Aetas

Number of items: 73.

Feridun M. Emecen műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (33) 4. pp. 174-177. (2018)

Gergely András műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (33) 3. pp. 194-196. (2018)

Jan Rychlík műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (33) 2. pp. 125-132. (2018)

Peter Onuf műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (33) 1. pp. 179-180. (2018)

Bakka Egil: A polka és előtörténete. In: Aetas, (33) 1. pp. 165-174. (2018)

Balatoni Balázs: Az Oszmán Birodalom vereség kultúrája. In: Aetas, (33) 2. pp. 149-153. (2018)

Balogh Ádám: A magyar-arab kapcsolatok története. In: Aetas, (33) 3. pp. 208-212. (2018)

Bartha Ákos: Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai ideológiája a harmincas évek első felében. In: Aetas, (33) 1. pp. 94-121. (2018)

Baráth Zsolt: Magyar és oszmán összecsapások 1601-ben. In: Aetas, (33) 3. pp. 197-199. (2018)

Bebesi György: Gondolati ívek, metszetek egy korról, rendszerről, ideológiáról. In: Aetas, (33) 2. pp. 188-193. (2018)

Bencsik Péter: "…azonos történelmi események értelmezése két nemzetiségi csoport esetében törvényszerűen eltérő…" : beszélgetés Jan Rychlíkkel. In: Aetas, (33) 2. pp. 115-124. (2018)

Björnsson Páll: Egy nemzeti hős megalkotása : Jón Sigurðsson (1811–1879) emlékezete és a nemzeti egység megteremtése Izlandon. In: Aetas, (33) 1. pp. 69-78. (2018)

Both Noémi Zsuzsanna: Aki személy, az "személyiség" is? : a történeti életrajz módszertani kérdései. In: Aetas, (33) 2. pp. 179-182. (2018)

Bozó Manó and Bozó Pál and Dedinszky Kálmánné and Botka Dódi Tivadar: A tábornok - szokatlan nézőpontokból : négy emlékirat Görgei Artúrról. In: Aetas, (33) 3. pp. 148-169. (2018)

Brandl Gergely and Göncöl Csaba and Juhász Krisztina and Marton Gellért Ernő and Szabados János: Kommunikáció és híráramlás : a Habsburg-oldal tárgyalási stratégiája az 1627. évi szőnyi békekötés során. In: Aetas, (33) 4. pp. 108-124. (2018)

Bálint Zsolt: A "kisebbség többsége", avagy nemzetállamok a birodalmak romjain. In: Aetas, (33) 3. pp. 200-203. (2018)

Csorba György: Árulótól a nemzeti hősig : Görgei Artúr megítélése az országgyűléseken, 1861-1990. In: Aetas, (33) 3. pp. 123-139. (2018)

Csönge Attila: Szocialista iparosítás és társadalmi átalakulás. In: Aetas, (33) 2. pp. 174-178. (2018)

Czigány István: A "nyitott határ" : egy hadtörténelmi paradoxon hatása : néhány gondolat a Magyar Királyság 16-17. századi oszmánellenes védelmi rendszerének sajátosságairól. In: Aetas, (33) 4. pp. 73-85. (2018)

Deák Ágnes: Lét vagy csak látszat? In: Aetas, (33) 4. pp. 198-201. (2018)

Dévavári Zoltán: Viharban : a Magyar Párt története a Délvidéken, 1923-1925. In: Aetas, (33) 2. pp. 40-55. (2018)

Dömötör Ildikó: Egy katolikus angol utazónő Magyarországon : Julia Byrne nyugat-magyarországi emlékei 1867-ből. In: Aetas, (33) 1. pp. 155-164. (2018)

Egry Gábor: Camera obscura. In: Aetas, (33) 2. pp. 170-173. (2018)

Emecen Feridun M.: Egy oszmán államférfi az aranykor hajnalán Kánúní Szülejmán szultán másodvezíre, Musztafa pasa. In: Aetas, (33) 4. pp. 178-192. (2018)

F. Molnár Mónika: Karlócától Pozsarevácig : a Velencei Köztársaság és az Oszmán Birodalom kapcsolata olasz szemmel. In: Aetas, (33) 4. pp. 35-52. (2018)

Farkas Gyöngyi: Kortárs reakciók Csehszlovákia 1968-as megszállásával kapcsolatban. In: Aetas, (33) 2. pp. 99-114. (2018)

Fábián Laura: Frankofónia Magyarországon. In: Aetas, (33) 1. pp. 226-229. (2018)

Gyönki Viktória: A politikus Snorri Sturluson : az izlandiak és a norvég királyok viszonya a középkorban. In: Aetas, (33) 1. pp. 5-15. (2018)

Hajagos József: "Én nem tántorodhatom meg benne…" : Görgei Artúr és Leiningen-Westerburg Károly tábornokok kapcsolata a szabadságharcban. In: Aetas, (33) 3. pp. 23-36. (2018)

Hermann Róbert: A tábornok neje : Görgei Artúr felesége, Adèle Aubouin. In: Aetas, (33) 3. pp. 69-101. (2018)

Horváth Emőke: A magyar-kubai diplomáciai kapcsolatok létrejöttének sajátos fordulatai : 1959-1961. In: Aetas, (33) 1. pp. 50-68. (2018)

Horváth Gergely Krisztián: A forradalom anatómiája : a lokalitás megkerülhetetlensége. In: Aetas, (33) 4. pp. 206-208. (2018)

Kedves Gyula: Tehetség és tapasztalat : Görgei Artúr és Aulich Lajos együttműködése 1848-1849-ben. In: Aetas, (33) 3. pp. 5-22. (2018)

Kemény Krisztián: "Tüntetés" a fővezér ellen? : Görgei Artúr, Asbóth Lajos és a II. hadtest tisztikarának nyilatkozata, 1849. június 22. In: Aetas, (33) 3. pp. 37-68. (2018)

Kovács Attila: Találkozások és ütközések a határok mentén. In: Aetas, (33) 4. pp. 202-205. (2018)

Kulcsár Krisztina: A "szerepváltó" uralkodónő. In: Aetas, (33) 4. pp. 193-197. (2018)

Kökény Andrea: John Adams és a holland–amerikai kapcsolatok kezdetei. In: Aetas, (33) 1. pp. 38-49. (2018)

Lévai Csaba: Forradalom - háború - rabszolgaság : az amerikai forradalom hatása George Washington rabszolgasággal kapcsolatos felfogására. In: Aetas, (33) 1. pp. 122-130. (2018)

Lévai Csaba and Vajda Zoltán: A jó nemzeti történetírás valójában nemzetközi történelem : interjú Peter S. Onuf amerikai történészprofesszorral. In: Aetas, (33) 1. pp. 175-178. (2018)

Manhercz Orsolya: Alexander Bach belügyminiszterségének mérlege. In: Aetas, (33) 1. pp. 213-217. (2018)

Michela Miroslav: A "szabadság napjának" két évfordulója 1918. október 28-ának hivatalos megemlékezéseiről Szlovákiában 1918-1938 között. In: Aetas, (33) 2. pp. 56-68. (2018)

Miletić Aleksandar R.: Az első világháború és a lakásbérleti piac, 1914-1938 : Kelet-közép- és délkelet-európai folyamatok tágabb európai kontextusban. In: Aetas, (33) 2. pp. 5-21. (2018)

Miskolczy Ambrus: A román nép születése - avagy egy rejtély filológiája : tudománytörténet és politika. In: Aetas, (33) 4. pp. 134-166. (2018)

N. Pál József: Egy elfelejtett sikerről - szakszemmel. In: Aetas, (33) 3. pp. 204-207. (2018)

Nagy Péter: Nyugat-Németország ügye a magyar politikai beszédekben, 1961-1973. In: Aetas, (33) 2. pp. 82-98. (2018)

Newman John Paul: Senkiföldje : hadirokkantak és háborús önkéntesek Jugoszláviában. In: Aetas, (33) 2. pp. 22-39. (2018)

Onuf Peter S.: A szabadság köztársasága : a szabadok földje és a rabszolga otthona. In: Aetas, (33) 1. pp. 181-203. (2018)

Papp Sándor: Az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia kapcsolattörténete a békekötések tükrében : vázlat és adatbázis. In: Aetas, (33) 4. pp. 86-99. (2018)

Papp Sándor: Oszmán történeti kutatások széles perspektívákban : beszélgetés Feridun M. Emecennel. In: Aetas, (33) 4. pp. 167-173. (2018)

Papp Sándor: A pozsareváci békekötés és a magyarok. In: Aetas, (33) 4. pp. 5-19. (2018)

Pelyach István: "...a történettudományt is elérte az a szemléleti fordulat, amely a forrásokat már szemantikai szempontból is szemügyre veszi" : beszélgetés Gergely Andrással. In: Aetas, (33) 3. pp. 186-193. (2018)

Peterecz Zoltán: Amerikai vélemények a két világháború közti Magyarországról. In: Aetas, (33) 1. pp. 144-154. (2018)

Peterecz Zoltán: Magyarország és az Egyesült Államok huszadik századi kapcsolatainak fél évszázada. In: Aetas, (33) 1. pp. 204-207. (2018)

Pető Andrea: A magyar büntetőjog szovjetizálása : egyéni közvetítők és intézmények, 1945-1961. In: Aetas, (33) 2. pp. 69-81. (2018)

Pintér Károly: Jefferson fala : kormányzat és vallás viszonya a 20. századi Egyesült Államokban - egy metafora tükrében. In: Aetas, (33) 1. pp. 79-93. (2018)

Pogány Ágnes: Egy bankösszeomlás mérlege. In: Aetas, (33) 2. pp. 154-159. (2018)

Pál József: A fegyvertelen hadsereg. In: Aetas, (33) 3. pp. 217-220. (2018)

Rychlík Jan: Kárpátalja és Csehszlovákia 1918–1919-ben. In: Aetas, (33) 2. pp. 133-148. (2018)

Schrek Katalin: Kelet-európai sorsfordulók. In: Aetas, (33) 1. pp. 221-225. (2018)

Solymosi József: Egyháztörténet szabadságharcos nézőpontból. In: Aetas, (33) 1. pp. 218-220. (2018)

Solymosi József: Régi dilemmák, új válaszok? : a magyar hadtörténetírás jelen állapota. In: Aetas, (33) 2. pp. 183-187. (2018)

Sz. Simon Éva: A szülejmáni béke : a magyarországi oszmán adóösszeírások és a magyar–oszmán békekötések összefüggései. In: Aetas, (33) 4. pp. 53-72. (2018)

Székely Melinda: Polgárháború 387-388-ban : Magnus Maximus és Theodosius küzdelme a hatalomért. In: Aetas, (33) 4. pp. 125-133. (2018)

Szücs Péter: II. Gusztáv Adolf belföldi propagandája a harmincéves háborúban. In: Aetas, (33) 1. pp. 16-37. (2018)

Teiszler Éva: Török várak - magyar várak : status quo a hadszíntéren és a Jagelló-kori oszmán-magyar békeszerződésekben. In: Aetas, (33) 4. pp. 100-107. (2018)

Tomka Béla: Erőszak a történelemben : jelentések és hosszú távú trendek. In: Aetas, (33) 3. pp. 170-185. (2018)

Tóth Ferenc: A francia külpolitika és Magyarország a pozsareváci béke idején. In: Aetas, (33) 4. pp. 20-24. (2018)

Venkovits Balázs: Záródó kapuk, új lehetőségek : magyar kivándorlás Észak-Amerikába a 20. század elején. In: Aetas, (33) 1. pp. 131-143. (2018)

Vitári Zsolt: Tapintható németség? In: Aetas, (33) 2. pp. 160-169. (2018)

Vári László: Információbőség : a szabadkőművességről. In: Aetas, (33) 1. pp. 208-212. (2018)

Zakar Péter: Vécsey Károly gróf különös házassága. In: Aetas, (33) 3. pp. 140-147. (2018)

Zágoni Bogsch Gergely: Az utolsó belga tabu. In: Aetas, (33) 3. pp. 213-216. (2018)

Závodszky Géza: Pethő Sándor találkozása Görgei Artúrral. In: Aetas, (33) 3. pp. 102-122. (2018)

This list was generated on 2024. március 2. 07:56:08 CET.