Aetas

Number of items: 68.

Juliane Brandt műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (37) 1. pp. 168-173. (2022)

Lupescu Makó Mária műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (37) 2. pp. 152-158. (2022)

Árpád von Klimó műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (37) 4. pp. 170-175. (2022)

Balogh Ádám Tibor: 1848/1849-es öreghonvédek törvényszéki drámája : a "Gazdagh-féle bűnpör" a sajtó tükrében. In: Aetas, (37) 4. pp. 62-84. (2022)

Balázs Péter: Új használati utasítás érkezett a felvilágosodáshoz! In: Aetas, (37) 2. pp. 196-201. (2022)

Bene Krisztián: A francia-magyar diplomáciai kapcsolatok egy meghatározó fejezete. In: Aetas, (37) 3. pp. 174-177. (2022)

Berczeli-Nemcsényi Alex: Megismerni a múltat és idegent. In: Aetas, (37) 3. pp. 186-189. (2022)

Bessenyei Vanda: A bölcsészettudományok kutatásának forradalmasítása : beszélgetés Biszak Sándorral. In: Aetas, (37) 3. pp. 169-173. (2022)

Bordás Bertalan: Sopron fiainak harcai Bosznia ismeretlen vidékein. In: Aetas, (37) 4. pp. 211-214. (2022)

Bordás Bertalan: A keleti expedícióktól a rokonnép-mítoszig. In: Aetas, (37) 3. pp. 199-202. (2022)

Brandt Juliane: "Jézus és a világháború" : a magyar protestantizmus nemzeti gondolatrendszere az első világháború idején. In: Aetas, (37) 1. pp. 174-197. (2022)

Bárány Attila: János király és a Magna Carta. In: Aetas, (37) 2. pp. 21-47. (2022)

Csernus-Lukács Szilveszter: Tudomány útikönyv formában. In: Aetas, (37) 4. pp. 215-218. (2022)

Csorba László: "Kossuth követői..." : honvédtisztek a száműzött kormányzó kíséretében. In: Aetas, (37) 4. pp. 5-22. (2022)

Csukovits Enikő: A hatalom részesei : újabb könyv az országgyűlések történetéről. In: Aetas, (37) 2. pp. 184-186. (2022)

Czeglédi Noémi: Kocsi Horváth Elek sorsa a szabadságharc után. In: Aetas, (37) 4. pp. 99-110. (2022)

Detre Katalin: A piac szerepe a magyar és a német mozdulatművészet professzionalizációjában. In: Aetas, (37) 1. pp. 74-92. (2022)

Deák Ágnes: Egység a sokszínűségben - a különbözőségek integrálása. In: Aetas, (37) 4. pp. 205-210. (2022)

Deák Ágnes: Ha történészek vagyunk, adott egyfajta közös perspektíva" : beszélgetés Árpád von Klimóval. In: Aetas, (37) 4. pp. 164-169. (2022)

Deák Ágnes: "...akkor még szilárdan állt az NDK-féle szocializmus" : beszélgetés Juliane Brandttal. In: Aetas, (37) 1. pp. 159-167. (2022)

Drócsa Izabella: Szálasi Ferenc sajtóperei 1937-1938 között. In: Aetas, (37) 3. pp. 30-55. (2022)

Erős Vilmos: A szellemtörténet Debrecenben : ifjabb Révész Imre. In: Aetas, (37) 3. pp. 80-98. (2022)

F. Romhányi Beatrix: Híd vagy sziget? : beszélgetés Lupescu Makó Mária kolozsvári történésszel. In: Aetas, (37) 2. pp. 139-151. (2022)

Gulyás Adrienn: Honvédnők utóélete a dualizmus korában. In: Aetas, (37) 4. pp. 42-61. (2022)

Gálffy László: A dinasztia szolgálatában : közügyek, hivatal és igazgatás az Anjouk országaiban. In: Aetas, (37) 2. pp. 176-183. (2022)

Géra Eleonóra: Protestáns asszonyi példaképek a 18. századi Erdélyből. In: Aetas, (37) 2. pp. 193-195. (2022)

Gönczi Ambrus: A Honvédmenház előkészítésének, építésének és működtetésének nehézségei (1869-1882). In: Aetas, (37) 4. pp. 85-98. (2022)

H. Németh István: A hódoltság történetének ismeretlen területe : a horvát határvidék és egyházi intézményei. In: Aetas, (37) 2. pp. 187-192. (2022)

Halmágyi Miklós: A gyulai vár kapujánál : Szerémi György anekdotájának valóságelemei. In: Aetas, (37) 2. pp. 110-118. (2022)

Hunyadi Zsolt: Konvent, generális káptalan, perjelségek : a johannita "hálózat" a középkorban. In: Aetas, (37) 2. pp. 67-74. (2022)

Iványi Márton: Áttekintés az ókori Dacia és a románság etnogenezisének vitájáról az első világháború előtti hosszú évszázad során. In: Aetas, (37) 1. pp. 107-129. (2022)

Kemény Krisztián: A "Nagy Év" távlatai és lehetőségei. In: Aetas, (37) 4. pp. 201-204. (2022)

Kiss Zsuzsanna: Eredmények és kudarcok a gazdatisztek jogállásukért és érdekképviseletük szabályozásáért folytatott küzdelmében a 20. század elejéig. In: Aetas, (37) 1. pp. 62-73. (2022)

Klacsmann Borbála: Fél év Bergen-Belsenben. In: Aetas, (37) 3. pp. 182-185. (2022)

Klimó Árpád: A fátimai Miasszonyunk kultusza : modern katolikus áhítat a szekularizáció, kolonializmus és migráció korszakában. In: Aetas, (37) 4. pp. 176-197. (2022)

Koloh Gábor: Vándorlás-variánsok. In: Aetas, (37) 1. pp. 198-202. (2022)

Kovács Attila: A kazár és a magyar törzsszervezet összevetése : a szakrális és a kettős uralmi rendszer kérdésének új megközelítése. In: Aetas, (37) 2. pp. 75-86. (2022)

Krajcsovszki Mónika: Lyautey Marokkóban : a protektorátus eszméje és gyakorlata. In: Aetas, (37) 3. pp. 122-131. (2022)

Köő Artúr: Honvédsorsok 1848/1849 után a naplók tükrében. In: Aetas, (37) 4. pp. 137-150. (2022)

Lupescu Makó Mária: "...kinek kezénél, úgymint öregbinkénél jószágunkról való leveleink állottanak" : adalékok a középkor végi-16. századi családi levéltárak kérdéséhez. In: Aetas, (37) 2. pp. 159-175. (2022)

Lévai Csaba: George Washington és a rabszolgaság kérdése. In: Aetas, (37) 1. pp. 203-208. (2022)

Mihályi Dorottya: Az alpinizmusról - másképpen. In: Aetas, (37) 3. pp. 178-181. (2022)

Mihályi Dorottya: Utazás az örmény eredet nyomában. In: Aetas, (37) 2. pp. 202-204. (2022)

Novák Ádám: Sokpecsétes oklevelek a Cillei család levéltárából. In: Aetas, (37) 2. pp. 87-94. (2022)

Obradovic Nenad: Szerbiai és boszniai uralkodók oklevelei velencei gyűjteményekben. In: Aetas, (37) 3. pp. 203-204. (2022)

Palotás Zsolt: Amerikai fogságelbeszélések a Magrebben : kutatási irányok és lehetőségek. In: Aetas, (37) 3. pp. 16-29. (2022)

Palócz Márk: Az 1. Afrikai Menetezred osztrák-magyar monarchiabeli tagjai. In: Aetas, (37) 3. pp. 132-144. (2022)

Papp Barbara: "Nőkérdés" és női iránymutatás : pályaválasztási tanácsok lányoknak a Horthy-korszakból. In: Aetas, (37) 1. pp. 93-106. (2022)

Papp Viktor: "Össze-vissza kuszálva van ismét minden párt vezéreszme nélkül" : a budapesti ügyvédi kar szervezetei és belső konfliktusai a dualizmus derekán. In: Aetas, (37) 1. pp. 40-61. (2022)

Pál Judit: A politikus becsülete avagy megbuktathat-e a Nemzeti Kaszinó egy főispánt? In: Aetas, (37) 3. pp. 56-79. (2022)

Pásztor Pálma: Történelem és aktuálpolitika : sajtóbotrány A száműzött Rákóczi körül. In: Aetas, (37) 2. pp. 119-138. (2022)

Pósán László: A Valdemár-háborúk és a stralsundi béke. In: Aetas, (37) 2. pp. 48-66. (2022)

Ress Zoltán: A Görgei Artúr rehabilitációját elindító 1884-1885-ös kezdeményezés hatása a honvédegyleti mozgalomra. In: Aetas, (37) 4. pp. 23-41. (2022)

Sasfi Csaba: Középfokú iskolahálózat és városállomány Magyarországon 1910-ben : az iskolai pályaválasztás szabadságfoka. In: Aetas, (37) 1. pp. 21-39. (2022)

Schrek Katalin: A nagykövet védelmének kérdése : Esterházy herceg és a Bettera-ügy. In: Aetas, (37) 3. pp. 5-15. (2022)

Szoleczky Emese: Akit csak írásai tartottak meg az emlékezetben... In: Aetas, (37) 4. pp. 151-163. (2022)

Székely Melinda: Plinius Egyiptomról és Aethiopiáról. In: Aetas, (37) 2. pp. 95-109. (2022)

Székely Tamás: Nyelvében szuverén a nemzet? In: Aetas, (37) 3. pp. 194-198. (2022)

Székely Tamás: A securitastól a szekuritizációig : a biztonságtörténet lehetőségei és buktatói. In: Aetas, (37) 1. pp. 130-158. (2022)

Tamás Ágnes: Visual History : a történettudományos képelemzés megújítása? : a vizuális történelem új német paradigmája. In: Aetas, (37) 3. pp. 156-168. (2022)

Tátrai Viktor: Nemesi származás és identitás : módszertani dilemmák a rendi státusz 1848 utáni örökségének prozopográfiai vizsgálatához. In: Aetas, (37) 3. pp. 99-121. (2022)

Tóth Gábor: Az Országház épületének város- és kultúrtörténeti jelentésrétegei a századfordulótól az 1970-es évek közepéig. In: Aetas, (37) 4. pp. 111-128. (2022)

Ugrai János: Protestáns lelkészek, tanárok, tanítók : a különválás strukturális feltételeinek körvonalazódása a 19. század első felében. In: Aetas, (37) 1. pp. 5-20. (2022)

Varga Beáta: Az 1667. évi andruszovói egyezmény Ukrajna két részre szakadása. In: Aetas, (37) 3. pp. 145-155. (2022)

Vári László: A háború támogatásától a békekezdeményezésekig : a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy kapcsolatrendszere 1914-1919 között. In: Aetas, (37) 4. pp. 129-136. (2022)

Várnai Gergely: Az orosz-japán háború és annak hatása a 20. század történelmére. In: Aetas, (37) 3. pp. 190-193. (2022)

Völgyi Réka: Vendéglátás Óbudán. In: Aetas, (37) 4. pp. 198-200. (2022)

Zsoldos Attila: Az Aranybulla megújítása 1231-ben. In: Aetas, (37) 2. pp. 5-20. (2022)

This list was generated on 2024. március 2. 07:49:38 CET.