kultusza kapcsán. In: Aetas, (32) 1. pp. 5-26. (2017)

Balázs Péter: Az újkori holland tolerancia mítosza a történettudomány újabb eredményeinek fényében. In: Aetas, (32) 1. pp. 143-159. (2017)

Balázs Péter: A kritika veszélyeiről : [recenzió]. In: Aetas, (32) 3. pp. 183-187. (2017)

Barabás Károly: Kálmán szlavón herceg és IX. Gergely pápa. In: Aetas, (32) 3. pp. 36-51. (2017)

Baráth Zsolt: Vár a várban : [recenzió] (Szatlóczki Gábor: Vár a várban. A. In: Aetas, (32) 4. pp. 217-219. (2017)

Bene Krisztián: Egy elfelejtett haderőnem nyomában. A Szabad Francia Haditengerészet második világháborús tevékenységének mérlege. In: Aetas, (32) 1. pp. 27-44. (2017)

Borovi Dániel: „Lovon vagy gyalog” : az Andrássy-emlékmű felállítása és bontása a források tükrében. In: Aetas, (32) 4. pp. 63-97. (2017)

Cevins Marie-Madeleine de: A ferencesek asztala : a Kisebb Testvérek táplálkozási gyakorlata a késő középkori Közép-Európában. In: Aetas, (32) 3. pp. 156-166. (2017)

Cieger András: Jókai Mór, a profi politikus? : a közeli utókor vélekedése. In: Aetas, (32) 2. pp. 5-15. (2017)

Csernus Sándor: A császári univerzalizmus Zsigmond diplomáciájának gyakorlatában : a franciaországi és angliai látogatás tanulságai. In: Aetas, (32) 3. pp. 52-73. (2017)

Csorba György: A dzsihád kihirdetése a Monarchiában az első világháború idején. In: Aetas, (32) 1. pp. 68-80. (2017)

Cziráki Zsuzsanna: Néhány gondolat egy régen várt erdélyi levéltári segédkönyvhöz : [recenzió]. In: Aetas, (32) 3. pp. 179-182. (2017)

Deák Ágnes and Oplatka András: „Mindig is érdekeltek a kis nemzetek” : beszélgetés Oplatka Andrással. In: Aetas, (32) 4. pp. 190-196. (2017)

Dobszay Tamás: A centralisták reformkori községi önkormányzati koncepciójának kérdéséhez. In: Aetas, (32) 2. pp. 76-93. (2017)

F. Romhányi Beatrix and Cevins Marie-Madeleine de: „Eltanácsoltak attól, hogy ezzel csináljak karriert” : beszélgetés Marie-Madeleine de Cevinsszel. In: Aetas, (32) 3. pp. 145-150. (2017)

Farkas Zsuzsa: A fénykép fogadtatása Magyarországon : az első év története. In: Aetas, (32) 4. pp. 155-174. (2017)

Gál Máté: Egy összeférhetetlen vidéki megbízott 1956 utáni karrierje : Borai Emil, az ÁEH egri egyházügyi főelőadójának tevékenysége 1956-1969 között. In: Aetas, (32) 1. pp. 121-142. (2017)

Hajagos József: A tavaszi hadjárat eseményei Jókai Mór műveiben. In: Aetas, (32) 2. pp. 94-105. (2017)

Haraszti Szabó Péter: Párhuzamos életrajzok? : kúriai és kancelláriai jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. In: Aetas, (32) 3. pp. 111-127. (2017)

Helo Ari: Elszakadás a progresszív történetírástól : múlt és politika az Amerika-tanulmányok területén. In: Aetas, (32) 4. pp. 175-189. (2017)

Heltai Bálint: A menlevél mint szimbólum Jókai Mór regényeiben. In: Aetas, (32) 2. pp. 106-113. (2017)

Hermann Róbert: Az eltűnt levél és az eltűnt menlevél - avagy, miért bujdosott Jókai 1849-ben. In: Aetas, (32) 2. pp. 16-36. (2017)

Hoffmann Zsuzsanna: Róma és a tengerek: Grüll Tibor: A tenger gyümölcsei. A tengerek szerepe a Római Birodalom gazdaságában. Kronosz Kiadó, Pécs, 2016.312 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 1. pp. 192-195. (2017)

Horváth Csaba Sándor: Az Osztrák-Magyar Monarchia és az Oszmán Birodalom közötti vasúti összeköttetés létrejötte. In: Aetas, (32) 1. pp. 81-101. (2017)

Horváth Illés: Szent László kultusza Luxemburgi Zsigmond uralkodói reprezentációjában. In: Aetas, (32) 3. pp. 128-144. (2017)

Horváth József: Bécs vonzásában : Horváth Gergely Krisztián: Bécs vonzásában. Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a tg. század első felében. Balassi Kiadó, Budapest, 2013. 695 oldal + XIII táblázat : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 1. pp. 209-215. (2017)

Juhász Péter: Az Árpádok trónöröklési rendje a 10–12. században. In: Aetas, (32) 3. pp. 17-35. (2017)

Kapitány Adrienn: Birodalmi úttérkép és nemzeti függetlenség : egy országos sérelem 1835-ből. In: Aetas, (32) 2. pp. 55-75. (2017)

Katona Csete: Orgyilkosok, kémek, rajtaütés : a hadviselés alternatív módszerei az izlandi sagákban. In: Aetas, (32) 3. pp. 94-110. (2017)

Kemény Krisztián: "Egy a lengyel a magyarral" : Kovács István: „Érdek és szeretet". Lengyel visszaemlékezések a szabadságharcra 1848-1849. Magyar Napló, Budapest, 2016. 524 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 2. pp. 205-208. (2017)

Kemény Krisztián: Hannoverek, Ferdinándok és a „vörös sapkás" lovastüzérek : Szolnok, 1849. március 5. - Komárom-Ószőny, 1849. július 2. In: Aetas, (32) 1. pp. 102-120. (2017)

Kiss András: Társadalmi átalakulások Ózdon és környékén : [recenzió] Nagy Péter: A Rima vonzásában : az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig [Nagyvilág, Budapest, 2016]. In: Aetas, (32) 4. pp. 229-236. (2017)

Kovács István: Zygmunt Milkowski (Teodor Tomasz Jez) visszaemlékezésének és „magyar regényeinek" valóságtartalma. In: Aetas, (32) 2. pp. 114-102. (2017)

Kökény Andrea: A Karib térség kutatásának eredményei és irányai Magyarországon : Tanulmányok a Karib térségről. Szerkesztette Horváth Emőke, L'Harmattan Kiadó, 2016. 164 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 2. pp. 217-221. (2017)

Kökény Andrea: Stephen F. Austin és a Texasi Köztársaság születése. In: Aetas, (32) 4. pp. 133-154. (2017)

ifj. Lator László: A vasfüggönytől a határnyitásig : Jobst Ágnes: A Stasi működése Magyarországon - A keletnémet és a magyar állambiztonság kapcsolata 1955-1989. Jaffa Kiadó, Budapest, 2015. 344 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 2. pp. 213-216. (2017)

Lévai Csaba: A férfiak, akik elveszítették Amerikát : az amerikai forradalom története brit szemszögből : Andrew Jackson O'Shaughnessy: The Men Who Lost America. British Leadreship, the American Revolution, and the Fate ofthe Empire. Yale University Press, New Haven - London, 2013. 466 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 1. pp. 202-208. (2017)

Magos Gergely: Mérlegen a hivatások : a professzionalizációs paradigma historiográfiája. In: Aetas, (32) 2. pp. 138-157. (2017)

Manhercz Orsolya: Ferenc József főherceg/császár/király Magyarországon, 1843-1867. In: Aetas, (32) 4. pp. 98-110. (2017)

Nagy Ildikó: Himnusz, Szózat kontra Gotterhalte : birodalmi és nemzeti szimbólumok az Osztrák–Magyar Monarchia Magyarországán. In: Aetas, (32) 4. pp. 21-62. (2017)

Nyemcsok Attila: Egy rágalmazási per tanulságai: a Kelemen-Szakáts-vita. In: Aetas, (32) 1. pp. 160-169. (2017)

Oplatka András: Két ember, két korszak : Széchenyi István és Clemens Metternich. In: Aetas, (32) 4. pp. 200-206. (2017)

Pete László: Az olasz ’déli kérdés’ új olvasatban : [recenzió]. In: Aetas, (32) 4. pp. 220-228. (2017)

Pál Judit: Pál Judit műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (32) 2. pp. 187-196. (2017)

Pál Judit and Deák Ágnes: „...bennem is megvan ez a sehová sem tartozás érzése" : beszélgetés Pál Judittal. In: Aetas, (32) 2. pp. 175-186. (2017)

Péderi Tamás: Ezüst és hatalomépítés Északkelet-Európában : [recenzió]. In: Aetas, (32) 3. pp. 167-170. (2017)

Ratzky Rita: Petőfi és Jókai barátságából épült művészetek palotái. In: Aetas, (32) 2. pp. 121-137. (2017)

Sasfi Csaba: A közoktatásügy fogantatása Ausztriában : Ugrai János: A központosítás és a modernizáció ellentmondásai. A bécsi állami (uralkodói) oktatáspolitika megszületése a 18. század második felében. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2014. 284 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 2. pp. 200-204. (2017)

Simonkay Márton: Első mindenek közül : [recenzió]. In: Aetas, (32) 4. pp. 207-210. (2017)

Sipos Balázs: Népirtások, nők, férfiak : az összehasonlító vizsgálatok lehetőségei : [recenzió]. In: Aetas, (32) 4. pp. 237-243. (2017)

Solymosi József: Kazinczy Lajos élete 1848 előtt. In: Aetas, (32) 2. pp. 37-54. (2017)

Solymosi József: „Voltam én már ütközetekben, de ilyen pokoli tüzérségi tüzet még nem éltem meg" : Hadaink vonulnak. K. R. Szemjakin orosz ezredes magyarországi levelei 1849-ből. Az iratokat gyűjtötte és válogatta, fordította, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Rosonczy Ildikó. (Orosz levéltári források magyarul. A Moszkvai Magyar Levéltári Intézet sorozata 1.) Argumentum - Balassi Intézet - Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2014.184 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 2. pp. 209-212. (2017)

Szabó Csaba: Jubileumi kötet Zala megyéből : [recenzió]. In: Aetas, (32) 4. pp. 211-216. (2017)

Szemethy Tamás: Hogyan lett Michael Mandukából báró Horváth Mihály? : egy 18. századi görög kereskedő a magyarországi új arisztokraták között. In: Aetas, (32) 4. pp. 111-132. (2017)

Szilágyi Adrienn: Grassalkovich Antal és a gödöllői uradalom : „Birodalmam alatt..." Gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember. Szerkesztette: Czeglédi Noémi. Gödöllői Múzeum Füzetek 14. Gödöllő, 2015. 197 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 2. pp. 197-199. (2017)

Szolnoki Zoltán: Tornyok harca a középkori Rómában : [recenzió] Alberto Di Santo: Guerre di torri : Violenza e conflitto a Roma tra 1200 e 1500 Viella, Roma, 2016. In: Aetas, (32) 3. pp. 171-174. (2017)

Szász Géza: Huszárok - újratöltve : Tóth Ferenc: Magyar huszárok francia földön - hussards hongrois en Francé. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2016. 263 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 1. pp. 216-219. (2017)

Tangl Balázs: Katonás nevelés és a militarizmus kérdése a dualizmus-kori Magyarországon. In: Aetas, (32) 1. pp. 45-67. (2017)

Tusor Péter: Magyarország és Róma, 1628–1635 : J. B. Pallotto, C. Rocci és M. Ba- glioni bécsi nunciatúrájának magyar vonatkozásai. In: Aetas, (32) 3. pp. 74-93. (2017)

Tóth Sándor László: Új bizánci forrásgyűjtemény a középkori magyar történelemről : Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez. Kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai című"forrásgyűjteményéhez. Összegyűjtötte, fordította és bevezetéssel ellátta Olajos Terézia. Acta Universitatis Szegediensis Opuscula Byzantina XII. Lectum Kiadó, Szeged, 2014. 225 oldal : [könyvismertetés]. In: Aetas, (32) 1. pp. 196-201. (2017)

Varga Bálint: Egy össze nem álló kép mozaikjai : az Osztrák–Magyar Monarchia dualitásának kortárs reprezentációja. In: Aetas, (32) 4. pp. 5-20. (2017)

Varga E. László: Források és iratok a Lengyel Légiókban harcolt magyarok történetéhez 1914-1918. IV. rész. In: Aetas, (32) 1. pp. 170-191. (2017)

This list was generated on 2024. március 2. 07:59:55 CET.